Dumnezeu intervine şi salvează Biserica

1Faptele Apostolilor 1:8  ,,Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Se repetă un tipar în această carte:

-Conducătorii se ridică şi predică adevărul.

-Ascultătorii cred şi se adaugă la numărul bisericii.

-Opoziţia se ridică şi începe persecuţia.

-Dumnezeu intervine şi salvează biserica.

Vedem credincioşia lui Dumnezeu. El este alături de poporul Lui, niciodată nu îl părăseşte. El învaţă pe popor despre Duhul Sfânt, despre persoana şi lucrarea Lui, cine este şi ce face.

Puterea Duhului Sfânt este esenţială pentru credincios.

Cum să avem puterea Duhului Sfânt?

Cum să fim roditori?

Cum să fim plini de pasiune şi entuziasm pentru Cristos?

Mesajul lui Dumnezeu în cartea Faptele Apostolilor priveşte dezvoltarea şi încurajarea tuturor credincioşilor.

Eşti blocată într-o anume situaţie?

Vrei să te dezvolţi mai mult şi nu ştii cum?

Eşti gata pentru o nouă aventură prin această carte?

Vrei să vezi unde poţi ajunge alături de personajele din carte?

Eşti gata să Îl laşi pe Dumnezeu să te împuternicească pentru o lucrare?

Vrei să ştii cum poţi trăi astăzi adevărurile din cartea Faptele Apostolilor?

 Fie inima ta plină de pasiune pentru mesajul Domnului!

Oameni împuterniciţi de Dumnezeu pentru o lucrare

1peaceFaptele Apostolilor 1:8  ,,Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Doctorul Luca are un ochi format pentru detalii. Este un om smerit care nu menţionează des numele lui. Iubeşte rugăciunea căci sunt multe rugăciuni în cartea lui. Respectă mult femeile căci aminteşte numele lor în scrierile lui. Dumnezeu l-a umplut de puterea Duhului Sfânt.

Cum Îl vezi pe Dumnezeu în viaţa ta? Vezi detaliile?

Eşti smerită? Iubeşti rugăciunea? Respecţi pe alţii? Ceri puterea Duhului Sfânt în inima ta?

Petru este un om simplu, un pescar, dar transformat şi folosit de Dumnezeu.

Cum te transformă şi cum te foloseşte Dumnezeu în lucrarea Lui? Îţi place viaţa simplă? Te mulţumeşte ceea ce ai?

Pavel este un om educat pe care Dumnezeu îl transformă dintr-un om care persecută pe creştini în conducătorul bisericii, dându-i grele responsabilităţi.

Luca, Petru şi Pavel au răspândit Evanghelia, au scris părţi însemnate din Sfânta Scriptură, au învăţat pe alţii, au pregăţit oameni pentru slujire, au încurajat pe mulţi, pentru că au fost împuterniciţi de Dumnezeu.

Eşti responsabilă pentru ceea ce ai primit? Înveţi şi pe alţii adevărurile pe care le ştii? Pe cine ai încurajat astăzi?

Mesajul lui Dumnezeu din cartea Faptele Apostolilor implică oameni împuterniciţi de Dumnezeu.

Eu sunt o femeie simplă. Aparţin clasei mijlocii. M-am născut într-o familie de ţărani. Nu am nici prea multă şcoală dar Îl cunosc pe Dumnezeu. Cunosc şi recunosc puterea Duhului Sfânt în viaţa mea. Mă simt împuternicită de Dumnezeu ca să fac o lucrare.

Ce poţi spune despre tine?

Cunoşti puterea şi prezenţa lui Dumnezeu în viaţa ta?

Fie smerenia podoaba inimii tale!

Mesajul lui Dumnezeu

1messageFaptele Apostolilor 1:8  ,,Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Ce mare bucurie să îmi încep anul cu o nouă care de studiat. Ce mare aventură alături de personajele din cartea Faptele Apostolilor!

Îţi plac aventurile?

Îţi place să citeşti despre aventurile altora? Unele au mare succes, altele nu aşa de mare.

Cartea Faptele Apostolilor este ca o carte de aventură care prezintă multe locuri, multe părţi de pe glob, multe personaje şi evenimente.

Eşti gata pentru o nouă aventură alături de personajele din carte?

Mesajul lui Dumnezeu transcende timpul şi este aplicabil şi astăzi la fel ca pe vremea apostolilor. Toată Biblia este specială, este o revelaţie unică pentru omenire, conţinând acelaşi mesaj de la început până la sfârşit. Este mesajul Domnului Isus Cristos care a venit să răscumpere omenirea.

Este foarte important să înţelegem cum a apărut biserica.

Luca, evanghelistul Îl descrie pe Domnul Isus în Evanghelia lui.

Luca, evanghelistul Îl descrie pe Domnul Isus în cartea Faptele Apostolilor prin puterea şi prezenţa Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este menţionat de şaptezeci de ori în cartea Faptele Apostolilor. Această carte este neterminată. Dumnezeu a plănuit să fie aşa. Lucrarea Lui nu este gata ci continuă şi în timpul vieţii noastre.

Cartea Faptele Apostolilor este mesajul lui Dumnezeu pentru biserica de azi.

Se înscrie viaţa ta în capitolul 29? Care este partea ta în acest mesaj?

Dacă Luca ar fi aici cum ar descrie Evanghelia astăzi?

Dumnezeu vrea ca eu să fiu parte a istoriei descrise în Faptele Apostolilor. Cum putem fi parte, tu şi cu mine a acestei istorii? Putem fi creştini serioşi care trăiesc adevărul Sfintelor Scripturi? Vei fi serioasă în ce priveşte studiul Bibliei şi rugăciunea în anul acesta?

 

Fie inima ta gata pentru mesajul Domnului!

 

Glasul Lui

*

Vorbește Domnul, și cheamă pe toți,
În zori, El deschide a cerului porți,
Cu vuiet adânc și glas de furtună,
Doar cu un semn, pe toți ne adună.
Ah, ce chemare se-aude din cer:
” Vreau să Te văd, acum, Israel ! “
A Domnului voce, de tunet, răsună,
Şi cine mai poate în cale să-i pună,
Jertfe , şi tauri, şi ţapi mistuiţi,
Când a Stapânului e pământul, cu tot ce priviţi?

Și cerul răsună cu pământu-mpreună:
” Nu mai vreau jertfe pe-altare străine,
Ci inimi supuse, de dragoste pline,
Vreau trupul tău, o jertfă vie,
Vreau timpul tău, al Meu să fie,
Vreau cu credință, și-ascultare,
Să-Mi mulțumești în ceas de înserare,
Vreau promisiuni puse în faptă,
Acestea-s jertfe fără pată. “

Așa striga-va Dumnezeu, în ziua judecății:
” Ai ascultat ce am spus Eu, și ai slujit dreptății?
Ai pus cuvântul Meu făclie, în noaptea lumii reci,
Sau ai urzit nemernicie, pierzându-te pe veci? “

O, ce viziune-nficoșată, descrisă-i în Scriptură,
Nu te întrebi, o, frate, lucrarea ta e bună, sau se preface-n zgură?
În ani de pocăință, pe cale ai umblat,
Sau des te-ai abătut cu gândul necurat?
Cuvinte dulci pe gură, adesea ai rostit,
În timp ce înăuntru-ți ardea ura mocnit?
În cuvântări elaborate, despre Hristos mereu vorbeai,
Dar legile nu-s pentru tine, și nici Cuvântul nu-l iubeai…

Să ne verificăm cu toții: Oare-am uitat de Dumnezeu?
În goana cea nebună-a vieții, mai știu care e țelul meu?
Nu mai știm oare că ne-așteaptă o sfâșiere pe vecii
Sau o cunună minunată, să ne aducă bucurii?

Să-L lăudăm, să-I mulțumim,
Și-n toate să Îl proslăvim,
El merită, nu merit eu, căci El e Domnul Dumnezeu,
Ce-a mântuit poporul Său.

Autor: Otilia U. Lupeni

8 lucruri dupa care tanjesc in biserica – A.W.Tozer

aMi-este teamă de noul val de religie care a venit. A început în Statele Unite şi acum se răspândeşte. Este un fel de ezoterism al sufletului şi al minţii însoţit de fenomene ciudate. Mi-e teamă de orice nu necesită curăţie de inimă şi neprihănire a conduitei în viaţa din partea individului.
Tânjesc de asemenea ca, prin îndurările blânde ale lui Cristos, să existe printre noi urmatoarele lucruri:
1. O simplitate frumoasă. Întotdeauna sunt precaut faţă de artificialitate şi complexitatea religiei. Aş vrea să văd simplitate. Domnul nostru Isus a fost unul dintre cei mai simpli oameni care a trait vreodată. Pur şi simplu, nu-L puteai implica în nimic formal. El a spus ce avea de spus la fel de frumos şi de natural precum cântă o pasăre dimineaţa în copac. Aceasta este ceea ce aş vrea să văd restaurat în biserici. Opusul acesteia este artificialitatea si complexitatea.

2. O dragoste creştinească radiantă. Îmi doresc să văd o restaurare a dragostei creştineşti care să radieze în aşa fel încât să fie imposibil să găseşti pe cineva care să vorbească cu asprime sau fără milă despre cineva sau cuiva. Aceasta necesită multa chibzuinţa şi multa rugaciune necontenită. Diavolul ar intra în convulsii. Ar fi atât de supărat şi aşa de dezamagit că ar sta îmbufnat ani în şir în iadul creat chiar de el. În această ultimă perioadă de moarte a dispensaţiunii
creştine ar trebui să existe un grup de creştini care să aibă dragoste radiantă, nişte oameni atât de iubitori încât să nu-i poţi face să vorbească nedrept şi fără milă.

3. Un sentiment de reverenţa plină de umilinţă. Sunt dezamăgit de faptul că venim la biserică fără sentimentul prezenţei lui Dumnezeu şi fără sentimentul reverenţei pline de umilinţa. Există religii false, secte religioase stranii şi secte ale creştinismului care cred că Îl ţin pe Dumnezeu într-o cutie şi atunci când se apropie de cutia aceea, simt o reverenţă plină de teamă şi de uimire. Binenţeles că tu şi eu vrem să fim izbaviţi de un asemenea păgânism sau de o asemenea sectă falsă. Dar am vrea de asemenea să vedem un grup de oameni care să fie ferm convins că Dumnezeu este cu ei – nu într-o cutie sau într-un biscuit, ci în mijlocul lor – să ştie că Isus Cristos este cu adevarat printre ei şi să aibă sentimentul reverenţei pline de umilintă atunci când se aduna împreună!.

4. O adiere a informalitaţii pline de bucurie. Marele predicator englez care a fost păstor timp de mulţi ani la capela Westminster din Londra – G. Chambal Morgan – şi-a lăsat biserica şi s-a dus în Ţara Galilor unde trezirea era în desfaşurare sub Evan Roberts la începutul secolului. A stat în acea ţară o vreme şi a absorbit slava ce ieşea de acolo. Am citit predica care a tinut-o congregatiei lui dupa aceea; a fost cea mai mustrătoare predică pe care a ţinut-o el vreodată.
Le-a spus:,,Cântările voastre sunt lipsite de bucurie, comportarea şi vorbirea sunt lipsite de bucurie şi nu aveţi acel avânt şi acea bucurie pe care am văzut-o în Ţara Galilor.”I-a sfătuit că au nevoie să ajungă într-un punct în care să-I cuprindă acea adiere a informalitaţii pline de bucurie.

5. Un loc în care fiecare să-i socotească pe ceilalţi mai buni decât pe ei însişi.
Ca urmare a acestui lucru, toţi ar trebui să dorească să slujească şi nimeni să nu caute să obţina o poziţie anume. Nimic nu e mai dureros de amuzant ca ambiţia în biserica lui Cristos. E ca şi cum un om, care ajunge într-o barcă de salvare datorită faptului că a fost salvat de la moarte în adâncurile oceanului, începe să se ambiţioneze pentru a deveni căpitanul micii bărcii în drumul acesteia de a-i salva pe cei ce sunt în ea. E ca şi cum un om ar vrea să pătrundă într-o zonă distrusă, lovită de cutremur în care oamenii mor, iar el se luptă pentru o poziţie înaltă acolo.

6. O sinceritate de copil. Iubesc copii datorită sinceritaţii lor incredibil de frumoase. Se uită la tine şi iţi spun cele mai simple lucruri posibile. Dacă ar fi puţin mai mari, ar roşii până în vârful urechilor, însă ei sunt absolute de neprefăcuţi. Îmi place să vorbesc cu ei, îmi place să vină la mine şi să stăm de vorbă, pentru ca înainte să plece întotdeauna îmi spun anumite lucruri. Dacă nu vrei să se afle ceva, nu spune celor micuţi, deoarece ei spun absolut orice. Nu au nimic de ascuns. Cred că, cu limitele cuvenite vârstei noastre adulte, ar trebui ca, din punct de vedere spiritual, să fim atât de neprefăcuţi încât să nu fie loc pentru duplicitate sau pentru nesinceritate.

7. O prezenţa a lui Cristos care să fie un miros placut de smirnă şi aloe. Când te obişnuieşti cu mirosul hainei Lui, nu mai vrei nimic mai puţin. Dacă nu ai mirosit niciodată smirnă sau aloea din plantele de fildeş putem să ne continuăm viaţa şi să nu tânjim după aşa ceva. Dar o singură adiere frumoasă a miresmei hainei Lui şi nu vom mai fi vreodata multumiţi cu ceva mai puţin!

8. Răspunsuri la rugăciuni. Minunile n-ar trebui să fie rar întâlnite. Nu sunt un predicator al miracolelor. Am fost în biserici în care se anunţau întâlniri în care urma să se înfăptuiască miracole. Dacă arunci o privire într-un ziar de sâmbătă, vei vedea din când în când pe cineva care ajunge în oraşul tău şi face următorul anunţ:,,Veniţi să vedeţi minuni\”.De acest fel de minuni nu-mi pasă.
Nu poţi să obţii un miracol aşa cum obţii o reacţie chimica. Nu poţi să obţii un miracol, aşa cum obţii cine ştie ce act de magie făcut de un magician pe scenă. Dumnezeu nu se vinde în mâinile magicienilor religioşi. Eu nu cred în acest fel de miracole. Cred în miracolele pe care Dumnezeu le dă oamenilor Lui care traiesc atât de aproape de El, încât răspunsurile la rugăciuni sunt obişnuite, iar minunile nu le sunt nefamiliale.
Johm Wesley nu şi-a permis niciodată să predice despre minuni, dar minuni care au urmat lucrarea lui John Wesley au fost de necrezut.Odată, trebuia să-şi împlinească o obligaţie, dar calul a început deodată să şchiopăteze şi nu a mai putut merge. Wesley s-a dat jos, a îngenunchiat lângă cal şi s-a rugat pentru vindecarea lui.A poi s-a urcat din nou şi a început să călăorească înspre locul în care trebuia să ajungă, fără ca animalul să mai şchiopăteze. Wesley nu a făcut reclamă acestei minuni şi nu a spus:\”O să ridicăm un cort mare şi o să facem miracolul cunoscut.” Dumnezeu pur şi simplu făcea aceste minuni pentru el.

Deşi Charles Spurgeon nu a predicat vindecarea, totuşi, în Londra s-au vindecat mai mulţi oameni ca răspuns la rugăciunile sale, decât a vindecat vreodată un doctor acolo. Despre acest fel de minuni vorbesc.

Asa ar trebui sa fie Biserica…

Uplook, Inlook, Outlook

bible

*

Hebrews 4:12 ’’For the Word of God is quick, and powerful, and sharper than any two edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.”

God’s Word will change your life!

Uplook

Studying God’s Word will lead you to be gripped by God’s greatness. You will grow in your personal walk and deepen your understanding of God. You will learn God’s Word, God’s ways, and God’s will.

Inlook

As you explore God’s Word, you will become rooted and grounded in truth and discover how the Bible applies to your life. You will also experience genuine care and concern from those in your group you study the Bible with.

Outlook

All people need Jesus! They are desperate for answers, and we know where the answer is – in God’s Word. As your heart grows for God and His Word, it grows for reaching others with the Good News.

Read, meditate and share the Word of God.

*

May the Word of God be a daily food for your soul!

 

My Deliverer

My Deliverer

11r*

Job 19:25 ”For I know that my Redeemer lives!”

*

My name is Ana. I was born in Romania, in a lovely village where I lived a very simple and quiet life, in a small house with no running water and no bathroom inside. My parents were hardworking people, but the Communists were stealing “in a legal way” almost everything they earned by their honest work. As a child, I learned to be content with what God gave me. God took care of us. My mother is the most thankful, grateful and generous person I know, even though she still lives in the same house and conditions.

My grandmother taught me to pray and prayer became my first love.

At age 14, I went to school in the city. I attended a big church where I learned to sing and to praise God. Praising the Lord became my second love.

I was baptized at 17, and I am so glad I made this important step.The church was a great blessing, a real protection, and a wonderful family the Lord gave me to help me grow spiritually and to know the truth.

God opened a door for me to another church where Bible study was very important. I enjoyed the beauty of God’s Word and the Word of God became my third love.

I left Romania to live in “the land of the free”. I am proud (grateful) and humble at the same time to be a U.S. citizen. I know what it means to have freedom because I lived 29 years in the communist regime. When Americans will lose freedom, then they will understand what freedom is. But communism is not the hardest prison, but sin. No one can save us from the bondage of sin. Nobody, but God!

Here, in America, I began to fall from one depression to another. I needed an experience with the Lord, my Redeemer. I decided that I will not take drugs, but I will call upon the Lord and I will not leave Him until He will bless me with His victory. One day, when I couldn’t take it any more, I took the Bible in my hands and I began to read aloud, to cry, with a desperate voice to my Savior. I was reading (Psalms 27 to 40) and praying through the verses I had read, proclaiming the victory of Christ in my life. I lost track of time reading, crying, praying, before the Lord. When I was reading Psalm 40, I noticed that my voice was stilled, calmed down and I was talking normally. Then I knew that the Lord has brought healing to my soul. In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: He heard my voice out of His temple, and my cry came before Him, even into His ears. He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under His feet. He drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.” (Psalm 18 ).

He delivered me out of the pit, because ”I waited patiently for the LORD; and He inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God.”(Psalm 40:1-3a).

What a great Deliverer we have! What a wonderful Savior! What an amazing grace! What a powerful Healer! What a mighty God we serve!

I know my Redeemer lives!

He is my Deliverer! He is my Joy and my Comforter! He is my Provider! He is the Prince of Peace! He is the great I AM!

I thank You, Jesus! I love You Jesus! I praise You, Jesus!

I will humbly serve You! I will follow You to the end! And one day I will see You face to face, I will humbly bow down before You, and I will joyfully sing: Holy, Holy, Holy is the Lord, God Almighty; worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing; thanks unto Him that sits upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.

 

by Ana Tatar Andras

Biblical Prayers for the Pastor Search Committee (10)

pray2day*

10. Pray for God’s guidance in how the future pastor is presented to God’s strength and guidance in the pastor’s former church.

1 Corinthians 1:10  ”Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.”

Acts 2:1  ”And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.”

 

Biblical Prayers for the Pastor Search Committee (9)

19. Pray for the prevention of Satan’s influence in misleading or rushing the search team. (One of Satan’s wiles is deception.) Pray for a powerful hedge of protection around the committee and their families.

Ephesians 6:18  ”Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints.”

Job 1:10  ”Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.”

Biblical Prayers for Pastor Search Committee (8)

19 june*

8. Pray for the future pastor and his family to have absolute certainty in their sense  of call to our church. (He must know he has God’s directions.)

James 5:16b ,,The effectual fervent prayer of a righteous man availeth  much.”