13 Februarie

13 Februarie

Geneza 4:17-26

Geneza 4:25 : ,,Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set „căci” a zis ea „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”.”

De unde crezi că şi-a găsit Cain nevastă? Ce ştii despre descendenţii lui? Au zidit oraşe şi cetăţi? Au crescut animale? Au inventat tot felul de lucruri şi instrumente? Au fost muzicieni vestiţi? Arta s-a dezvoltat în mijlocul lor.

L-au cunoscut urmaşii lui Cain pe Dumnezeu? S-au lăudat cu poligamia şi cu crima? Urmaşii lui Cain au fost oameni lumeşti, neevlavioşi. Oare de ce urmaşii lui Cain nu L-au iubit pe Dumnezeu? Cum se aseamănă civilizaţia din vremea lui Cain cu civilizaţia noastră? Suntem foarte ocupaţi cu tot felul de lucruri şi nu avem timp pentru Dumnezeu. Societatea noastră este plină de tot felul de lucruri, dar Dumnezeu lipseşte din ea. Cain a eşuat în transmiterea adevărului reprezentat de Dumnezeu către noua generaţie. El a propagat felul lui de viaţă. O viaţă trăită fără Dumnezeu, transmite noii generaţii o viaţă trăită în păcat.

Familiile noastre au o mare influenţă asupra noastră. Familia propagă un tipar al păcatului. Familia transmite obiceiuri bune sau rele. De câte ori ai semănat mânie şi amărăciune în familia ta? De câte ori ai văzut acelaşi tipar repetându-se în mai multe generaţii (mânie, amărăciune, obezitate, beţie, minciună, lăcomie, mândrie, vorbire de rău, iuţime, necredinţă, neiertare, răutate, certuri, aventuri extraconjugale etc.)?

Cum Îl necinsteşte pe Dumnezeu generaţia noastră? Se laudă oamenii cu ceea ce este rău? Încotro este îndreptată atenţia noastră? Câtă atenţie dăm valorilor lui Dumnezeu? Realizările noastre, fără credinţă, nu au o valoare veşnică. Ce ai făcut săptămâna aceasta care seamănă mai mult cu faptele lui Abel decât cu faptele lui Cain? Vei mulţumi Domnului pentru cei credincioşi din familia ta? Cum te vei bucura şi cum vei mulţumi celor din jurul tău care trăiesc o viaţă de credinţă?

Dumnezeu primeşte ascultarea şi respinge rebeliunea. Cunoşti singura Cale de apropiere de Domnul? Care alte căi sunt folosite de oameni ca să se apropie de Domnul? Ce vei face în săptămâna aceasta ca să te apropii de Domnul aşa cum cere El? Încă mai avem speranţă. Păcatul poate fi oprit în generaţia noastră prin puterea lui Dumnezeu. Să identificăm păcatul. Ce păcat trece neobservat din generaţie în generaţie în familia noastră? Să ne rugăm Domnului ca El să ne descopere. Să cerem putere ca să părăsim păcatul. Să cerem direcţii clare pentru a putea face fapte şi acţiuni noi. Viaţa lui Cain s-a sfârşit în dezastru. Ce schimbări vei face ca să nu ajungi pe calea lui Cain?

Doamne, mă întorc spre Tine ca să mă împuterniceşti să lupt împotriva păcatului. Vin sub autoritatea Ta. Mă pocăiesc  şi cer iertare pentru familia mea. Nu vrem să dăm mai departe o altă cale decât Calea Ta. Vrem să transmitem valorile Tale celor ce vin după noi. Binecuvântează generaţia noastră şi dă-ne har ca să ne pocăim, să ne întoarcem cu toată inima spre Tine şi să Te urmăm! 

Credinţa şi ascultarea ta faţă de Dumnezeu au o valoare veşnică!

 

12 Februarie

12 Februarie

Geneza 4:9-16

Geneza 4:16: ,,Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden.”

Chiar dacă a regretat Cain rezultatul mâniei lui (crima – l-a ucis pe fratele lui), nu s-a pocăit de faptele lui, ci a căutat propriul bine, şi-a plâns de milă pentru că pedeapsa este prea grea pentru el, a minţit că nu ştie unde este fratele lui; totul se învârtea în jurul lui. Apoi, Cain a ales să meargă din prezenţa Domnului în ţara Nod. Nu i-a părut rău pentru păcatul lui, a regretat numai consecinţele păcatului. Te temi de păcat sau numai de consecinţele lui? Îţi pare rău de păcatul tău sau numai de consecinţele lui?

O viaţă trăită departe de Dumnezeu aduce judecata lui Dumnezeu peste viaţa ta. Păcatul aduce judecată şi pedeapsă. Păcatul are consecinţe. El nu este trecut cu vederea. Pentru ce suferi chiar acum? Te gândeşti să-ţi ceri iertare? Ce a făcut Cain în loc să îşi ceară iertare? Trebuie să-ţi ceri iertare de la Dumnezeu şi de la alţii pentru mânia ta? Pentru care lucruri trebuie să-ţi ceri iertare? Când îţi vei cere iertare?

Care a fost atitudinea lui Cain în comparaţie cu atitudinea lui David după ce a păcătuit? S-a rugat Cain? Nu. S-a rugat David? Iată rugăciunea lui David: ,,Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu! Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.  Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!” (Psalmul 51:1-12).

Dumnezeu încearcă încă o dată să-l ajute pe Cain, dar acesta respinge calea Domnului. Minte, zicând că nu ştie unde este fratele lui. Apoi, este sarcastic: ,,Sunt eu păzitorul fratelui meu?”. Judecata lui Dumnezeu cade asupra lui: va fi un fugar toată viaţa lui. Lui Cain nu-i place pedeapsa Domnului şi se plânge că ea este prea grea pentru el. A refuzat orice formă de pocăinţă. Acest spirit persistent de auto compătimire este tipic celor care sunt răzvrătiţi împotriva Domnului. Cain este pierdut pentru veşnicie prin faptul că alege să plece din prezenţa Domnului în ţara Nod. El a trăit departe de Dumnezeu şi din punct de vedere fizic şi din punct de vedere spiritual.

Dumnezeu are şi astăzi căile Lui, prin care ne arată dacă viaţa şi activităţile noastre sunt plăcute înaintea Lui. Duhul Sfânt foloseşte Biblia ca să ne descopere păcatul şi consecinţele lui. Ne ajută să vedem zidul de despărţire dintre noi şi El, zid cauzat de păcat. Poate că nu eşti aşa de păcătoasă ca şi vecina ta, dar nu trebuie să ne comparăm cu nimeni, ci e necesar să ne mărturisim păcatul pentru a primi iertare. Duhul Sfânt ni-L descoperă pe Hristos, Cel ce ne iartă păcatele.

Care este atitudinea ta atunci când cineva îţi spune că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Te rogi? Ceri iertare? Mărturiseşti păcatul? Te duci departe de cei credincioşi? Ce trebuie să facă o persoană ca să fie acceptată de Domnul? În 1 Ioan 1:9, ni se spune: ,,Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” Mărturisirea şi pocăinţa sunt necesare ca să fim iertaţi.

Doamne, Îţi mulţumesc pentru că ierţi păcatele mele!

 

11 Februarie

11 Februarie

Geneza 4:6-8 : ,,Şi Domnul i-a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa? Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” Însă, Cain a zis fratelui său Abel: „Haide să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.”

Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain. Totuşi, Dumnezeu îi dă o nouă ocazie, o nouă şansă, căci a avut compasiune faţă de Cain, care a ajuns umilit şi rănit, nervos şi nefericit, plin de amărăciune şi de răutate. Dumnezeu a venit să-l întâlnească în nevoia lui. Înainte de a ajunge la punctul de unde nu mai este întoarcere înapoi, Dumnezeu i-a dat lui Cain oportunitatea de a renunţa la resentimente şi la gelozie. Dar el nu L-a ascultat pe Dumnezeu.

O viaţă trăită departe de Dumnezeu îi permite păcatului să te controleze. O uşă deschisă spre păcat, umple întreaga casă de păcat. Ce păcat te controlează? Ce păcat te ţine pe loc? Dumnezeul nostru este plin de îndurare şi de har şi ne oferă noi şanse ca să ne întoarcem de la calea noastră la calea Lui. Ce răspuns dai harului? Ce înveţi despre Dumnezeu din acest capitol? Recunoşti că bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăinţă?

Păcatul lui Cain s-a multiplicat. La început, el a fost cuprins de amărăciune, a adus o jertfă greşită, a avut resentimente împotriva lui Dumnezeu, a fost umplut de mânie împotriva fratelui său, apoi L-a respins pe Dumnezeu şi a trecut la ură şi la crimă. De ce simt unii oameni atâta amărăciune pentru felul în care Dumnezeu lucrează în vieţile lor? Care este rădăcina amărăciunii? Se schimbă standardele Lui Dumnezeu faţă de unii oameni? Ne oferă El putere ca să rezistăm ispitelor zilnice?

De ce unii oameni experimentează bucurie şi acceptarea voii lui Dumnezeu, oricare ar fi ea? L-a iubit Domnul pe Cain aşa cum l-a iubit pe Abel? Mă iubeşte Domnul şi pe mine la fel cum l-a iubit pe Abel? Cu siguranţă! Voi înfrunta păcatul? Voi fi smerită? Voi mărturisi păcatul meu? Pocăinţa aduce iertare.

Doamne, vreau să fac binele. Nu ascult de cel rău, ci aleg să fac binele. Eu ştiu că Tu mă iubeşti. Tu vrei ca eu să birui ispita. Tu mă eliberezi de vinovăţie şi de puterea păcatului. Eu sunt copilul Tău şi Tu vorbeşti cu mine prin Cuvântul Tău. Îmi descoperi pericolul prin exemplul lui Cain. Binecuvântează mintea mea ca să nu las amărăciunea să prindă rădăcini, ci ajută-mă să înfrunt ispita, să fiu smerită, să-mi mărturisesc păcatul şi să mă pocăiesc.

Doamne, Îți mulţumesc pentru că Tu mă ajuţi să birui ispita!

 

10 Februarie

10 Februarie

Geneza 4:6-8: ,,Şi Domnul i-a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa? Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” Însă, Cain a zis fratelui său Abel: „Haide să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.”

Ai auzit expresia: ,,Mie să nu-mi spui ce am de făcut!”? Sau: ,,Cine te crezi, de-mi spui mie ce am de făcut?” Sau: ,,Cine te-a pus pe tine şefă ca să-mi spui ce am de făcut?”. Fiinţele umane sunt tare interesante. Ne place să alegem ce să facem, să luăm decizii de capul nostru, fără să ne spună alţii ce să facem. Independenţa este lănţişorul de aur pe care ne place să îl purtăm mereu la gât.

O viaţă trăită fără Dumnezeu va duce întotdeauna la dezastru! Păcatul este sursa tuturor relelor în viaţa noastră şi a altora şi are consecinţe veşnice. Păcatul îi afectează şi pe alţii. Păcatul lui Cain a dus la uciderea lui Abel. Păcatul Îl respinge pe Dumnezeu în mod repetat.

Oare s-au bucurat părinţii lui Cain atunci când acesta s-a născut? Oare l-au învăţat despre Dumnezeu, despre cum a creat lumea, despre cât de sfânt este El şi cât de bun este El etc.?  Oare i-au povestit ce s-a întâmplat în grădina  Eden? Oare l-au învăţat cum se aduce o jertfă? Eu cred că părinţii au fost la fel de buni cu amândoi copiii lor, le-au explicat ce face păcatul şi i-au îndemnat să vegheze şi să facă binele – dar Cain nu a ascultat. Dacă Abel a ştiut cum se aduce o jertfă, înseamnă că şi Cain a ştiut.

Dumnezeu se uită la inimă şi nu acceptă jumătăţile de măsură! De câte ori te laşi dusă de valul lumii acesteia şi faci lucrurile cu jumătate de inimă? De câte ori pretinzi că te  închini Domnului şi  gândul tău este în altă parte? Unde este inima ta? Slujeşti cu o inimă împărţită?

O viaţă trăită fără Dumnezeu începe cu o atitudine greşită. Ce atitudini greşite se dezvoltă în adâncul tău? Ce atitudini greşite te ţin departe de părtăşia cu Domnul şi cu fraţii de credinţă?

Dumnezeu pregăteşte întotdeauna o cale pentru ca noi să putem rezista ispitei. Ce putea face Cain ca să reziste ispitei de a fi nervos, mânios? De ce trebuie să Îi cerem ajutor Domnului ca să nu ne lăsăm cuprinşi de mânie atunci când lucrurile nu sunt aşa cum vrem noi? Vei veghea ca să faci binele? Te vei ruga şi vei cere ajutor Domnului?

Doamne, ajută-mă să fac binele cu o atitudine corectă!

 

8 Februarie

8 Februarie

Geneza 4:1-5

Geneza 4:4b-5a: ,,Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere.”

Ce diferenţă face în viaţa ta faptul că Îl urmezi pe Domnul? Ce s-ar întâmpla dacă L-ai ignora pe Dumnezeu şi ai face ceea ce vrei tu? Crezi că te poţi înţelege cu Dumnezeu în termenii tăi, sau cauţi în Biblie calea Lui ca să primeşti iertare, bucurie şi dragoste?

Cain L-a recunoscut pe Dumnezeu, dar s-a apropiat de El aşa cum a crezut el că este mai bine; a sfârşit prin a simţi resentimente şi a recurs la violenţă. De asemenea, a trasat o direcţie şi a fost un model pentru o civilizaţie întreagă care a trăit ignorându-L pe Dumnezeu.

Abel pare a fi victima în această povestire, dar el se apropie de Dumnezeu prin credinţă, el împlineşte planul lui Dumnezeu. Deşi se pare că nu a avut copii, el este înaintaşul unui popor care trăieşte într-un mod conştient de dragostea şi de scopul lui Dumnezeu pentru omenire. Umanitatea se împarte în două: urmaşii Domnului şi urmaşii omului. Fiecare om aparţine uneia dintre cele două linii. Oare se gândea Eva la profeţia din Geneza 3:15? Profeţia spunea că două seminţe se vor naşte: sămânţa femeii şi sămânţa şarpelui, iar ele vor fi în conflict una cu alta. În final, sămânţa femeii va distruge sămânţa şarpelui. A fost o promisiune plină de mister, dar vedem de-a lungul Bibliei împlinirea acestei profeţii: poporul lui Dumnezeu va fi eliberat. Aceste două seminţe s-au născut din primii oameni – Adam şi Eva. Cain şi Abel au crescut în acelaşi mediu şi au experimentat aceleaşi învăţături. Jertfa şi lucrările lui Abel au fost drepte (Evrei 11:4), dar Cain a aparţinut celui rău (1 Ioan 3:12).

Domnul să privească cu plăcere spre jertfele tale bune!

Cheia care ne face să înţelegem întreaga întâmplare din acest capitol din cartea Geneza, pare a fi atitudinea plină de resentimente a lui Cain împotriva lui Dumnezeu, atitudine pe care acesta o adoptă în toate circumstanţele. A prins amărăciunea rădăcini în viaţa ta încă din copilărie?

În Proverbe 20:11, ni se spune: ,,Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană.”

Cain lucra din greu ca să cultive pământul cel blestemat. Poate că se bucura pentru că era fermier. Cain, asemenea multor oameni de astăzi, nu a acceptat niciodată judecata lui Dumnezeu în ceea ce priveşte păcatul. A crezut că este tratat nedrept şi întotdeauna învinovăţea pe altul pentru nefericirea lui. Oare a înţeles el pedeapsa care a venit peste părinţii lui şi alungarea din Eden ca rezultat al neascultării lor faţă de Dumnezeu? Nu găsim scris că I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru ceea ce avea şi nici nu găsim scris că se bucura de relaţia lui cu Dumnezeu. În loc să se bucure de bunătatea lui Dumnezeu, îl vedem independent de Dumnezeu în deciziile lui şi dispreţuitor faţă de fratele lui care era supus şi mulţumitor lui Dumnezeu. În mândria lui, nu a acceptat să-şi asume responsabilitatea pentru faptele lui, aşa că a ajuns departe de faţa lui Dumnezeu, formând o civilizaţie şi o cultură din care lipsea Dumnezeu. Toţi cei care nu-L onorează pe Dumnezeu vor experimenta consecinţe teribile. Jertfa lui Cain şi jertfa lui Abel arată atitudinile inimii lor. 1 Samuel 16:7b, ne spune: ,,Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.”

Ce resentimente şi ce nemulţumiri, adânc înrădăcinate în inima ta, îţi otrăvesc deciziile şi atitudinile? Te vei ruga Domnului ca să te ajute să te schimbi?

Cain ar fi trebuit să fie mulţumit chiar dacă a suferit din cauza păcatului părinţilor lui, căci Dumnezeu i-a dat putere să lucreze pământul şi l-a binecuvântat cu o recoltă bogată. Mama lui s-a bucurat când el s-a născut. Cât de mult te bucuri dacă ai părinţi şi poţi să lucrezi? Cât de mult îi cinsteşti pe părinţii tăi prin faptele tale?

Domnul să te binecuvânteze cu o inimă mulţumitoare!

ATENȚIE! COMUNICAT OFICIAL BILINGV – CAZUL BODNARIU – 7 FEBRUARIE, 2016 -ÎNTÂLNIRE CU FETELE, PRIMA OARĂ ÎN APROAPE TREI LUNI!

Popas pentru suflet

ÎN SFÂRȘIT, PENTRU PRIMA OARĂ ÎN APROAPE TREI LUNI, MARIUS ȘI RUTH S-AU ÎNTÂLNIT CU FETELE, O ORĂ

Când au ajuns la locul de întâlnire, fetele au început să chiuie de bucurie, înainte să îi vadă pe părinți. Au alergat afară din biroul în care erau și au sărit pe părinți! Naomi a sărit de gâtul lui Marius, iar Eliana era mai să o dea jos din picioare pe Ruth.

Apoi, când Marius a îmbrățișat-o pe Eliana, aceasta a început să plângă. Naomi era tunsă băiețește. Au intrat cu toții în birou și au început să spună care mai de care tot felul de istorii. Vizita a fost supravegheată. Cand au trebuit să se despartă, Naomi nu voia să-i mai dea drumul lui Marius. Marius și Ruth au trebuit să le promită fetelor că se vor reîntâlni curând ca să ușureze despărțirea. La momentul respectiv nu știau, nici părinții și…

View original post 953 more words

7 Februarie

7 Februarie

Geneza 4:1-5: ,,Adam s-a împreunat cu nevastă-sa, Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi-născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.”

Oare de ce a acceptat Dumnezeu jertfa lui Abel şi nu a acceptat şi jertfa lui Cain? Ce a avut Abel în plus faţă de Cain? Oare nu s-a ridicat jertfa lui Cain la standardul lui Dumnezeu? Trebuia ca şi el să aducă o jertfă cu sânge? Abel a adus ca jertfă ceea ce a avut mai bun. A adus Cain în faţa Lui Dumnezeu ce era mai bun? S-a uitat Dumnezeu la inima lui? A văzut Dumnezeu atitudinea inimii lui?

Cum primeşte Dumnezeu astăzi jertfele noastre?

În Ioan 14:6, ni se spune: ,,Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Trebuie să ştim cum să venim la Tatăl şi cum să Îi aducem jertfe? Nu orice jertfă este primită?

Iată ce scrie în Evrei 10:14: ,,Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.”

În Evrei 11:4, se afirmă: ,,Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, cu toate că este mort.” De ce a fost jertfa lui Abel mai bună decât jertfa lui Cain? Ce rol are credinţa? Era inima lui Abel plină de credinţă? Cum era inima lui Cain?

Inima lui Cain era plină de amărăciune, de gelozie, de răutate, mânie şi supărare pentru că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui. Cum înfrunţi viaţa când crezi că ea este nedreaptă cu tine? Viaţa nu este dreaptă din punctul nostru de vedere. Omul vrea să aibă parte de o viaţă bună, uşoară şi frumoasă. Şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum vrea el, se răzbună pe alţii. Iată ce ni se spune în 1 Ioan 3:12:  ,,Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.” Cum anume ne acceptă Dumnezeu astăzi? Eu cred că prin credinţa care este urmată de fapte bune.

Care a fost atitudinea lui Cain încă înainte de a-l ucide pe Abel? El a fost mânios şi i s-a posomorât faţa. De ce a fost nervos şi nefericit? Pentru că Dumnezeu nu i-a acceptat jertfa? Când eşti nervoasă şi nefericită? Când Dumnezeu nu face ceea ce vrei tu? Care sunt jertfele plăcute lui Dumnezeu? Iată ce ni se spune în Evrei 13:15-16: ,,Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” Domnul Isus Hristos este singura Jertfă pentru păcat acceptată de Dumnezeu! Cum anume vei arăta faptul că tu crezi ceea ce spune Dumnezeu despre Domnul Isus?

Doamne, Te rog, ajută-mă să nu uit de

binefacerea şi dărnicia care izvorăsc dintr-o inimă curată!