Numără-ţi binecuvântările


Ioan 19
Îţi numeri binecuvântările?
Ai o inimă recunoscătoare?

*
Ioan 19:38-39   Nicodim şi Iosif au venit să aibă grijă de trupul mort al Domnului.

Ei au putut face acest lucru întrucât au fost bogaţi.  Aceasta a fost o mulţumire din partea lor. Alţii nu au putut face acelaşi lucru, pentru că erau săraci.
Învaţă pe copilul tău sau al altora  să mulţumească.
Doamne, mulţumesc că:
pot să văd – alţii nu văd,
pot să aud – alţii nu aud,
pot să miros  – alţii nu au acest simţ,
pot să ating – alţii nu au mâini,
pot să lucrez – alţii nu pot,
pot să umblu – alţii nu au picioare,
pot să vorbesc – alţii nu pot vorbi,
pot să mănânc – alţii au nevoie de ajutor,
pot să mă rog – alţii nu ştiu,
pot să citesc – alţii nu ştiu,
pot să cânt – alţii nu pot,
pot să plâng – alţii nu au lacrimi,
pot să zâmbesc – alţii nu pot,
pot să gândesc – alţii au o minte bolnavă…etc.
Doamne, mulţumesc că am o familie, sănătate, casă, lucruri multe, mâncare, prieteni, biserică, etc. Alţii nu au.
Numără-ţi binecuvântările una câte una!

Binecuvântează pe Domnul,

şi nu uita nici una din binefacerile Lui!

Când ultima dată ţi-ai numărat binecuvântările?

Tu eşti binecuvântată!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s