Pentru cine te rogi zilnic?

Pentru câte persoane te rogi?

Ioan 17:9-19

 

,,Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al Meu, este al Tău, şi ce este al Tău, este al Meu, — şi Eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine, Sfinte Tată. Păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi nici unul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentruca să aibă în ei bucuria Mea deplină. Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.“

 

Domnul Isus S-a rugat pentru ucenici. Te-ai gândit vreodată să ai doisprezece ucenici (douăsprezece persoane) pentru care să te rogi zilnic?

Ceri tu Tatălui douăsprezece persoane pentru care să te rogi?

Cum ai vrea să te rogi pentru ucenicii tăi?

Doamne, păzeşte-i în Numele Tău! Păzeşte-i de cel rău!

Doamne, ajută-i să iubească şi să împlinească Cuvântul! Bucuria Ta să fie în inima lor!

Doamne, sfinţeşte-i prin Adevărul Tău!

 

Domnul să te păstreze în rugăciune pentru cei credincioşi!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s