Vedenie

Vedenie

Apocalipsa 17:1-6

Apocalipsa 17:3: ,,Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.”

                Această femeie reprezintă lumea și poftele ei. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții aparțin lumii și Dumnezeu ne spune să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume. Poți să vezi contrastul dintre lucrurile lui Dumnezeu și cele interzise? Care lucruri te atrag mai mult: cele lumești sau cele cerești? Matei 6: 19-21 ne spune: ,,Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”

Dumnezeu va înfrânge lumea și toate sistemele care I se opun. Loialitatea față de Hristos este incompatibilă cu pofta, plăcerile și puterea lumii. Ființa umană este atrasă de strălucirile lumii, de căile lumii. Trăim vremuri grele când felul de trai al creștinilor seamănă cu felul de trai al lumii. Cea mai mare provocare în viața creștinilor nu este persecuția, ci seducția lumii. Înfluența răului crește în viața creștinilor și mulți cad, trăind ca lumea. Creștinii cheltuiesc banii ca și necreștinii. Creștinii petrec timpul ca și necreștinii. Păcatul imoralității sexuale crește între cei credincioși. Divorțul este în creștere între cei credincioși. În multe familii de creștini prioritățile în creșterea copiilor sunt aproape la fel ca și în familiile de necredincioși: sport, muzică, dans, jocuri și vacanțe. Învățătura biblică lipsește în multe case. Nu mai rămâne timp pentru studiul Bibliei și pentru rugăciune. Care sunt valorile tale? Care sunt prioritățile tale? Îl iubești pe Domnul mai mult decât orice? Îl cauți pe Isus mai mult decât orice? Reflectă viața ta faptul că ești diferită de lumea în care trăiești?

Foarte multe lucruri rele sunt împachetate frumos ca să arate bine și să atragă privirile și interesul. Nu întotdeauna căpătăm ceea ce vedem, căci înșelătoria este mare. Aceasta este metoda lumii: să atragă, să înșele. Cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie în loc să cheltuim bani pentru Împărăția lui Hristos. Prea adesea vrem să ne distrăm trupul și neglijăm sufletul. Nu contează cât de atrăgătoare este lumea, Hristos este cea mai mare comoară și bucurie. Domnul Isus este mult mai mult decât poate lumea oferi! Acest lucru trebuie să se reflecte în felul nostru de trai: în căsătorie, în cheltuirea banilor, în creșterea copiilor, în relații, în tot ce facem.

Doamne, ajută-mă să nu iubesc lumea și poftele ei!

Advertisements

Scopul suferinței

Scopul suferinței

Romani 5:3-4: ,,Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.”

Necazurile vieții lucrează spre binele nostru. Suferința ne echipează ca să-i iubim pe alții, să-i mângâiem și să ne susținem unii pe alții în călătoria spre țara veșnică. Abilitatea noastră de a-i înțelege și mângâia pe alții când trec prin durere, reprezintă o roadă tangibilă născută din suferință. Cel ce suferă este încurajat când știe că și alții au trecut pe acolo. O mărturie despre credincioșia lui Dumnezeu și purtarea Lui de grijă, Îl dă glorie Domnului și speranță celui aflat într-o durere asemănătoare. Cei ce suferă au nevoie de prezența noastră și de ajutorul nostru mai mult decât de vorbele noastre. Ei vor să fie ascultați și nu să asculte pe alții. Cum te-a pregătit Domnul ca să dai ajutor altora? Prin suferință!

Sunt căi practice pentru ajutorarea celor în durere. Unii se întreabă dacă Dumnezeu îi mai iubește. Să nu crezi că trebuie să răspunzi la toate întrebările. Roagă-te mai degrabă, ca să fii sensibilă și plină de compasiune. Să plângem cu cei ce plâng, căci jelirea sau împărtășirea durerilor aduce mângâiere. Roagă-te simplu și recunoaște durerea, harul și puterea lui Dumnezeu și încheie cu cuvinte de speranță. Dacă îi iubim pe oameni așa cum cere Dumnezeu, lumina lui Hristos strălucește în locuri întunecate aducând ajutor și nădejde. Lumea observă ce se întâmplă în viața credincioșilor când trec prin suferințe. Dragostea și unitatea Trupului lui Hristos (Biserica) îi atrage pe cei suferizi la Salvatorul (Psalm 133:1; Matei 22:37-39; Ioan 15:12; Coloseni 3:14); 1 Tesaloniceni 3:12). Copiii lui Dumnezeu formează Trupul lui Hristos într-o lume suferindă. Dragostea lui Hristos trebuie să ajungă la alții prin credincioși. Poate ai văzut această realitate în viața altora când ai suferit, și comunitatea celor credincioși te-a ajutat când ți-a fost greu. Și tu ai putea să te implici ca să slujești celor în suferință arătând dragostea lui Hristos.

Poporul lui Dumnezeu nu este învins de suferință și durere. Pavel a suferit și s-a rugat de trei ori ca Domnul să-i ia țepușul, dar Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea, ci i-a spus că harul Lui îi este de ajuns și puterea Lui este perfectă în slăbiciune. De aceea Pavel spune în 2 Corinteni 12:7-10:  ,,Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.” În necaz, poporul Domnului experimentează puterea Lui.

Doamne, ajută-mă să experimentez puterea Ta în toate necazurile!

Vrednic de închinare

Vrednic de închinare

Apocalipsa 5:8-14

Apocalipsa 5: 9:  ,,Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.”

                Cerul este un loc al sărbătorii. Chiar şi acum, minunăţia salvării şi bucuria inexplicabilă care vin din cunoaşterea lui Hristos, determină inimile celor răscumpăraţi să izbucnească în laude. Ce mare har ne-a dat Dumnezeu ca să ne bucurăm de muzică frumoasă, creştină, care cuprinde adevăruri şi emoţii pe care cuvintele deseori nu le pot exprima. Trupul lui Hristos – Biserica – exprimă unitatea credincioşilor prin cântare comună. Darurile pe care muzicienii le-au primit de la Domnul, îmbogăţesc experienţa pe care o avem în închinare. Armonii dulci, melodii plăcute, voci frumoase şi instrumente de toate felurile ne ajută să-I aduce închinare Celui ce este vrednic. Varietatea muzicală reflectă creativitatea şi frumuseţea lui Dumnezeu.

Dacă eşti bătrân sau tânăr, muzician sau afon, Dumnezeu adânceşte dragostea Lui prin cântarea care Îl înalţă pe El. Muzica exprimă limba inimii. Muzica are abilitatea unică de a imprima pe inimile noastre adevărurile despre Dumnezeu chiar înainte ca mintea să le cuprindă. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru darul muzicii care ne ajută la închinare. Cântarea celor din cer era nouă pentru că nu s-a mai cântat. S-a cântat despre puterea şi bunătatea lui Dumnezeu într-un fel nou. Cântarea a început cu o declaraţie despre Domnul Isus care este vrednic să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!

Biserica este comunitatea celor credincioşi care continuă să I se închine lui Hristos cel viu în vecii vecilor şi să-I slujească până la revenirea Lui ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor. Dacă Domnul Isus te-a răscumpărat, Îi aparţii. Tu participi într-o cauză care va avea biruinţă. Răscumpărarea, pe care Hristos a făcut-o poporului Lui, dovedeşte vrednicia Lui. Nimeni nu putea să ofere sacrificiul suprem înafară de Domnul Isus care a fost fără păcat. Domnul Isus este tema muzicii cereşti pentru eternitate. Noi toţi suntem nevrednici să stăm înaintea Lui, Cel sfânt care stă pe tron. Vrednicia noastră nu poate fi găsită în ceea ce Îi putem noi aduce, ci numai în ceea ce El a făcut pentru noi. Să Îi mulţumeşti că eşti copilul Domnului salvat prin sânge sfânt. Mântuirea pe care El a câştigat-o prin jertfa Lui, Îi dă dreptul să deschidă cartea şi să rupă peceţile ca să ne dezvăluie planul lui Dumnezeu faţă de omenire.

Doamne, dă-mi experiențe noi cu Tine prin cântare!

Prima și cea mai importantă poruncă

Domnul Isus ne-a spus că prima și cea mai importantă poruncă este să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima (Matei 23:36-40).

Care sunt atitudinile și faptele care demonstrează că o persoană sau o biserică a uitat ce înseamnă porunca Domnului?

Cei ce nu mai iubesc, nu mai sunt interesați de biserică, de lucrarea și bunul mers al bisericii. Spiritul critic este foarte bine dezvoltat în cei ce nu mai iubesc.

Este descurajator să vedem cum se strică multe relații din cauza celor care sunt plini de critică. Egoismul este o atitudine greșită. Lipsa de grijă față de frați este atitudine greșită.

Cum îți exprimi dragostea față de Dumnezeu și față de alții? Cât de mult te definește slujirea și încurajarea? Poate te cercetează Domnul și îți cere să ai urechi care aud și ascultă. Poate te cheamă Domnul să te pocăiești, să ierți tot și toate, să părăsești păcatul și să trăiești în curăție.

Muzica

Geneza 35: 2-3: ,,Iacov a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,  ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”

Este necesar să vedem care sunt dumnezeii străini pe care trebuie să-i scoatem afară din mijlocul nostru, care sunt idolii pe care noi și cei dragi ai noștri îi iubim, ce trebuie să scoatem afară din casele noastre, cum să ne împotrivim răului. Domnul este cu noi în călătoria pe care o facem prin viaţă. El ne învaţă să ne împotrivim păcatului şi influenţelor rele. Nu este uşor să-i învăţăm pe copiii noştri cum să se împotrivească răului. Responsabilitatea părinţilor este mare în ceea ce priveşte stabilirea valorilor biblice în casele lor. Un lucru important este ca părinţii să-i înveţe pe copii să iubească muzica bună. Toți oamenii iubesc muzica, mai mult sau mai puțin. Muzica poate să devină un dumnezeu străin în biserică. Muzica poate să devină un idol pentru mulți credincioși neatenți la valorile spirituale. Muzica bună este o valoare. Care este muzica bună? În multe case este mult necaz din cauza muzicii pe care o iubesc cei tineri. Muzica poate să fie un idol, să fie murdară, să ne influențeze la rău și la păcat. Să te rogi pentru copiii tăi ca să iubească muzica bună. Trebuie să știm care muzică ar trebui să o scoatem afară din casele noastre și din Casa Domnului.

Începem să uităm cu toţii ce este muzica duhovnicească despre care citim în Biblie. Ar trebui să păstrăm în bisericile noastre şi muzica părinţilor şi a bunicilor noştri. Putem să-i motivăm pe copiii talentaţi să înveţe să cânte la un instrument. Putem să-i ajutăm pe cei mai puţin talentaţi să aprecieze muzica bună. Ne dorim să renunţăm la muzica firească din bisericile noastre. Ce este o muzică firească? În înţelegerea mea, o muzică firească este plăcută trupului şi minţii (are cuvinte plăcute), dar nu este plăcută Domnului. Domnul nu o acceptă pentru că nu El este cel înălţat, ci omul. Muzica firească nu are puterea de a transforma inima omului: rămânem aceleaşi persoane pline de păcat şi de pofte şi după cântare. Când a fost ultima dată când Domnul S-a coborât prin cântare cu prezenţa Lui în inima ta? Când te-ai prăbuşit înaintea Lui pentru că ţi S-a descoperit ca fiind Cel Sfânt, care merită toată închinarea? Cercetează-ți experienţele și trăirile tale când cânţi laudele Domnului.

Nu știu ce muzică se aude în casa ta, în maşina ta, în biserica ta. Nu știu cât de mult îţi vorbeşte Domnul prin muzică sau cât de multă linişte îţi dă prin muzica pe care o asculţi. Ce muzică asculţi în ziua bucuriei şi ce muzică asculţi în ziua necazului? Cei din jur învaţă din observaţiile tale cu privire la muzica duhovnicească. Cred că te rogi pentru biserica ta ca să cânte cântări duhovniceşti. Cred că te rogi pentru cei care aleg cântările şi le cântă în biserica ta. Cred că te rogi Domnului ca să te ajute să eviţi critica faţă de muzica altora. Poate ai încercat să vorbeşti înţelept cu cei care conduc cântările în biserica ta şi să le propui să cânte o cântare duhovnicească. Nu știu cât de limitat este repertoriul în biserica ta. Te-ai gândit vreodată că poate Domnul te cheamă să te rogi pentru cei care aleg cântările în biserica ta? Ţi-ar fi greu să te rogi un minut pe zi pentru biserica ta, ca Domnul să îi binecuvânteze pe cântăreţi, ca ei să fie oameni duhovniceşti, oameni smeriţi şi curaţi, care cântă cântări duhovniceşti?

Roagă-te pentru muzica şi cântăreţii din biserica ta!

Inima mulțumită e binecuvântare

Geneza 26:12-24

Geneza 26:24: ,,Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine; te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa, din pricina robului Meu, Avraam”.”

Isaac a făcut un lucru nou: a semănat şi a strâns rod însutit (adică, de o sută de ori mai mult decât a semănat) în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. Isaac s-a îmbogăţit tot mai mult, până când a ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite şi turme de oi şi un mare număr de robi; de aceea, Filistenii îl invidiau. De ce a fost invidiat de alţii? Să nu uităm că era foamete în ţară şi nu toţi aveau roade de pe pământul lucrat, aşa cum avea Isaac. Nu știu ce binecuvântări ale altora invidiezi, dar să știi că atunci când invidiem pe cineva, de fapt, Îi spunem lui Dumnezeu că nu ne-a dat suficient. A fi mulţumit cu ceea ce am, înseamnă a mă supune lui Dumnezeu.