Lord, have mercy

Do we value public perception and reputation of our churches? Do we value that more than we value purity and integrity of heart? Are we more impressed with our programs than we are desperate for the power of God?

Do we esteem communication skills more highly than we esteem faithfulness to the Scripture and proclaiming whatever truth needs to be said to the people of our day? Do we esteem natural talent and leadership gifts more than the anointing of the Spirit?

Charles Spurgeon said, “The world is always at peace with a lukewarm church, and such a church is always pleased with itself.”

Lord, have mercy on me, on my church, on Your Church!

 

Advertisements

Cerul

Cerul

Apocalipsa 21-22

Apocalipsa 21:1-2: ,,Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, Cetatea Sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.”

Cum ai descrie cerul? Așa cum îl prezintă omul sau cum îl prezintă Biblia? Biblia ne spune că există muzică în cer. Se cântă la instrumente în cer (Apocalipsa 5:8-10). De ce unii artiști pictează copii îngeri cântând la instrumente? Biblia ne spune că Dumnezeu este un Îmbătrânit de zile: Daniel 7:9: ,,Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile Lui ca un foc aprins.” Ioan, în Apocalipsa 1:14, ne spune: ,,Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului.” De ce spun unii oameni că Dumnezeu este un bătrân cu păr cărunt? Sunt multe interpretări cu privire la felul în care vor arăta oamenii în cer sau care vor fi activitățile din cer. Multe picturi îi prezintă pe oameni cu aripi. Unii spun că cei morți devin îngeri păzitori. Biblia nu susține aceste prezentări.

Biblia ne spune că cei înviați vor avea un trup ca și trupul înviat al Domnului Isus (1 Corinteni 15:42-49). După ce Domnul Isus a înviat, a fost recunoscut ca om. Apariția Lui fizică era ca a unui om normal. Ca și îngerii, cei înviați nu se vor căsători și nu vor avea copii, dar vor arăta ca ființele umane. La schimbarea la față, Moise și Ilie au fost recunoscuți ca bărbați și nu ca îngeri. Nimeni nu știe cât permite Dumnezeu celor din cer ca să  fie martori la activitățile de pe pământ. Dar știm că Dumnezeu dă misiuni îngerilor ca să ajute și să protejeze pe copiii Lui (Evrei 1:14).

Prezentările greșite despre cer și activitățile din cer pot aduce orbire spirituală și înșelăciune, căci ideile false despre cer maschează o răzvrătire mai adâncă împotriva lui Dumnezeu și a autorității Lui asupra tuturor oamenilor; împotriva dreptului lui Dumnezeu de a pedepsi răul și împotriva planului Lui de răscumparare a omenirii; împotriva realității că El va locui și va domni împreună cu poporul Lui. Mulți au ideile lor despre cer tocmai ca să își justifice independența lor păcătoasă și dreptul de a-L respinge pe Dumnezeu. Unii neagă realitatea vieții după moarte pentru că nu vor să fie responsabili față de Creatorul lor. Cei ce refuză să creadă în judecata veșnică, neagă existența cerului. Ei spun că imaginea cerului este folosită ca o cârjă ca să aducă mângâiere celor ce jelesc pe cei morți și să-i elibereze de frică pe copii.

Mulți își fixează atenția numai la dragostea lui Dumnezeu față de creaturile Lui, fără să mediteze la dragostea sfântă, curată care a cerut moartea Fiului pe cruce pentru păcatul omenirii. Încrederea plasată în loc greșit duce la imaginații din care crucea lui Hristos lipsește. Viziunea lumii despre cer este eronată, căci lumea crede că destinația celor mai mulți este cerul și numai puțini vor lipsi de acolo. Lumea crede că merită cerul, dar această credință este falsă. Să ne ferim de fals.

Doamne, ajută-mă să am o credință bazată pe Cuvântul Tău!

I am desperately needy

Oh, I am desperately needy.

That’s the heart attitude God wants to hear.

I can’t make it on my own. Apart from You, Lord, I am lost, I am destitute. I am utterly, utterly dependent upon You.

I need Thee every hour.

Lord, it’s not my husband, it’s not my brother, it’s not my sister, it’s not the deacons, it’s not the pastor, it’s not the young people. It’s me, O Lord, standing in the need of prayer.

Oh God, how I pray that You would help us to see our spiritual need, to agree with You. Forgive us for being blind, for being self-deceived, for being deluded, for thinking we’re fine when You know the truth.

And oh God, open our eyes. Open our hearts. May we humble ourselves and agree with You. Then may we receive the prescription, the tonic, the provision that You have made to deliver us from our lukewarmness.

Lord, have mercy on us all.

I pray in Jesus’ name, amen.

Limba dragostei

Identitatea poporului lui Dumnezeu

Faptele Apostolilor 2, Romani 11

Faptele Apostolilor 2:38:  „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”

Cine sunt cei ce fac parte din poporul Domnului? De la începuturi, oamenii credinței pe care Dumnezeu i-a răscumpărat și i-a păstrat în credință, au format poporul lui Dumnezeu. Ei se încred în Domnul, Îl ascultă și împlinesc scopul Lui pentru omenire. Puterea mântuitoare a Domnului și promisiunile Lui, continuă să cucerească lumea și să salveze pe cei pierduți.

Domnul Isus Hristos este Mesia cel promis poporului Israel și Regele promis poporului lui Dumnezeu din toate timpurile. Domnul Isus S-a născut într-o familie de credincioși, a fost descendentul lui David, a fost destinat de Tatăl să răscumpere pe poporul Lui plătind prețul și pedeapsa pentru păcat. El, cel nevinovat, a adus o jertfă perfectă pentru cei ce cred în El. I-a pregătit pe cei 12 ucenici, i-a învățat cum să se roage și i-a întărit în credință. Domnul Isus a venit ca să facă voia Tatălui: să răscumpere pe poporul Lui din păcatele sale. S-a rugat cu pasiune pentru poporul Lui și a rămas conectat cu Tatăl până la sfârșitul misiunii Lui pe pământ.

Poporul lui Dumnezeu este format din acei credincioși care în vechime au crezut promisiunea lui Dumnezeu că va veni Mesia, cei care în zilele lui Isus au crezut că promisiunea s-a împlinit, cei care au crezut în Domnul după învierea Lui și toți cei ce vor crede în viitor. După înviere, Domnul Isus S-a arătat ucenicilor și le-a spus că vor primi o putere de sus (Faptele Apostolilor 1:1-11), puterea de a fi martori. Minunea s-a întâmplat pe când ei Îl lăudau pe Domnul. Sunetul minunat al închinării a astras mulțimea care vizita Ierusalimul. Mulți au auzit lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limbile lor. O eră nouă a început în planul lui Dumnezeu și Biserica s-a născut. Duhul Sfânt este Dumnezeu; întotdeauna acționează cu puterea lui Dumnezeu în lume. Duhul Sfânt ține unitatea Bisericii.

Petru a vorbit mulțimii cu putere și curaj. Plin de Duhul Sfânt i-a confruntat pe ascultători cu adevărul lui Dumnezeu, care le-a scuturat credința și siguranța lor false. Le-a amintit despre minunile Domnului Isus, despre moartea și învierea Lui. Mesajul lui Petru a avut un impact puternic asupra ascultătorilor și inima lor a fost atinsă de Duhul Sfânt, care i-a indemnat să se predea Domnului: să se pocăiască și să fie botezați în Numele lui Isus Hristos. Mesajul pocăinței rostit prin puterea Duhului Sfânt convinge oamenii de păcatul lor și îi ajută să vadă nevoia lor după Salvatorul. Trei mii de suflete au fost salvate din păcat și au primit botezul pocăinței. Credința a venit prima dată la Evrei, apoi la Neamuri.

Biserica este poporul iubit de Domnul Isus, născut din dragoste, susținut de dragoste și complet înrădăcinat în dragostea lui Isus. Biserica este trupul lui Hristos, Familia lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește despre Biserică, limba Lui este limba dragostei. Hristos a iubit Biserica așa de mult încât Și-a dat viața pentru ea. Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru poporul Lui, prin care ne încurajează, ne sfătuiește, ne sfințește, ne călăuzește pe calea cea dreaptă. Membrii bisericii duc vestea cea bună mai departe oriunde ajung și Împărăția lui Hristos crește.

Doamne, ajută-mă să vorbesc limba dragostei!

Realitatea judecății lui Dumnezeu

Realitatea judecății lui Dumnezeu ne îndeamnă să vestim Evanghelia. Dumnezeu este încă răbdător și dă fiecăruia ocazia să se pocăiască. Dumnezeu ne pormite tărie ca să rezistăm până la sfârșit. Domnul vede când poporul Lui trece prin greutăți și le dă putere să îndure. Triumful Lui a venit după moarte și înviere. Suntem chemați să-L urmăm în suferință, să-L iubim mai mult decât viețile noastre și să experimentăm triumful prin puterea Lui. Apocalipsa 12:10-11: ,,Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”

Judecata finală

Judecata finală

Apocalipsa 20:11-15

Apocalipsa 20:12: ,,Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.”

            Sunt așa de multe lucruri care ne fascinează și ne prind atenția: galaxiile strălucitoare, adâncimile neexplorate ale oceanelor, progresul tehnologiei, nașterea unui copil etc. Viața în lumea noastră este un lucru minunat, dar vedem semne clare că s-a întâmplat ceva rău. Războaiele și răutatea ne distrug. Dezastrele naturale și bolile aduc moartea. Relațiile umane ne schimbă, se rup și se strică. Cele mai bune intenții duc adesea la rău. Lucrul care ar trebui să ne împlinească devine o povară sau idolatrie. Toate lucrurile se strică și aceasta nu numai din cauza iresponsabilității omului, ci în toate domeniile și la toate nivelele. Ce este greșit? Poate lumea să se schimbe în bine?

Dumnezeu a creat lumea ca să fie o casă perfectă, dar păcatul a distrus perfecțiunea. În loc să avem o relație continuă cu Dumnezeu, rebeliunea și înstrăinarea au cuprins pământul. Moartea și putreziciunea au ruinat creația (Geneza 3:16-19; Romani 5:12; 6:23). Consecințele păcatului au dovedit că păcatul este împotriva lui Dumnezeu și a caracterului Lui. Ca Dumnezeu să restaureze creația Lui, trebuie să judece păcatul.

În lumina judecății perfecte a lui Dumnezeu, îndurarea Lui strălucește. Imediat ce a intrat păcatul în lume, Dumnezeu a făcut o promisiune: Răscumpărătorul va veni ca să distrugă păcatul și pe Satan (Geneza 3:15). Domnul Isus Hristos l-a biruit pe Satan la cruce și a biruit moartea prin înviere (Coloseni 2:15). Când Domnul Isus va reveni pe pământ, îl va distruge pe Satan pentru totdeauna.

Ioan a văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Nu Îl descrie pe Cel ce ședea pe tron, dar descrie ce se întâmplă în prezența Lui: pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Pământul și cerul au fugit de Creatorul lor. Acesta este răspunsul omenirii căzute în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Lumea așa cum o cunoaștem noi azi, nu va mai fi, căci Ioan ne spune că nu s-a mai găsit loc pentru ceea ce a fost. Pentru că nu mai este loc, creația poate fugi. Dar, nici măcar o singură persoană nu se va putea ascunde de judecata lui Dumnezeu. Cu mințile noastre nu putem înțelege cum va fi o mulțime așa de vastă care va sta înaintea tronului lui Dumnezeu pentru judecată. Fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare copil va trebui să stea față în față cu Dumnezeul cel suveran și drept (Psalmi 62:12; Romani 2:6). Evrei 9:27: ,,Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.” Dumnezeu nu va judeca pe nimeni în funcție de poziția, puterea sau faima pe care a avut-o. Nu va favoriza pe nimeni.

Doamne, Îți mulțumesc pentru îndurarea Ta față de mine!

Fericiţi şi sfinţi

Apocalipsa 20:4-6

Apocalipsa 20:6: ,,Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.”

            Cine are parte de întâia înviere? Martirii? Credincioșii? Este prima înviere o răsplată pentru cei credincioși? Ioan a văzut pe cei ce au înviat: cei cărora  li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi cei care nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Te încurajează credința lor? Te gândești și te rogi să fii credincioasă până la capăt indiferent de suferințele care vor veni peste tine sau peste cei dragi?

Ce înseamnă prima înviere? Ioan 5:28: ,,Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” 1 Corinteni 15: 20-23, 50-58: ,,Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” De ce sunt scăpați cei credincioși? De condamnare veșnică. Te vei încrede în Domnul pentru veșnicie?

Doamne, Îți mulțumesc pentru nădejdea vieții veșnice și pentru bucuria de a petrece cu Tine o veșnicie, într-o lume perfectă, fără moarte, boală, suferință, războaie, cutremure, neînțelegeri etc.

Doamne, ajută-mă să rămân tare și neclintită pe calea Ta!