30 Iulie

30 Iulie

Geneza 24:28-67

Geneza 24: 51: ,,Iată, Rebeca este înaintea ta; ia-o şi du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul.”

Înainte de cină, slujitorul lui Avraam a prezentat familiei care îl găzduia decizia lui. Nu a pierdut timpul, ci a vrut să rezolve problema cât mai rapid. Laban, tatăl fetei, a ascultat şi a înţeles că cererea slujitorului era de la Domnul. Au fost de acord ca Rebeca să fie soţia lui Isaac. Acordul părinţilor este foarte important într-o căsătorie.

În dimineaţa următoare, credinţa slujitorului şi credinţa Rebecăi au fost puse la încercare. După obiceiul vremii de atunci, Rebeca putea să mai aştepte un an înainte de a pleca, dar slujitorul lui Avraam i-a spus că trebuie să ia decizia de a pleca imediat. Rebeca a acceptat să plece. Şi-a părăsit casa părintească şi a călătorit multe zile cu nişte străini, pentru a fi mireasa unui om pe care nu l-a văzut niciodată şi care locuia într-o ţară străină.

Rebeca a fost o femeie cu o credinţă mare în Dumnezeu. A avut ea întrebări cu privire la viitorul soţ? I-a fost teamă? Eu cred că da, dar ea a răspuns prin credinţă. A văzut experienţa slujitorului lui Avraam şi a crezut că tot ce se întâmpla era după voia lui Dumnezeu, aşa că a acţionat în ascultare de Dumnezeu. Credincioşii trebuie să acţioneze repede şi în ascultare de Dumnezeu atunci când primesc răspuns de la El în urma rugăciunii. Ai căzut la acest examen? Te-ai îndoit? Ai aşteptat prea mult? De ce refuzi să acţionezi în acord cu răspunsul pe care îl ai de la Domnul în urma rugăciunii?

Dacă te-ai rugat Domnului să-ţi descopere unde ai putea sluji în biserică şi auzi o predică prin care Domnul îţi vorbeşte, ce mai aştepţi? Dacă te rogi pentru probleme financiare şi cineva vrea să te invite la un seminar despre planificare financiară, ce mai aştepţi? Dacă ai răspuns de la Domnul, de ce te mai rogi pentru acelaşi lucru?

La ce a renunţat Rebeca? Ce a câştigat? Ce se întâmplă atunci când noi devenim o parte a familiei lui Dumnezeu? La ce renunţăm şi ce câştigăm? Ce ai câştigat tu pentru că eşti parte a familiei lui Dumnezeu? Cum Îi mulţumeşti Domnului? 

Acţionează prin credinţă atunci când îţi vorbeşte Dumnezeu!

 

29 Iulie

29 Iulie

Geneza 24:1-27

Geneza 24:12: ,,Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam”.”

Dumnezeu ne dă înţelepciune şi călăuzire în urma rugăciunii. Dumnezeu ne cheamă să cerem călăuzirea Lui în toate lucrurile. El cunoaşte începutul şi sfârşitul tuturor lucrurilor şi doreşte ca şi noi să cunoaştem voia Lui. Cauţi tu călăuzirea lui Dumnezeu în toate lucrurile? Următoarele versete te vor ajuta să înţelegi mai mult ce înseamnă să fii călăuzit de Domnul.

În Psalmul 139:24, suntem învăţaţi să ne cercetăm: ,,Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!” Dumnezeu ne ajută să identificăm păcatul şi ne conduce la pocăinţă.

În Isaia 40:11, suntem mângâiaţi: ,,El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.” Dumnezeu îi călăuzeşte pe cei care au copii.

În Isaia 42:16, suntem încurajaţi: ,,Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face şi nu-i voi părăsi.” Dumnezeu ne călăuzeşte când ajungem în locuri necunoscute, nefamiliare, dure sau întunecoase.

Prin Isaia 57:18, primim o veste bună: ,,I-am văzut căile şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi, şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei care plâng împreună cu el.” Dumnezeu mângâie şi vindecă.

În Luca 1:79, ni se spune: ,,…ca să lumineze pe cei care zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” Dumnezeu ne călăuzeşte pe  calea păcii.

În Ioan 10:3-4, se afirmă: ,,Portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.” Dumnezeu merge înaintea poporului Său ca să-i arate calea.

În Ioan 16:13, ne este prezentat Duhul Sfânt: ,,Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” Dumnezeu ne călăuzeşte în tot adevărul. Duhul Sfânt îi protejează şi îi călăuzeşte pe cei credincioşi. Cum te-a călăuzit pe tine Duhul Sfânt în săptămâna aceasta?

Bucură-te astăzi de călăuzirea Domnului!

27 Iulie

27 Iulie

Geneza 24:1-27

Geneza 24:12: ,,Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam”.”

Slujitorul lui Avraam s-a rugat şi Dumnezeu l-a călăuzit să găsească o mireasă pentru Isaac. Credincioşii trebuie să se căsătorească cu credincioşi. Aceasta este o poruncă biblică. Calitatea cea mai importantă pentru slujitorul lui Avraam a fost credinţa; el vroia să găsească pentru Isaac o fată credincioasă Dumnezeului pe care Îl avea Avraam. A întrebat-o pe Rebeca a cui fată este. Cât de importanţi sunt părinţii partenerului de viaţă? De ce era important pentru slujitorul lui Avraam să cunoască familia fetei?

Apoi, el a întrebat dacă poate să fie găzduit de familia ei. De ce vroia să cunoască familia ei? Imaginează-ţi ce emoţii a avut slujitorul lui Avraam atunci când fata a spus că este rudă cu Avraam (pe care el îl cunoştea). De unde ştia fata că slujitorul acesta îl cunoştea pe Avraam?

Când slujitorul a auzit cine este această fată, a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat Domnului. Acum avea pace în inima lui, căci Dumnezeu i-a confirmat că totul este după voia Lui. Acest slujitor Îl cunoştea pe Dumnezeu din propria lui experienţă, de aceea, Îl lăuda pe Domnul, fără să-şi atribuie vreun merit pentru izbânda lui.

Dacă noi căutăm călăuzirea şi ajutorul Domnului, trebuie să avem grijă să nu fim înşelaţi sau tentaţi să credem că avem vreun merit datorită unei reuşite; trebuie să nu acceptăm laudă din partea altora. Toată gloria aparţine lui Dumnezeu.

Cauţi direcţii şi confirmare la rugăciunile tale? Semnele exterioare nu sunt suficiente. Să nu fii înşelată de o pace falsă, dacă răspunsul la rugăciune se potriveşte cu dorinţele tale. Trebuie să fii în acord cu principiile lui Dumnezeu descrise în Cuvântul Lui, apoi, Dumnezeu îţi va da o pace adâncă cu privire la decizia ta.

Când slujitorul lui Avraam a fost sigur că Rebeca este mireasa pentru Isaac, a terminat cu întrebările şi a luat o decizie plină de responsabilitate: a hotărât să dezvăluie planul Domnului. Rebeca şi familia ei au putut să se îndoiască de aceste dezvăluiri, dar nu au făcut-o pentru că Domnul era în controlul întregii acţiuni a robului lui Avraam.

A acţiona imediat când ştii ce-i de făcut este foarte important, căci imediat vine ispititorul, care încearcă să îţi sugereze că ai greşit. Pregăteşte-te pentru asemenea atacuri şi ţine-te tare de călăuzirea Domnului.

Când ai luat o decizie în ascultare de Domnul, ţine-te de ea! Timpul va dovedi că ai făcut bine. Putem avea încredere în Dumnezeu că ne va da înţelepciune şi călăuzire.

Ai încredere în Domnul pentru că El îţi va da înţelepciune şi călăuzire!

26 Iulie

26 Iulie

Geneza 24:1-27

Geneza 24:12: ,,Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam”.”

Mulţi oameni se întreabă dacă pot fi siguri că Dumnezeu îi călăuzeşte când se roagă. Poate că şi tu te întrebi: ,,Cum ştiu că această decizie, această alegere sau această acţiune este conform voii Domnului?” Din experienţă şi din Cuvântul Domnului, există trei răspunsuri care confirmă călăuzirea Domnului: circumstanţele, principiile de bază ale lui Dumnezeu şi pacea din inimă. În cazul nostru, Dumnezeu a răspuns imediat rugăciunii. Chiar înainte ca slujitorul lui Avraam să termine rugăciunea, o fată frumoasă a venit la fântână şi Dumnezeu a împlinit dorinţa slujitorului, prin semnul pe care l-a cerut. Rebeca a scos apă pentru toate cămilele lui. Între timp, el o privea cu uimire, să vadă dacă i-a izbutit călătoria.

În Efeseni 3:20-21, ni se spune: ,,Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,  a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus,  din neam în neam, în vecii  vecilor! Amin.”

Frumuseţea, bunătatea, răbdarea şi hărnicia nu au fost dovezi suficiente, ci slujitorul aştepta alte calităţi, mai mari. Principiile care stau la baza căsătoriei dintre creştini sunt foarte importante. Ce spune Domnul despre căsătorie?

Iată ce spune Cuvântul Domnului în cartea Deuteronom 7:1-4: ,,Când Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe Hetiţi, pe Ghirgasiţi, pe Amoriţi, pe Canaaniţi, pe Fereziţi, pe Heviţi şi pe Iebusiţi, şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine; când Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va da în mâini şi le vei bate, să le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele. Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.”

În Ezra 9:12, suntem avertizaţi: ,,Să nu daţi, deci, pe fetele voastre (credincioase) după fiii lor (necredincioşi), nici să nu luaţi pe fetele lor (necredincioase) de neveste pentru fiii voştri (credincioşi) şi să nu vă pese niciodată nici de propăşirea lor, nici de bună starea lor. În chipul acesta, veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării şi o veţi lăsa pe veci moştenire fiilor voştri.”

În 2 Corinteni 6:14-15, ni se spune: ,,Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?”

Dumnezeu ne spune că nu este bine ca un creştin să se căsătorească cu un necreştin, căci nu este nici o legătură între neprihănire şi fărădelege.

Ţine-te de principiile biblice în toate deciziile tale!

Lider din Ungaria, declaratie in Romania: „Noi vrem o Europa crestina….”

agnus dei - english + romanian blog

ungaria gard imigranti FOTO Aktual24

Presedintele Comisiei de Politica Externa a Parlamentului Ungariei, Nemeth Zsolt, a declarat miercuri, la dezbaterea care a deschis lucrarile Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, ca gardul construit de Ungaria la granita cu Serbia, pentru stoparea migrantilor, a fost un proiect de succes si poate fi perceput ca un model si ca un prim pas in privinta intaririi cooperarii europene.

‘Cred ca gardul pe care l-am construit pe granita cu Serbia a fost o masura buna pe care am adoptat-o si functioneaza foarte bine. (…) Eu cred ca acest gard reprezinta un proiect de succes. S-a creat un sistem de paza si protectie, paza de coasta, paza a granitei europene si eu cred ca este vorba de o masura care poate sa fie perceputa ca un model, ca un prim pas in privinta intaririi cooperarii europene. Aceasta masura este si un simbol care spune ca avem nevoie de o…

View original post 189 more words

24 Iulie

24 Iulie

Geneza 24:1-27

Geneza 24:12: ,,Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam”.”

Decizia lui Avraam de a-l trimite pe slujitorul lui să caute o mireasă pentru Isaac, demonstrează tăria credinţei lui Avraam. Cât de imposibil era pentru slujitorul lui Avraam să găsească femeia potrivită pentru fiul stăpânului? Cât de greu a fost să o convingă pe aceasta să facă o călătorie de aproximativ 900 de Kilomentri, pe jos şi pe cămile…, pentru ca să se căsătorească cu un om pe care nu l-a văzut niciodată? Totuşi, Avraam a crezut că Dumnezeu îi cere acest lucru. Această încredere în Dumnezeu, această mare credinţă este ultima menţionată pe paginile Scripturilor în legătură cu viaţa lui Avraam. Prin multe experienţe ale vieţii, Avraam a ajuns la această înălţime spirituală. S-a încrezut în Dumnezeu cu toată inima şi a cunoscut voia Lui. A ales credinţa şi ascultarea de Dumnezeu.

Dumnezeu netezeşte calea Lui sub paşii noştri. El ne uşurează dificultăţile, ne călăuzeşte şi ne dă ajutor pentru ca planul Lui să se împlinească.

Scriptura nu ne spune numele slujitorului pe care l-a trimis Avraam după o soţie pentru Isaac. Mulţi cred că numele lui este Eliezer din Damasc, pe care Avraam a vrut să-l facă moştenitorul lui, din cauză că nu a avut copii (înainte de a avea copiii, căci i-a avut la bătrâneţe (Geneza 15:2)). Dacă este aşa, ce mare diferenţă între Eliezer şi Ismael! Eliezer a ales să se dăruiască stăpânului său cu bucurie, pentru ca Dumnezeu să împlinească scopul Lui în viaţa lui Isaac. Acest slujitor credincios stăpânului Avraam, este un exemplu clasic pentru toţi credincioşii slujitori ai Stăpânului Ceresc. Trăind lângă Avraam, el a văzut credinţa lui şi a fost martor la minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în viaţa lui Avraam. A văzut minunea naşterii lui Isaac, pe când Avraam avea o sută de ani. A văzut binecuvântările Domnului în familia lui Avraam. De aceea, el a încărcat zece cămile cu provizii pentru călătorie, şi de asemenea, cu bijuterii, cu daruri şi cu haine pentru mireasă (lucruri care dovedesc posibilitatea lui Isaac de a avea grijă de ea şi seriozitatea propunerii căsătoriei). A plecat şi a ajuns la destinaţie. Dar cum să găsească fata? S-a oprit la fântână, unde oile erau adăpate şi unde fetele veneau după apă. Avea o misiune grea, de aceea, a început să-şi verse sufletul înaintea Domnului. S-a rugat din toată inima pentru îndurarea Lui şi pentru izbândă în călătorie.

Roagă-te Domnului din toată inima ta ca El să-ţi dea izbândă!

Bihoreanul care îngrijește 200 de oameni sărmani și bolnavi a fost AMENDAT a doua oară de statul român. Cum a protestat bărbatul care-și ajută semenii

Bihoreanul care îngrijește 200 de oameni sărmani și bolnavi a fost AMENDAT a doua oară de statul român. Cum a protestat bărbatul care-și ajută semenii

agnus dei - english + romanian blog

Viorel Pasca FOTO Ioan Popa-Baciu Viorel Pasca FOTO Ioan Popa-Baciu Facebook

De zece ani, Viorel Pașca găzduiește sute de persoane cu probleme, fără venituri sau un acoperiș deasupra capului, bolnavi în stadii avansate, cu amputații de la degerături, cu boli psihice, pe care i-a primit inițial la domiciliul său din localitatea Dumbrava. Reușește din donații și din ajutorul voluntarilor să le asigure mâncare zilnică, o locuință și medicamente. Sunt foarte puțini cei care au un venit, extrem de mic.

SURSA –http://www.activenews.ro/stiri-locale/Bihoreanul-care-ingrijeste-200-de-oameni-sarmani-si-bolnavi-a-fost-AMENDAT-a-doua-oara-de-statul-roman.-Cum-a-protestat-barbatul-care-si-ajuta-semenii-135244

Ioan Popa-Baciu via Facebook

Un stat ingrat, nereformat și cu funcționari angajați de multe ori pe pile și cu șpagă , a decis să “facă dreptate”, îl amendează pe Viorel Pasca pentru “încălcarea” gravă a legii , îngrijirea a 200 de sărmani, bătrâni bolnavi si fara nici un orizont .

Așa ați hotărât voi să umiliți acest om si împreună cu el pe noi toți pentru ca a luat hățurile în propriile mâini…

View original post 379 more words