Vedenie

Vedenie

Apocalipsa 17:1-6

Apocalipsa 17:3: ,,Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.”

Duhul Sfânt l-a dus pe Ioan în pustie. Nu știm de ce această vedenie a avut loc în pustie. Câteodată, pustia este locul pe care Dumnezeu îl alege pentru credincioși ca să-i sfătuiască, să-i pregătească și să-i împuternicească în vederea unor lucrări. Experiența pustiei ne apropie de Domnul (Osea 2:14). Dumnezeu are planurile Lui când ne duce într-o anumită pustie. Testele pustiei nu sunt ușoare (Satan L-a ispitit pe Domnul Isus în pustie). Pustia este de asemenea o locuință preferată de demoni (Luca 11:24).

Cu toate ofertele promise de această femeie prostituată, nu a putut să dea decât goliciune și pustietate. Femeia aceasta ședea pe o fiară de culoare roșie-cărămizie, culoare în contrast mare cu albul purtat de Domnul Isus (Apocalipsa 19). Culoarea roșie puternică reprezintă păcatul cel mai adânc și albul simbolizează puritate și neprihănirea pe care numai Hristos o poate da celor credincioși. Fiara avea șapte capete și zece coarne. Nu este nici o îndoială că este un agent al Satanei, balaurul cel mare și roșu (Apocalipsa 13:1; 12:3). Fiara declară dispreț față de Dumnezeu, căci se acoperă cu nume de hulă. Ce blasfemie! Împărații Romei s-au declarat zei și salvatori. Așa se va întâmpla și în zilele din urmă. Numărul celor care iubesc blasfemia se va mări.

Această femeie impertinentă s-a îmbrăcat în culorile regale și trăia într-o bogăție extravagantă. Bijuteriile ei erau de mare clasă: aur, perle și pietre scumpe. Cu acest arsenal împărătesc călărea pe o fiară, ținând în mână un potir din aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei (idolatrie, imoralitate și răutate drăcească). Era o amestecătură de frumusețe și răutate. Chiar dacă pe dinafară era îmbrăcată cu lucruri scumpe și foarte costisitoare, pe dinăuntru nu avea nici o frumusețe. Ea reprezintă înșelăciunea, depravarea și corupția, care trebuie respinse și nicidecum admirate. Idolatria spirituală promovează închinare falsă. Credințele false și practicile idolatre sunt spurcăciunile din zilele din urmă. Cum prețuiești credința cea adevărată descrisă în Biblie? Cum te pregătești ca să îți păstrezi credința curată până la capăt?

Doamne, ajută-mă să-mi păstrez credința curată până la sfârșit!

Advertisements

Dreptatea și mila lui Dumnezeu

Dreptatea și mila lui Dumnezeu

Apocalipsa 16:1-21

Ieremia 9:24: ,,Ci, cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”

În toată cartea Apocalipsa vedem mila, judecata și dreptatea lui Dumnezeu. Poporul Domnului se bucură de îndurarea Lui. Judecata Domnului învinge pe întreg pământul. Victoria lui Dumnezeu și a poporului Lui este victorie asupra lui Satan și a răului. Când răul ajunge la culme, judecata lui Dumnezeu față de cei nepăsători și rebeli va aduce pedeapsa lor pentru eternitate. În mijlocul judecății, poporul Domnului este protejat. În cele mai grele pedepse se aude chemarea Domnului care dorește ca oamenii să scape de mânia lui Dumnezeu și să fie mântuiți. Martorii mărturisesc, îngerii proclamă Evanghelia, ca păcătoșii să se pocăiască și să scape de judecata finală. Când înțelegem dreptatea și îndurarea Domnului, realizăm cât de trecători suntem și nu este timp pentru pofte și plăceri pământești. Domnul ne cheamă să trăim pentru Împărăția Lui veșnică. Să nu pierdem timpul. Să răscumpărăm zilele, căci vremea este aproape și judecata finală stă să înceapă.

Nu există păcătos pentru care Domnul nu are îndurare. El primește pe toți cei ce vin la El cu credință și pocăință. Să nu ne lăsăm înșelați de cel rău, ci să ne întoarcem la Domnul acum. 1 Corinteni 6:9-11, ne spune că Dumnezeu iartă orice păcat și salvează pentru veșnicie: ,,Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”

            Dumnezeul nostru este mult mai măreț decât putem noi să înțelegem. Iată ce spune David: Psalmi 36:5-8: ,,Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta până la nori. Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu, şi judecăţile Tale sunt ca Adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijineşti pe oameni şi pe dobitoace! Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.” Noi nu înțelegem întotdeauna ce înseamnă păcatul murdar care distruge lumea și adesea nu înțelegem sfințenia lui Dumnezeu care nu poate lăsa păcatul nepedepsit. În suveranitatea Lui, Dumnezeu va face ce a plănuit, ce a spus întotdeauna în dragostea Lui față de omenire. Mânia Lui ține doar o clipă, dar dragostea Lui este veșnică (Psalmi 100:5; 106:1; 118:1-4; 136:1-26; Ieremia 33:11).

Scriptura ne descrie judecata lui Dumnezeu. De la început, Dumnezeu demonstrează că păcatul aduce cu el și pedeapsa. Credincioșii nu vor suferi judecata finală pentru că ei sunt salvați de Hristos, prin credință. Putem să citim scenele dificile din Apocalipsa, pentru că Dumnezeu este bun cu poporul Lui. Noi așteptăm acea zi când păcatul va fi condamnat pentru totdeauna și cel rău nu va mai exista. Dumnezeu va domni cu putere și va judeca pe toți locuitorii pământului. Vei fi printre cei credincioși sau printre cei răzvrătiți? Nădăjduiesc să te întâlnesc de partea celor mântuiți prin sângele Mielului.

Doamne, Tu ești adăpostul meu!

Jacob died

Genesis 50:1-14

Genesis 50:14, “And Joseph returned into Egypt, he, and his brethren, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.”

Joseph and his brothers had honored their father, Jacob, obeying his instructions regarding his funeral. Jacob died and was embalmed to be brought from Egypt to Canaan, where he was buried – in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought from Ephron the Hittite.

The Bible does not describe the death and burial of any other man with as much honor and wealth as Jacob had. The burial of Jacob is the most impressive burial recorded in the Bible. Although Jacob failed in many tests of life, his passion for God was great. He received many blessings from the Lord and understood that the greatest blessing was the Lord Himself. Jacob blessed his children before he died.

For a believer, death is a change, a change from what is earthly to what is heavenly; from what is temporary to what is eternal. Believers should not be afraid of death, even if they are going through pain, weakness, illness. Most people suffer before they die. The way we see death helps us to live today as we should.

Pain is a fact when someone is sick or dies. It is normal to grieve, but not as those who have no hope. As long as we live, we work, therefore, let us leave the pain for loved ones behind, because we have those who are still alive, and they need our help.

Joseph did not call any Egyptian priest to officiate at the funeral. He did not want to introduce the family to pagan practices. What kind of practices of your society is the Lord calling you to give up? Do you want your death to be a celebration of your life? What would you like to leave behind? A beautiful memory? People look at the way believers die and they watch the reactions of their survivors. Even the death of a believer can be a witness. Have you ever been influenced by the death or the funeral of a believer?

Trusting in the Lord’s plan of redemption removes the sting of death.

Whom has the Lord placed in your life so you can encourage him/her in his/her pain or loss? How prepared are you for death? How do the following verses encourage you?

Hebrew 9:27-28, “And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.”

John 5:24, “Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.”

John 11:26, “And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?”

Do you think death is a passing to eternal life? For believers, death is the beginning of life in the presence and in the Kingdom of God.

Philippians 3:20, “For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ.”

You are a citizen of heaven!

The Lord is with you

Genesis 39:21-40:23

Genesis 39:21-23, “But the LORD was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph’s hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it. The keeper of the prison looked not to any thing that was under his hand; because the LORD was with him, and that which he did, the LORD made it to prosper.”

God helps His children wherever they are: in prison or freedom, in wealth or poverty, health or sickness, for better or worse, in strength or weakness, in joy or in sorrow, in the mountains or in the valley; master or slave, loved or rejected, young or old, orphans or poor; at home or at work, in the field or on the road, on the rock or in the pit, in abundance or lack, in solitude or surrounded by friends, etc.

Joseph trusted God’s help. We are impressed by his attitude and character. We ask ourselves: What would I have done in his place? How would I have reacted? Would I have recognized God and trusted that He knows what He is doing through suffering? How would my child react? How did I prepare him/her for life? What knowledge does he/she have about God and suffering?

We cannot give our children a grateful heart and we cannot oblige them to assess the facts of others. Nevertheless, there are a few things that we can give to our children. Giving thanks and appreciation can be learned from early childhood, even if the child’s vocabulary is limited. For every good thing, a child must say, “Thank you”.

Do you teach your child to recognize the opportunities when he/she can be generous towards other people? Life is full of situations that can help you teach your child or others how to appreciate God’s creation and character, music and poetry, joy and laughter, work and leisure, people and activities, values ​​and priorities, friends and games, etc.

Moments of sadness and challenges are also opportunities to learn to trust in God. When we have to move to another city, we can meet new friends. When dad loses his job, we pray to experience the care of our Heavenly Father. God is always with us, even if we lose a loved one.

Teach your child some of the character traits from the bible stories. Try to make a game that would fix in the child’s mind a biblical truth. Teach your child to do nothing without prayer, because God hears prayer and helps. God can develop these qualities in your child: gratitude, respect, kindness, compassion, humility, joy, etc. But he/she needs your help and your prayers. Give him/her more love than money, things and toys. Love is never too much. There are a lot of things that can hinder someone from developing good attitudes. Remember that you must fulfill the basic needs of the child, not his/her whims. True satisfaction comes from humility to God and kindness to others. A thankful and happy heart is a treasure and a gift from the Lord!

You may ask your child to write a thank you note every day and keep them all as souvenirs. For his/her birthday, you can make a game that could include five ways to appreciate others. This will help your child to think positively about others. Do not allow discouragement in your heart when the child forgets to be thankful, but pray to God for patience. Do not be ashamed when the child does not want to be thankful, but continue to help him/her learn his/her lesson. Prepare your child to receive the gift of salvation and to be thankful to God.

 

Ask the Lord to give you a grateful heart!

I pray

Lord, God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of my fathers and my God, with joy and thanksgiving I worship You because You blessed me beyond my expectations. I thank You for talking to me. You’re with me and You continue to bless me. You showed Your mercy to me, You protected me, You saved me, You defended me, You encouraged me, You raised me up, You took care of me all the days of my life, You delivered me from evil, You showed me Your kindness, Your love, Your faithfulness, Your majesty.

Thank You for revealing Your will to me. You speak to me through your Word, You teach me how to pray and how to rejoice in worship and ministry. I want to be obedient and humble, to live by faith, to the end of my life when You will give me the crown which never withers, the crown of a winner.

I wish to leave a legacy of faith to those who come after me: a life of love, faith and obedience to You. You have grace for me every day. You fill my life with peace and meaning, for my heart is surrendered to You. You help me not to be afraid of famine and evil, for You are with me and You teach me to enjoy my relationship with You. You speak to me in times of crisis and I remember Your promises. I praise You because You never abandon me. I am Your child! I am glad to be in Your care!

Lord, You are with me always to bless me!

True wealth

Genesis 25:1-18

Genesis 25:8, “Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.”

1 Chronicles 29:28, “And he (David) died in a good old age, full of days, riches, and honor.”

What did God say about the death of Abraham and David? What do you want God to say about your death? Do you want to die rich? Do you want to die full of wealth?

David and Abraham died full of wealth. They both had gold and silver. David wanted to build the temple for God. God said not to build a temple for Him, but to be a temple for Him. We do not need big buildings (temples), but holy bodies, which are temples for the Holy Spirit. Although Abraham and David had gold and silver, their wealth consisted of something else: faith, family, freedom, fruit, God’s grace and His appreciation and favor.

Faith is the most precious thing. David and Abraham had faith. We see this in Scripture. And I am rich too, because I have faith.

Family is a precious thing. Abraham and David loved their families. They suffered for their families, but their attention was not on the bad things that had been done, but on what God has done. And I am rich too, because I have a family. I can say that I would not give my family for an entire city. I’m not ashamed of my family, even though we have problems. Every family has problems small or large. Let us not be ashamed, but confess our sins and move on. David’s confession of sin remained written for those who read the Bible (Psalms 51). Even the fall of David is a great blessing for us, because it teaches us what to do when we fall. What a great blessing it is to work with my family! I am staying in my family and I don’t run away when the devil urges me to leave my family. Im rich because I have nieces and nephews. Maybe you say that you do not have family; but you have a church. It can be your family. I‘m rich because I have a church. I am staying in my church and I don’t run away when the devil urges me to leave my church. If God gave you a family, a church, the Holy Spirit as Comforter, friends in the church, health and so on, how do you thank God for the wealth you have? How thankful are you for your friendship with Jesus Christ? What a wonderful friend and brother we have in Christ!

Freedom is wealth. God has made ​​us free through faith in Christ. The truth sets us free. I‘m rich because I’ve got the freedom of Christ.

The fruit that we bear is wealth. Abraham has left us a legacy. His faith is described in Scripture and we are exhorted to have faith as Abraham had. Through him, we are blessed. David bore fruit in his writings. What a wonderful fruit we have in Psalms 23! We want to see others saved by faith. We’re happy to help, to encourage, to bless. It’s hard work. We pray for all of our family, neighbors, colleagues, and people around us to be saved. Lord, make me rich in good deeds and prayer.

The grace of God is wealth. Abraham and David were appreciated by God. They asked for forgiveness for their sins and received forgiveness. We live in God’s grace. He is good and wants us to do well. Any parent has grace towards his/her  children. Our Heavenly Father blesses us with His grace, His appreciation. We are glad to be so blessed. God blessed me in many ways. I’m so rich. I am blessed beyond measure. He gave me more than I dreamed and thought. He gave me things that I do not deserve. 

May your heart be filled with the true wealth!

Dreptatea lui Dumnezeu

Dreptatea lui Dumnezeu

Apocalipsa 16:1-21

Ieremia 9:24: ,,Ci, cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”

Dacă Dumnezeu iubește omenirea, cum o va pedepsi așa de sever? Cum va putea Dumnezeu să distrugă omenirea pe care El a creat-o? Poate Dumnezeul care trimite judecata, să fie și îndurător? Realitățile judecății descrise în Apocalipsa pot fi tulburătoare. Vestea cea bună este că Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu și caracterul Lui sunt suficient de puternice să răspundă la întrebările cinstite. Identitatea lui Dumnezeu nu poate fi compartimentată. Dumnezeu este în același timp har și adevăr, dragoste și neprihănire, dreptate și îndurare. Noi, uneori, luăm decizii bune care îi rănesc pe alții, dar mai pe urmă este spre binele suprem al tuturor.

Cum se împacă dragostea cu dreptatea? Complexitatea caracterului lui Dumnezeu este deasupra puterii noastre de înțelegere. Dreptatea lui Dumnezeu are mai multe fețe. Implică neprihănirea Lui, mânia față de păcat, pedeapsa pentru rău și răsplătirile Lui. Neprihănirea lui Dumnezeu ne este descoperită în legile și faptele Lui. Poruncile și judecățile Lui sunt standardul perfect care prezintă pedepsele și răsplățile Lui. El îl apără pe cel ce se pocăiește, pe cel nevoiaș care nu primește ajutor de la oameni. Toate căile Lui sunt drepte, pe măsură ce El aduce creația și societatea umană în ordine perfectă.

Judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Acest adevăr este cel mai bine înțeles când vedem degradarea umană pe care lumea o minimalizează. Mulți se cred buni, căci se compară cu alții mai răi decât ei, dar toți suntem mai răi decât vedem și admitem. Cultura modernă nu numai că respinge învățăturile Bibliei, dar neagă existența lui Dumnezeu și standardul Lui de bine și rău. Cei ce neagă conceptul și gravitatea păcatului vor respinge și conceputul judecății divine. Biblia respinge ideea că omul este bun, căci toți s-au născut în păcat și sunt păcătoși. Păcatul rănește, îi ofensează pe alții și este împotriva lui Dumnezeu (Psalmi 51:4). Chiar și cei ce sunt considerați oameni buni după standardul omenesc, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Curăția și sfințenia lui Dumnezeu dezvăluie seriozitatea păcatului.

Mânia omului este motivată de apărarea unuia împotriva altuia. Mânia lui Dumnezeu este răspunsul față de păcat și răul care aduce devastarea altora.  Mânia lui Dumnezeu este înrădăcinată în dragostea Lui față de păcătos, pentru că El urăște răutatea care rănește pe poporul Lui. Răspunsul Lui față de impactul răului asupra noastră este că vine în ajutorul nostru. Când Dumnezeu judecă păcatul și răul, face dreptate.

Doamne, cred că Tu faci milă, judecată și dreptate pe pământ!