Vino la Mine

Apocalipsa 22:17: ,,Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino!» Şi cine aude să
zică: «Vino!» Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa
vieţii fără plată!”
Doamne Isuse, Îți mulțumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt care
mă cheamă la apa vie, apa vieții care astâmpără setea sufletului meu!
Vin la Tine și prețuiesc chemarea Ta. Inima mea Te caută.
Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează
sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec,
uscat şi fără apă. Aşa Te privesc eu în locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd
puterea şi slava. Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât
viaţa, de aceea, buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta
deci toată viaţa mea şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se
satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te
laudă cu strigăte de bucurie pe buze, când mi-aduc aminte de Tine în
aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine, în timpul priveghiurilor
nopţii. Căci Tu eşti ajutorul meu şi sunt plină de veselie la umbra
aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină
(Psalmul 63:1-8).

Scopul suferinței

Scopul suferinței
Romani 5:3-4: ,,Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile
noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce
biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.”
Suferința are un scop. Dumnezeu întotdeauna lucrează și,
uneori, mai mult decât vedem sau ne imaginăm. Poate că uneori nu
pricepem scopul specific al suferinței, dar știm că suferința ne
sfințește (Romani 8:28). Dumnezeu vrea să ne transforme tot mai
mult în asemănare cu Hristos. Prin suferință, ne identificăm cu
Hristos. El cunoaște totul și ne putem lăsa în mâna Lui. Suferința ne
maturizează. De multe ori, spunem că vrem să fim maturi, dar nu
ne gândim la suferință, ci doar la cunoștință biblică. El ne
maturizează ca să ne pregătească pentru slujire. Ne echipează, ca
să-i iubim și să-i mângâiem pe alții. El ne dă o misiune pentru cei
din jur. Cum te pregătește Domnul într-un fel unic, ca să slujești în
Împărăția Lui, slujindu-i pe cei din jur? Ori de câte ori se întâmplă
o nenorocire sau o calamitate naturală, oamenii Îl caută pe
Dumnezeu, se duc la biserică sau la întâlnirile credincioșilor. Mulți
se uită după cineva care poate explica ce se întâmplă, de ce există
suferință. Suferința ne determină să-L căutăm pe Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu este lumina din întunericul acestei lumi,
este adevărul și speranța în orice suferință. Vei alege Cuvântul lui
Dumnezeu, ca să găsești liniște și pace când treci prin suferințe?
Dumnezeu folosește suferința ca să ne crească în relația
noastră cu El (intimitate, apropiere). Suferința ne învață să-L
cunoaștem pe Dumnezeu și să le slujim altora într-un mod care n-ar
fi posibil altfel. Nimic altceva nu ne învață adevărul despre
Dumnezeu și despre slujirea altora așa cum o face suferința. Te vei
încrede în Dumnezeu în durerile tale, în poverile tale, în căderile
tale, în disperarea ta, în depresia ta, în pierderea ta? Te vei ruga ca
Domnul să-ți descopere ce vrea de la tine sau cum să folosești
durerea în favoarea ta și a altora? Dumnezeu va lucra în așa fel,
încât suferința ta să fie spre binele tău veșnic, chiar dacă acum nu
este spre binele și confortul tău.
Creștinii vor să aibă o bază scripturală, care să-i ajute să
interpreteze suferința lor și suferința lumii. O învățătură biblică
sănătoasă ajută, dar nu poate răspunde la toate întrebările.
Oamenii preferă răspunsuri clare și nu iubesc tainele și misterele.
Dar nu-L putem reduce pe Dumnezeu și căile Lui la înțelegerea
umană limitată. Circumstanțele grele ale vieții ne încearcă, ne
testează credința. Sunt multe întrebări cu privire la existența răului
și la calitățile lui Dumnezeu (atotputernic, bun, suveran). Când ceva
devastator i se întâmplă unui copil, ne întrebăm cum de nu a
intervenit Dumnezeu. Multe întrebări legitime, sincere și cinstite
nu pot primi răspuns. Cum putem găsi mângâiere în ceea ce
cunoaștem cu siguranță? Prin credință și încredere în Tatăl ceresc!
Doamne, dă-mi liniște și pace, când trec prin suferințe!