Rugăciunea mea

Apocalipsa 6:12-17

Apocalipsa 6: 16-17: ,,Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?”

            Doamne, nu mă ascund de Fața Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Vin cu îndrăzneală înaintea Ta, căci Tu m-ai mântuit. Cred că Tu șezi pe scaunul de domnie. Stau și eu în picioare înaintea Ta pentru că am primit har după har prin credința în Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele mele. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-ai dăruit și pentru faptul că m-ai scăpat de judecata finală, care va avea loc în ziua cea mare a mâniei Tale.

Doamne, Tu ești locul meu de scăpare în ziua necazului. Tu ești refugiul meu în încercare. Tu m-ai răscumpărat prin sângele Tău. Tu ești adăpostul şi sprijinul meu, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu mă tem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Sfântul locaş al locuinţelor Celui Prea Înalt. Tu, Doamne, ești lângă mine, de aceea nu mă clatin. Chiar dacă Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, glasul Tău, Doamne, răsună, şi pământul se topeşte de groază. Doamne al oştirilor, Tu ești cu noi, credincioșii Tăi. Doamne, Dumnezeul lui Iacov, Tu ești un turn de scăpare pentru noi. Vom privi lucrările Domnului, pustiirile pe care le-ai făcut pe pământ. Tu pui capăt războaielor până la marginea pământului. Ne oprim să recunoaștem că Tu stăpânești peste neamuri, Tu stăpânești pe pământ (Psalmi 46).

În Tine, Doamne, îmi caut scăparea ca să nu rămân de ruşine niciodată! Scapă-mă, în dreptatea Ta, şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine, şi ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea. Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor! Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. Pe Tine mă sprijinesc, din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare. Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale, şi-n fiecare zi să Te slăvească! Nu mă lepăda la vremea bătrâneţei; când mi se duc puterile, nu mă părăsi! Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu! În Tine voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne, Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta. Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţe cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni! Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine? Te voi lăuda, Îţi voi cânta credincioşia. Voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit; şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta (Psalmi 71).

Doamne, Tu ești Binefăcătorul meu!

What … ?

What does it mean to live a fruitful life, a life that matters?

The world encourages us to chart our own course, to make a name for ourselves, to accumulate enough money to live comfortably and, possibly, to provide for others.

The life of following Jesus, however, follows a course that is different than the world’s: it is one that bears abundant and eternal fruit.

Do you follow the world?

Do you follow Jesus Christ?

Image result for i follow jesus

Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu

Image result for pray

Daniel 2

Daniel 2:20-22: ,,Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina.”

În timp ce Daniel își găsea bucuria și liniștea binecuvântându-L pe Dumnezeu, împăratul  Nebucadnețar era chinuit, căci a avut nişte visuri pe care nu le-a înțeles. Duhul îi era tulburat, şi i-a pierit somnul. Atunci, el a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători şi pe Haldei, ca să-i tâlmăcească visurile. Când ei au venit, şi s-au înfăţişat înaintea împăratului, au rămas uimiți de cerința împăratului și  au răspuns împăratului: „Nu este nimeni pe pământ, care să poată spune ce cere împăratul; de aceea niciodată nici un împărat, oricât de mare şi puternic ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de la nici un vrăjitor, cititor în stele sau Haldeu! Ce cere împăratul este greu; nu este nimeni care să spună lucrul acesta.”

            Împăratul s-a mâniat, şi s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toţi înţelepţii Babilonului. Daniel a auzit și a vorbit cu minte şi cu judecată, cu înțelepciune și cu tact lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieşise să omoare pe înţelepţii Babilonului. Daniel nu a fost nervos, nu a protestat, nu a făcut o petiție împotriva împăratului, nu a scris un articol pe Facebook, ci s-a rugat, căci el cunoștea puterea rugăciunii. Cât de importantă este rugăciunea pentru tine? Ce faci în primul rând când ai probleme? Te pleci pe genunchi sau alergi încolo și încoace ca să rezolvi lucrurile prin puterea și înțelepciunea ta?

Daniel s-a dus la împărat, şi l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi, Daniel s-a dus în casa lui, şi a spus despre lucrul acesta tovarăşilor lui: Hanania, Mişael şi Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel şi tovarăşii lui odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. Domnul i-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie, în timpul nopţii. Şi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor, zicând: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere, şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!”. Ce simți când citește rugăciunea lui Daniel?

După multă rugăciune, Daniel s-a dus înaintea împăratului şi a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă.” Cât de mult te rogi când nu înțelegi viața și circumstanțele dificile prin care treci? Poți să spui că este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele inimii tale? Câte taine ți-a descoperit Domnul în anul acesta în urma rugăciunilor tale? Câtă experiență cu Domnul ai adunat până acum din viața ta de rugăciune? Ai încercat vreodată să îți notezi într-un caiet răspunsurile tale la rugăciuni sau experiențele tale cu Domnul? Cât de mult îți dorești ca să vezi că Domnul Se implică în viața ta?

Doamne, ajută-mă să mă rog pentru orice lucru!

Ce faci în ziua necazului?

Domnul Isus, înainte de răstignire, a slujit (a spălat picioarele ucenicilor). I-a avertizat pe ucenici cu privire la curăție și a dăruit har celui necurat (Iuda Iscarioteanul). I-a iubit pe ucenici și le-a promis mângâiere. Atenția Lui a fost ca să iubească și să facă bine chiar în cele mai grele momente.

Noi nu putem iubi așa cum iubește Domnul Isus până nu suntem umpluți cu iubirea Lui.

Doamne, Te rog să mă ajuți ca în ziua necazului să slujesc altora și să-i iubesc pe cei din jur.

Follow Jesus Christ

Image result for following Jesus is serving others

Jesus Christ called His people to notice, care about and meet one another’s needs.

He said we must embrace opportunities to take a lower position of service rather than desiring and competing for higher positions of leadership. If we are called to higher positions, we take them on with humility, not thinking ourselves to be superior to others. This is to truly follow our Lord Jesus Christ.

Image result for following Jesus is serving others