Mângâiaţi

„Mângâiaţi, mângâiaţi.” (Isaia 40:1a)

Image result for isaiah 40:1
Imaginează‑ţi cuvintele şoptite de o mamă care îl ţine în braţe pe
pruncul ei nou‑născut. Imaginează‑ţi tăcerea sau atingerea unui prieten la
nevoie. Imaginează‑ţi prezenţa unui medic la patul tău, când eşti bolnavă.
Gândeşte‑te la experienţele din viaţa ta când ai trăit mângâierea altora.
Poate îţi aminteşti de mângâierea pe care ai avut‑o când, pentru prima
dată, ai înţeles că Dumnezeu ţi‑a iertat păcatele.

*
Care este prima imagine care vine înaintea ochilor tăi când auzi
cuvântul „mângâiere”? Cuvântul „mângâiere” înseamnă „cu tărie, cu putere”. Mângâierea lui Dumnezeu dă tărie, îi dă putere poporului Său.
Dumnezeu şi‑a împlinit profeţiile cu privire la Asiria în timpul lui
Isaia. Noua putere care a început să se ridice era Babilonul. Totul era aşa cum
Domnul a prevestit. Cartea lui Isaia a rămas ca o încurajare pentru popor,
când va ajunge din nou în robie (babiloniană). Cum se vor întoarce acasă?
Ce vor găsi în robie? Domnul le spune mereu: „Nu vă temeţi”. Dumnezeu
le spune că va fi cu ei şi vor primi iertarea când se vor întoarce la El. Poporul
va găsi mângâiere în scrierea lui Isaia. Îl vor descoperi pe Dumnezeu ca
Suveran, Sfântul lui Israel, Cel care iartă, Cel care poartă de grijă.

*
Când viaţa este grea, putem să găsim mângâiere în Cuvântul lui
Dumnezeu, în cartea lui Isaia. Putem să descoperim că Dumnezeu este
Suveran, este Sfânt, ne iartă, are grijă de noi, ne mângâie în suferinţele
noastre. Vei căuta tu mângâierea lui Dumnezeu pe paginile Scripturilor?
Vei avea tu timp să‑L descoperi pe Dumnezeu ca Cel care are grijă
de tine, Cel care te mângâie, Cel care te iartă şi te ajută?
Cum Îi vei mângâia tu pe alţii, după ce ai primit mângâierea lui
Dumnezeu?

*

Inima mea spune: „Doamne, Tu eşti mângâierea mea!”

Be thankful

Doamne, Iti multumesc ca ma inveti sa am grija de mintea si sufletul meu ca sa ma pastrez in echilibru si liniste.
Vreau sa biruiesc in lupta cu valorile lumii si firea pamanteasca tocmai lasandu-ma biruita de Adevarul Tau, care imi este sprijin, ocrotire, mangaiere, Stanca tare, Soarele neprihanirii, Painea si Apa vietii, Cetate tare…
Revarsa belsug de indurare si leac alinator peste Poporul Tau, ales si iubit pentru totdeauna. Da-ne credinta tare, statornica pana la sfarsit.

Image result for 1 tess. 5; 15- 18

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxvpqYoY3mAhVGcq0KHf8KAyYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fencouragingmomsathome.com%2Fbeautiful-bible-verses-to-read-for-thanksgiving%2F&psig=AOvVaw0RAvDPWUlpY9ymf7a4l5ZA&ust=1575042567943449

Cei unsprezece ucenici

Matei 28:16-20: ,,Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Cei unsprezece ucenici au ascultat porunca Domnului şi s-au dus la întâlnirea cu El. Întâlnirea de la Casa Domnului este o poruncă. Cred că te bucuri să asculţi de această poruncă. Cred că îți place să vină Domnul la tine şi să îţi vorbească, căci ai vrea să auzi ce are să-ţi spună. La întâlnirea cu Domnul, unii se închină şi alţii se îndoiesc. Veghează să rămâi în închinare fără să lași îndoiala în inima ta, căci mult ne transformă închinarea înaintea lui Dumnezeu. Câteodată, îndoielile fură bucuria şi închinarea autentică. Să crezi că Domnul Isus are toată puterea în cer şi pe pământ, căci astfel primeşti putere de la El în rugăciune şi în slujire. Acest lucru depinde de relaţia ta cu El. Poate te rogi în fiecare zi ca să ai puterea Domnului în rugăciune și în slujire. Duhul Domnului ne îndeamnă și ne învață să facem ucenici. Cine trebuie să facă ucenici? Toţi credincioşii. Dacă Domnul ţi-ar spune să faci ucenici, L-ai crede sau te-ai îndoi?

Botezul şi învăţătura Domnului Isus trebuie să fie foarte importante pentru toți credincioșii. Dacă eşti botezată, ce amintire păstrezi despre acea zi? Poate ai încercat să spui experienţa ta măcar unui singur suflet sau ai reuşit să o scrii ca o amintire pentru cei ce vin după tine. Cred că ai crescut în cunoaşterea învăţăturii Domnului de când te-ai botezat. Cât de vie şi scumpă este relaţia ta cu Salvatorul tău? Domnul ne-a promis că va fi cu noi până la sfârşitul veacului. O, ce mare bucurie avem când Domnul este cu noi! O, cât de mult ne dorim să experimentăm prezenţa Lui în viaţa de fiecare zi! Cum ai descrie prietenia ta cu Domnul? Călătoreşte alături de Domnul cu bucurie și până la sfârşitul vieţii.

Doamne, Isuse Hristoase, Tu eşti prietenul meu cel bun. Din copilărie, în tinereţe şi pe parcursul vieţii, am călătorit alături de Tine, cu bucurie, mulţumire şi recunoştinţă, şi voi continua să păstrez prietenia cu Tine până la sfârşitul vieţii. În zori de zi, când mă trezesc, mă aplec smerită în rugăciune să-Ţi spun că eşti nădejdea mea, tăria mea, protecţia mea, ajutorul meu, bucuria mea. Te voi binecuvânta, Domnul meu, în orice vreme; fie ca lauda la adresa Numelui Tău să fie totdeauna în gura mea. Sufletul meu se bucură în Tine, Doamne! Înalţ Numele Tău! Te caut Doamne, căci îmi răspunzi şi mă izbăveşti din toate temerile mele. Îmi  întorc privirile spre Tine, ca să mă luminezi de bucurie şi să nu mi se umple faţa de ruşine. Strig către Tine în rugăciune, ca să mă scapi din toate necazurile. Ştiu că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Tine, şi-i scapi din primejdie. Tu eşti bun şi mă încred în Tine. Mă tem de Tine, cu o teamă sfântă. Vreau să fiu fericită şi să trăiesc zile bune, de aceea îmi feresc limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare; mă depărtez de rău şi fac binele; caut pacea şi alerg după ea! (Psalmul 34:1-7, 12-14).

Doamne, mă bucur să stau de vorbă cu Tine prin rugăciune!

Isus tăcea

Matei 26:57-27:10

Matei 26:63-64: ,,Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus „Sunt!” „Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”

Uneori, răspunsul cel mai bun este tăcerea. Niciodată nu mi-a părut rău că am tăcut, dar de multe ori mi-a părut rău că am vorbit. Să te rogi Domnului să te ajute să taci, atunci când vorbele tale sunt de prisos. Să te rogi Domnului să te ajute să taci, atunci când nimeni nu te ascultă. Să te rogi Domnului să te ajute să taci, atunci când soţul tău vorbeşte.

Trebuie să știm ce a făcut Domnul Isus în momentele cele mai grele din viaţa Lui. Să învățăm din felul în care Domnul a  răspuns la întrebările acuzatorilor, ca să știm ce să facem și noi în crizele vieţii. Ne dorim să putem alege să ne închinăm Celui Sfânt, să nu-L respingem. Nu există cale de mijloc. Preotul Ana, preotul Caiafa, Irod, Pilat şi tot Sanhedrinul, au avut ocazia să stea faţă în faţă cu Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Salvatorul, dar L-au respins pe Salvatorul lumii. Dumnezeu dă fiecărui om ocazia să aleagă să I se închine sau să-L respingă. Prin necazurile vieţii, avem nevoie de înţelepciune şi experienţă ca să alegem ceea ce este bine. Petru s-a lepădat de Domnul, dar el a avut o credinţă autentică, L-a iubit pe Domnul cu adevărat şi s-a pocăit de păcatul lui. Domnul l-a restaurat, şi Petru a ajuns să vestească Evanghelia la sărbătoarea Cincizecimii, unde peste trei mii de oameni s-au întors la Domnul cu credinţă şi au fost iertaţi de păcatele lor. Care este alegerea ta? Mă rog să alegi închinarea faţă de Salvatorul lumii.

Iuda L-a respins pe Domnul. L-a trădat, L-a vândut pentru treizeci de arginţi. I-a părut rău pentru ceea ce a făcut, dar nu s-a întors la Domnul, nu I-a cerut iertare, ci s-a spânzurat. Nu știu dacă te-ai pocăit cu adevărat de păcatele tale sau continui să faci acest lucru când Duhul Domnului te mustră pentru păcatele tale. Iuda a pretins că este într-o relaţie corectă cu Domnul, dar nu era schimbat, ci era un urmaş fals. Să te rogi Domnului să nu te înşeli crezând că eşti bine când nu eşti. Fii foarte serioasă în relaţia ta cu Domnul, căci există consecinţe pentru orice purtare. Cine Îl respinge pe Salvatorul, va ajunge în pedeapsă veşnică. Cine alege să I se închine Domnului în Duh şi Adevăr, va ajunge în viaţă veşnică. Iată ce ne spune Galateni 6:7: ,,Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.”

Să ai curaj să-ţi mărturiseşti păcatele şi să ceri iertare Domnului, căci Domnul Isus iartă pe cei ce se pocăiesc! Sunt anumiţi paşi care duc la împietrirea inimii şi la respingerea adevărului. Petru a fost prea sigur că el nu este ca ceilalţi. A crezut că Îl iubeşte pe Domnul mai mult decât alţii. Când credem că suntem stăpâni pe situaţie şi nu veghem, vorbim şi facem lucruri care Îl întristează pe Domnul. Ţi s-a întâmplat și ție să faci lucruri pe care ai spus că tu nu le vei face. Ţi s-a întâmplat și ție să spui lucruri pe care ai zis că tu nu le spui. De multe ori gura o ia înaintea gândirii. Ea arată realitatea inimii nesupuse Domnului şi nevegherea noastră. Diavolul este şiret şi abia aşteaptă să ne vadă cu garda jos ca să ne înşele. Totuşi, este o diferenţă mare între Petru şi Iuda. Iuda, cu bună ştiinţă a ales să-L vândă pe Domnul. S-a gândit, a plănuit, a acţionat. Păcatul lui Iuda nu a fost un accident. Păcatul lui Petru a fost mândria, care l-a prins la colţ şi nu a fost pregătit prin rugăciune ca să biruiască ispita. Toţi suntem vulnerabili. Să nu credem că suntem stăpâni pe situaţie fără Domnul, fără rugăciune şi veghere. Petru a plâns cu amărăciune pentru păcatul lui şi nu l-a mai făcut niciodată. Să ne mărturisim păcatele în fiecare zi și să le părăsim.

Doamne Isuse, cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!

*

Petru Popovici – unul dintre „mai marii mei“

B a r z i l a i - e n - D a n

ci

Popovicisailors

Cum estecorect să răspunzidușmanilor? Probabil că soluția celui neprihănit este undeva între alternativele întrupate de cei doi frați Popovici: Alexa și Pit (sau Petru).

Prin anii 1984-1985, când ieșeam din sala de ședințe a păstorilor din Convenția RBA (Romanian Baptist Association) care avea loc la Chicago ne-a așteptat un ,,neică“ despre care toți știau că este omul comuniștilor din România. Trebuia să dea rapoarte de la majoritatea activităților noastre așa că se pricopsise cu un aparat de fotograf și dorea să poată dovedi că ,,a fost și el acolo“.

Primul care i-a ieșit în cale a fost Alexa Popovici. La solicitarea informatorului de a se fotografia cu el, Alexa, fire impulsivă cu grai tăios și tranșant i-a spus direct:
,,Fugi d-aici, că ești un drac!“
Era lume multă împrejur și Alexa a ținut să…

View original post 952 more words

Vegheaţi şi rugaţi-vă !!!

Matei 26:30-46

Matei 26:41: ,,Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

Este timpul examinării. Să ne cercetăm inima. Să venim cu sinceritate înaintea Domnului. Poate ai refuzat să accepţi lucrurile grele pe motiv că nu sunt în voia lui Dumnezeu şi ai suferit degeaba. Nimeni nu poate să experimenteze suferinţa Domnului, dar putem să ne rugăm cum ne învață El.  Cu umilinţă şi recunoştinţă, ne rugăm ca voia Lui să se facă în viaţa noastră. Câte lucruri ar face Domnul pentru noi dacă le-am cere? Iată ce scrie Iacov 4: 2-3: ,,Voi poftiţi şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.” Pentru ce te rogi? Ce ai vrea să schimbe Domnul în viaţa ta? Dacă vrei să aduci suferinţa ta într-o rugăciune sinceră, înaintea Tatălui, aşa cum Fiul a adus rugăciunea Lui înaintea Tatălui, să știi că pe măsură ce îmbrăţişezi voia Lui, vei experimenta ajutorul Lui.

Nu știu cât de mult Îl iubeşti pe Domnul Isus. Soţul meu obişnuieşte să mă întrebe cât de mult îl iubesc tocmai atunci când sunt supărată pe el … şi în momentul respectiv, mă rog Domnului să mă ajute să tac. Adevărul este că nu vreau să mă gândesc la dragostea mea faţă de Hristos atunci când sunt în suferinţă, dar tocmai dragostea mea faţă de Hristos mă ajută să accept voia Lui când trec prin suferinţă. Când dragostea noastră faţă de Domnul se interferează cu planurile noastre, suntem tentați să dăm la o parte Cuvântul lui Dumnezeu, slujitorii Lui, poruncile Lui. Atunci ne cercetează amărăciunea, iuţimea, supărarea, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat altă familie, altă poziţie, mai mulţi bani, mai mulţi prieteni, o casă mai mare, o căsnicie mai bună, copii mai ascultători etc., şi cel rău ne îndeamnă să credem că merităm mai mult. Dacă nu ne rugăm şi nu veghem, ajungem în dezastru. Când a fost ultima dată, când de bunăvoie şi cu bucurie te-ai sacrificat şi ai renunţat la bunuri materiale, la confort sau la un lucru care îţi aparţine, de dragul unuia pentru care a murit Hristos?

Cu cât Îl iubim mai mult pe Domnul, cu atât vom sta mai aproape de El şi cu atât va fi mai adânc devotamentul nostru față de El şi mai reală va fi comuniunea noastră cu El. Cum îţi examinezi inima, motivaţiile, dorinţele, interesele, reacțiile şi metodele? Te-ai întrebat vreodată dacă păcatul indiferenţei s-a strecurat în viaţa ta? Ce faci când nu poţi ierta pe cel ce ţi-a greşit? Cum reacţionezi când nu îţi place de cineva? Cât de mult ţii la drepturile tale şi nu vrei să renunţi la viaţa ta de dragul altuia? Să ai curajul să-ţi mărturiseşti starea înaintea Domnului şi să ceri iertare şi vindecare. Să crezi că Domnul Isus Hristos te ajută, El, Cel care a plătit preţul pentru păcatul tău şi al meu, Cel care poate să elibereze şi să ridice. Poate te-ai rugat recent Domnului să te ajute să-ţi iei crucea în fiecare zi şi să-L urmezi. El aude și ajută.

Doamne, ajută-mă să veghez și să mă rog!

*