21 Octombrie

21 Octombrie

Geneza 35:1-29

Geneza 35: 2-3: ,,Iacov a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,  ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”

Dumnezeu nu-Şi părăseşte copiii Lui dacă fac răul, ci le dă har ca să se pocăiască.

Dumnezeu  vine la  Iacov şi îi  spune ce să facă: alungaţi idolii, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă. Astăzi nu este prea târziu să facem şi noi acelaşi lucru. Ce anume a devenit un idol în viaţa ta? Ce iubeşti mai mult decât pe Dumnezeu? Uită-te la banii tăi, la interesele tale şi la timpul tău; şi socoteşte ce este mai important pentru tine. Copiii tăi? Aparenţa fizică? Contul la bancă? Plăcerile tale? Timpul tău liber? Locul tău de muncă? Muzica preferată? Internetul? Telefonul? Excursiile și vacanțele? Când te vei opri şi-L vei lăsa pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa ta? Cât de mult te lupţi ca să-ţi păstrezi inima curată şi cugetul curat? Cât de mult te schimbi pe măsură ce laşi să se formeze caracterul lui Hristos în viaţa ta? Face Duhul Sfânt o creaţie nouă din tine? Ai nevoie de pocăinţă?

Iacov s-a rededicat Domnului şi Dumnezeu l-a binecuvântat. Când te-ai rededicat Domnului ultima dată? Binecuvântarea lui Dumnezeu nu alungă durerea, căci Iacov a suferit: moartea roabei, moartea soţiei lui mult iubită, păcatul lui Ruben – întâiul lui născut.

Credinţa în Dumnezeu nu ne păzeşte de încercări şi de necazuri. Dacă ai auzit predici care spun: ,,Vino la Dumnezeu şi nu vei mai avea necazuri”, acest lucru nu este biblic, căci Biblia spune astfel: ,,În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, căci Eu (Isus) am biruit lumea”. Nici nu este corect să spunem că dacă avem destul de multă credinţă vom fi bogaţi şi sănătoşi. Câtă vreme trăim în trup, vom experimenta necazuri de tot felul, pentru că trăim într-o lume decăzută. Şi pentru că păcătuim, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu.

Păcatul trebuie mărturisit şi părăsit. Păcătosul trebuie să se pocăiască şi să caute curăţia inimii (a cugetului) şi a trupului. Ce păcat ascunzi? Ce faci ca să-ţi păstrezi inima curată? Te mustră cugetul pentru păcatele tale? Recunoşti că ai nevoie de ajutorul Duhului Sfânt ca să te păstrezi curată? Ce vei face astăzi ca să te păstrezi curată?

Păstrează-te curată prin puterea Duhului Sfânt!

20 Octombrie

20 Octombrie

Geneza 34:1-31

Geneza 34:7: ,,Dar când s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat şi s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârşise o mişelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată.”

Oare ce vârstă avea Dina când s-a întâmplat nenorocirea? Treisprezece ani? Patrusprezece? Cincisprezece? Şasesprezece? Şaptesprezece? De ce era singură şi neprotejată? A fost o mare tragedie în familia lui Iacov. Fetele sunt o pradă uşoară în mâna celor răi. Cum ne protejăm noi fetele noastre de băieţii răi? Astăzi sunt mulţi oameni care, ca şi atunci, nu au nici un standard moral.

Fraţii Dinei au făcut un plan fără să-l spună tatălui lor şi au pedepsit întreaga cetate pentru necazul surorii lor. I-au atacat şi i-au măcelărit pe când ei erau neputincioşi. Apoi, le-au luat averile, iar pe neveste şi pe copiii lor i-au luat prizonieri. Poporul ales al Domnului s-a purtat ca şi poporul care nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Iacov a fost tulburat şi i-a mustrat pe fiii lui, care au adus necaz peste toată familia prin purtarea lor rea. Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, puteau să fie atacaţi şi distruşi (Geneza 35:5).

Simion şi Levi s-au apărat aşa cum facem şi noi de multe ori – i-au învinuit pe alţii. Nu avem nici o scuză atunci când răspundem răului cu rău. Fiecare este responsabil de răul pe care îl face. Păcatul altuia şi nedreptăţile nu-mi justifică purtarea mea rea.

Iacov a blestemat mânia celor doi fii ai lui şi nu a uitat niciodată masacrul de la Sihem. Cei doi nu au scăpat nici de judecata lui Dumnezeu, căci niciodată nu au avut pământul lor propriu, ci au fost împrăştiaţi printre fraţii lor. Urmaşii lui Simion au fost asimilaţi de urmaşii lui Iuda. Urmaşii lui Levi nu au avut niciodată o moştenire, dar Dumnezeu, în harul Lui, a întors judecata în binecuvântare, căci urmaşii lui Levi au ales să Îi slujească lui Dumnezeu; şi pentru această alegere, Dumnezeu i-a binecuvântat cu o moştenire preoţească. Oamenii care cred că în cartea Geneza sunt prezentate legende, ar trebui să-şi schimbe părerea. Biblia prezintă adevărul despre om (cu bune şi cu rele) şi adevărul despre Dumnezeu.

Doamne, vin înaintea Ta şi Îţi mulţumesc pentru familia mea. Binecuvântează-ne, ca să fim o binecuvântare unii pentru alţii şi pentru cei din jurul nostru. Ajută-ne să ne amintim că facem parte din poporul Domnului şi că trebuie să avem un alt standard moral. Nu vrem să trăim ca lumea, nici nu vrem să ne răzbunăm când cineva ne face rău. Fereşte-ne de la a învinovăţi pe alţii pentru lucrurile rele. Nu ne lăsa să ne justificăm purtarea noastră rea, ci aminteşte-ne să căutăm pocăinţa şi curăţia. Dacă am păcătuit şi urmează consecinţele faptelor noastre, ajută-ne să ne pocăim, să ne luăm crucea şi să Te urmăm în umilinţă şi credinţă, căci dorim să căpătăm binecuvântarea Ta. Numai Tu ne poţi ajuta să biruim răul prin bine.

Doamne, binecuvântează familia mea cu pocăinţă şi curăţie!

18 Octombrie

18 Octombrie

Geneza 34:1-31

Geneza 34:7: ,,Dar când s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat şi s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârşise o mişelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată.”

Iacov s-a oprit în Sihem pentru o vreme. Crezi că a fost înţelept Iacov atunci când a cumpărat pământ în ţinutul Sihem? Cât de des ne rugăm noi pentru înţelepciune când vrem să cumpărăm ceva? De câte ori ne punem în pericol pe noi şi pe cei dragi ai noştri prin cumpărăturile noastre? Dacă vrei să-ţi cumperi o casă sau să te muţi în alt oraş, te gândeşti dacă este un loc bun pentru tine şi pentru familia ta? Te rogi ca să afli voia lui Dumnezeu? Sau te gândeşti să stai aproape de distracţiile lumii şi în agitaţia oraşelor mari? Îţi doreşti să nu te expui la pericol, trăind prea mult în relaţii cu cei necredincioşi? Cât timp petreci cu cei credincioşi în comparaţie cu cei necredincioşi?

În 2 Corinteni 6:17-18, se afirmă: ,,De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.”

Noi trăim în lume, dar nu suntem ca lumea. Nu putem trăi în două lumi. Ne pierdem identitatea. Fiii lui Iacov nu au fost curaţi, căci atenţia lor a fost la răzbunare. Lipsa lor de respect faţă de Dumnezeu i-a dus la blasfemie (circumcizia folosită ca răzbunare). De ce facem ceea ce facem? Din dorinţa de răzbunare? Cât de mult ne bucurăm când cei care ne-au făcut rău suferă? Ce sentiment avem când cei care ne-au dezamăgit ajung în necaz?

În Romani 12:17-21, suntem avertizaţi: ,,Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Răzbunarea aparţine lui Dumnezeu. Noi suntem chemaţi ca să prindem orice oportunitate pentru a face cunoscută Împărăţia Domnului.

Doamne, ajută-mă să fiu atentă la reacţiile mele, la dorinţele mele. Vorbeşte-mi prin Cuvântul Tău. Aminteşte-mi să mă rog şi să cer ajutorul Tău, ca să biruiesc răul prin bine. Vreau să fiu plăcută înaintea Ta, de aceea, vreau ca voia Ta să fie în atenţia mea, nu voia mea.

Doamne, ajută-mă să urmăresc ceea ce este bine!

”Nori negri se strâng asupra lumii” – o perspectivă biblică asupra războiului din Siria

Trezire Azi

Probabil că războiul din Siria și atrocitățile care sunt comise în cadrul lui sunt cele mai evidente dovezi ale faptului că trăim zilele de pe urmă ale istoriei omenirii. Împlinirea profețiilor din Isaia capitolul 17 și Ezechiel 38-39 este mai aproape ca oricând, iar toate armatele descrise în Scripturile Vechiului Testament sunt deja poziționate pe câmpul de luptă. Niciodată mai mult ca acum nu s-a putut vedea atât de clar împlinirea literală a Cuvântului lui Dumnezeu. Este scris că ”Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3:7) El ne arată din timp ceea ce urmează să se întâmple prin Duhul Său și Cuvântul Lui cel sfânt.

Toate evenimente care se derulează sub ochii noștri în fiecare zi n-ar trebui nici să ne uimească, nici să ne facă să ne temem, ci doar să ne ridicăm privirile în sus știind că răscumpărarea noastră se…

View original post 43 more words

Reacții

isaacnewton382602Noi suntem responsabili pentru reacțiile noastre față de acțiunile altora. Faptele bune sau rele ale altora ne descoperă realitatea din inimile noastre. Reacțiile noastre față de acțiunile altora dau la o parte vălul ca să se vadă ce avem în inimi. Realitatea este că inima omului este dejnădăjduit de rea și nespus de înșelătoare.

Ce spun reacțiile mele despre inima mea? Este ea supusă Domnului? Cum pot să am reacții care Îl glorifică pe Domnul în orice situație?

De multe ori îi condamnăm pe alții pentru păcatele lor (mai mari decât ale noastre), dar cât despre reacțiile noastre, nu acordăm atenție mare. Toți suntem vinovați și avem nevoie de pocăință. Toți avem nevoie de iertare și toți trebuie să acordăm iertare. Ce vei face astăzi ca să ai reacții bune, după voia lui Dumnezeu?

Doamne, Te rog iartă-mă pentru toate reacțiile mele greșite față de actiunile, vorbele sau purtarea altora și ajută-mă să mă schimb, să fiu atentă, să mă rog pentru puterea și înțelepciunea Ta. Vreau să am o inimă curată din care să izvorască reacții care Te onorează pe Tine chiar și în cele mai dificile situații. Dă-mi puterea Duhului Tău cel Sfânt ca să mă las transformată de Tine și folosită ca un vas de cinste în casa Împăratului.

Image result for action and reaction christians must have

13 Octombrie

13 Octombrie

Geneza 33:1-20

Geneza 33: 4: ,,Esau a alergat înaintea lui; l-a îmbrăţişat, i s-a aruncat pe grumaz şi l-a sărutat. Şi au plâns.”

Esau şi Iacov s-au întâlnit cu bine. Dumnezeu a schimbat inima lui Esau şi inima lui Iacov. Iacov s-a aplecat de şapte ori înaintea lui Esau. Umilinţa este o evidenţă exterioară a faptului că s-a petrecut o schimbare interioară.

Dumnezeu îi binecuvântează pe toţi cei care se întorc către El. Noi toţi suntem ca şi Iacov. Dacă ne predăm Domnului, avem pace interioară, pace cu Dumnezeu şi pace cu alţii. Predarea totală duce la pacea cu Dumnezeu, la pacea cu alţii şi cu noi înşine. Ai pace interioară? Ai acel sentiment de siguranţă că Domnul este în controlul vieţii tale, orice ar veni şi orice s-ar întâmpla în lume? Dacă ai pace interioară, înseamnă că ai o relaţie bună cu Domnul, accepţi voia Lui şi ai pace şi în relaţiile tale. Dacă nu ai pace, ce crezi că aşteaptă Dumnezeu de la tine?

Când ne predăm Domnului, pacea Lui ne inundă viaţa. Dacă nu ai pace, când te vei preda total Domnului şi când vei accepta voia Lui? Eu nu ştiu în ce lupte te zbaţi, dar te încurajez să cedezi şi să-L laşi pe Dumnezeu pe tronul inimii tale. Cere-I ajutor ca să renunţi la metodele şi la schemele tale.

Cum ţi-a răspuns Dumnezeu la rugăciune săptămâna aceasta? Ce emoţii negative sau ce temeri te ţin departe de a avea o relaţie bună cu Dumnezeu şi cu cei din jur? Cum îţi exprimi umilinţa? Eşti o persoană smerită? Cum îi tratezi pe alţii? Cât respect faţă de alţii se vede în relaţiile tale? Cum îţi schimbă Domnul atitudinea inimii tale după ce te rogi sincer?

Esau nu a avut dragoste faţă de Iacov, dar Dumnezeu a schimbat inima lui. Dumnezeu poate pune dragoste acolo unde nu este. Pentru cine te rogi ca să aibă o inimă plină de dragoste faţă de tine? Cine are nevoie de o inimă plină de dragostea lui Dumnezeu? Cui îi vei arăta dragostea lui Dumnezeu în săptămâna aceasta?

Nu renunţa la nimeni dintre cei pe care i-a pus Domnul în viaţa ta. Roagă-te să fie binecuvântaţi. Lasă-L pe Dumnezeu să-i iubească pe cei din casa ta prin tine.

Iacov nu a crezut că va avea o întâlnire aşa de minunată cu fratele lui Esau, de care s-a despărţit de frică să nu-l omoare, pentru că Iacov l-a înşelat. Dumnezeu face minuni. Câteodată, şi noi trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă minuni în viaţa noastră şi a altora.

Dumnezeu să te binecuvânteze cu o pace interioară, care să se reverse în toate relaţiile tale!

VIDEO Ce este “Satan’s credit card” si cum arata viitorul platilor electronice

VIDEO Ce este “Satan’s credit card” si cum arata viitorul platilor electronice

agnus dei - english + romanian blog

microcip-rfid-nfc-foto-artofthechristianninja-com

Cele mai puternice corporatii din lume – printre care Facebook, Apple si Google – investesc o mare parte din resursele lor financiare in industria platilor electronice, unele dintre ele procesand milioane de tranzactii in fiecare zi. Un raport efectuat recent de compania americana de consultanta si audit KPMG arata ca investitiile facute la nivel mondial in industria FinTech (tehnologiei financiare) s-au ridicat la 19,1 miliarde de dolari in anul 2015, un salt de 106% fata de sumele investite in 2014, scrie Charlie Warzel, reporterul publicatiei BuzzFeed, intr-o cercetare efectuata pe tema platilor electronice.

Se lucreaza la un microcip sofisticat, implantat sub ipiele, care sa se poata folosi la plata de oricine. Se lucreaza la un microcip sofisticat, implantat sub ipiele, care sa se poata folosi la plata de oricine.

In materialul video de mai jos vedem cum arata viitorul din perspectiva platilor electronice si care este cea mai noua modalitate de plata.

Pentru realizarea acestui material Charlie Warzel si-a implantat un cip in mana stanga, devenind astfel prima…

View original post 65 more words