Să facem ceea ce iubim

Este important să facem ceea ce iubim, pentru că cel mai distrugător stres este cel cauzat de o muncă pe care nu o iubim. Frustrarea contribuie la acest stres, căci facem lucrul pe care îl credem neimportant, care nu ne îmbogățește nici pe noi și nici pe alții și, acest lucru demoralizează.

Lucrul trebuie să fie în acord cu valorile dorite. De asemenea, lucrul care ne ține în domeniile în care nu ne descurcăm, în slăbiciunile noastre (munca pământului și creșterea animalelor – pentru mine) ne ia bucuria de viață și dăunează sănătății. Nimeni nu poate face acest lucru pe timp îndelungat și să câștige.

Când lucrăm în domeniile tari, cele iubite, pentru care ne-am pregătit și suntem fericiți să le facem, primim energie. Este important cum vedem căderile noastre în toate domeniile vieții. Greșelile care ne amenință ne arată punctele slabe, pe când greșelile care ne provoacă la acțiune arată punctele tari.

Găsește metoda pentru tine ca să ai grijă de trupul tău. Dacă ești prea înceată, poți deveni leneșă. Dacă alergi mai tare decât poate trupul tău, poți să te arzi. Echilibru este esențial. Acceptă valoarea pe care o are trupul tău în orice perioadă a vieții.

Ai grijă de sănătatea ta!

Mângâietorul

Mângâietorul

Ioan 14:26  Dar Mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ioan 15:26  Când va veni Mângîietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan 16:13  Când va veni Mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

2 Corinteni 1:3-7

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângîieri,

4  care ne mângîie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mângîierea cu care noi înşine Suntem mângîiaţi de Dumnezeu, să putem mângîia pe cei ce se află în vreun necaz!

5  Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângîiere.

6  Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângîierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângîiaţi, suntem pentru mângîierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe ca şi noi.

7  Şi nădejdea noastră pentru voi, este neclintită, pentru că ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângîiere.

Credință sau necredință?

Necredința pune bariere între noi și Dumnezeu, pe când credința Îl pune pe Dumnezeu între noi și greutățile vieții. Alege să îți dezvolți credința prin rugăciune și Cuvânt. Credința înseamnă să credem ce nu vedem și să așteptăm răsplata: să vedem ce credem. Credința vede ce e nevăzut de necredință. Nimeni nu îmi poate lua credința din inimă.  Proverbe 3:5-6 ne spune: ,,Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.”

Doamne, Îți mulțumesc pentru credința pe care Tu mi-ai dăruit-o și Te rog să mă ajuți în fiecare zi să trăiesc prin credință.

Contează Relațiile

  1. Contează Relațiile

1 Ioan 4:7: ,,Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.”

Relațiile bune ne aduc împlinire în viață. Cele mai frumoase amintiri sunt amintiri cu privire la relații în care oamenii au însemnat ceva minunat pentru noi. Viața este frumoasă când investim în relații sănătoase. Ne bucurăm mai mult dacă iubim oamenii. Cum ai descrie oamenii din jurul tău care se bucură de viață? Mulți nu se bucură de viață pentru că sunt într-o alergare continuă după altceva. Cine iubește oamenii își găsește prieteni ori pe unde merge. Mergem mai bine în viață dacă suntem iubiți de alții. Deși talentele aduc succes, totuși, avem nevoie de mai mult decât talent și succes. Să înțelegem ce vor oamenii și să dăruim ce putem, ca să fericim pe alții. Nu câștigăm când credem că merităm. Alții trebuie să creadă de asemenea. Când toți sunt la fel, cel ce câștigă e cel plăcut și chiar dacă nu toți sunt la fel, tot cel plăcut câștigă. Cel ce iubește în relații este cel mai plăcut.

Fragment din Cartea Ce contează în viață?, by Ana Tatar Andras