O minte sănătoasă

O minte disciplinată după Scripturi va duce la o purtare evlavioasă. Totul pornește de la învățătura sfântă. Biserica trebuie să aibă învățătură sănătoasă (Tit 1:9; 2:1). Învățătura curată produce minte sănătoasă, care la rândul ei duce la o trăire dreaptă. Oare cât de irațională, eretică, nepotrivită, necontrolată este purtarea noastră? Poate de multe ori vrem să schimbăm purtarea, dar trebuie să mergem înapoi la învățătură și minte, ca să ajungem la purtare apoi. De ce ne purtăm cum ne purtăm? De ce ne facem viața grea și nefericim și pe alții? Nu vrem să învățăm? Nu vrem să plătim prețul cunoașterii adevărate? De ce nu vrem să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și căile Lui?

Este foarte important să ne umplem mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu – învățătura adevărată care produce gândire sănătoasă și duce la o trăire dreaptă. Să medităm la Cuvântul Domnului ziua și noaptea, când avem timp, căci Cuvântul va modela mintea noastră, ne va transforma gândirea, ne va reînoi în duhul nostru, ne va schimba purtarea și vorbirea și obiceiurile, va crea noi tipare de viață sănătoasă, înțeleaptă și evlavioasă. Dragi mame tinere, învățați pe copiii voștri Cuvântul lui Dumnezeu cât se poate de devreme. Ajutați-i să memoreze cât mai mult text biblic ca să își umple mintea cu Cuvântul Domnului mai bine decât cu lucrurile lumii.

Fă citirea Bibliei și memorarea unor pasaje o prioritate în casa ta.

Doamne, dă-ne o minte sănătoasă.

Advertisements

Armura Duhului

Armura Duhului

Efeseni 6: 10-18:  ,,Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului.  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,  având picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii.  Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.  Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”

Doamne, Îți mulțumesc pentru că din nou m-ai trezit la viață. Astăzi vreau să caut Împătăția Ta, voia Ta, calea Ta, valorile Tale. De aceea vin la Tine ca să mă îmbraci cu putere de sus ca să pot să fiu biruitoare prin toate luptele vieții.

Astăzi mă întăresc în Domnul și în puterea tăriei Lui. Mă îmbrac cu toată armura Duhului Sfânt ca să pot ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Știu că trebuie să mă lupt în rugăciune ca să mă țin aproape de Tine și să nu mă las pradă gândurilor firești. Vreau să rămân în credință, și să biruiesc răul.

Astăzi îmi încing mijlocul cu adevărul. În Cuvântul Tău văd adevărul. Prin rugăciune Tu mi-l descoperi și mă ajuți să îl cred și să îl primesc adânc în inimă trăindu-l prin puterea Duhului Sfânt. Descoperă-mi mai mult din frumusețea Cuvântului ca să nu mă rătăcesc de la adevăr. Păzește-mă de erezie sau înțelegere firească, superficialitate și lene. Ajută-mă să îmi fac timp pentru citirea, meditarea și memorarea Cuvântului, căci ceea ce contează și ceea ce mă ajută să rămân pe calea Ta este o minte în care adevărul prinde rădăcini adânci și rodește.

Astăzi mă acopăr cu platoșa neprihănirii. Am nevoie de neprihănirea Ta, căci eu sunt o păcătoasă. Mărturisesc că am supărat sfânta Ta față. Am gândit rău, am vorbit rău, am reacționat rău, am trăit rău. Te rog să mă ierți și să mă ajuți să caut pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea fața Ta.

Astăzi mă încalț cu râvna Evangheliei păcii. Îți mulțumesc pentru Evanghelie, căci ea îmi dă pace. Vreau să am pace cu Tine, cu mine însămi și cu toți cei din jur. Îmi este greu, de aceea vin la Tine să mă umpli Tu de pacea Ta care întrece orice pricepere. Ajută-mă să am râvnă, pasiune pentru căutarea păcii Tale. Sunt tulburată de multe ori. Vino la mine și eliberează-mă de orice simțământ negativ, de orice neliniște și pune-mă din nou pe calea păcii ori de câte ori cad.

Astăzi iau scutul credintei ca să mă apăr de săgețile celui rău. Vreau o credință puternică. Știu că îmi încerci credința ca să se dovedească că este autentică, reală, adevărată. Prin testele vieții nu mă lăsa să mă îndoiesc de bunătatea și credincioșia TA față de mine. Știu că mă iubești și Tu pedepsești pe cine iubești. Nu mă lăsa să mă răzvrătesc în mijlocul problemelor și greutățile vieții că fără Tine sunt pierdută. Ajută-mă să mă smeresc și să primesc nuiaua Ta și nicidecum să nu mă las la nuiaua celui rău care vrea să mă distrugă. Nu vreau ca cel rău să îmi întunece mintea și să o iau razna, de aceea dă-mi credință. Te rog dă-mi credință în Tine că vii în ajutorul meu. Mă apuc cu amândouă mâinile de Tine și nu mă las până nu mă binecuvântezi cu prezența Ta, cu o credință puternică în Tine. Aleg credința astăzi. Tu mi-ai spus să mă încred în Tine și vreau să Te ascult. Ajută neputinței mele.

Astăzi îmi pun pe cap coiful mântuirii. O, ce mult Îți mulțumesc că m-ai mântuit și m-ai așezat în Familia Ta. Eu am un viitor și o nădejde. Nu voi lăsa ca cel rău să îmi întunece mintea. Aleg astăzi să pun pe capul meu, în mintea mea legile și poruncile Tale prin care îmi dai viață. Tu mă susții pe calea spre cer prin furtunile vieții. Aleg să-mi păzesc mintea și inima să nu o ia razna. Mă bazez pe Tine. Aleg să mă gândesc la Tine mai mult și aleg mai mult mulțumirea și recunoștința. Aleg bunătatea și credincioșia. Aleg să Te ascult și să Te urmez cu bucurie în sufletul pe care l-ai mântuit.

Astăzi iau în mână Sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Tău este o sabie cu două tăișuri. Ea taie adânc în mine. Sunt plină de lăstari de amărăciune care au rodit alte lăstare care au adus în viața mea stări și situații pe care nu le mai pot controla. Am ajuns la capătul puterilor. Mă doare păcatul meu. Mă doare starea mea. Dar vreau să mă predau Ție. Vreau să moară firea mea pământească cu roada ei rea și să înceapă viața Ta să rodească în mine. Mă doare starea mea, dar vin la Tine. Tu ești scăparea mea. Tu ești ajutorul meu. Vino degrabă la mine ca să nu mă sfârșesc în durere și neputință. Lasă Duhul Sfânt cu roada Lui minunată în viața mea. Vreau dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, blândețe, stăpânire de sine, credincioșie. Eu nu le am căci sunt ale Tale și Tu le dai celor ce ți le cer. Dă-mi, Doamne, și mie aceste roade minunate ca să pot invinge greutățile vieții și să fiu o bucurie pentru cei dragi și pentru toți cei pe care Tu i-ai pus în jurul meu.

Astăzi vreau să mă rog și să veghez asupra gândurilor și acțiunilor mele, relațiilor și reacțiilor mele. Te rog să îmi dai sănătate ca să mă pot lupta lupta cea bună a credinței până la capăt. Nu mă lăsa să mă plâng de situația în care am ajuns. Vreau să mă lupt pentru mine și familia mea ca să văd izbânda Ta. Salvează-ne Doamne. Eliberează-ne Doamne, izbăvește-ne de rău și de cel rău. Dezbracă de putere toate cuvintele de blestem pe care eu și cei dragi ai mei le-am rostit. Curățește-ne casa și adu vremuri de înviorare în familia mea. Pune noi simțăminte în noi și putere de rugăciune ca să biruim neiertarea, răutatea, necurăția, stările grele, certurile, nemulțumirile etc.

Doamne, învață-mă să mă rog, în numele Domnului Isus. Amin.

Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Prima venire a Domnului Isus este evenimentul central în istoria omenirii. A doua venire este punctul culminant al istoriei. Cei ce citesc și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu sunt binecuvântați. Aceasta este cea de-a șasea din cele șapte binecuvântări. Când păzim ceva, suntem foarte atenți ca să nu pierdem. Cei ce păzesc cu mare atenție cuvintele acestei prorocii sunt binecuvântați. Vei citi cartea Apocalipsa în duhul rugăciunii și vei lăsa Cuvântul să prindă rădăcină în inima ta? Te vei gândi adânc și îți vei aduce gândurile în ascultare de Hristos? Te vei ruga să fii roditoare?

Cei ce păzesc Cuvântul Domnului s-ar putea să aibă parte de suferință, s-ar putea să fie persecutați, dar Hristos îi binecuvântează cu o nădejde neclintită și cu bucuria mântuirii. Poporul Domnului va domni în Împărăția Lui și vor sărbători în Noul Ierusalim (20:4-5). Toți cei ce cred Cuvântul trăiesc în adevăr și sunt întăriți de Domnul să își ducă mântuirea până la capăt.

Cei ce păzesc Cuvântul Domnului I se închină numai Lui. Închinarea nu este o performanță și nici aprecierea mesagerilor care se închină. Numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Toată atenția noastră trebuie să fie către Cel vrednic. Venirea Domnului este aproape. Să nu amânăm pocăința. Consecințele păcatelor sunt scrise în cartea Apocalipsa. La urma urmelor, fiecare trăiește așa cum îi este inima. Cine are o inimă rea, va face răul. Cine are o inimă curată, va căuta sfințenia. Răul va crește pe pământ, dar ferice va fi de cei ce păzesc Cuvântul Domnului. Închinarea adevărată aduce transformare în viața celui ce crede. Numai pocăința și credința poate duce la o transformare a minții și a inimii. Planul de restaurare al Domnului începe cu viața fiecărui om care primește Evanghelia. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). Când Dumnezeu iartă păcatele de dragul lui Hristos, harul Lui aduce o nouă realitate în viața celui ce crede. Duhul Sfânt dă noi dorințe de sfințenie și o nouă putere pentru ascultarea de Cuvânt. Lupta credinciosului cu păcatul este pe viață, până la revenirea Domnului Isus, iar sfințenia devine caracteristica urmărită și căutată ca cea mai mare valoare.

Domnul Isus Se va întoarce ca să răsplătească pe fiecare după faptele făcute. Promisiunea aceasta afirmă divinitatea Domnului Isus, căci se repetă profeția din Isaia 40:10: ,,Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere, şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui.” Mântuirea întotdeauna este prin har, prin credință. Mântuirea înseamnă a fi salvat din păcat și de mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Dumnezeu vrea să schimbe caracterul fiecărui mântuit, să-l sfințească și să îl modeleze în asemănare cu Hristos (Romani 5:9-10; 6:23; 8:29). Harul nu înseamnă că faptele noastre nu contează, ci credincioșii salvați prin har și dependenți de har, trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu și vor fi răsplătiți pentru faptele lor (Matei 12:35-37; Romani 2:6; Coloseni 3:23-25; Evrei 4:13). Poporul Domnului este chemat să fie biruitor și să facă voia Domnului până la capăt. Domnul Isus face tot ceea ce a promis pentru poporul Lui. Evrei 7:25: ,,De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”

Doamne, Îți mulțumesc pentru cartea Apocalipsa!

Suferința

Suferința

2 Corinteni 4-5

Suferința și durerea nu sunt cea mai mare problemă a omului. Păcatul este problema cea mare. Natura mea păcătoasă cu care mă lupt în fiecare zi să o supun nu vrea să asculte de Domnul. Firea pământească dorește împotriva Duhului lui Dumnezeu. Ce voi face? Voi asculta de Duhul Domnului? Va birui firea? Voi hrăni firea pământească sau mă voi supune Domnului?

Suferința și durerea este scurtă, temporară în comparație cu veșnicia și lucrurile veșnice. Problema cea mare de care trebuie să am grijă să o rezolv este înțelegerea suferinței lui Hristos pentru păcatul meu. Domnul Isus a venit să mă vindece de marea mea boală: păcatul meu.

Doamne, ani de zile m-am rugat pentru răspunsuri, vindecare, înțelegerea suferinței pe care ai lăsat-o în viața mea. M-am rugat pentru restaurare, perseverență în necazuri, pentru încredere deplină în Tine că alungi durerea, dar multe răspunsuri nu au venit așa cum le-am așteptat. Am fost descurajată, în confuzie, incertitudine, dilemă.

Am strigat în rugăciune să mă scoți la larg și să mă duci la limanul dorit. M-am luptat cu valurile și furtunile vieții care mi-au amenințat viața, credința, speranța și mărturia.

Am ajuns să înțeleg că în dorința mea de a avea răspunsurile dorite am pierdut ceva important și mult mai măreț. Tu întotdeauna mi-ai auzit rugăciunile și ai răspuns în felul Tău. Ai fost aproape lucrând adânc în ființa mea ca să mă desprinzi de lume și poftele ei.

Ai ales să nu alungi durerea și circumstanțele grele, ci să mă duci la locul unei abundențe unde mulțumirea și libertatea lui Hristos pot să dea ușurare, liniște și pace chiar în mijlocul furtunii de care voiam să scap.

M-ai învățat că mulțumirea o găsesc în prezența Ta și nu în absența suferinței.

M-ai învățat că suferința, așa dificilă cum e, este harul Tău.

Domnul Isus a venit pe pământ ca suferința și moartea și păcatul să nu aibă ultimul cuvânt. Suferința mă transformă în adâncul ființei mele ca să fiu de folos altora. Dumnezeu ne dă har să îndurăm cu bucurie, căci într-o zi vom vedea rezultatele.

Doamne, ajută-mă să-mi găsesc mulțumirea, liniștea și pacea în prezența Ta.

Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Fericirea, binecuvântarea, este o favoare divină. Domnul Isus promite binecuvântare celor ce citesc și păzesc Cuvântul Lui. Citești Cuvântul în mod regulat? Îl pui la inimă? Îl păzești? Ce experiențe ai tu cu Domnul? Ce faci ca să păstrezi Cuvântul viu și lucrător în viața ta? Cum plănuiești să continui să citești Cuvântul și să-l aplici? Ai primit fericire, binecuvântare de la Domnul pentru că ai citit și ai păzit Cuvântul? Vom fi răsplătiţi pentru credincioşia noastră. Apostolul Pavel a spus la sfârşitul vieţii sale: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4:7-8).

Următorul eveniment în calendarul lui Dumnezeu este revenirea Domnului Isus. Numai Lui I se cuvine toată închinarea. Este foarte ușor să ne depărtăm de adevărata închinare. Care sunt ispitele care te împiedecă să I te închini numai Domnului? Oamenii? Banii? Închinarea trebuie direcționată numai și numai către Dumnezeu! Ioan a avut descoperiri extraordinare și după ce le-a auzit şi le-a văzut, s-a aruncat la picioarele îngerului, care i le-a arătat, ca să i se închine lui. Îngerul imediat l-a avertizat și i-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22:9). Cum este închinarea ta? Unde este mintea și inima ta uneori la închinare? Te vei ruga Domnului să te ajute să nu te gândești la alte lucruri când stai în prezența Lui? Te vei ruga pentru cei ce slujesc prin cântare, rugăciune sau Cuvânt? Cum vei ajuta la păstrarea unității în biserica ta?

            Ce anume face ca Biblia să fie cartea care spune adevărul? Îngerul i-a spus lui Ioan:  „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate.” De ce cuvintele Bibliei sunt vrednice de crezare și adevărate? Pentru că Cel credincios și Adevărat este Autorul acestei Cărți? Pentru că Hristos este Adevărul? Pentru că Dumnezeu este Creatorul? Cum ai explica unor oameni interesați că Biblia este adevărată de la prima pagină până la ultima și fiecare cuvânt este important?

Cuvântul lui Dumnezeu dă înțelepciune, putere, călăuzire, speranță. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă credință. Prin credință moștenim viața veșnică. Vrei să scrii experiențele pe care le ai atunci când citești și păzești Cuvântul lui Dumnezeu? Ce te-a învățat Dumnezeu astăzi sau săptămâna aceasta? Cum ai pus în aplicare?

Doamne, Îți mulțumesc pentru Cuvântul Tău care mă binecuvântează!

Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Domnul Isus va reveni! El este credincios și drept și ceea ce spune nu este minciună sau fals. Putem să ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să credem cu mintea și cu inima. Trebuie să trăim în lumina adevărului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este călăuza noastră în gândire, în vorbire și în fapte. Cum te călăuzește Dumnezeu pe tine? Cum reflectă viața ta adevărurile pe care le-ai învățat din Scripturi?

Dumnezeu este sfânt și adevărat. El nu Se schimbă. Noi suntem păcătoși și trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, să ne cerem iertare zilnic. Ai o relație zilnică, plină de pasiune față de Domnul? Dacă cineva a citit toată Biblia şi a ajuns la ultima carte (Apocalipsa) și la ultima pagină şi tot nu vrea să se pocăiească sau să renunţe la păcatele sale, va merge așa mai departe şi va fi întinat şi nedrept (Apocalipsa 22:11a). Pentru o astfel de persoană nu există speranţă. Dacă, după ce a citit în cartea Apocalipsa despre judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului, vrea să continue în poftele sale şi în plăcerile păcatului, să citescă cărţi întinate şi să se uiţi la filme pornografice; dacă vrea în continuare să ţină supărare împotriva cuiva şi să fie neiertător, rău și obraznic; dacă doreşte să fie în continuare bârfitor, gelos, lacom şi egoist, trăind pentru această lume putredă etc., atunci continuă în toate aceste lucruri. Dumnezeu nu va opri pe nimeni și nu va forța pe nimeni să aleagă calea cea dreaptă. Omul alege de bunăvoie și nesilit de nimeni.

Dar, cât despre cei neprihăniţi, este scris: „Cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!” (Apocalipsa 22:11b). Nu există sfârşit în ce privește căutarea sfinţeniei. Aşa că tu caută în continuare sfinţenia şi mai mult, în fiecare zi. Starea în care vom sfârşi viaţa va determina modul în care ne vom petrece veşnicia. Dacă noi am trăit în păcat şi urâciune, vom continua în păcat, urâciune şi nedreptate pentru toată veşnicia în iazul de foc și pucioasă. Dacă am căutat dragostea şi sfinţenia în viaţă, atunci aceasta va continua să fie căutarea noastră şi în veşnicie. Fiecare trăiește după cum îi este interiorul. Cei ce-L au pe Hristos în inimă și minte, au dorințe curate și vor continua să-L urmeze pe Domnul cu credincioșie. Astăzi este ziua pocăinței. Dacă încă nu L-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ce mai aștepți? Este ceasul de pe urmă. Te rog, împacă-te cu El.

Ce înseamnă: ,,Eu vin curând!”? Domnul Isus a spus acest lucru acum 2000 de ani. Ce înseamnă curând? Pentru mine, 2000 de ani nu înseamnă: curând. De fapt timpul Domnului nu este timpul meu. Curând nu înseamnă timp, ci repede, pe neașteptate, fără avertizare, numaidecât. Nu va fi timp pentru pregătire, de aceea trebuie să fim gata. Ești gata? Cum te pregătești? Ai acceptat sacrificiul Domnului Isus în locul tău și ți-ai predat inima Celui ce domnește în vecii vecilor? Ce înseamnă pentru tine să păzești cuvintele prorociei din cartea Apocalipsa? Să le prețuiești? Să le păstrezi în minte și în inimă? Să meditezi la ele ca să le faci parte a vieții tale?

Doamne, ajută-mă să caut pacea și sfințirea!

Mângâiere și speranță

Apocalipsa 22:1-5

Apocalipsa 22: 3: ,,Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.”

Cum gândești despre viitor? Ce loc are în gândirea ta Dumnezeu și Mielul? Știi ce te așteaptă în viitor? Cunoști adevărul despre sfârșitul istoriei? Lumina lui Dumnezeu îi conduce pe credincioși către viitorul pregătit de El. În cartea Apocalipsa, Dumnezeu ne descoperă intențiile Lui cu privire la poporul Lui. Iată ce spune Proverbe 4:18: ,,Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” Acolo unde este Dumnezeu, este o lumină strălucitoare și constantă. Lumina Lui dă viață, descoperă adevărul, călăuzește pe cale, alungă întunericul, răul și confuzia. Aceste adevăruri sunt reale și astăzi în viața creștinilor. Destinația poporului lui Dumnezeu este prezența Lui pentru totdeauna. Vom crește în experiențele noastre cu Domnul și închinarea va fi pură, curată cu adevărat.

Cerul se va coborî pe pământ. Pământul va fi reînoit și restaurat, transformat de Dumnezeul cel viu care va locui în mijlocul poporului Său. Ce curaj primești în acest moment dacă te gândești la aceste lucruri? Dumnezeu promite că viitorul tău va reflecta caracterul Lui: echilibru, stabilitate, siguranță, curăție, înălțare. Astăzi mulți trăiesc în anxietate cu privire la viitor. Ca și credincioși, ar trebui să primim mângâiere și speranță de la Dumnezeu chiar și atunci când ne cuprinde îndoiala, ne ajunge persecuția sau suntem ispitiți la rău. Te temi de singurătate sau de necunoscut? Îi vei mulțumi lui Dumnezeu pentru că ți-a promis bucurie, splendoare și comuniune cu El pentru totdeauna?

Care este sursa ta de lumină acum? În lumea noastră modernă suntem bombardați cu tot felul de cuvinte, imagini, informații și sfaturi. Unde cauți ajutor, înțelegere și profunzime spirituală? Psalmi 119:130: ,,Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.” Cuvântul lui Dumnezeu are direcții foarte clare pentru tine și pentru mine. Cum îți vei alinia mintea și viața după Cuvântul Domnului?

Numai Dumnezeu dă viață. Râul vieții, pomul vieții, tronul lui Dumnezeu și Mielul vor fi în Orașul Sfânt. Ai primit o viață nouă prin credința în Salvatorul? Nu există onoare mai mare decât să porți numele Domnului, să te indentifici cu El și să-I aparții. Viitorul pregătit de Domnul ne schimbă gândirea și felul de trai. Promisiunea lui Dumnezeu cu privire la viitorul strălucit ne dă speranță și o perspectivă corectă pentru astăzi. Pentru cei ce-I aparțin lui Hristos, există un viitor care  îi va duce la odihnă, securitate și bucurie în prezența atotputernicului Dumnezeu.

Doamne, Îți mulțumesc pentru promisiunile Tale veșnice!