What is worldly music?

What is worldly music?

In my understanding, worldly music is pleasant to body and mind (has pleasant words), but it is not pleasing to the Lord

The Lord does not accept that man is exalted, but only that God be forever exalted.

Worldly music doesn’t have the power to transform the human heart–we remain the same people full of sin and lust after the song.  It does not call us to repentance of sin nor reverence toward God.

So God created man

Genesis 1:27, “So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.”

God created man! It’s hard to describe the image and person of God, but we know that He has reason, emotions and will. The Bible tells us that God is the Supreme Intelligence. He thinks (Isaiah 55:8), He plans and He creates. A human being has a limited reasoning and intelligence. Humans have the ability to make decisions, to learn a foreign language, to understand communication and technology, etc. However, we receive them all from the Creator. We begin to understand the purpose in life when we know ourselves and we know God, and we realize that the intellect is given by Him–He has an intellect too. In the Bible, we see how God feels love (Deuteronomy 7:7-8, Isaiah 63:9, 1 John 4:16), joy (Zephaniah 3:17), hate (Proverbs 6:16) and peace (Philippians 4:7).

Our ability to feel and share emotions is a gift from God. We are full of emotions when we express our love for God (Ephesians 3:17-19).God created us to enjoy our lives with our family, in relationships with friends, in art, in music and literature.He wants us to enjoy His person and His work.People must hate evil and must experience the peace that comes from trusting in the love and care of God.How do you respond to the Lord through your emotions?If you feel drained of power and deficient i in your expression, will you ask the Lord to sanctify your emotions as you change more into His likeness?Will you ask for strength and help from Him?

Personality includes reasoning, emotions and will. The will and the power to do good come from God. God gave man free will. Man has free will to choose to listen to God or not, to choose to believe or reject faith. Because of the fallen human nature, we turn our back on God until the Holy Spirit convinces us of the truth of the Scriptures and draws us to the Father. How do you develop and exercise your will? Are you attracted to your carnal desires, or do you let the Word of God influence you on a regular basis? The Word of God can be alive and active in your life; the Word can give joy and peace, healing and refreshment.

Enjoy all that God has given you!

Scopul suferinței

Scopul suferinței

Romani 5:3-4: ,,Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.”

Necazurile vieții lucrează spre binele nostru. Suferința ne echipează ca să-i iubim pe alții, să-i mângâiem și să ne susținem unii pe alții în călătoria spre țara veșnică. Abilitatea noastră de a-i înțelege și mângâia pe alții când trec prin durere, reprezintă o roadă tangibilă născută din suferință. Cel ce suferă este încurajat când știe că și alții au trecut pe acolo. O mărturie despre credincioșia lui Dumnezeu și purtarea Lui de grijă, Îl dă glorie Domnului și speranță celui aflat într-o durere asemănătoare. Cei ce suferă au nevoie de prezența noastră și de ajutorul nostru mai mult decât de vorbele noastre. Ei vor să fie ascultați și nu să asculte pe alții. Cum te-a pregătit Domnul ca să dai ajutor altora? Prin suferință!

Sunt căi practice pentru ajutorarea celor în durere. Unii se întreabă dacă Dumnezeu îi mai iubește. Să nu crezi că trebuie să răspunzi la toate întrebările. Roagă-te mai degrabă, ca să fii sensibilă și plină de compasiune. Să plângem cu cei ce plâng, căci jelirea sau împărtășirea durerilor aduce mângâiere. Roagă-te simplu și recunoaște durerea, harul și puterea lui Dumnezeu și încheie cu cuvinte de speranță. Dacă îi iubim pe oameni așa cum cere Dumnezeu, lumina lui Hristos strălucește în locuri întunecate aducând ajutor și nădejde. Lumea observă ce se întâmplă în viața credincioșilor când trec prin suferințe. Dragostea și unitatea Trupului lui Hristos (Biserica) îi atrage pe cei suferizi la Salvatorul (Psalm 133:1; Matei 22:37-39; Ioan 15:12; Coloseni 3:14); 1 Tesaloniceni 3:12). Copiii lui Dumnezeu formează Trupul lui Hristos într-o lume suferindă. Dragostea lui Hristos trebuie să ajungă la alții prin credincioși. Poate ai văzut această realitate în viața altora când ai suferit, și comunitatea celor credincioși te-a ajutat când ți-a fost greu. Și tu ai putea să te implici ca să slujești celor în suferință arătând dragostea lui Hristos.

Poporul lui Dumnezeu nu este învins de suferință și durere. Pavel a suferit și s-a rugat de trei ori ca Domnul să-i ia țepușul, dar Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea, ci i-a spus că harul Lui îi este de ajuns și puterea Lui este perfectă în slăbiciune. De aceea Pavel spune în 2 Corinteni 12:7-10:  ,,Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.” În necaz, poporul Domnului experimentează puterea Lui.

Doamne, ajută-mă să experimentez puterea Ta în toate necazurile!

Vrednic de închinare

Vrednic de închinare

Apocalipsa 5:8-14

Apocalipsa 5: 9:  ,,Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.”

                Cerul este un loc al sărbătorii. Chiar şi acum, minunăţia salvării şi bucuria inexplicabilă care vin din cunoaşterea lui Hristos, determină inimile celor răscumpăraţi să izbucnească în laude. Ce mare har ne-a dat Dumnezeu ca să ne bucurăm de muzică frumoasă, creştină, care cuprinde adevăruri şi emoţii pe care cuvintele deseori nu le pot exprima. Trupul lui Hristos – Biserica – exprimă unitatea credincioşilor prin cântare comună. Darurile pe care muzicienii le-au primit de la Domnul, îmbogăţesc experienţa pe care o avem în închinare. Armonii dulci, melodii plăcute, voci frumoase şi instrumente de toate felurile ne ajută să-I aduce închinare Celui ce este vrednic. Varietatea muzicală reflectă creativitatea şi frumuseţea lui Dumnezeu.

Dacă eşti bătrân sau tânăr, muzician sau afon, Dumnezeu adânceşte dragostea Lui prin cântarea care Îl înalţă pe El. Muzica exprimă limba inimii. Muzica are abilitatea unică de a imprima pe inimile noastre adevărurile despre Dumnezeu chiar înainte ca mintea să le cuprindă. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru darul muzicii care ne ajută la închinare. Cântarea celor din cer era nouă pentru că nu s-a mai cântat. S-a cântat despre puterea şi bunătatea lui Dumnezeu într-un fel nou. Cântarea a început cu o declaraţie despre Domnul Isus care este vrednic să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!

Biserica este comunitatea celor credincioşi care continuă să I se închine lui Hristos cel viu în vecii vecilor şi să-I slujească până la revenirea Lui ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor. Dacă Domnul Isus te-a răscumpărat, Îi aparţii. Tu participi într-o cauză care va avea biruinţă. Răscumpărarea, pe care Hristos a făcut-o poporului Lui, dovedeşte vrednicia Lui. Nimeni nu putea să ofere sacrificiul suprem înafară de Domnul Isus care a fost fără păcat. Domnul Isus este tema muzicii cereşti pentru eternitate. Noi toţi suntem nevrednici să stăm înaintea Lui, Cel sfânt care stă pe tron. Vrednicia noastră nu poate fi găsită în ceea ce Îi putem noi aduce, ci numai în ceea ce El a făcut pentru noi. Să Îi mulţumeşti că eşti copilul Domnului salvat prin sânge sfânt. Mântuirea pe care El a câştigat-o prin jertfa Lui, Îi dă dreptul să deschidă cartea şi să rupă peceţile ca să ne dezvăluie planul lui Dumnezeu faţă de omenire.

Doamne, dă-mi experiențe noi cu Tine prin cântare!

Purtarea ta

Cred că vrei ca Dumnezeu să te folosească în Împărăţia Lui, de aceea ai nevoie de pregătire. Dumnezeu L-a pregătit pe Fiul Lui prin suferinţă (Evrei 2:10). Dumnezeu l-a pregătit pe Iosif prin suferinţă şi la fel face şi astăzi. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne folosească, atunci, toate ambiţiile, drepturile şi chiar viaţa noastră trebuie îngropate ca şi grâul în pământ, ca apoi să dea naştere la ceva nou, prin puterea Duhului Sfânt. Numai atunci vom produce multă roadă (Ioan 12:24). Un simplu test este felul cum răspunzi la o mică suferinţă sau la o mică inconvenienţă. Purtarea ta în suferinţă te califică sau te descalifică să îi conduci pe alţii la Hristos.