Stăpânul și robul

Matei 25:14-30

Matei 25:23: ,,Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”

Robul bun şi credincios, căruia stăpânul i-a încredinţat cinci talanţi, este o imagine a credincioşilor care au multă cunoştinţă biblică, mari abilităţi personale dăruite de Domnul şi multe oportunităţi ca să transforme cunoştinţa în experienţă vie. Robii buni și credincioși sunt plini de Duhul Sfânt, se duc îndată şi lucrează cu ceea ce au primit; fac tot posibilul ca să ajungă la maturitate duhovnicească; doresc să-i ajute pe alţii să Îl cunoască pe Hristos; cresc în încredere și ascultare, văd schimbare în viaţa lor şi a altora. Nu sta departe de aceste lucruri. Nu ezita să împlineşti scopul Domnului în viaţa ta. Să te rogi Domnului ca să te ajute să vezi oportunităţile pe care El ţi le dă zilnic. Cere Domnului ajutor ca să vesteşti Evanghelia.

Robul bun şi credincios, căruia stăpânul i-a încredinţat doi talanţi, este o imagine a credincioşilor care au o anumită cunoştinţă biblică, anumite calităţi dăruite de Domnul şi anumite oportunităţi ca să transforme cunoştinţa în experienţă vie. Ei folosesc ceea ce au primit de la Domnul, se bucură de relaţia lor cu Domnul, cred promisiunile Domnului şi experimentează puterea lui Dumnezeu în vieţile lor. În viaţa lor se văd rezultate şi îi influenţează pe alţii pentru Hristos. Roagă-te Domnului să te crească în slujire şi să te folosească  în viaţa altora.

Robul viclean şi leneş, deşi a primit numai un talant, de fapt a primit o avere mare, dar el în loc să fie mulţumitor, s-a comparat cu alţii. A ales să nu creadă în bunătatea stăpânului. A dispreţuit marele privilegiu de a sluji pe stăpânul cel generos. A fost plin de invidie, resentimente şi amărăciune. Acest om este o imagine a membrilor din Biserică, care aud Evanghelia, dar refuză să creadă că promisiunile Domnului sunt pentru ei. Unii sunt plini de amărăciune pentru că nu sunt mulţumiţi de copilăria lor (anumite lipsuri materiale sau situaţii (boală, lipsa de succes)), de relaţiile lor, de educaţia lor, de cariera lor etc. În loc să se bucure de darul primit de la Stăpân, îşi doresc alte circumstanţe, alte oportunităţi. Deși primesc oportunităţi de la Domnul care pot să le crească încrederea în El, ei preferă să caute scuze, se compară cu alţii sau cu oportunităţile altora, nu-şi asumă responsabilităţi, nu vor să plătească nici un preţ pentru ca să experimenteze puterea şi promisiunile Domnului în viețile lor sau ale altora. Aşa cum acest rob îl blamează pe stăpânul lui pentru eşecul lui, tot aşa mulți oameni Îl blamează pe Stăpânul pentru nereuşitele lor. Unii chiar au curajul să spună: ,,Cum cere Dumnezeu de la mine să mă schimb, când nu mi-a dat nici credinţă, nici putere să mă schimb?” sau: ,,Dacă Dumnezeu mă iubeşte cu adevărat, de ce am această problemă?” Imaginea lor despre Dumnezeu este incorectă şi nu Îl cunosc ca pe un Tată bun care are grijă de copiii Lui, ci ca pe un poliţist care stă cu bastonul şi-i interzice plăcerile. Ei îngroapă ceea ce cunosc despre Hristos şi despre mântuire; refuză să deschidă Biblia de pe raft; îşi plâng de milă că au mai puţin decât alţii; dispreţuiesc dragostea lui Hristos faţă de ei. Unii au o anumită cunoştinţă intelectuală biblică, dar resping realitatea zilnică a unei experienţe cu Hristos. Acceptarea cu mintea a adevărului nu este suficientă. Credinţa care salvează, întotdeauna aduce roade. Cunoştinţa trebuie să devină experienţă pe măsură ce ne încredem în Domnul. Dacă eşti creştin, Dumnezeu ţi-a dăruit mult şi tu trebuie să dăruieşti mult.

Doamne, Îţi mulţumesc că îmi creşti încrederea în Tine!

Doamne, ajută-mă să fiu un rob bun și credincios!

Advertisements

Evanghelia Împărăţiei

Matei 24:1-28

Matei 24:14: ,,Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

Trebuie să cunoşti Evanghelia Împărăţiei. Evanghelia Împărăţiei trebuie să fie propovăduită în toată lumea. Pentru cei ce cred, Evanghelia Împărăţiei este mântuire. Pentru cei ce nu cred, Evanghelia Împărăţiei este mărturie. Vrem să cunoaștem vremurile sfârșitului și să înțelegem avertizările Domnului pentru ca să nu fim furați de înșelăciunea lumii. Ucenicii au vrut să ştie mai multe lucruri cu privire la vremea sfârşitului. Domnul Isus îi avertizează pe ucenici de pericolul înşelăciunii în cinci domenii: Hristoşi mincinoşi şi învăţătură falsă, războaie şi veşti de războaie, dezastre naturale, persecuţie şi imoralitate. Mulţi oameni, de-a lungul vremurilor, s-au proclamat eliberatori spirituali. Sunt mulţi oameni chiar și astăzi, care vorbesc despre Domnul Isus, dar nu Îl urmează. Scriitorii Bibliei, într-un mod repetat, prezic înmulţirea conducătorilor falşi şi a credinţelor false şi periculoase, odată cu progresul în toate domeniile vieţii. Biserica este ameninţată. Pentru cei ce cred în Domnul Isus Hristos, siguranţa lor este în puterea lui Hristos, Cel care-i păzeşte de înşelăciunea lumii. Trebuie să-i învăţăm pe copii acest adevăr şi pe cei ce nu cunosc adevărul. Credincioşia în învăţarea şi trăirea Scripturilor este nu numai calea de a ne păzi de înşelăciune, dar şi o minte şi o inimă plină de pace, linişte şi încredere în Salvatorul nostru, în toate timpurile şi în toate locurile. Să nu te depărtezi de mesajul curat al Scripturilor ca să auzi avertizarea Domnului Isus Hristos și să asculţi chemarea Lui la trăirea adevărurilor scrise în Scripturi.

Domnul Isus ne spune că vom auzi de războaie şi veşti de războaie, dar să nu ne înspăimântăm, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Vedem că un neam se scoală împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Să nu ne alarmăm, ci să ne încredem în Dumnezeu, Cel care guvernează lumea după planul Lui. Să ne rugăm pentru pacea inimii în orice situație. Domnul Isus ne spune că vor fi cutremure de pământ, foamete şi epidemii. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Aceste evenimente sunt o imagine a judecăţii lui Dumnezeu din cauza răului, păcatului. Dezastrele naturale ne amintesc despre puterea Creatorului nostru, dar nu sunt neapărat semnele sfârşitului. Ele au existat încă din timpurile primilor oameni.

Domnul Isus ne spune şi nouă, ca ucenicilor odinioară, că toţi cei credincioşi au fost şi vor fi persecutaţi într-o măsură mai mare sau mai mică, pentru credinţa lor. Unii credincioși şi-au dat viaţa pentru Hristos. Biblia ne spune că persecuţia va fi mai mare înainte de revenirea Domnului Isus Hristos. ,,Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.” Oare vrea Domnul să ne trezească prin persecuţie? Cum răspunzi când cineva te întreabă despre credinţa ta? Ai fi gata să rişti să mergi în locuri periculoase ca să duci Evanghelia la cei ce nu o cunosc? Te temi de persecuţie? Dumnezeu îi numeşte fericiţi pe cei ce sunt prigoniţi: Matei 5:11-12: ,,Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii, care au fost înainte de voi.” Domnul Isus ne spune să ne ferim de învăţătura falsă, de credinţa care duce la: fapte rele, la coborârea standardului moral şi etic, la iubirea de bani şi alte lucruri în defavoarea iubirii de Dumnezeu. Să nu fim ocupaţi cu activităţi lumeşti. Dragostea faţă de lucruri materiale şi confort cresc stricăciunea, aduc răceală în relaţii şi multă confuzie. Dacă te-ai răcit, te-ai împietrit sau eşti în confuzie, întoarce-te la Adevăr. Cineva din jurul tău pretinde că-i creştin, dar este rece şi împietrit. Veghează! Răceala în relaţii duce la indiferenţă faţă de Dumnezeu și la  gândire falsă. Cere Duhului Sfânt să reaprindă focul dragostei în viaţa ta şi în familia ta.

Doamne, vreau să iubesc Evanghelia Împărăţiei!

Iertare

Matei 18:15-35

Matei 18: 33: ,,Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?”

Cineva a avut milă faţă de tine recent. Cineva te-a iertat recent din toată inima. Cineva are nevoie de iertarea ta. Faţă de cine ai avut milă recent? Pe cine ai iertat recent din toată inima ta? Noi credem de multe ori că soţii noştri, copiii noştri sau cei din jur ne sunt datori cu anumite lucruri, vorbe sau atitudini. De multe ori, ne purtăm urât unii cu alţii şi păcătuim unul împotriva altuia. Nu vrem să ne facem datoria. Nu vrem să avem milă, ci judecată şi nemulţumire (păcat). Cum iertăm? Datoria noastră faţă de Dumnezeu este foarte mare şi nici nu putem plăti, dar a plătit Cineva pentru noi, cu sânge sfânt. Suntem iertaţi prin harul lui Dumnezeu, Cel care a avut milă de noi. În textul nostru, un om care avea o datorie foarte mare a fost iertat, dar la rândul lui nu a vrut să ierte o datorie foarte mică. Ne mirăm, dar de câte ori facem şi noi acelaşi lucru?! De multe ori spunem că nu putem ierta, nu putem uita, nu putem vedea pe cineva. Şi dacă am iertat o dată, de două ori, de trei ori, ne-am săturat să mai iertăm. Cât de recunoscători suntem faţă de harul Domnului care ne iartă în fiecare zi, de multe ori pe zi, an după an?

Copiii lui Dumnezeu trebuie să extindă tuturor harul abundent al lui Dumnezeu pentru că ei au primit harul extravagant al lui Dumnezeu. Noi putem ierta numai prin puterea Duhului Sfânt, fiindcă iertarea omului nu este întreagă. Până nu există o transformare interioară a omului pe care numai Duhul Sfânt o poate face, nu putem ierta tot și din toată inima. Poate este amărăciune în inima ta faţă de cineva și te chinuie resentimentele faţă de cel ce ţi-a greşit. Nu poţi să ierţi? Cere Domnului să-ţi vindece inima, ca să poţi extinde harul Lui către cei vinovaţi. Ce faci când un creştin te nedreptăţeşte sau păcătuieşte împotriva ta? Spui altora despre păcatul săvârşit sau te duci să vorbeşti cu persoana vinovată? Biblia este clară. Poţi să alegi să acoperi păcatul cu dragoste, sau să te duci la persoana respectivă cu intenţia de a restaura relaţia lui cu Domnul şi cu tine. Dumnezeu poate restaura orice relaţie din biserică dacă depindem de puterea Lui şi cerem harul Lui spre reconciliere. Ce faci când o persoană îţi cere iertare? Eşti superficială şi spui că nu-i nimic? Sau alegi să ierţi din toată inima? Pe cine nu ai reuşit să ierţi? Când Crucea lui Hristos nu înseamnă nimic pentru noi, suntem indiferenţi faţă de păcatele noastre şi ale altora care lovesc în Dumnezeu şi în poporul Lui. Când suntem egoişti, vedem păcatele altora mult mai grave decât ale noastre.

Când iertarea pare imposibilă, să ne amintim de harul lui Dumnezeu faţă de noi, pentru că acest lucru aduce umilinţa în viaţa noastră, apoi mila faţă de cei din jur. Pe când Petru asculta vorbirea Domnului Isus cu privire la rezolvarea conflictelor între credincioşi, conflicte pricinuite de păcat, o întrebare i-a ieşit din gură: „Doamne de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Oare a crezut Petru că el este plin de har pentru că se gândeşte la numărul şapte? Alţii nu iartă decât odată, de două ori sau poate de trei ori (învăţătorii Legii). Numai Crucea lui Hristos îi va descoperi lui Petru cât de mult l-a iertat Domnul şi cât de greu a fost păcatul lui pentru Domnul Isus. Încă nu pricepea că numai Fiul lui Dumnezeu poate plăti pentru păcatul lui. Încă nu vedea cât de mare este datoria lui pe care numai Hristos o poate plăti. Mai târziu, când înţelege cât de mult Domnul a suferit pentru păcatul lui, se lasă transformat ca să primească atitudini corecte faţă de cei vinovaţi pe care trebuie să-i ierte. A fost oare  Petru şocat când L-a auzit pe Domnul că spune: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.”? Un lucru făcut de şaptezeci de ori câte şapte este un obicei şi o atitudine.  Vrei să ierţi? Cum îţi dezvolţi acest obicei şi această atitudine? Iată ce scrie Petru în cartea lui: 1 Petru 4:8: ,,Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.” Cu siguranţă acest adevăr a ajuns o practică importantă pentru Petru. Se cade să avem și noi milă de alții și să iertăm tot și toate.

 

Doamne, ajută-mă să iert din toată inima!

Biruiește îndoielile

Matei 11:1-19

Matei 11:6: ,,Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.”

Atitudinea şi răspunsul nostru faţă de Domnul Isus au consecinţe prezente şi viitoare. Uneori, avem îndoieli și ne poticnim pe cale. Nu știu care sunt îndoielile tale. Este omenesc să avem îndoieli. Îndoielile nu înseamnă absenţa credinţei, ci sunt reacţii normale, omeneşti, pentru că noi, oamenii, suntem slabi şi fireşti. Cineva ne ajută să înţelegem cum să ne rezolvăm îndoielile. Cineva ne învață care este sursa îndoielilor.

Îndoielile cresc când trecem prin vremuri grele. Ioan Botezătorul era în închisoare. Era în suferinţă. Nu-i de mirare că s-a îndoit cu privire la identitatea Domnului Isus. Voia să ştie dacă El este Mesia. Să nu te îndoiești de puterea lui Dumnezeu când vin vremuri grele. Să nu te îndoiești de bunătatea Domnului când treci prin suferință. Îndoielile cresc când aşteptările noastre nu sunt împlinite. Aşteptările lui Ioan Botezătorul au fost acestea: ca Domnul Isus să împlinească anumite profeţii, să facă dreptate, să vină ca Judecător. Nu a înţeles că Domnul Isus vine prima dată ca Mântuitor, blând şi smerit. Nu știu care sunt așteptările tale de la Domnul, dar este înțelept să nu te îndoiești când Domnul nu împlinește așteptările tale. Îndoielile cresc când suferim pentru că avem o perspectivă limitată. Ioan nu a înţeles misiunea Domnului Isus în întregime, pentru că a trăit înainte de moartea, crucificarea, învierea Domnului şi primirea Duhului Sfânt la Cincizecime. Ioan Botezătorul nu a avut o imagine completă despre persoana şi lucrarea Domnului Isus. Poate și tu treci prin vremuri grele și ai aşteptări neîmplinite, dar amintește-ți cât de limitată este perspectiva omului cu privire la toate lucrurile. Să cunoaștem bine persoana şi lucrarea Domnului Isus. Poate adesea strigi către Domnul: „Doamne, unde eşti?” Care sunt îndoielile tale? Poţi să le defineşti? Ce faci cu îndoielile tale? Alege să crezi în Domnul până la capăt.

Ioan Botezătorul s-a dus cu toate îndoielile lui acolo unde trebuia: la Domnul Isus.  Un om cu o credinţă autentică, ştie unde să meargă cu îndoielile Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă răspunsuri la îndoielile noastre. Când Ioan Botezătorul a cerut lămuriri de la Domnul Isus, El i-a dat direcţii clare: Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul alungă îndoiala! Ioan Botezătorul a fost credincios Domnului Isus în ciuda tuturor circumstanţelor grele din închisoare şi a criticilor aduse de conducătorii religioşi din vremea lui. Noi, astăzi, avem o viziune mult mai clară despre Domnul Isus, deoarece privim în urmă la tot ceea ce s-a întâmplat şi avem Cuvântul Scripturilor care ne descoperă adevărul. Îndoielile pot fi biruite prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!!! Care este răspunsul tău? Ce alegi? Poți să rămâi în îndoială sau să alegi credinţa bazată pe Cuvântul Domnului. Anumite situații  cauzează îndoieli mari: boala, durerea, depresia, mânia, bârfa, amărăciunea, nedreptatea etc. Poate nimic nu este aşa cum ai crezut, dar nu te baza pe sentimentele tale, ci numai pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ce îndoieli vei aduce astăzi în rugăciune înaintea Domnului? Ce aşteptări ai de la Cuvântul lui Dumnezeu?

Doamne, aleg să cred Cuvântul Tău, ca să biruiesc îndoielile!

Isuse, Tu ești comoara mea!

Matei 6:19-34

Matei 6:19-21: ,,Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”

Cum defineşti cuvântul ,,comoară”? Pentru unii oameni, comorile sunt acestea: banii, casa, copiii, sănătatea, educaţia, succesele etc. Ce preţuieşti cel mai mult? Fără ce anume spui că nu ai putea trăi? Totul pe pământ este trecător. Orice lucru se învecheşte, se poate fura şi deteriora. Domnul ne spune să ne strângem comori în cer. Mântuirea rămâne veşnică şi atenţia  trebuie să fie la mântuirea noastră. Mântuirea să fie comoara ta cea de preț.

Nu știu ce amintire va rămâne despre tine peste o sută de ani sau peste cinci sute de ani. Nu știu ce comoară laşi urmaşilor tăi. Cercetează-te să vezi ce faci cu energia ta, cu timpul tău, cu banii tăi, cu gândurile tale. Scrie viziunea pe care o ai cu privire la comoara ta. Uită-te cu băgare de seamă ce calitate are viaţa ta. Calitatea vieţii tale depinde de viziunea pe care o ai cu privire la viitor. Să nu ai o imagine de sine distorsionată. Privește cu ochii tăi numai la Hristos. Nu poţi sluji la doi stăpâni. Ori eşti sclavul celui rău, ori ești robul Domnului. Pe cine slujeşti? Cerul sau pământul?

Poate te îngrijorezi pentru multe lucruri. Îngrijorarea este subiectul favorit al multora. Ne îngrijorăm pentru familie, pentru bani, pentru viitorul nostru şi al copiiilor noştri. Îngrijorarea ne arată lipsa încrederii noastre în Dumnezeu, Cel ce a spus că ne va purta de grijă dacă noi Îl căutăm şi-L slujim. Energia pe care o punem în îngrijorare, ar putea fi pusă în rugăciune. Înlocuieşte îngrijorarea cu rugăciune! Îngrijorarea este pierdere de timp; duce nicăieri; este o atenţie în direcţie greşită. Când ne întoarcem privirea spre Domnul, ne luminăm, căci ne amintim promisiunile Lui; ne amintim că El poartă de grijă copiiilor Lui. Să nu ne îngrijorăm, ci să căutăm Împărăţia şi neprihănirea lui Dumnezeu. Poți să îți foloseşti energia ca să Îl cauţi pe Domnul. Căutarea lui Dumnezeu este sfârşitul îngrijorării. Alege să te rogi, în loc să te îngrijorezi. Mai bine să petreci timp cu Domnul, decât cu lumea şi lucrurile ei. Atenţia credinciosului este la Dumnezeu, la comorile Lui, nu la lucrurile lumii!  Nu știu dacă ți-ai strâns comori pe pământ sau ţi-ai strâns comori în cer în săptămâna aceasta. Vezi ce schimbare trebuie să faci în privinţa comorilor. Inima ta va fi acolo unde este comoara ta. Bate inima ta mai mult pentru cer sau pentru pământ? A-L alege pe Hristos ca şi comoară a vieţii, înseamnă a-L avea în inimă!

Doamne, Tu eşti comoara mea cea mai de preţ!

Valori și priorități

Dumnezeu va înfrânge lumea și toate sistemele care I se opun. Loialitatea față de Hristos este incompatibilă cu pofta, plăcerile și puterea lumii.

Ființa umană este atrasă de strălucirile lumii, de căile lumii. Trăim vremuri grele când felul de trai al creștinilor seamănă cu felul de trai al lumii. Cea mai mare provocare în viața creștinilor nu este persecuția, ci seducția lumii. Înfluența răului crește în viața creștinilor și mulți cad, trăind ca lumea. Creștinii cheltuiesc banii ca și necreștinii. Creștinii petrec timpul ca și necreștinii. Păcatul imoralității sexuale crește între cei credincioși. Divorțul este în creștere între cei credincioși. În multe familii de creștini prioritățile în creșterea copiilor sunt aproape la fel ca și în familiile de necredincioși: sport, muzică, dans, jocuri și vacanțe.

Învățătura biblică lipsește în multe case. Nu mai rămâne timp pentru studiul Bibliei și pentru rugăciune. Care sunt valorile tale? Care sunt prioritățile tale? Îl iubești pe Domnul mai mult decât orice? Îl cauți pe Isus mai mult decât orice? Reflectă viața ta faptul că ești diferită de lumea în care trăiești?

Fiara din mare

Fiara din mare

Apocalipsa 13:1-10

Apocalipsa 13:8: ,,Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.”

Locuitorii pământului vor alege să i se închine lui Satan sau lui Dumnezeu. Satan întotdeauna s-a luptat împotriva lui Dumnezeu și a căutat să Îl învingă pe Dumnezeu prin corupția rasei umane. Puterea lui Satan și decepțiile lui subtile vor înșela chiar și cele mai luminate minți care nu au ales protecția lui Dumnezeu. Autoritatea și influența răului asupra lumii vor părea o victorie pentru Satan. Puținii creștini care vor mai rămâne, vor fi sub apăsarea răului și uciși pentru credință. Credincioșii sunt chemați ca să fie răbdători, credincioși loiali lui Hristos și înțelepți. Acum este vreamea pregătirii. Se apropie sfârșitul. Suferința va fi scurtă, să nu descurajăm, căci Domnul ne va ajuta să sfârșim în credință. Cei ce vor rezista înșelăciunii și falsității, vor refuza oferta lui Satan – semnul fiarei și vor fi loiali adevărului lui Hristos. Răbdarea și mărturia creștinilor vor dovedi că Satan este înfrânt.

Poporul Domnului știe că Dumnezeu este credincios Cuvântului Lui și tot ceea ce a promis se va împlini. Sângele Mielului l-a biruit pe Satan. Cei ce-L urmează pe Miel se vor împotrivi fiarei pentru că ei știu că toată autoritatea și puterea este a Dumnezeului lor cel viu și adevărat în vecii vecilor. Ești cumva în pericol ca să fii înșelată de cel rău? Toți credincioșii sunt ispitiți să cedeze la presiunea și propaganda lumii. Unii ajung descurajați și chiar modelați după valorile lumii, fără să știe. Lucrarea lui Satan este să înfrice și să înșele. Cum ai putea să-ți dovedești într-un mod practic dedicarea ta față de Hristos? Vei citi și vei aplica Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ca să te păzești de falsitate? Vei căuta să te conformezi voii lui Dumnezeu? Vei învăța să te bazezi pe puterea lui Dumnezeu?

Trebuie să fii sigură că numele tău este scris în cartea vieții Mielului. Dacă nu ești sigură, roagă-te Domnului să trimită pe cineva în viața ta ca să te ajute să înțelegi și să crezi Cuvântul Domnului prin care ai asigurarea că numele tău este scris în cartea vieții. Poate Domnul îți cere chiar acum ca să înduri o greutate, o situație. Domnul îți formează caracterul și dezvoltă calitățile Lui în viața ta prin toate greutățile vieții. Ai încredere în Hristos pentru putere și tărie să înduri. Încrederea în oameni este foarte limitată și uneori duce la dezastru. Unii dintre cei mai mari oameni din istorie ne-au dezamăgit. Numai Hristos rămâne sprijinul nostru adevărat. Închinarea față de Hristos este singura noastră salvare. Numai Hristos ne scapă de înșelăciune, falsitate și decepție. El ne-a dat viața prin jertfa Lui pe cruce și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Puterea învierii Lui ne ajută să-l biruim pe Satan.

Doamne, ajută-mă să biruiesc frica și înșelăciunea!