Dumnezeu este Creatorul!

Geneza 1:1: ,,La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”

Cuvântul cheie din Geneza capitolul 1 este „Dumnezeu” (se repetă de 32 de ori). Dumnezeu a creat, a făcut, a zis, a văzut, a numit, a chemat, a aşezat, a binecuvântat. Universul, pământul, fiinţele nu sunt eterne şi nu au apărut la întâmplare. Când Dumnezeu a poruncit, ele au luat fiinţă. Ceea ce Dumnezeu plănuieşte şi porunceşte se împlineşte.

Adevărata înţelepciune începe prin recunoaşterea faptului că Dumnezeu este Creatorul şi prin reverenţa faţă de El (Proverbe 9:10). Cât de mult apreciezi frumuseţea lucrurilor create de Dumnezeu, atunci când călătoreşti sau când te plimbi în natură?

Minunatul caracter al lui Dumnezeu se vede în primul capitol din Geneza, dar în Efeseni 1:4-5, ni se spune că El, încă înainte de întemeierea lumii, ne-a iubit şi a avut un plan pentru noi. Noi suntem coroana creaţiei lui Dumnezeu. Am fost creaţi după ce Dumnezeu a pregătit tot ce era necesar pentru ca noi să ne bucurăm de frumuseţea din jur, care ar trebui să împlinească nevoile noastre fizice şi emoţionale, să ne îmbogăţească intelectul, să ne dezvolte puterea de a stăpâni şi guverna lumea lui Dumnezeu într-un mod responsabil. Dumnezeul cel viu şi iubitor a stabilit o relaţie personală cu umanitatea. A binecuvântat creaţia Lui, a făcut totul după planul Lui perfect. A creat omul pentru ca acesta să cunoască dragostea Lui fără margini şi să se bucure de relaţia cu El. Care este experienţa ta în ceea ce priveşte apropierea ta de Dumnezeu? Ce schimbări anticipezi în viaţa ta, pe măsură ce descoperi frumuseţea Creatorului tău? Cum creşti în relaţia ta cu Dumnezeu? El vrea să-L cunoşti mai mult.

Dacă nu alegem de bunăvoie planurile Lui, viaţa noastră nu are nici un scop. Dacă nu-L avem de la început pe Dumnezeu în toate domeniile vieţii noastre (planurile, prieteniile, timpul, familia etc.), totul este pierdut. Noi suntem împliniţi atunci când Îl implicăm pe Dumnezeu în toate lucrurile. Unde cauţi tu împlinire? Pe cine te bazezi atunci când ai nevoie de călăuzire?

Doamne, Te rog să mi Te descoperi ca să Te cunosc mai mult!

Advertisement

The greatest Gift

merry-christmas*

The greatest Gift

What is the best gift you ever received? Ask the people around you this question and you will see what others value.

The gift of God’s presence is the greatest of all gives!

God’s presence in a person’s life results in an outpouring of generosity toward His work.

If the presence of God is in a person, that person will be generous.

God’s presence in a person’s life enables total obedience to Him.

God’s presence is manifested today in the person of Jesus Christ, Emanuel (God with us).

God’s presence is manifested today in the person of the Holy Spirit.

Do you understand the presence of God? How generous are you toward the work of God?

How grateful are you for His gift (His presence)?

May you enjoy His presence more than anything!

Forever better than money and fame is to have God’s joy and peace every day !!!

NOU ! Puteți acum găsi și varianta tipărită a acestor cărți:

 • Înalta chemare a femeii
 • Tată pentru totdeauna
 • Eu vin curând
 • Deschide-mi ochii
 • Schimbă-mi inima
 • Inimi lângă inimi
 • Biruiește
 • Pasiune și Compasiune
 • Ce contează în viață ?

Unde găsiți aceste cărți ?

In Romania: Simona Badea, Facebook (Badea Simonna) si email: Contact.simonabadea@gmail.com

In Europa: Georgiana Dărăban, Facebook, email: geogina2009@yahoo.com si text message: 00324 975 000 18

In America: Ana Tatar Andras, email: anatatar@yahoo.com

La Biserica Creștină Baptistă Nr. 3 “Iris”
Str. Sobarilor Nr. 11-15
Cluj-Napoca

bisericairis@gmail.com
(0264) 432 506

La Librăria Isaharus,

https://www.isaharus.ro/index.php?route=product/search&search=ana%20tatar%20andras

Pentru comenzi în USA and Canada, vă rog să scrieți pe adresa: anatatar@yahoo.com

Pentru varianta electronică,

Click aici:

CĂRȚI CREȘTINE

În fiecare dimineaţă

1 mornig*

Isaia 50:1-5

Isaia 50:4b „El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă,

El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.”

*

Cum ascultă ucenicii?

Cine nu ascultă, ajunge în robie?

Din ce cauză a ajuns poporul Israel în robie?

Din cauza păcatelor cărora s-au vândut, din cauza fărădelegilor săvârşite. Deşi au ajuns în robie, Dumnezeu totuşi le vorbeşte. Dumnezeu răspunde îndoielilor copiilor Lui. Poporul a crezut că Dumnezeu l-a abandonat, dar Dumnezeu îi întreabă: dacă credeţi că am divorţat de voi, arătaţi-mi certificatul de divorţ; dacă credeţi că v-am vândut, arătaţi-mi banii cu care v-am plătit.

La care lucruri te gândeşti când îndoiala te cuprinde? Când simţi că Dumnezeu te-a abandonat?

Tragedia umană şi suferinţa nu sunt evidenţe ale faptului că Dumnezeu ne-a abandonat.

Dumnezeu ne vorbeşte. Cum Îi răspundem noi?

Dumnezeu este atotputernic. Cum Îi recunoaştem suveranitatea Lui?

Noi alunecăm în păcatul necredinţei. Ne îndoim de persoana, promisiunile şi puterea Lui. Cine nu s-a îndoit niciodată de Dumnezeu? Robul Domnului!

Care este relaţia Robului cu Stăpânul în aceste versete?

Robul este ascultător, aude şi împlineşte ce zice Stăpânul, se trezeşte în fiecare dimineaţă să asculte instrucţiunile Stăpânului. Are o limbă iscusită, ştie să învioreze cu vorba pe cel doborât de întristare, are putere să izbăvească, mâna Lui poate să răscumpere, are putere peste ape şi peste ceruri.

Ce înseamnă pentru tine că Robul se trezeşte în fiecare dimineaţă să asculte Stăpânul?

Ce importanţă are pentru tine ascultarea de Stăpân în fiecare dimineaţă?

Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne ridice şi să ne dea speranţă când suntem obosite, descurajate şi abătute.

Matei 11:28-30 ne spune: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.”

Matei 14:23 ne spune că Domnul Isus S-a rugat singur până s-a înnoptat. Roagă-te şi tu seara.

Marcu 1:35 ne spune că Domnul Isus, dimineaţa pe când era încă întuneric, S-a sculat, S-a dus într-un loc pustiu ca să se roage. Roagă-te şi tu dimineaţa devreme.

Doamne, vreau să cunosc voia Ta, de aceea Te rog dă-mi o ureche care aude de la tine în fiecare dimineaţă.

Doamne, fereşte inima mea de întristare

şi ţine-o trează pentru rugăciune!

Eu sunt Domnul şi nu este altul !

11 worshipIsaia 45

Isaia 45:5a

„Eu

sunt

Domnul

şi

nu

este

altul.”

*

Ceea ce a spus Dumnezeu despre împăratul Cir s-a întâmplat. Cum te ajută acest adevăr pe tine? Cum te ajută acest adevăr să-L cunoşti mai mult pe Dumnezeul Scripturilor? Te-ai gândit să citeşti mai mult Biblia ca să-L cunoşti pe Dumnezeu în istorie? Vrei să cunoşti ce spune El despre viitorul omenirii? Tot ceea ce spune El, se va întâmpla.

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne vorbeşte pentru ca noi să cunoaştem adevărul despre viitor şi să ne încredem în El.  Îţi vei face timp să cunoşti adevărul despre viitor? Îţi vei face timp să te închini Lui în duh şi adevăr? Vei recunoaşte tu că Dumnezeu este Stăpân peste trecut, prezent şi viitor? Vei recunoaşte tu puterea Celui ce a întins cerurile şi a creat pământul, a întocmit lumina şi a făcut întunericul, dă propăşire şi aduce restriştea, picură ploaia şi face iarba să crească? Vei cere putere, tărie şi lumină de la El? Cum îţi vei arăta astăzi încrederea ta în El prin faptele tale?

Care este îngrijorarea ta astăzi? Ceea ce se întâmplă în lume? Economia? Violenţa? Relaţii rupte? Ce ai învăţat despre Dumnezeu şi te-ar putea ajuta să-ţi păstrezi viaţa în echilibru? Te vei ruga ca Dumnezeu să ţi se descopere prin situaţiile din viaţa ta?

Te vei ruga ca Dumnezeu să-ţi dea pace pentru că El cunoaşte tot viitorul, este bun şi puternic?

Care este atitudinea ta faţă de Dumnezeu? Te cerţi cu El? Care sunt întrebările tale?

Sunt cuvintele Lui grele pentru tine? Sunt căile Lui un mister pentru tine?

Vei începe tu ziua cu rugăciune şi mulţumire pentru cine este El, pentru cine este El în cartea Isaia? Chiar dacă nu înţelegi de ce sunt anumite situaţii în viaţa ta, anumite persoane în jurul tău, vei alege tu să depinzi de El, să te bazezi pe El, să te încrezi în El?

Ai ajuns la cunoştinţa şi credinţa că Domnul Isus este Salvatorul tău? Crezi tu că El a murit pentru păcatele tale? Crezi tu că El a înviat din morţi şi acum stă la dreapta Tatălui şi într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea Lui şi orice limbă va mărturisi că El este Domnul? Spui şi altora aceste lucruri? Care este implicarea ta în comunitatea unde trăieşti? Cum slujeşti altora?

Doamne, inima mea este plină de mulţumire

pentru cartea proorocului Isaia!

Nu te teme!

1 fear godIsaia 43:1-5a

„Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut şi Cel ce te-a întocmit! Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti copilul Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine.”

*

Cum ai citit această scrisoare de la Dumnezeu? Cu băgare de seamă? Cu superficialitate? Crezi că aceste versete sunt pentru tine?

Cum îţi bate inima la cuvintele Domnului?

Cum te mângâie promisiunile Domnului?

De care frică eşti robită şi te rogi Domnului ca să te elibereze?

Israel este alesul Domnului ca să fie o mărturie pentru neamuri. Şi tu eşti aleasă ca să fii o mărturie pentru cei din jurul tău.

Care este scopul lui Dumnezeu cu viaţa mea?

El vrea ca eu să slujesc cu bucurie şi să mărturisesc despre Adevăr.

Noi suntem o publicitate vie pentru Cristos.

Când ai spus ultima dată cuiva despre Cristos?

Cui ai spus în săptămâna aceasta că Dumnezeu este bun?

Doamne, Dumnezeu meu, Tu eşti bun cu mine şi îmi vorbeşti. Cuvântul Tău mă încurajează şi mă sfătuieşte.

Doamne, mulţumesc că m-ai creat şi sunt copilul Tău. Mă bucur să ştiu că eşti cu mine şi vei fi cu mine tot timpul şi mă vei apăra. Sunt încântată că am preţ în ochii Tăi şi mă iubeşti cu o iubire perfectă şi veşnică, de aceea nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine prin furtunile vieţii. Cred promisiunile Tale şi Te laud pentru bunătatea Ta faţă de mine.

Inima mea este plină de pace şi bucurie

şi nu se teme de nimic,

căci Tu eşti cu mine!

53 de ani de HAR

ziua meaCe mare HAR !!!

Ce mare HAR !!!

Ce mare HAR !!!

Astăzi este ziua mea de naştere. Împlinesc 53 de ani. Mi-am dăruit, pe blog, un buchet de lăcrimioare – florile mele preferate. De ziua mea, vreau să dăruiesc Domnului meu iubit, un buchet de lacrimi, ca recunoştinţă pentru viaţa pe care mi-a dăruit-o. Vreau să am lacrimi de pocăinţă în fiecare zi şi lacrimi de bucurie pentru ceea ce a făcut, face şi va face Domnul în viaţa mea.

Mă bucur că este duminică şi pot să petrec ziua mea în Casa Domnului. Este locul cel mai minunat unde aş putea sărbători viaţa pe care am primit-o de la El.

Care este rugăciunea mea către Domnul? Care este dorinţa inimii mele? Moise mă ajută să am valorile Domnului înaintea ochilor mei.

Iată cum vorbea Moise cu Dumnezeu: Exodul 33:13-18 ,,Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gândeşte-Te că neamul aceasta este poporul Tău!” Domnul a răspuns: „Voi merge Eu Însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.” Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?” Domnul i-a zis lui Moise: „Voi face şi ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!” Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!”

Doamne, mă bucur că am căpătat trecere înaintea Ta. Tu ai fost cu mine de-a lungul anilor, m-ai păzit şi m-ai ocrotit. M-ai binecuvântat, m-ai ridicat, m-ai iertat, m-ai mângâiat, m-ai încurajat şi mi-ai dat izbândă în multe lucruri. Ai fost cu mine prin furtunile vieţii şi mă încred că mă vei călăuzi în viitor prin Duhul Tău cel Sfânt.

Arată-mi căile Tale, ca să Te cunosc. Descopere-mi mai mult frumuseţea Ta, caracterul Tău, voia Ta.

Te rog să mergi Tu Însuţi cu mine prin călătoria vieţii şi Te rog să îmi dai odihnă. Dacă nu mergi Tu Însuţi cu mine, nu mă lăsa să plec singură, căci numai când mergi Tu cu mine pot fi deosebită de toţi cei ce nu Te cunosc. Tu mă cunoşti pe nume, de aceea Te rog, arată-mi slava Ta!

*

La mulţi ani, tuturor!

*

Psalmi 20:1-9 ,,Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel Sfânt şi să te sprijinească din Sion! Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! (Oprire) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale! Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său, şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm!”

Numeri 6:24-26  „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!”

 

La mulţi ani tuturor!!!

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Înţelepciune în încercările vieţii

poze de la Mery Hodut 026Aceasta a fost tema întâlnirii surorilor din Charlotte, N.C., (bisericile baptiste şi penticostale din zonă) din 6 Aprilie 2013.

Textul citit a fost Iacov 1

Eu (Ana), roaba lui Dumnezeu şi a Domnului Isus Hristos, către voi, surorile mele, roabele Domnului, care sunteţi împrăştiate în mai multe biserici:

sănătate! Domnul să vă dea sănătate fizică şi sănătate duhovnicească!

Cineva suferă chiar acum. Cineva trece prin încercare chiar acum.

Unde este atenţia ta când treci prin încercare: la încercare sau la Dumnezeu?

Surorile mele, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unele care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşite, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. Dacă vreuneia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc.

Ai fi gata să treci biruitoare prin încercări dacă ai şti că Domnul are un plan şi un scop în viaţa ta prin tot ce ţi se întâmplă? Crezi tu că abosolut tot ceea ce ni se întâmplă este în atenţia lui Dumnezeu?

Te întrebi de ce unele încercări sunt aşa de grele?

Cum adică să privesc ca o mare bucurie când trec prin felurite încercări?

Bucuria nu este fericire. Dumnezeu nu aşteaptă să mă bucur că sufăr!!!

Bucuria despre care se vorbeşte aici este roada Duhului Sfânt pe care Duhul Sfânt o formează în noi şi ne ajută să acceptăm încercările cu pace şi linişte, încredere şi perseverenţă, când trecem prin greu, căci Dumnezeu este în control.

Răspunsul pentru orice lucru este în Biblie! Ce spune Biblia despre încercările prin care trecem?

Atitudinea contează. Cum înfruntăm încercarea? Care este atitudinea bună când trecem prin încercare? Nu putem avea atitudine bună dacă nu înţelegem încercarea.

Trebuie să evităm atitudinea greşită!

Atitudini greşite:

-credem că încercarea nu are rost sau nu este necesară.

-ne credem victime: (uite ce mi-a făcut…)

– învinovăţim pe alţii

– ne plângem de milă

-ne simţim învinse şi neajutorate

-căutăm ajutor în locuri greşite

Toate încercările sunt evidenţe ale lucrării lui Dumnezeu în viaţa noastră indiferent de sursa lor.

Trebuie să înţeleg sursa încercărilor:

–         decizii greşite

–         alţii ne fac rău

–         trăim într-o lume căzută

–         de la cel rău

–         de la Domnul

Dumnezeu trimite sau permite unele încercări.

Dacă vreuneia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc.

Cu alte cuvinte am nevoie de înţelepciune ca să înţeleg încercarea.

Înţelepciunea începe cu reverenţa faţă de Domnul. Începutul înţelepciunii este frica de Domnul.

A avea înţelepciune înseamnă:

1.  a avea viziunea lui Dumnezeu despre încercare şi

2.  a răspunde pe baza principiilor biblice.

Ce înseamnă să vedem încercarea din punctul de vedere a lui Dumnezeu

Ce înseamnă să răspundem în acord cu ceea ce spune Dumnezeu?

Dacă înţelegem scopul lui Dumnezeu prin încercări vom vedea în ele ocazia pe care ne-o dă Dumnezeu ca să lucreze în noi maturitatea în credinţă şi bucurie pentru ceea ce face El.

Rugăciunea este prima atitudine bună. Cere înţelepciune, Dumnezeu vrea să avem înţelepciune.

Care este scopul lui Dumnezeu?

 1. Credinţa noastră este testată ca să se vadă dacă este autentică.

1 Petru 1:6-7 ,,În ea (mântuirea) voi vă bucuraţi mult, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.”

Se merită să treci prin încercare ca Dumnezeu să-ţi mărească, să-ţi întărească, să-ţi solidifice  credinţa?

Credinţa nestestată nu este statornică, nu este autentică. Este numai teorie, nu te poţi baza pe ea.

 Încercarea ne formează credinţa.

Dacă ne rugăm pentru înţelepciune, Dumnezeu ne trimite teste ale credinţei ca să vedem dacă suntem sau nu înţelepţi.

Exemplu: Matei 15:21-28 (explică).

 1. Devotamentul (ascultarea) nostru faţă de Domnul este testat.

Noi spunem Domnului că Îl iubim, aşa de uşor. Dar iubirea se dovedeşte la cruce. Unde sunt în ceea ce priveşte ascultarea mea de Domnul? Cât de mult umblu eu în ascultare de Domnul şi cât mă jertfesc?

Exemplu:  Avraam (Geneza 22 ,,dă-mi Mie ce ai tu mai scump”).

 1. Curăţia noastră este testată (ca să fim curaţi, curăţiţi).

Testul aduce la suprafaţă atitudini pe care nu ştiam că le avem (prejudecăţi, răutate, mânie, resentimente, necinste, lipsă de respect, lăcomie, dispreţ, minciună etc.

Ce nu ar trebui să aparţină vieţii mele? Testul va scoate la iveală răul.

Exemplu: Isaac şi Rebeca (Rebeca nu l-a respectat pe soţul ei, căci nu i-a vorbit cu privire la binecuvântarea pe care voia să i-o dea lui Esau pe ascuns). A vrut un lucru bun dar metoda a fost greşită. Cum obţinem noi lucrurile bune? Ce metode folosim?

* Testul produce imaginea lui Cristos în noi. El are un scop divin în fiecare încercare. Ştie unde suntem, unde trebuie să ajungem şi ne asistă pe drum.

* Testul, încercarea este o oportunitate pentru Dumnezeu ca să ne binecuvânteze, să Îşi demonstreze dragostea, puterea şi grija Lui faţă de noi,

Dacă totul este în regulă ni se pare că ni se cuvine totul (aşa că vine experimentarea

* Încercarea ne echipează ca să fim o binecuvântare pentru alţii.

Dumnezeu vrea să ne echipeze pentru ceea ce avem de făcut. Vreau eu să fiu echipată să ajut pe cineva în încercare?

Fără încercare nu putem fi binecuvântări pentru alţii.

2 Corinteni 1:3-4 ,,Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!”

Care este răspunsul corect? Eşti tentată să spui: las-o baltă!? Nu îmi place încercarea, nu pot să o duc.

Dacă treci prin încercare, ţi-ar place ca cineva să te mângâie?

Ca să mângâi pe cineva trebuie să înţelegi că ai fost pe-acolo.

Cum răspunzi?

Iată răspunsul meu:

Doamne, vreau să privesc ca o mare bucurie când trec prin felurlte încercări căci ştiu şi cred că nu există binecuvântare fără încercare.

Cred că Tu eşti în control în ceea ce priveşte timpul, durata şi intensitatea încercării prin care mă treci.

Doamne, cred că ai un scop precis, indiferent că trimiţi sau permiţi încercarea în viaţa mea.

Doamne, cred că eu sunt fiica Ta de care Tu ai grijă!

Tu împlineşti o nevoie specifică în viaţa mea, pentru că eu mă rog specific  şi aştept în credinţă. Cred că încercarea îmi va face bine. Cred că dacă nu răspund în credinţă, sufăr degeaba şi nu câştig nimic.

Doamne, cred că încercarea îmi creşte credinţa, îmi defineşte ascultarea şi mă curăţeşte, şi dacă nu cred, pierd binecuvântarea.

Doamne, cred că mi se dezvoltă răbdarea când sunt sub presiune. Cred că alţii văd când trec prin greu cu încredere în Dumnezeu şi cu perseverenţă.

Doamne, cred că Tu faci ceva bun: formezi chipul lui Cristos în mine, faci o mare transformare şi aduci un mare triumf în viaţa mea.

Doamne, cred că mă ajuţi să cântăresc lucrurile, mă ajuţi să văd atitudinea mea şi creşterea mea duhovnicească (dacă mă plâng, dacă învinuiesc pe alţii sau dacă stau liniştită aşteptând cu răbdare ajutorul Tău).

Doamne, cred că Tu mă creşti, mă maturizezi, lucrezi în viaţa mea. Am încredere că Tu eşti cu mine prin orice încercare şi Tu mă vei ajuta să trec prin orice  încercare oricât de greu ar fi.

Cred că vrei să mă binecuvântezi, să formezi şi să dezvolţi caracterul lui Cristos în mine  şi mă echipezi ca să ajung să fiu o binecuvântare pentru alţii, o mângâiere pentru cei ce trec prin încercări.

Doamne, cred în harul Tău şi în puterea Ta care mă va ajuta să biruiesc răul prin bine.

Doamne, cred că Tu dai înţelepciune tuturor celor ce o cer cu credinţă.

Acest răspuns îmi aduce pace în inima mea. Credinţa în ceea ce face Dumnezeu este esenţială. Aşteptările mele pot fi greşite.

Mă predau total în mâna Domnului şi aştept ajutorul Lui la timpul Lui.

Unde este atenţia mea: la Domnul sau la încercare? La ce vreau eu sau la ce vrea El?

Cât de mult te gândeşti la ceea ce face Domnul în viaţa ta prin încercări? Cât de mult te gândeşti la ceea ce vrei tu?

Cine în viaţa ta este aşa? Cine are o credinţă autentică, ascultă de Domnul şi trăieşte în curăţie? Cine este o binecuvântare pentru tine şi în cine poţi să vezi caracterul lui Cristos?

Pentru cine eşti tu aşa? Cine în viaţa ta vede că tu ai o credinţă reală şi puternică, umbli în ascultare de Domnul şi cauţi curăţia? Pentru cine eşti o binecuvântare, o mângâiere şi cine vede caracterul lui Cristos în viaţa ta?

Cineva ne urmăreşte tot timpul căci oamenii caută modele de credincioşi reali.

 Ferice de cea care rabdă ispita. Căci după ce a fost găsită bună, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

NORII  ÎNCERCĂRILOR POT ADUCE PLOAIA  BINECUVÂNTĂRILOR

Doamne, mulţumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne ajută să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, ca unele care ştim că încercarea credinţei noastre lucrează răbdarea. Mulţumim pentru mângâierea pe care ne-o dă Duhul Sfânt, Mângâietorul ori de câte ori trecem prin greu.

Cerem de la Tine, înţelepciunea care se coboară de sus căci ea este curată, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.

Cerem înţelepciune ca să înţelegem scopul pe care îl ai Tu prin fiecare încercare şi puterea Ta ca să răspundem înţelept.

Da, Doamne, nu ne-ndoim ci credem că după orice nor, e-un soare şi mai dulce şi mai strălucitor. Nu norul este veşnic, ci Soarele-I acel ce-vinge şi rămâne Stăpân în veci de veci!