O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu

Image result for pray

Daniel 2

Daniel 2:20-22: ,,Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina.”

În timp ce Daniel își găsea bucuria și liniștea binecuvântându-L pe Dumnezeu, împăratul  Nebucadnețar era chinuit, căci a avut nişte visuri pe care nu le-a înțeles. Duhul îi era tulburat, şi i-a pierit somnul. Atunci, el a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători şi pe Haldei, ca să-i tâlmăcească visurile. Când ei au venit, şi s-au înfăţişat înaintea împăratului, au rămas uimiți de cerința împăratului și  au răspuns împăratului: „Nu este nimeni pe pământ, care să poată spune ce cere împăratul; de aceea niciodată nici un împărat, oricât de mare şi puternic ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de la nici un vrăjitor, cititor în stele sau Haldeu! Ce cere împăratul este greu; nu este nimeni care să spună lucrul acesta.”

            Împăratul s-a mâniat, şi s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toţi înţelepţii Babilonului. Daniel a auzit și a vorbit cu minte şi cu judecată, cu înțelepciune și cu tact lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieşise să omoare pe înţelepţii Babilonului. Daniel nu a fost nervos, nu a protestat, nu a făcut o petiție împotriva împăratului, nu a scris un articol pe Facebook, ci s-a rugat, căci el cunoștea puterea rugăciunii. Cât de importantă este rugăciunea pentru tine? Ce faci în primul rând când ai probleme? Te pleci pe genunchi sau alergi încolo și încoace ca să rezolvi lucrurile prin puterea și înțelepciunea ta?

Daniel s-a dus la împărat, şi l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi, Daniel s-a dus în casa lui, şi a spus despre lucrul acesta tovarăşilor lui: Hanania, Mişael şi Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel şi tovarăşii lui odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. Domnul i-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie, în timpul nopţii. Şi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor, zicând: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere, şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!”. Ce simți când citește rugăciunea lui Daniel?

După multă rugăciune, Daniel s-a dus înaintea împăratului şi a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă.” Cât de mult te rogi când nu înțelegi viața și circumstanțele dificile prin care treci? Poți să spui că este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele inimii tale? Câte taine ți-a descoperit Domnul în anul acesta în urma rugăciunilor tale? Câtă experiență cu Domnul ai adunat până acum din viața ta de rugăciune? Ai încercat vreodată să îți notezi într-un caiet răspunsurile tale la rugăciuni sau experiențele tale cu Domnul? Cât de mult îți dorești ca să vezi că Domnul Se implică în viața ta?

Doamne, ajută-mă să mă rog pentru orice lucru!

Ce faci în ziua necazului?

Domnul Isus, înainte de răstignire, a slujit (a spălat picioarele ucenicilor). I-a avertizat pe ucenici cu privire la curăție și a dăruit har celui necurat (Iuda Iscarioteanul). I-a iubit pe ucenici și le-a promis mângâiere. Atenția Lui a fost ca să iubească și să facă bine chiar în cele mai grele momente.

Noi nu putem iubi așa cum iubește Domnul Isus până nu suntem umpluți cu iubirea Lui.

Doamne, Te rog să mă ajuți ca în ziua necazului să slujesc altora și să-i iubesc pe cei din jur.

Follow Jesus Christ

Image result for following Jesus is serving others

Jesus Christ called His people to notice, care about and meet one another’s needs.

He said we must embrace opportunities to take a lower position of service rather than desiring and competing for higher positions of leadership. If we are called to higher positions, we take them on with humility, not thinking ourselves to be superior to others. This is to truly follow our Lord Jesus Christ.

Image result for following Jesus is serving others

Dacă astăzi …

Dacă astăzi ar fi ultima ta zi de viață, aici pe pământ unde Dumnezeu te-a așezat pentru o vreme scurtă, cum ți-ai petrece timpul? Cu cine ai petrece timp? Ce ai face? Ce ți-ai dori să faci?

Domnul Isus a petrecut ultima zi din viața Lui împreună cu ucenicii Lui. S-a smerit și le-a spălat picioarele (chiar și lui Iuda i-a spălat picioarele). I-a iubit necondiționat, până la capăt, căci Și-a dat viața pentru ei.

Dragostea, smerenia, slujirea sunt calitățile Domnului Isus și ucenicii Lui primesc aceste daruri de la El.

Urmașii Domnului Isus Hristos trebuie să reflecte frumusețea caracterului Salvatorului lor.

Ai primit dragostea Domnului ca să-i iubești pe cei din jur (chiar și pe cei greu de iubit)?

Ai primit darul smereniei ca să vezi și să ajuți pe cei în nevoie?

Ai primit darul slujirii cu umilință, oricât de costisitoare ar fi slujirea ta?

Cum reflecți frumusețea caracterului lui Dumnezeu?

Image result for Jesus followers reflect His character

 

Invitation to surrender

Invitation to surrender
Do you understand the concept of surrender?
We know the song, “I surrender all all to Thee my blessed Savior, I surrender all.”
It is easy to sing the lyrics. Is it really true in my life? Have I surrendered all to Jesus?
Surrender means yielding of oneself to position or power of another; to give oneself to another.
How much have I really given to Jesus? What am I holding back? Does my life reflect I have surrendered to Jesus?
Anything we give up is worth it because Jesus is worth it. In God’s economy, we receive more than we give or give up.
Surrender to Jesus is so worth it. He who gave His life for me is worthy of me giving up to my preferences, my priorities and my plans, and to accept His.