O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

The conversation

Image result for tell others about jesus

God does not call every believer to preach, but He does give all believers the privilege of sharing their faith. This is part of the ”good works”.

God sends Christians into the world to make Him known. They do God’s works in God’s ways to fulfill His purpose.

How is your conversation? Do others see the joy of salvation in your life?

24 Octombrie

24 Octombrie

Geneza 35:1-29

Geneza 35: 2-3: ,,Iacov a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,  ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”

După ce Iacov şi familia lui s-au pocăit (au părăsit păcatul, s-au curăţit şi s-au schimbat), au plecat la Betel, unde Domnul i-a vorbit prima dată lui Iacov, pe când fugea de fratele lui, Esau. Domnul a venit din nou să-i vorbească lui Iacov. Apoi, Dumnezeu S-a înălţat de la el, din locul de unde îi vorbise. Şi Iacov a ridicat un stâlp de aducere-aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp din piatră, pe care a adus o jertfă de băutură şi a turnat untdelemn. Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu: Betel.

Domnul vine să-mi vorbească şi mie. Ce fac eu după ce îmi vorbeşte Dumnezeu? Păstrez eu o aducere-aminte? Ce jertfă aduc eu Domnului ca recunoştinţă că El mi-a vorbit? Am eu un loc unde notez cuvintele lui Dumnezeu, pentru ca ele să rămână o amintire pentru mine pentru tot restul vieţii mele? Cum vorbeşte Domnul?

Exodul 33:11: ,,Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui.”

Deuteronomul 5:24: ,,Şi aţi zis: „Iată că Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I-am auzit glasul din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni şi totuşi au rămas vii.”

Ezechiel 3:22: ,,Şi mâna Domnului a venit peste mine acolo şi mi-a zis: „Scoală-te, du-te în vale şi acolo îţi voi vorbi!”

Ioan 14:23-24: ,,Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvântul, pe care-l auziţi, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.”

Dumnezeul nostru nu este o fiinţă divină, care priveşte de departe, din ceruri, ca să vadă ce face fiecare, ci El este cu noi, în noi, în orice clipă din viaţă. Mărimea Lui este nepătrunsă.

Necazurile care au venit în viaţa lui Iacov i-au amintit că el nu şi-a împlinit juruinţa înaintea Domnului, juruinţa pe care a făcut-o la Betel, înainte de a pleca la unchiu său, Laban (Geneza 28:20). Ar fi trebuit ca să-şi ia în serios responsabilitatea de cap de familie şi să îşi ducă familia în ţara Canaan. El trebuia să îşi aducă toată familia lui într-o relaţie corectă cu Dumnezeul cel viu. Simţi responsabilitatea pe care o ai: să aduci familia ta într-o relaţie corectă cu Dumnezeul cel viu? Ce faci ca să-ţi împlineşti responsabilităţile?

Roagă-te zilnic pentru fiecare membru din familia ta să aibă o relaţie bună cu Domnul!

Prayer for America

Prayer for America – 16 Days to Election Day – Connection! (Devotions for Every Day Life)


Prayer for America – 16 Days to Election Day

Posted: 22 Oct 2016 10:00 PM PDT

“Who among you fears the Lord and obeys the word of his servant? Let him who walks in the dark, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on his God.” –Isaiah 50:10

The Bible tells us that the fear of the Lord is the beginning place for wisdom. That just might qualify us for being one of the least wise places ever. We don’t talk much about the fear of the Lord, even in our churches. Worse than that, we don’t live in the fear of the Lord.

Isaiah helps us understand what it means to be someone who fears the Lord. It is the person who obeys what God says. Such a person understands that God knows what is best and will endeavor to do what the Lord commands. He or she fears what happens when the Word of the Lord is ignored.

We live in a day when even something as basic as the Ten Commandments is being removed from public places. This is simply foolish. Perhaps it is time once again to begin to teach and preach about the fear of the Lord.

Prayer Points

  • Come before the Lord, confessing that you are one who fears Him.
  • Ask Him for the strength of His Holy Spirit to enable you to obey His Word.
  • Pray for a fresh wave of the fear of the Lord to fall upon the church in America.

My Prayer

Father, I come before You with fear and trembling. It is because of Your great mercy and love that I fear You. I know You are always right in Your judgments. Help me to be one who obeys Your Word. Enable me through Your Spirit to do what I hear. Help me not to be just a hearer of the Word, but a doer. Lord, our nation needs the moral and spiritual backbone of a people who fear You and obey Your Word. May the fear of the Lord fall upon Your people in our day!

–Adapted from Desperate for Change: 40 Days of Prayer for America by David Butts. This book is available at prayershop.org. Use the code CONPSP3 at checkout to receive an additional 10% discount.

2016 ELECTION PRAYER: Like, share and follow our 2016 Election Prayer page on Facebook! Every day there is a new prayer as we move through this election season! You can also download a free election prayer guide! Let’s press in together for this crucial election!

Connection (Devotions for Everyday Life) © 2016 is published daily by Harvest Prayer Ministries. Subscribe here.

Pray America!!! Pray!!! (2)

g

O, Lord, our nation desperately needs a holy people to speak Your Word in these days. Pour out Your Holy Spirit upon us that we might be empowered to be used by You. Lord, we need You to do amazing things in our midst.

O, Lord, help us Lord, help Your Church, help us to be holy, a holy people that pray for America, for Your values, for Your Truth in our land.

Lord, help us to humble and repent of a lack of consecration and purpose in our life.

Lord, help us to have a deep desire  to commit ourselves to a life of consecration for the Lord’s purposes.

Lord, give us a spirit of consecration and holiness to come upon the Church in America.

23 Octombrie

23 Octombrie

Geneza 35:1-29

Geneza 35: 2-3: ,,Iacov a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,  ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”

Ce este o curăţire spirituală? O inimă curată? Un cuget curat? Mărturisirea păcatelor? Numai Dumnezeu mă curăţeşte de păcatele mele. Numai Dumnezeu poate să-mi dea un cuget curat. Numai Dumnezeu poate să-mi ierte păcatele, prin credința în Domnul Isus Hristos.

În Psalmi 51:7, 10, suntem învăţaţi cum să ne rugăm: ,,Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!”

În Isaia 1:16, ni se spune ce să facem: „Spălaţi-vă, deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!”

În Evrei 9:13-14, primim explicaţii: ,,Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!”

Pocăinţa este absolut necesară pentru dezvoltarea mea duhovnicească. Odată cu pocăinţa, Duhul Sfânt vine să lucreze în viaţa mea.

În Matei 3:8, suntem îndemnaţi: ,,Faceţi, deci, roade vrednice de pocăinţa voastră.”

În Faptele Apostolilor 2:38, ni se porunceşte:  „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”

În Iacov 4:8, ni se spune: ,,Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!”

În 1 Corinteni 10:20, suntem avertizaţi: „Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii.”

În Efeseni 5:5, se afirmă: ,,Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.”

De ce ai nevoie să fii curat (curățit)?

Doamne, îmi doresc mult să fiu iertată de păcatele mele, să am o inimă curată şi un cuget bun. Vreau să alung din faţa ochilor mei toate faptele rele. Îți mulţumesc pentru sângele Domnului Isus, care mă curăţeşte de păcate şi mă ajută să slujesc cu umilinţă Dumnezeului cel viu. Eu ştiu că nu pot sluji la doi domni, ci numai unuia.

Doamne, eu caut să mă păzesc de cuvinte înșelătoare, de ceartă, de mândrie, de curvie, de stricăciune, de lăcomie, de viclenie, de fățărnicie, de răutate, de invidie, de minciună, de idolatrie; ca să intru în Împărăţia lui Hristos.

Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat! Curăţeşte-mă Tu, şi voi fi curat!

VIOREL IUGA – Două veşti bune: întâlnire pentru susţinerea familiei la Sebeş….

agnus dei - english + romanian blog

Viorel Iuga

Două veşti bune.

Am aflat că astăzi, 22 Octombrie 2016 ora 11.00, la Centrul Cultural Lucian Blaga, Sebeş, va avea loc o întâlnire pentru susţinerea familiei. Pentru prima dată, cel puţin în ultima perioadă, toate bisericile din oraş vin împreună să susţină familia formată între un bărbat şi o femeie.

Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toţi participanţii!

Familia Nan a câştigat recursul împotriva Barnevernet şi copiii revin în familie.

Dumnezeu să fie glorificat!

VIOREL IUGA

CITESTE mai mult despre VESTEA BUNA pentru Familia NAN aici – Familia extinsa BODNARIU: Cu o deosebita bucurie in inima si in suflet putem anunta ca familia Mihaela si Dumitru Nan au castigat recursul impotriva Barnevernet! 

View original post