O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

5 Decembrie

5 Decembrie

Geneza 41:1-57

Geneza 41: 16: ,,Iosif a răspuns lui Faraon: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon!”

Iosif a fost dus la palat, înaintea împăratului. Oare cum s-a îmbrăcat? Oare cum s-a simţit când a purtat o haină frumoasă, ca să apară înaintea lui Faraon? Nu putea merge înaintea împăratului cu hainele din închisoare. Şi nici cu barba pe care o avea; de aceea, s-a bărbierit.

Cum ne permitem noi să mergem înaintea Împăratului ceresc? Cât de mult ne interesează cum arătăm? Câtă modestie se vede în îmbrăcămintea noastră şi cât respect faţă de Împăratul? Ştim noi înaintea Cui ne prezentăm? Ce spun hainele noastre despre respectul pe care-L avem faţă de Împăratul nostru?

Stând înaintea lui Faraon, pe Iosif nu l-a interesat gloria lumii. În vorbirea lui, a arătat un singur interes: să-L facă de cunoscut pe Împăratul! ,,Nu eu, ci Dumnezeu!”, a răspuns Iosif. Dumnezeu dă răspuns lui Faraon. Cât de adesea ne credem experţi într-un domeniu sau în altul, în care am câştigat o anumită experienţă?! Îi dai glorie şi credit  lui Dumnezeu pentru talentele, pentru abilităţile  sau pentru succesul tău?

Visele lui Faraon însemnau acelaşi lucru: şapte ani de belşug şi şapte ani de foamete. Şapte vaci (ani) slabe au înghiţit şapte vaci (ani) grase şi au rămas tot slabe. Şapte spice goale au înghiţit şapte spice mari şi pline, dar au rămas tot goale şi slabe.

Egiptul avea mulţi zei. Iosif a vorbit cu o mare îndrăzneală despre Dumnezeul cel viu, singurul care poate să dea interpretare acestor vise. Cu umilinţă şi respect, Iosif i-a spus lui Faraon că Dumnezeu, Creatorul universului, i-a dat aceste vise ca să-i arate ce se va întâmpla în viitor în Egipt. Cuvintele lui Iosif i-au dat lui Faraon posibilitatea să fie uimit de îndurarea şi de bunătatea lui Dumnezeu faţă de el. Cât de des eşti uimită de îndurarea şi bunătatea lui Dumnezeu faţă de tine? Îi ajuţi pe alţii să fie uimiţi de bunătatea şi îndurarea Domnului? Pentru cine te rogi chiar acum ca să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu? Cât respect şi umilinţă văd alţii în vorbele tale?

În Plângerile lui Ieremia 3:22-32, citim:  ,,Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea, nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui. Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz; să-şi umple gura cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea; să dea obrazul celui care-l loveşte şi să se sature de ocări. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare.” 

Doamne, sunt uimită de bunătatea şi îndurarea Ta!

2 Decembrie

2 Decembrie

Geneza 41:1-57

Geneza 41: 16: ,,Iosif a răspuns lui Faraon: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon!”

Cât de mult se aseamănă viaţa lui Iosif cu cea a Domnului Isus? Cât de mult se aseamănă viaţa mea şi a ta cu cea a Domnului Isus? Domnul Isus a ascultat de Tatăl şi a lucrat împreună cu Tatăl. Aşa a făcut şi Iosif. Domnul Isus S-a smerit. Iosif  a fost smerit. Cel care se smereşte, va fi înălţat.

În Filipeni 2:1-11, citim: ,,Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce. De aceea, şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

Pentru că Iosif s-a smerit, Dumnezeu l-a eliberat din închisoare şi l-a înălţat ca să fie cel de-al doilea conducător peste Egipt. Faraon a fost surprins de înţelepciunea lui şi a recunoscut că are în el Duhul lui Dumnezeu. Ce zic oamenii despre tine când îţi deschizi gura? Cine zice că eşti înţeleaptă? A zis cineva despre tine că ai în tine Duhul lui Dumnezeu?

Cum a reuşit Iosif să nu accepte gloria pentru el? Cum poţi tu să refuzi lauda altora şi să îndrepţi privirea lor către Dumnezeu?

Dumnezeu are un plan şi El va descoperi planul Lui la vremea Lui, apoi, va pune oamenii potriviţi la locul potrivit, ca planul Lui să se împlinească. Cât de mult îţi doreşti să fii în planul Domnului? Cum te pregăteşti ca să fii folosită de Domnul la momentul potrivit?

Prin vis, Dumnezeu i-a descoperit lui Faraon planul și lucrarea Lui: şapte ani de belşug şi şapte ani de foamete. Foametea va fi aşa de mare încât belşugul va fi uitat. În înţelepciunea lui, Iosif i-a spus lui Faraon ce are de făcut: să aleagă un om priceput şi înţelept şi să-l pună în fruntea ţării Egiptului, să pună prefecţi în ţară, ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor şapte ani de belşug, să se strângă toate bucatele din aceşti ani buni care vor veni; să se facă, la îndemâna lui Faraon, grămezi de grâu, provizii în cetăţi şi ele să fie păzite. Prin interpretare şi înţelepciune, planul lui Dumnezeu a fost dus la îndeplinire. Ştii să dai sfaturi înţelepte? La cine te duci când ai nevoie de un sfat înţelept?

Pregăteşte-te să fii în stare să dai un răspuns sau un sfat înţelept la nevoie!

Download: Colinde! Peste 130 de colinde

Download: Colinde! Peste 130 de colinde

29 Noiembrie

29 Noiembrie

Geneza 39:21-40:23

Geneza 39:21-23: ,,Domnul a fost cu Iosif şi Şi-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniţei. Şi mai marele temniţei a pus sub supravegherea lui pe toţi întemniţaţii care erau în temniţă. Şi nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif pe mână, pentru că Domnul era cu el. Şi Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea.”

Dumnezeu îi ajută pe copiii Lui oriunde ar fi, în libertate sau în închisoare, în bogăţie sau în sărăcie, în sănătate sau în boală, în bine sau în rău, în tărie sau în slăbiciune, în bucurie sau în necaz, pe munte sau în vale, stăpâni sau sclavi, iubiţi sau respinşi, tineri sau bătrâni, orfani sau săraci, acasă sau la lucru, pe câmp sau în călătorie, în groapă sau pe stâncă, în belşug sau în lipsă, în singurătate sau înconjuraţi de prieteni etc.

Iosif s-a încrezut în ajutorul lui Dumnezeu. Suntem impresionaţi de atitudinea şi de caracterul lui. Ne punem întrebarea: Ce aş fi făcut eu în locul lui? Cum aş fi reacţionat? L-aş fi recunoscut pe Dumnezeu, aş fi avut încredere că El ştie ce face prin suferinţă? Oare cum ar reacţiona copilul meu? Cum l-am pregătit pentru viaţă? Ce imagine are el despre Dumnezeu şi despre suferinţă?

Noi nu putem să dăm copiilor noştri o inimă recunoscătoare şi nici nu putem să-i obligăm să aprecieze faptele altora. Totuşi, sunt câteva lucruri pe care putem să le dăm copiilor noştri. Mulţumirea şi aprecierea se învaţă din frageda copilărie, chiar dacă vocabularul copilului este limitat. Pentru orice lucru bun, un copil mic trebuie să spună ,,mulţumesc”.

Îl înveţi pe copilul tău să recunoască oportunităţile pe care le are pentru a fi generos faţă de semeni? Viaţa este plină de situaţii prin care poţi să-l înveţi pe copilul tău, sau al altora, cum să aprecieze creaţia și caracterul lui Dumnezeu, muzica și poezia, bucuria şi râsul, lucrul şi odihna, oamenii şi activităţile, valorile şi priorităţile, prietenii şi jocurile etc.

Momentele de tristeţe şi provocările vieții sunt şi ele oportunităţi ca să învăţăm să ne încredem în Dumnezeu. Când trebuie să ne mutăm în alt oraş, putem să întâlnim prieteni noi. Când tata îşi pierde locul de muncă, ne rugăm să experimentăm purtarea de grijă a Tatălui ceresc. Dumnezeu este cu noi întotdeauna, chiar dacă pierdem pe cineva drag.

Învaţă-l pe copilul tău anumite trăsături de caracter din povestirile biblice. Încearcă să faci un joc prin care să fixezi în mintea copilului un adevăr biblic. Învaţă-l pe copilul tău să nu facă nimic fără rugăciune, căci Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu poate dezvolta în copilul tău calităţi ca: mulţumirea, respectul, bunătatea, compasiunea, umilinţa, bucuria etc. Dar el are nevoie de ajutorul tău şi de rugăciunile tale. Dă-i mai multă dragoste decât: bani, lucruri şi jucării. Niciodată dragostea nu este prea multă. Sunt multe lucruri care pot opri dezvoltarea atitudinilor bune. Nu uita că tu trebuie să împlineşti nevoile de bază ale copilului, nu mofturile lui. Adevărata mulţumire vine din umilinţa faţă de Dumnezeu şi din bunătatea faţă de alţii. O inimă mulţumită este o comoară şi un dar de la Domnul!

Cere-i copilului tău să scrie o mulţumire în fiecare zi şi păstrează-le ca amintire. De ziua lui de naştere, poţi face un joc care ar putea cuprinde cinci aprecieri la adresa altora. Acest lucru îl va ajuta pe copilul tău să gândească pozitiv despre alţii. Să nu laşi descurajarea în inima ta atunci când copilul uită să fie mulţumitor, ci roagă-te Domnului să ai răbdare. Să nu-ţi fie ruşine când copilul nu vrea să mulţumească, ci continuă să-l ajuţi să înveţe lecţia. Pregăteşte-ţi copilul să primească darul salvării şi să fie mulţumitor lui Dumnezeu.

Roagă-te Domnului să-ţi dea o inimă mulţumitoare!

27 Noiembrie

27 Noiembrie

Geneza 39:21-40:23

Geneza 39:21-23: ,,Domnul a fost cu Iosif şi Şi-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniţei. Şi mai marele temniţei a pus sub supravegherea lui pe toţi întemniţaţii care erau în temniţă. Şi nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif pe mână, pentru că Domnul era cu el. Şi Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea.”

Iosif a ajuns prizonier. Un sclav nu se aştepta la îndurare. Ce mare mângâiere a fost prezenţa Domnului pentru el când era în lanţuri! Credinţa lui a fost testată la maxim, dar nimic nu indică un duh mâhnit sau o inimă zdrobită. S-a adaptat la noua lui condiţie şi a ales să folosească toate ocaziile ca să-L slujească pe Domnul. Atitudinea şi purtarea lui ne descoperă un credincios care are o mulţumire interioară pentru că Dumnezeu este cu el în toate necazurile vieţii. Cine are un izvor de pace în inima lui? Din inima cui ies izvoare de apă vie?

Evrei 13:5-6, spune: ,,Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” Aşa că, putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”

Dumnezeu a deschis ochii mai marelui temniţei pentru ca el să vadă cine era Iosif ; el l-a pus responsabil peste cei din închisoare. Această responsabilitate l-a ajutat pe Iosif în mijlocul suferinţelor. Dumnezeu l-a mângâiat şi prin faptul că i-a dat succes în toate lucrurile.

Dumnezeu l-a încurajat pe Iosua şi ne încurajează şi pe noi prin următoarele versete din cartea Iosua 1:6-9,,Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” Ţi-a dat Domnul izbândă pentru că ai ales să te încrezi în El?

Oare cum s-a schimbat atmosfera în închisoare atunci când Iosif a fost promovat să conducă toate lucrurile şi să se ocupe de prizonieri?  Ce a însemnat bunătatea lui pentru cei lipsiţi de drepturi? Iosif avea grijă şi respect faţă de fiecare. Pentru paharnic a avut o veste bună: că va fi iertat şi restaurat. Paharnicul însă a uitat de Iosif, dar Dumnezeu nu a uitat de el.

Ce crezi că l-a ajutat pe Iosif să se încreadă în Dumnezeu atunci când oamenii l-au uitat? Crezi tu că Dumnezeu nu te uită niciodată, chiar dacă oamenii cărora le faci bine te uită?

Dumnezeu i Se descoperă lui Iosif şi cei din jur Îl văd pe Dumnezeu în viaţa lui. Ce ai învăţat tu despre scopul pe care Dumnezeu l-a avut în viaţa lui Iosif? Ce anume te ajută cel mai mult când te uiţi la viaţa lui? Vrei să alegi o trăsătură de caracter care îţi place la Iosif şi să te rogi Domnului ca să o dezvolte în viaţa ta?

Domnul nu te uită niciodată, căci te iubeşte!

25 Noiembrie

25 Noiembrie

Geneza 39:21-40:23

Geneza 39:21-23: ,,Domnul a fost cu Iosif şi Şi-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniţei. Şi mai marele temniţei a pus sub supravegherea lui pe toţi întemniţaţii care erau în temniţă. Şi nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif pe mână, pentru că Domnul era cu el. Şi Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea.”

În închisoare, Iosif şi toţi cei din jurul lui au devenit tot mai conştienţi de prezenţa Domnului în viaţa lui Iosif. Domnul i-a dat înţelepciune, când doi dintre cei închişi în închisoare au visat visuri care i-au tulburat. Dimineaţa, când Iosif s-a dus să-i vadă pe cei pe care îi avea sub ordine, a observat că doi dintre ei erau foarte trişti. Visurile au lăsat asupra lor impresii adânci. Iosif a putut să se ridice deasupra suferinţei lui, ca să-i ajute pe alţii. Cât de des îi vezi pe cei din jurul tău că se frământă cu tot felul de lucruri? Pe cine ai văzut ultima dată trist şi abătut? Cui ai spus o vorbă bună astăzi? Pe cine ai întrebat dacă poţi să-i faci un bine? Pentru cine te-ai rugat astăzi? Cât de frământată eşti de problemele tale, încât nu vezi ce se întâmplă în jurul tău? Cine se roagă pentru tine zilnic? Pentru cine te rogi tu zilnic? Ce aştepţi de la Domnul? Aştepţi prezenţa Lui în toate domeniile vieţii tale?

Paharnicul şi pitarul au avut o interpretare corectă a visurilor lor prin Iosif, care a primit de la Dumnezeu lumină ca să înţeleagă visele. S-a întâmplat exact aşa cum a spus Iosif. Paharnicul a fost restaurat, iar pitarul a fost spânzurat. Deşi Iosif l-a rugat pe paharnic  să spună împăratului o vorbă bună pentru el, paharnicul a uitat de Iosif. Imaginează-ţi că Iosif a aşteptat zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună şi an după an; a aşteptat să fie eliberat din închisoare. Oare s-a simţit uitat? Cum este să-i faci bine unui om şi să fii uitat? Dumnezeu nu l-a uitat, dar Iosif avea nevoie de cei doi ani în plus în închisoare, căci Dumnezeu îl pregătea ca el să devină un eliberator. Şi ce mare izbăvitor a fost! El a salvat familia lui, ţara Egiptului şi ţările din jur, căci foametea a durat şapte ani. Iosif a domnit peste suferinţă, nelăsând suferinţa să domnească peste el.

Biruinţa în suferinţă se dovedeşte printr-o încredere totală în caracterul lui Dumnezeu. Iosif a ştiut că Dumnezeu lucrează în viaţa lui, pentru binele lui şi pentru gloria Lui. Nu a văzut, nu a înţeles întotdeauna, dar s-a încrezut în Domnul. În care închisoare te zbaţi tu astăzi? Este căsătoria ta o închisoare? Este singurătatea ta o închisoare? Este boala ta o închisoare? Dacă o adicţie, dacă amărăciunea, mânia, supărarea, depresia, gelozia, invidia,  lipsurile materiale etc., te-au închis într-o închisoare, Dumnezeu ştie şi vede. El vrea să te gândeşti la El. Nu te gândi la ostilitate, la răzbunare, la amărăciune etc. Spune-I Domnului că eşti în închisoare şi cere-I ajutor. El poate să te ajute să te ridici deasupra suferinţei şi a disperării. Strigă către El.

Doamne, Te rog, foloseşte suferinţa mea spre binele meu şi spre gloria Ta. Vreau să fiu curajoasă şi să mă rog ca Tu să-mi dai evidenţe clare că Tu eşti cu mine când sunt în suferinţă.

Doamne, mă încred în caracterul Tău ca să biruiesc suferinţa!