Forever better than money and fame is to have God’s joy and peace every day !!!

NOU ! Puteți acum găsi și varianta tipărită a acestor cărți:

Înalta chemare a femeii

Tată pentru totdeauna

Eu vin curând

Deschide-mi ochii

Schimbă-mi inima

Inimi lângă inimi

Biruiește

LA:

Biserica Creștină Baptistă Nr. 3 “Iris”
Str. Sobarilor Nr. 11-15
Cluj-Napoca

bisericairis@gmail.com
(0264) 432 506

La Librăria Isaharus,

https://www.isaharus.ro/index.php?route=product/search&search=ana%20tatar%20andras

Pentru comenzi în USA and Canada, vă rog să scrieți pe adresa: anatatar@yahoo.com

Pentru varianta electronică,

Click aici:

CĂRȚI CREȘTINE

Cel ce poartă de grijă

Matei 15:29-39

Matei 15:32: ,,Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile aşteaptă lângă Mine şi n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.”

Domnul Isus a venit lângă marea Galileii. S-a suit pe munte şi a şezut jos, acolo. Au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi, pe care El i-a tămăduit. Noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşează, şchiopii umblă şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Domnul Isus a venit ca să salveze, să slujească şi să împlinească nevoile oamenilor. Adevărata credinţă salvează, slujeşte şi împlineşte nevoile altora. Te poți uita la oportunităţile pe care Domnul ţi le dă să slujeşti altora în săptămâna aceasta.

Domnului Isus I-a fost milă de oameni pentru că erau flămânzi şi le-a dat de mâncare. A luat cele şapte pâini şi peştişorii, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt şi a dat ucenicilor; iar ucenicii au împărţit norodului. Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi s-au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de fărâmituri. Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, în afară de femei şi de copii. Domnul Isus i-a implicat şi pe ucenici în a sluji mulţimii. Cât de mult implici pe cei de lângă tine în ajutorarea altora? Copilul tău vede dacă te interesează soarta altora şi te rogi pentru ei, pentru binele lor. Când a fost ultima dată când ai experimentat o minune a Domnului? Poate te rogi să ai experienţe cu Domnul, Cel care îţi solidifică credinţa. Ce înseamnă să mulţumeşti pentru mâncare? Nu uita să ceri binecuvântarea Domnului pentru hrană ca să facă bine trupului. Să mulţumeşti Domnului înainte de a mânca pentru că nu știi de unde vine mâncarea și Domnul o sfințește ca să îți facă bine. Dacă cineva din jurul tău nu are ce să mănânce, poți face un mic sacrificiu în săptămâna aceasta. Împreună cu cineva te poți ruga pentru mâncare. Poate că Domnul aduce în viaţa ta o persoană necunoscută care are nevoie de un mic sacrificiu din partea ta. Să ai curajul să te rogi cu o persoană necunoscută, ca Domnul să binecuvânteze casa lor cu belşug de pâine. Dumnezeu poate să înmulţească puţinul ca să ajungă o perioadă de timp foarte îndelungată. Compasiunea pentru cei nevoiaşi să fie o calitate în viaţa ta.

Domnul Isus vede inimile şi nevoile oamenilor. Să nu fugi de nevoile altora. Oare de ce nu ne rugăm pentru nevoile altora aşa cum ne rugăm pentru nevoile noastre? A pus Domnul pe un nevoiaş în viaţa ta, ca să te porţi cu el cu o compasiune și cu o bunătate care Îl onorează pe Hristos? Poate te uiţi la resursele tale puţine și Îl chemi pe Domnul să înmulţească puţinul. Dumnezeu şi astăzi face minuni! Dumnezeu are grijă de noi chiar mai mult decât ne imaginăm noi şi ne echipează să lucrăm în via Lui, dacă Îl ascultăm şi Îl urmăm. Poți să te apleci cu umilinţă şi credinţă înaintea Celui ce binecuvântează, poți să ceri cu stăruinţă să transforme viaţa ta în aşa fel, încât să ajungi să experimentezi promisiunile Lui minunate.

Doamne, Tu eşti Cel ce poartă de grijă!

Fericirea este alegerea mea

Ești fericită? Ce sau cine te face fericită?

Eu cred că fericirea este alegerea mea și nu depinde de alții. Da, alții pot să contribuie mai mult sau mai puțin la fericirea sau nefericirea mea, dar alegerea mea este definitorie.

Biblia, în Predica de pe munte, spune despre fericire ca alegere. Dacă aleg să fiu săracă în duh, adică smerită, dependentă total de Domnul, aleg fericirea. Dacă aleg să îmi plâng starea păcătoasă, voi primi mângâierea Celui ce iartă și dă fericire. Dacă dezvolt în mine blândețea ca roadă a Duhului Sfânt care locuiește în mine, aleg fericirea. Dacă aleg să fiu flămândă și însetată după valorile Domnului, aleg fericirea. Dacă aleg mila, generozitatea, aleg fericirea. Dacă aleg să am o inimă curată, aleg fericirea. Dacă aleg pacea, aleg fericirea. Dacă aleg să port povara și prigoana pentru Hristos și valorile Lui, aleg fericirea. Împreună cu Hristos toate poverile pot fi duse.

Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Fericirea mea este responsabilitatea mea. EU aleg să fiu fericită!!!

Draga mea, nu te mai uita în jur și nu mai aștepta ca alții sau altceva să te facă fericită. Ocupă-te de tine ca să te educi, să înveți să fii fericită în relația cu Domnul. Citește toate versetele din Biblie despre fericire și roagă-te Domnului să le aplici.

Ce anume te face fericită pe tine? Alegerea îți aparține.

Doamne, Te rog să mă ajuți să aleg să fiu fericită în fiecare zi, alegând valorile Tale.

La început

Geneza 1

Geneza 1:1: ,,La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”

Dumnezeu a creat pământul ca să fie locuit de oameni. În Geneza 3:1-6 ni se prezintă căderea omului în păcat. Poate că eşti familiară cu istoria primilor oameni: Adam şi Eva. Iată cum înţelegem căderea omului în păcat: Adam şi Eva au încercat să meargă pe calea lor. Au luat decizii după bunul lor plac. Rezultatul a fost un dezastru pentru ei şi pentru toată omenirea. Toți oamenii au o natură păcătoasă. Te-ai întrebat vreodată de ce eşti aşa cum eşti? Te-ai gândit vreodată de ce este aşa de greu să renunţi la obiceiurile rele? Dacă ne comparăm cu alţi oameni, mai răi decât noi, ni se pare că nu avem aşa de multe păcate. Însă, recunoaşterea şi acceptarea căderilor noastre ne ajută să refacem relaţia noastră cu Dumnezeu. Nu știu când ai spus ultima dată: ,,Nimic bun nu locuieşte în mine!” Când înţelegem harul lui Dumnezeu, recunoaştem că am păcătuit.

Noi suferim consecinţele căderii primului om. Chiar şi pământul este afectat din cauza păcatului primordial. Creaţia lui Dumnezeu a fost perfectă, dar omul a distrus-o prin păcatul lui. Paradisul a fost pierdut. Aceasta este o istorie tristă, dar Dumnezeu, în bunătatea şi în harul Lui, a plănuit restaurarea, răscumpărarea, viitorul şi eternitatea. Cartea Geneza este fundamentală în ceea ce priveşte înţelegerea căderii omului şi a harului lui Dumnezeu. Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi deschidă ochii să-L vezi! Roagă-te Domnului ca să-ţi arate cine este El! Roagă-te Domnului să-ţi descopere ce-i rău în viaţa ta şi ce trebuie schimbat! Deciziile rele duc la distrugere. Omul a căzut, dar Dumnezeu este bun, milos şi plin de dragoste. El vrea să îi ofere omului restaurarea prin credinţa în Domnul Isus.

Cartea Geneza, prima carte a Bibliei, ne prezintă: imaginea cerului şi a pământului, grădina Eden, pomul vieţii păzit, prima căsătorie, evenimentul în care Eva este ispitită de Satan, moartea din cauza păcatului şi, în final, promisiunea Răscumpărătorului: Domnul Isus Hristos. Cartea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, ne prezintă: imaginea unui cer nou şi a unui pământ nou, grădina noului oraş, noul Ierusalim, pomul vieţii, căsătoria Mielului, evenimentul în care Satan este aruncat în iazul cu foc, absenţa morţii şi domnia Răscumpărătorului. În frământările vieţii de zi cu zi, spre care viitor te îndrepţi? Eşti disperată sau aştepţi cu bucurie viitorul pregătit de Domnul? Poate îţi recunoşti păcatul şi nevoia de a avea Răscumpărător. Să ceri ajutor dacă nu înţelegi Biblia. Este bine să îţi doreşti să cunoşti adevărurile fundamentale ale Bibliei. De ce să trăieşti viaţa fără să-L cunoşti pe Dumnezeu?!

Doamne, vreau să Te cunosc!

*

Frică sau Odihnă?

Frica este una dintre cele mai comune emoții. Ne temem de ceea ce ar putea să se întâmple în viitor. Ne simțim vinovați când privim în trecut. Ne temem de evenimentele scăpate de sub control și de problemele pe care nu le putem rezolva. Ne temem de oameni (că ne vor trăda, că nu ne vom putea ridica la nivelul așteptărilor lor). Lupta cu frica ne lasă obosiți, răniți, suferinzi și nevoiași.

Dar, DUMNEZEU (Slavă Lui) ne spune să nu ne temem. El, Cel care ne-a creat pe fiecare pentru un scop minunat, a pregătit pentru fiecare o ODIHNĂ. Să ne retragem din zgomotul lumii și să ne așezăm în acel loc secret, în prezența Lui, ca să experimentăm ceea ce numai El poate da: ODIHNĂ. Stai de vorbă cu El. Nu te grăbi. Învață să te odihnești în prezența Lui. Lasă Cuvântul să inunde mintea și inima ta. Ascultă în liniște vocea Duhului Sfânt. Primește odihna Lui.

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwitwr_VwLPmAhUTeIYKHSzwBiMYABALGgJ2dQ&sig=AOD64_0GQubJZBoHvvd_6jSqSsVw2-xbCg&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwj7kbPVwLPmAhXCoFMKHfUgADQQvhd6BAgBEF4

 

Mângâiaţi

„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.” (Isaia 40:1a)

Image result for isaiah 40:1
Imaginează‑ţi cuvintele şoptite de o mamă care îl ţine în braţe pe
pruncul ei nou‑născut. Imaginează‑ţi tăcerea sau atingerea unui prieten la
nevoie. Imaginează‑ţi prezenţa unui medic la patul tău, când eşti bolnavă.
Gândeşte‑te la experienţele din viaţa ta când ai trăit mângâierea altora.
Poate îţi aminteşti de mângâierea pe care ai avut‑o când, pentru prima
dată, ai înţeles că Dumnezeu ţi‑a iertat păcatele.

*
Care este prima imagine care vine înaintea ochilor tăi când auzi
cuvântul „mângâiere”? Cuvântul care mângâie dă tărie, putere, îndrăzneală, speranță, curaj. Mângâierea lui Dumnezeu dă tărie, îi dă putere și curaj poporului Său.
Dumnezeu şi‑a împlinit profeţiile cu privire la Asiria în timpul lui
Isaia. Noua putere care a început să se ridice era Babilonul. Totul era aşa cum
Domnul a prevestit. Cartea lui Isaia a rămas ca o încurajare pentru popor,
când va ajunge din nou în robie (babiloniană). Cum se vor întoarce acasă?
Ce vor găsi în robie? Domnul le spune mereu: „Nu vă temeţi” (Isaia 41:10, 13, 14). Dumnezeu le spune că va fi cu ei şi vor primi iertarea când se vor întoarce la El. Poporul
va găsi mângâiere în scrierea lui Isaia. Îl vor descoperi pe Dumnezeu ca
Suveran, Sfântul lui Israel, Cel care iartă, Cel care poartă de grijă.

*
Când viaţa este grea, putem să găsim mângâiere în Cuvântul lui
Dumnezeu, în cartea lui Isaia. Putem să descoperim că Dumnezeu este
Suveran, este Sfânt, ne iartă, are grijă de noi, ne mângâie în suferinţele
noastre. Vei căuta tu mângâierea lui Dumnezeu pe paginile Scripturilor?
Vei avea tu timp să‑L descoperi pe Dumnezeu ca Cel care are grijă
de tine, Cel care te mângâie, Cel care te iartă şi te ajută?
Cum Îi vei mângâia tu pe alţii, după ce ai primit mângâierea lui
Dumnezeu?

*

Inima mea spune: „Doamne, Tu eşti mângâierea mea!”

Be thankful

Doamne, Iti multumesc ca ma inveti sa am grija de mintea si sufletul meu ca sa ma pastrez in echilibru si liniste.
Vreau sa biruiesc in lupta cu valorile lumii si firea pamanteasca tocmai lasandu-ma biruita de Adevarul Tau, care imi este sprijin, ocrotire, mangaiere, Stanca tare, Soarele neprihanirii, Painea si Apa vietii, Cetate tare…
Revarsa belsug de indurare si leac alinator peste Poporul Tau, ales si iubit pentru totdeauna. Da-ne credinta tare, statornica pana la sfarsit.

Image result for 1 tess. 5; 15- 18

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxvpqYoY3mAhVGcq0KHf8KAyYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fencouragingmomsathome.com%2Fbeautiful-bible-verses-to-read-for-thanksgiving%2F&psig=AOvVaw0RAvDPWUlpY9ymf7a4l5ZA&ust=1575042567943449