O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

Martori

Cei doi martori

Apocalipsa 11:1-14

Apocalipsa 11: 3: ,,Voi da celor doi Martori ai mei să proorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile.”

A proroci înseamnă a vorbi din partea lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să vestim Evanghelia. Până ce Hristos va reveni, lumea va fi ostilă adevărului și persecuția va crește. Cei mai mulți nu vor suferi învățătura dreaptă a Scripturilor. Dar credincioșii își poartă crucea și Îl urmează pe Hristos, experimentând o părtășie dulce și profundă cu El chiar și prin suferințe. Duhul Sfânt îi împuternicește pe credincioși să proclame Cuvântul lui Dumnezeu, fiind mărturii vii cu prețul vieții chiar.

            Dumnezeu îi va învia din morți pe cei răscumpărați și îi va răsplăti pentru slujirea lor. Cei ce L-au iubit pe Domnul Isus, se vor bucura de triumful Lui și de domnia Lui peste lume. Toți cei ce se vor întoarce la Domnul cu credință și pocăință, vor sărbători domnia Mielului. Dumnezeu va fi glorificat.

Ce fel de mărturie ești în lumea ta? Îl prezinți pe Hristos și învățăturile Lui? Ești curajoasă și îndrăzneață pentru Împărăția Domnului? Te rogi Domnului ca să te pregătească să stai de partea adevărului în toate situațiile din viața ta, indiferent de consecințe? Crezi că Duhul Sfânt îți va da putere să vorbești adevărul fără frică și în dragoste, chiar dacă întâmpini opoziție? Lumea are mare nevoie să cunoască adevărul despre Domnul Isus. Te vei lăsa călăuzită de Duhul Sfânt în această săptămână ca să spui cuiva adevărul lui Dumnezeu? Îi vei cere Domnului să-ți arate cine are nevoie de adevăr?

Care este teama ta? Te temi de respingere? Sau de critică? Crezi că te faci de rușine în fața altora? Te gândești că îți pierzi reputația? Te temi de moarte? Ai încredere în viitor și privești cu speranță înainte? Domnul Isus a trecut prin moarte la viață. Nimic în această lume nu este veșnic. Dumnezeu este veșnic. Adevărul Lui este veșnic și poporul Lui este veșnic. Trebuie să avem o perspectivă eternă ca să rămânem tari într-o lume ostilă. Noi, familiile noastre, prietenii noștri, bisericile noastre s-ar putea să suferim persecuție și să murim, dar Dumnezeu ne va învia. Ce minunată perspectivă! Ce viitor măreț ne așteaptă! Să ne bazăm pe promisiunile Lui, să ne încredem în El și să ne supunem sub mâna Lui cea tare care ne va apăra.

Doamne, dă-mi putere să vorbesc adevărul fără frică și în dragoste!

Cu Beni și Nora Fărăgău despre NOSTALGIE (durerea privirii în urmă) sau ”Ce fel de Dumnezeu avem?”

Marius Cruceru

Le mulțumesc lui Beni și Nora Fărăgău pentru hatîrul făcut de a privi înapoi cu … har. Am riscat, insistînd să retrăim amintiri, dar le mulțumesc că, în ciuda ezitărilor au acceptat să slujească redeschizînd rana suferinței lor. Pentru mine, pentru voi, pentru toți cei care am trecut sau vom trece pe acolo sau pe aproape de locul în care au fost ei.

Nostalgia, etimologic vorbind, înseamnă durerea privirii în urmă. Cine poate spune că nu doare să privești în urmă la rana făcută de pierderea lui Filip?

Dar priviți cum se poate redefini NOSTALGIA …

View original post

How much do you value others?

Humility is essential for a person’s growth and success. We must appreciate and value others. But humility allows us to value others and ourselves too. It is good to know that humility keeps us grounded when we’re up (success) or even when we’re down (failure).

I see humility as a strength. Humility keeps me teachable and open minded. It reminds me to be respectful of others and to respect myself as well. Humility is the best way to guard against unhealthy pride. It keeps me grounded.

Be humble is a commend of God on our benefit. God gives grace to the humble. It’s not so easy to be humble, except you experience God’s love and mercy.

Image result for be humble

Cărticica deschisă

Apocalipsa 10:1-11

Apocalipsa 10: 1: ,,Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi din foc. În mână ţinea o cărticică deschisă.”

            Te întrebi care este scopul lui Dumnezeu și ce face El când lumea este în necaz sau viața și casa ta este un haos? Uneori Dumnezeu pecetluiește scopurile Lui așa cum a pecetluit cuvintele tunetelor. Dar Domnul ne-a revelat scopul Lui cu privire la judecata lumii și domnia Fiului Său. Tânjești ca lumea să se schimbe și totul să fie bine? În curând vine ziua când nu va mai fi nicio zăbavă, nicio întârziere.  Scăparea va veni pentru cei ce suferă pentru credința lor. Așteptarea martirilor de sub altar, va avea sfârșit. Domnul Isus va aduce o judecată dreaptă și necazul se va sfârși. De aceea, timpul mărturiei este acum. Să vestim Evanghelia.

Îngerul i-a spus lui Ioan să ia cărticica și să o mănânce. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletul omului. Ieremia 15:16: ,,Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!” Cuvântul lui Dumnezeu reînoiește mințile noastre ca să creștem în dragoste față de Domnul și față de lumea care nu Îl cunoaște. Domnul Isus Însuși este Pâinea vieții care dă lumii viață. Cuvântul trăit și credința, transformă vieți.

De ce l-a avertizat îngerul pe Ioan că această cărticică mâncată este dulce și apoi amară? Următoarea instrucțiune pe care Ioan a primit-o, ne dă răspunsul. Ioan trebuia să profețească pentru sau împotriva popoarelor, națiunilor și împăraților. Cărticica este Cuvântul lui Dumnezeu care aduce multă plăcere și este dulce tuturor celor credincioși. Numai cei ce mănâncă (se hrănesc) Cuvântul, adică numai cei ce l-au făcut parte a vieții lor de fiecare zi, pot vorbi cuvinte grele ale adevărului, în dragoste. Efeseni 4:15: ,,ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” Coloseni 4:6: ,,Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” Dar pentru oamenii care nu ascultă Cuvântul, cărticica este un mesaj de judecată. În vremea lui Ezechiel poporul nu a ascultat și profetul a rămas cu amărăciune în suflet (Ezechiel 3:1-15).

Și astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu aduce durere când descoperă păcatul, când ne avertizează despre judecata lui Dumnezeu și când suferim. Cuvântul vieții și astăzi ofensează pe cei rebeli care resping adevărul. Atenția credincioșilor nu trebuie să fie la amărăciune sau la opoziție, ci la mesajul Evangheliei. Lumea trebuie să audă Cuvântul lui Dumnezeu, căci El răscumpără oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă sau cultură. Nu contează cum răspund oamenii, noi, trebuie să vestim mesajul. Este urgent și important. Te grăbești să spui altora despre Hristos și judecata viitoare? Înțelegi că te-a chemat Domnul să împărtășești Vestea Bună cu cei din jurul tău? Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna își împlinește scopul. Are putere să dea viață, să susțină viața, să apere pe cel pierdut, să schimbe inimi, să transforme vieți. Te vei ruga să te transforme în asemănare cu Hristos (calitățile Lui)? Te vei ruga să te folosească, să te împuternicească să duci Cuvântul Lui în viețile altora?

Doamne, folosește-mă cum vrei Tu!

Un înger puternic

Un înger puternic

Apocalipsa 10:1-11

Apocalipsa 10: 1: ,,Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi din foc. În mână ţinea o cărticică deschisă.”

Acest înger este slujitorul lui Dumnezeu în folosul celor răscumpărați. El reflectă splendoarea lui Hristos. Când îngerul a vorbit, glasul lui a fost ca a unui leu. Profetul Amos ne spune că vocea Domnului este asemănată cu vocea leului, adică îngerul vorbește cu autoritatea Celui ce este Leul din Iuda (Apocalipsa 5:5).

Când Ioan a auzit tunetele din tronul lui Dumnezeu, a înțeles că ele indicau puterea și judecata Lui. Cele șapte tunete au transmis un mesaj. Pe când Ioan se pregătea să scrie mesajul, a fost întrerupt, căci o voce i-a spus că mesajul este o taină pe care nimeni nu trebuie să o știe. Dumnezeu, de asemenea, i-a spus lui Daniel să pecetluiască cartea. Daniel 12:4: ,,Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului…. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.” În Biblie, o taină nu este un joc de puzzle prin care bucățele mici formează un întreg, ci este planul Domnului ca un lucru ascuns care trebuie să fie descoperit la timpul Domnului.

Domnul este suveran peste planurile și scopul Lui în toate lucrurile. De multe ori, omul nu pricepe intențiile și planurile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a revelat multe lucruri. Să prețuim Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o comoară și să nu căutăm speculații cu privire la felul în care El lucrează. Moise scrie în Deuteronom 29:29: ,,Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.” Trăiești în acord cu adevărurile descoperite în Scriptură? Te încrezi în Domnul în toate lucrurile, chiar și în cele pe care nu le înțelegi încă?

Îngerul care sta peste oceane și continente și-a ridicat mâna dreaptă către ceruri și a făcut un jurământ cu Cel ce este viu în vecii vecilor, cu Cel ce a făcut cerurile și pământul și lucrurile de pe ele: nu mai este zăbavă. Acest anunț semnalează că timpul de judecată al lui Dumnezeu a venit și este vremea împlinirii scopului Său. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Hristos este numit ,,taina lui Dumnezeu”, dar taina lui Hristos ne-a fost descoperită la prima Lui venire pe pământ. Acum trâmbița a șaptea anunță înălțarea Fiului peste toate lucrurile.

Doamne, ajută-mă să trăiesc după adevărul Tău!

Stand out !!!

It takes a person who is different to make a difference in the world. Are you lifting your head up far above the crowd?
We are unique and are specially gifted for unique accomplishments. It takes courage, faith, commitment, discipline and doing what God calls you to achieve.
There’s an awful lot of average going on today. The moment you put your head above the crowd, you realize the crowd accomplishes very little and isn’t going very far. Say (to yourself), “With God’s help, I am going to be an exception.” Step away from the crowd. With God’s help you can be an exception!!!
It is better to be exceptional while everyone else is trying to be great or just good.