O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

Hortensia Popovici – informații despre înmormântare

B a r z i l a i - e n - D a n (Un Barzilai izvorât din Dan)

Serviciul de înmormântare a soției va fi sâmbăta dimineața la orele 10:00 la Hamilton Mill Memorial Chapel în Buford, GA.
Serviciul memorial va fi vineri seara la ora 7:30 la Gwinnett Romanian Baptist Church în Buford, GA.
Preferința și dorința familiei este de a ajuta lucrarea Domnului prin o societate misionară, în loc de flori sau coroane se poate trimite donații pentru Romania For Christ la adresa:
GWINNETT ROMANIAN BAPTIST CHURCH
2005 Braselton Highway
Buford, GA 30519
Ambele vor putea fi vizionate aici:  http://grbcatlanta.com/live/ 
Petru Popovici

View original post

Fiara din pământ

Fiara din pământ

Apocalipsa 13:11-18

Apocalipsa 13: 18: ,,Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.”

            A doua fiară care a ieșit din pământ (adânc, întunecime) promovează închinarea falsă. Atrage atenția în mod special către prima fiară care a fost vindecată. Pentru că făcea semne și minuni, adăuga credibilitate la mesajul ei înșelător. Biblia conține multe avertizări cu privire la cei care prin minuni și semne duc poporul în rătăcire. Pe vremea lui Moise, au fost făcători de minuni și semne prin puterea celui rău. De aceea, Moise poruncește poporului să se depărteze de profeții falși. Deuteronom 13:1-5: ,,Dacă se va ridica în mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haide după alţi dumnezei” -dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, „şi să le slujim”!, să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi, şi de El să vă alipiţi. Proorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răsvrătire împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.”

Pavel ne avertizează cu privire la omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici: 2 Tesaloniceni 2:9-10: ,,Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.”

A doua fiară a evocat admirație prin abilitatea ei de a cauza foc din cer să se coboare pe pământ în fața oamenilor. Ce ai face să vezi așa ceva? Ai crede că vine de la Dumnezeul cel adevărat? Pe vremea lui Ilie prorocii falși s-au rugat pentru foc din cer care să mistuie jertfa lor, dar nu au avut rezultat. Când Ilie s-a rugat lui Dumnezeu ca să coboare foc din cer peste jertfa lui, a primit răspuns din partea lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă aici, în textul nostru (foc din cer ca să impresioneze mulțimile), este batjocura lui Satan față de prorocul Domnului și o înșelăciune pentru cei ce nu Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu (1 Împărați 18; 2 Împărați 1). Lucrurile se vor înrăutăți înainte de a se îmbunătăți. Să nu uităm cine câștigă la urmă! La Domnul este scăparea!

Doamne, ce mare ești și ce bun ești că ne descoperi adevărul ca să nu ne rătăcim. Dă-ne darul deosebirii duhurilor ca să nu fim niciodată în confuzie cu privire la ceea ce vedem și experimentăm. Vrem să ne ferim de orice se pare rău și să ne alipim tare de bine. Ține inima noastră trează la adevărul Tău și la valorile Tale ca să nu fim înșelați, să nu fim amăgiți și să nu ajungem pe calea pierzării, împreună cu cei ce nu cunosc învățăturile Tale. Îți mulțumim că ne-ai promis protecția și paza Ta.

Doamne, dă-mi discernământ spiritual ca să mă păzesc de înșelăciune!

Cartea vieții Mielului

 

Apocalipsa 13:1-10

Apocalipsa 13:8: ,,Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.”

În cartea vieții Mielului sunt înscriși toți cei răscumpărați, care recunosc Jertfa Domnului Isus Hristos, cred că El este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și Îl urmează. Încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a avut un plan și îl duce la bun sfârșit. Cunoști planul de răscumpărare pentru omenire? Cui îi vei spune săptămâna aceasta despre Domnul Isus și Jertfa Lui?

Dumnezeu dă oportunități fiecărui credincios ca să-L onoreze și să-L slujească. El dă fiecărui credincios putere ca să biruiască răul prin bine. Care situație rea din viața ta trebuie să o rezolvi cu răbdare și credincioșie față de Domnul și învățăturile Lui? Ai un copil care L-a respins pe Dumnezeu și a apucat calea lumii? Ai probleme în căsătoria ta? Durerile din trup îți spun zilnic că trăim într-o lume decăzută? Te-a ajuns singurătatea pentru că stai de partea adevărului? Dumnezeu permite suferința în viața celui credincios, dar este cu el ca să-l ajute să rămână credincios până la capăt. Loialitatea noastră față de Dumnezeu atrage opoziție din partea celui rău și multă suferință, dar Dumnezeu ne dă curaj, ne mărește credința și ne face o binecuvântare pentru alții.

Faptul că suntem scriși în cartea vieții Mielului este o mare asigurare veșnică și o adâncă bucurie eternă. Cum trăiești viața în lumina acestui adevăr? Îți dezvolți răbdarea și credincioșia față de Domnul? Trăiești Cuvântul? Suntem chemați să îndurăm, să rămânem credincioși tari prin puterea Duhului Sfânt.

Dumnezeu l-a biruit pe Satan și dă putere credincioșilor ca să îndure greutățile vieții până la capăt, să rămână credincioși loiali Împărăției Lui și să aștepte venirea Lui printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Care este lucrul cel mai greu pe care Domnul ți-l cere să-l înduri chiar acum? Prin puterea noastră vom cădea, dar Domnul ne-a promis puterea învierii Lui. Îți vei păstra privirea la Domnul mai mult decât la problemele tale? Te vei ruga pentru tine și vei cere și altora să se roage pentru tine ca să fii răbdătoare și credincioasă până la sfârșit?

Cum este închinarea ta? Cui și cum te închini? Felul nostru de închinare ne marchează viața. Ce ți-a marcat viața? Închinarea adevărată marchează viața de credință. Ce spune închinarea ta despre relația ta cu Dumnezeu?

Doamne, ajută-mă să-Ți rămân credincioasă prin greutățile vieții!

Un discurs după inima mea (și a altor milioane de americani)

B a r z i l a i - e n - D a n (Un Barzilai izvorât din Dan)

Fără nici o îndoială, președintele Donald Trump a rostit ieri unul din discursurile istorice  care pot schimba fața Americii. Tonul se dă de sus și tonul dat de Trump ne-a făcut să cântăm cu bucurie. N-am numărat de câte ori a fost întrerupt de aplauze, nici de câte ori s-a ridicat audiența în picioare. Mie mi s-a făcut pielea ca de găină …

Ascultați-l și mirați-vă! Ar fi putut Hillary rosti vreodată astfel de vorbe?
Reacția lui Obama? Ei ne averizează că am putea avea prea mult patriotism. El, globalistul …

Cred că încă nu ne dăm seama de ce ne-a scăpat Dumnezeu (deocamdată) și ce frână a pus El planurilor celui rău prin alegerea acestui Trump.

Has signed 39 laws since president…

View original post

Război în cer

Război în cer

Apocalipsa 12:7-12

Apocalipsa 12: 7-8, ,,Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.”

Balaurul este Satan. A vrut să ucidă Pruncul din Betleem (prin Irod). A vrut să-L distrugă în pustie prin ispitire, dar nu a reușit. La cruce a crezut că a învins, dar Dumnezeu L-a înviat din morți. El vrea să distrugă planul lui Dumnezeu, dar nu poate. Să nu subestimăm putere lui. Este foarte puternic și periculos, dar este învins de Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Satan are o misiune: să înșele lumea. Domnul ne protejează dându-ne armura Duhului Sfânt ca să putem ține piept tuturor uneltirilor lui Satan. Noi ne luptăm cu arme spirituale. Cât de consistentă ești în ceea ce privește îmbrăcarea ta cu armura Duhului Sfânt? Folosești această protecție? Te rogi ca să fii pregătită pentru luptă?

Doamne, Te rog, amintește-mi în fiecare dimineață să mă îmbrac cu toată armura Duhului Sfânt ca să nu cad în luptă, ci să biruiesc. Doamne, mă încing cu  adevărul; mă îmbrac cu platoşa neprihănirii; mă încalț cu rîvna Evangheliei păcii; iau scutul credinţei, cu care voi putea stinge toate săgeţile arzătoare și otrăvitoare ale celui rău; iau  coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu; fac în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri; veghez cu toată stăruinţa şi mă rog pentru mine și pentru alții.

Te surprinde faptul că balaurul se luptă cu îngerul Mihail și cu alți îngeri? Satan este furios pe îngerul Mihail pentru că el este unul din cei mai puternici îngeri și foarte prețuit de Domnul. Daniel 10:13; 21:1 ne spune cine este Mihail: ,,Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.” ,,În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău.” Iuda spune în cartea lui că Mihail este arhanghel și a avut o dispută cu Satan în ceea ce privește trupul lui Moise.

Balaurul conduce o armată supranaturală a răului și aroganța lui îl împinge să se lupte cu forțele lui Dumnezeu. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei. Și pentru că Mihail și îngerii lui au fost mai puternici, au biruit, și l-au aruncat pe Satan și îngerii lui din cer. Câtă mângâiere și cât curaj ai când știi că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și l-a biruit pe Satan?

După această victorie în cer se aude o cântare de laudă: „Acum a venit mântuirea, puterea şi Împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” Cum este închinarea ta? Cum este cântarea ta de laudă?

Doamne, ajută-mă în lupta spirituală!

Talents and gifts

 

Talent is a gift and we are accountable in its proper use to maximize its value. This reminded me of Jesus’s Parable of Talents wherein the master was happy with the first two servants as they had doubled or maximized the value of their talents. They were praised and honored by the master. The third servant was branded as lazy and unfaithful and had to face the consequences for hiding the coins and not put them to use. So let’s use our talents and not bury them!

Talent is never enough. It’s what we do with it that matters. The challenge is deciding which talents we will invest in because we only have so much time and energy. I ask myself, what’s the most beneficial to myself and others? What can I do best and more of to make a difference? What do I find most rewarding? Developing talents is an investment and using them is an important part of our stewardship.

When facing the challenge of leading yourself, ask the questions: Do I know my GOD given talent(s) and am I using it/them to it’s/their full potential? Am I being effective with what GOD has given me?

A talent is best maximized when used for helping those who need it. As they appreciate it, they would appreciate you, and in turn enable your talent to increase, so as to help many more people.

 

Martori

Cei doi martori

Apocalipsa 11:1-14

Apocalipsa 11: 3: ,,Voi da celor doi Martori ai mei să proorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile.”

A proroci înseamnă a vorbi din partea lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să vestim Evanghelia. Până ce Hristos va reveni, lumea va fi ostilă adevărului și persecuția va crește. Cei mai mulți nu vor suferi învățătura dreaptă a Scripturilor. Dar credincioșii își poartă crucea și Îl urmează pe Hristos, experimentând o părtășie dulce și profundă cu El chiar și prin suferințe. Duhul Sfânt îi împuternicește pe credincioși să proclame Cuvântul lui Dumnezeu, fiind mărturii vii cu prețul vieții chiar.

            Dumnezeu îi va învia din morți pe cei răscumpărați și îi va răsplăti pentru slujirea lor. Cei ce L-au iubit pe Domnul Isus, se vor bucura de triumful Lui și de domnia Lui peste lume. Toți cei ce se vor întoarce la Domnul cu credință și pocăință, vor sărbători domnia Mielului. Dumnezeu va fi glorificat.

Ce fel de mărturie ești în lumea ta? Îl prezinți pe Hristos și învățăturile Lui? Ești curajoasă și îndrăzneață pentru Împărăția Domnului? Te rogi Domnului ca să te pregătească să stai de partea adevărului în toate situațiile din viața ta, indiferent de consecințe? Crezi că Duhul Sfânt îți va da putere să vorbești adevărul fără frică și în dragoste, chiar dacă întâmpini opoziție? Lumea are mare nevoie să cunoască adevărul despre Domnul Isus. Te vei lăsa călăuzită de Duhul Sfânt în această săptămână ca să spui cuiva adevărul lui Dumnezeu? Îi vei cere Domnului să-ți arate cine are nevoie de adevăr?

Care este teama ta? Te temi de respingere? Sau de critică? Crezi că te faci de rușine în fața altora? Te gândești că îți pierzi reputația? Te temi de moarte? Ai încredere în viitor și privești cu speranță înainte? Domnul Isus a trecut prin moarte la viață. Nimic în această lume nu este veșnic. Dumnezeu este veșnic. Adevărul Lui este veșnic și poporul Lui este veșnic. Trebuie să avem o perspectivă eternă ca să rămânem tari într-o lume ostilă. Noi, familiile noastre, prietenii noștri, bisericile noastre s-ar putea să suferim persecuție și să murim, dar Dumnezeu ne va învia. Ce minunată perspectivă! Ce viitor măreț ne așteaptă! Să ne bazăm pe promisiunile Lui, să ne încredem în El și să ne supunem sub mâna Lui cea tare care ne va apăra.

Doamne, dă-mi putere să vorbesc adevărul fără frică și în dragoste!