NOU ! Puteti acum comanda si varianta tiparita a acestor carti. Click aici:

CARTI CRESTINE

Advertisements

O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

Cancer

Cancer

Ca-n cer

C, A, N, C, E, R,

c

a

n

c

e

r

*

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Cristos,

Capul Bisericii,

Cartea Legii, Cartea Vieţii,

Cincizecime,

credinţă, curăţia inimii, calea cea bună,

caracter, călăuzire,

căutarea înţelepciunii, cântare, candelă, comoară,

Carmel, catarg, călătorie spre cer,

călăuză, cerb, cetăţuie, clădire, clipă,

corabie, copil, creştin, crin,

cucernic, cugetare, cumpăna dreaptă,

cuptor, cunună, cuvântare, cuviinţă,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Aleluia,

Amin,

Ava,

Adevăr,

Alfa şi Omega,

Apa Vieţii,

Apărătorul celor slabi,

ascultarea Cuvântului, Avraam, azimă,

asemănarea cu Cristos,

aşternutul picioarelor lui Cristos,

atins de Cristos,

atitudine, autoritatea lui Cristos,

atotputernicia lui Dumnezeu, auzirea veştilor bune,

aur curat, argint, Abel, acceptare, abstinenţă,

a adormi,

aer, adunare, a ajuta, alb, albastru,

alergător,  aducere aminte,

adunarea sfinţilor,

ajutor, alegeri înţelepte, alergarea spre ţintă,

aleşii lui Dumnezeu, altar,

amintiri cu sfinţii, anul de veselie, apostoli,

aproape de Domnul, armura credinciosului,

arătările lui Isus, astăzi, acasă,

alegere, alinare, alipire, abur,

acoperit, adăpost, amurg, an, aproape, arhanghel,

asemănător lui Cristos,

aşteptarea Domnului, atingerea Domnului,

aurora dimineţii,

auzirea credinţei,

Abigail,

Ana Tatar Andras.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Numele lui Dumnezeu,

Numele Domnului Isus,

Nazarineanul,

nădejde, Neemia, neprihănirea lui Cristos,

Nicodim, noaptea petrecută în rugăciune,

Noul Ierusalim,

Noul Legământ,

Nu te teme, Niciodată părăsită,

nou, Noe, numărat, nevinovat, neclintită,

neîntinată, nemurire, neprefăcută, neted,

nuntă.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Cuvântul,

Cerul,

creaţie nouă, curăţită, cei aleşi,

cele zece porunci, cercetare de sine, cerere,

certitudini, cetăţenie cerească, chemare,

chibzuinţă, Chivotul Legământului,

Cina Domnului,

cinste, cinstire, compasiune, conştiinţă curată,

controlul lui Dumnezeu, convertire,

corabia lui Noe, Cortul Întâlnirii,

creştere, credincioşie,

crucea lui Cristos,

cugetare, cumpătare, cunoaştere, cunoştinţă,

curaj,

cântărit.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EU SUNT

Emanuel

Eben-Ezer,

Elohim,

Elroi, El Shaddai, El Adonai, El Rafa,

El Elyon, El Roi, El Olam,

Enoh, eternitate, eliberare, élan,

Eden, Eli, Eliberator,

eroi, Estera,

Evanghelia,

evlavia, Ezra, Epistolă, Eclesiastul, Emaus,

evanghelist.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Rabuni,

Răscumpărătorul,

Rugăciune,

răsărit,

răscumpărată, răsplătită, răbdare,

rai,

ramură, rază de soare, răcoare, rămăşiţă,

răspuns,

răstignire,

reazim, rod, rost, rouă, rudenie, răsplată,

râuri de binecuvântare,

rânduială, râvnă, religia adevărată,

renunţare, respect, reputaţie, responsabilitate,

restaurare, restituire, restricţii,

resurse, retragere, revărsare, revelaţie,

roada Duhului Sfânt,

rodire, Rut,

Rob al lui Cristos.

Vorbește mai puțin

Să vorbim mai puțin. Să vorbim simplu, foarte simplu. Niciodată nu mi-a părut rău că am tăcut, dar mi-a părut rău de multe ori că am vorbit. Proverbe 10:19: ,,Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit.” Iacov 1: 19b: ,,Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.” Cu cât vorbim mai mult la telefon, cu atât șansa să păcătuim este mai mare. Cu cât petrecem mai mult timp cu prietenele, cu atât suntem tentate să păcătuim cu limba. Să învățăm să tăcem, să păstrăm secretele, să nu spunem lucruri pe care nu le știm bine, să nu punem întrebări care nu sunt necesare, să nu fim iscoditoare.

Să ne gândim înainte de a vorbi. Să respirăm adânc. Să ne rugăm scurt: Doamne, ajută-mă să vorbesc scurt, clar și adevărat fără să creeez probleme. Să nu fac concluzii când aud conflict doar dintr-o parte. De obicei amândouă părțile sunt vinovate. Să nu intrăm în detalii care nu ne privesc. Să nu asumăm că am înțeles despre ce e vorba. Dacă vorba mea nu zidește, de ce să vorbesc? Dacă nimeni nu mă aude, de ce nu tac? Dacă eu aș fi în acea situație, aș vorbi? Psalmi 141:3: ,,Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele, şi păzeşte uşa buzelor mele!”

Follow the Lord

Genesis 4:17-26

Genesis 4:25, “And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.”

The Bible does not tell us where Cain found a wife. However, the Bible clearly shows that Adam and Eve had sons and daughters (Genesis 5:4). People back then lived hundreds of years. Marriage between brothers and sisters was inevitable at the beginning, for the whole human race descended from two men: Adam and Eve. Cain’s descendants were deprived of the knowledge of God by Cain’s bad behavior. The objective of the descendants of Cain was that of seeking temporary pleasures, and progress in art and farming. This was the first generation who didn’t seek God. We don’t find the name of God mentioned in this generation. Age is not mentioned either in Cain’s genealogies. We have more specific information in the pages of Scripture about the descendants of Seth. Cain’s descendants lived without God, despite their cultural achievements. These years do not matter in eternity. Without God, everything is not worth anything (John 15:5).

Cain built a city, and he named the city after his firstborn: Enoch. Lamech was a polygamist. He had two wives: Adah and Zillah. He retaliated in his arrogance. His brutality is seen in the poem he wrote. The poem trivially compares Cain’s sin to the sin of Lamech. In Cain’s descendants, we see a pattern that will be repeated a lot in history. There were highly developed civilizations: the Egyptians, the Romans, the Greeks, etc., but the precious gifts God has given to these civilizations – education, culture, arts and technology – have become the subject of their worship, a place that is only to be filled by God. All civilizations which ignore God will perish. In Proverbs 14:34 we are told, “Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people.” How do you pray for your generation? What difference does your behavior make in the culture in which you live? How do you pray for America to be a righteous nation?

God gave Adam and Eve another seed instead of Abel: Seth’s seed. Genesis chapter 4 lists eight generations of descendants of Cain and Genesis chapter 5 lists eight generations of those who descended from Seth. Enoch is the fifth descendant of Seth and Enoch walked with God. Lamech is the fifth descendant of Cain and he was a villain. In which of the two genealogies are you, from God’s perspective? Are you in Cain’s genealogy, or in that of Seth? What do your thoughts, your faith, your actions, etc., say about the generation you follow? Have you heard God’s warning? It is not late to turn to God today and repent! Maybe tomorrow will be too late. I urge you in the Name of Jesus to repent today. Do you think that choosing to be pleasing to the Lord will bring suffering in your life? Don’t be afraid. Whomever God chooses has a future and a hope. He promised us eternal gain.

Follow the Lord, your Creator!

Pastor Luigi Mitoi – ANUL SFINTIRII – ANUL SFINTENIEI

Pastor Luigi Mitoi – ANUL SFINTIRII – ANUL SFINTENIEI

agnus dei - english + romanian blog

Pastor Luigi Mitoi – Anul Sfintirii, Anul Sfinteniei

TEXT Iosua 7:10-26

Descoperirea şi pedepsirea lui Acan

10 Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta?11 Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit, şi le-au ascuns printre lucrurile lor. 12 De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul în faţa vrăjmaşilor lor, căci sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. 13 Scoală-te, sfinţeştepoporul. Spune-le: ‘Sfinţiţi-vă pentru mâine. Căci aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: «În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmaşilor tăi până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.14 Să vă apropiaţi mâine…

View original post 1,175 more words

Pastor Paul Negruț – Conflictele împărățiilor. Confruntarea finală și destinul veșnic.

Pastor Paul Negruț – Conflictele împărățiilor. Confruntarea finală și destinul veșnic.

agnus dei - english + romanian blog

O perspectivă biblică asupra istoriei și a destinului rasei umane.

Cat de mult ii iubesti pe cei din casa ta, din familia ta? Nu intreb cat te iubesc ei, ci cat de mult ii iubesti tu. Intensitatea si taria dragostei nu se verifica in vorbe, ci se verifica in fapte insotite de vorbe. Cat esti in stare sa jertfesti pentru ei? Cat esti in stare sa te sacrifici? Care este cel mai mare lucru pe care-l doresti din dragostea ta pentru cei din casa ta? Unii spun: le doresc sanatate. Si e o dorinta frumoasa. Altii spun: le doresc casa de piatra. Si e dorinta frumoasa. Dar daca dorintele sunt legate doar de pamantul acesta, toate dorintele acelea, chiar daca s-ar implini, intr-o zi se spulbera. Cea mai mare dorinta pe care o putem avea, in dragoste pentru cei din casa si pentru semenii nostri, este sa0i vedem in Imparatia…

View original post 1,433 more words

Binecuvântarea cea mare

Cu toții ne dorim binecuvântări de la părinții noștri. Poate ei nu știu sau nu vor să dea binecuvântări. Domnul te întreabă pe tine și pe mine astăzi: Poți să primești binecuvântarea de la Mine? Uită de cei care nu te binecuvântează și privește la Cel ce dă adevărata binecuvântare. Noi trăim ca popor răscumpărat într-o lume decăzută, în lumea sub blestem. Să nu avem așteptări care ne rănesc. Uneori tânjim după acceptare în familie, căsătorie, biserică. Ne luptăm cu rănile trecutului și căutăm eliberarea. Nu ne dăm seama că binecuvântarea Domnului este tot ce avem nevoie. Avem nevoie să fim binecuvântați, dar putem alege să binecuvântăm chiar dacă nu suntem binecuvântați.

Dacă nu învățăm să primim binecuvântarea lui Dumnezeu în viețile noastre, prin credință, și dacă acest lucru nu este suficient, atunci vom acționa ca niște handicapați când vom încerca să binecuvântăm pe cei din jur. Dacă nu primim ce ne dă Domnul, nu putem dărui. Copiii lui Dumnezeu au o binecuvântare în viață care este mai mare decât orice binecuvântare pământească. Ceea ce dăm depinde de ceea ce avem de la Dumnezeu. Ce facem dacă nu primim binecuvântarea părintească? Dumnezeu are toată puterea să umple toate golurile și să facă un izvor în inima celui credincios din care să țâșnească izvoarele vieții către alții. Să nu uităm că avem nevoie de credință ca să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în viețile noastre. El nu va spune cuvintele pe care le aștepți de la părinți, frați, surori sau alți oameni, dar este nevoie de credință ca să crezi că ești iubită și acceptată de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Dacă vrei să fii izbăvită de blestemul cuvintelor sau de așteptări din partea altora, primește prin credință binecuvântarea lui Dumnezeu. Lasă cuvintele rele să plece. Lasă oamenii care te-au rănit să plece (iartă-i). Nu te mai ține de ei, s-ar putea că nu știu cum să se poarte. Nu cere ceva ce alții nu știu și nu pot să dea. Ei sunt într-o închisoare din care nu știu cum să iasă. Veghează să nu ajungi și tu la înschisoare, pentru că durerea poate lua multe forme. Domnul vrea să creștem în credință, dragoste, iertare, bunătate și să devenim o binecuvântare indiferent de trecutul nostru.

Blessings

May the Lord be gracious to you!

May the Lord give you His peace!

But before I can pray it for others, I have to receive it for myself.

We have a High Priest in heaven, the Lord Jesus Christ, who has prayed and is praying this blessing over us. He has prayed that the Lord would bless us and keep us and cause His face to shine upon us and be gracious to us and give us His peace.

Grace and peace. Grace and peace to you and to me! They come to us from God. He is the One who blesses. They come to us through Jesus Christ His Son.

Thank you, Lord, for Your grace and peace.

PERICOLUL MIȘCĂRII CARISMATICE

Popas pentru suflet

Apărută în mediul evanghelic, mișcarea carismatică s-a extins în mai toate mediile și denominațiile creștine și a devenit în cele din urmă podul ecumenismului modern.

În aparență, valorile carismatice se suprapun celor penticostale. Doar în aparență!

Cei ce mă cunosc știu că sunt născut penticostal, crescut penticostal și ireversibil penticostal. Dar exagerările, infatuările și ereziile acestui curent mă indispun profund.

Pornind de la faptul că biserica pe care o păstoresc crede și practică stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi și darurile spirituale, iată ce am de reproșat carismaticilor (liderilor și celor care-i urmează):

1. Emanciparea experiențelor în detrimentul cunoașterii Scripturilor! Chiar și atunci când se folosesc de Biblie, este doar pentru a glorifica experiența, relația și privilegiile credinței, nu responsabilitățile credinciosului și frica de Domnul!

2. Concentrarea obsesivă a experienței creștine în clișee: “proclam”, “rostesc”, “declar”, “leg”, “dezleg”…

Nu elimin total posibilitatea unor astfel de exprimări…

View original post 360 more words