NOU ! Puteti acum comanda si varianta tiparita a acestor carti. Click aici:

CARTI CRESTINE

Advertisements

O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

Cancer

Cancer

Ca-n cer

C, A, N, C, E, R,

c

a

n

c

e

r

*

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Cristos,

Capul Bisericii,

Cartea Legii, Cartea Vieţii,

Cincizecime,

credinţă, curăţia inimii, calea cea bună,

caracter, călăuzire,

căutarea înţelepciunii, cântare, candelă, comoară,

Carmel, catarg, călătorie spre cer,

călăuză, cerb, cetăţuie, clădire, clipă,

corabie, copil, creştin, crin,

cucernic, cugetare, cumpăna dreaptă,

cuptor, cunună, cuvântare, cuviinţă,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Aleluia,

Amin,

Ava,

Adevăr,

Alfa şi Omega,

Apa Vieţii,

Apărătorul celor slabi,

ascultarea Cuvântului, Avraam, azimă,

asemănarea cu Cristos,

aşternutul picioarelor lui Cristos,

atins de Cristos,

atitudine, autoritatea lui Cristos,

atotputernicia lui Dumnezeu, auzirea veştilor bune,

aur curat, argint, Abel, acceptare, abstinenţă,

a adormi,

aer, adunare, a ajuta, alb, albastru,

alergător,  aducere aminte,

adunarea sfinţilor,

ajutor, alegeri înţelepte, alergarea spre ţintă,

aleşii lui Dumnezeu, altar,

amintiri cu sfinţii, anul de veselie, apostoli,

aproape de Domnul, armura credinciosului,

arătările lui Isus, astăzi, acasă,

alegere, alinare, alipire, abur,

acoperit, adăpost, amurg, an, aproape, arhanghel,

asemănător lui Cristos,

aşteptarea Domnului, atingerea Domnului,

aurora dimineţii,

auzirea credinţei,

Abigail,

Ana Tatar Andras.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Numele lui Dumnezeu,

Numele Domnului Isus,

Nazarineanul,

nădejde, Neemia, neprihănirea lui Cristos,

Nicodim, noaptea petrecută în rugăciune,

Noul Ierusalim,

Noul Legământ,

Nu te teme, Niciodată părăsită,

nou, Noe, numărat, nevinovat, neclintită,

neîntinată, nemurire, neprefăcută, neted,

nuntă.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Cuvântul,

Cerul,

creaţie nouă, curăţită, cei aleşi,

cele zece porunci, cercetare de sine, cerere,

certitudini, cetăţenie cerească, chemare,

chibzuinţă, Chivotul Legământului,

Cina Domnului,

cinste, cinstire, compasiune, conştiinţă curată,

controlul lui Dumnezeu, convertire,

corabia lui Noe, Cortul Întâlnirii,

creştere, credincioşie,

crucea lui Cristos,

cugetare, cumpătare, cunoaştere, cunoştinţă,

curaj,

cântărit.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EU SUNT

Emanuel

Eben-Ezer,

Elohim,

Elroi, El Shaddai, El Adonai, El Rafa,

El Elyon, El Roi, El Olam,

Enoh, eternitate, eliberare, élan,

Eden, Eli, Eliberator,

eroi, Estera,

Evanghelia,

evlavia, Ezra, Epistolă, Eclesiastul, Emaus,

evanghelist.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Rabuni,

Răscumpărătorul,

Rugăciune,

răsărit,

răscumpărată, răsplătită, răbdare,

rai,

ramură, rază de soare, răcoare, rămăşiţă,

răspuns,

răstignire,

reazim, rod, rost, rouă, rudenie, răsplată,

râuri de binecuvântare,

rânduială, râvnă, religia adevărată,

renunţare, respect, reputaţie, responsabilitate,

restaurare, restituire, restricţii,

resurse, retragere, revărsare, revelaţie,

roada Duhului Sfânt,

rodire, Rut,

Rob al lui Cristos.

Vino la Mine

Apocalipsa 22:17: ,,Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino!» Şi cine aude să
zică: «Vino!» Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa
vieţii fără plată!”
Doamne Isuse, Îți mulțumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt care
mă cheamă la apa vie, apa vieții care astâmpără setea sufletului meu!
Vin la Tine și prețuiesc chemarea Ta. Inima mea Te caută.
Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează
sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec,
uscat şi fără apă. Aşa Te privesc eu în locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd
puterea şi slava. Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât
viaţa, de aceea, buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta
deci toată viaţa mea şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se
satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te
laudă cu strigăte de bucurie pe buze, când mi-aduc aminte de Tine în
aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine, în timpul priveghiurilor
nopţii. Căci Tu eşti ajutorul meu şi sunt plină de veselie la umbra
aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină
(Psalmul 63:1-8).

Scopul suferinței

Scopul suferinței
Romani 5:3-4: ,,Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile
noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce
biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.”
Suferința are un scop. Dumnezeu întotdeauna lucrează și,
uneori, mai mult decât vedem sau ne imaginăm. Poate că uneori nu
pricepem scopul specific al suferinței, dar știm că suferința ne
sfințește (Romani 8:28). Dumnezeu vrea să ne transforme tot mai
mult în asemănare cu Hristos. Prin suferință, ne identificăm cu
Hristos. El cunoaște totul și ne putem lăsa în mâna Lui. Suferința ne
maturizează. De multe ori, spunem că vrem să fim maturi, dar nu
ne gândim la suferință, ci doar la cunoștință biblică. El ne
maturizează ca să ne pregătească pentru slujire. Ne echipează, ca
să-i iubim și să-i mângâiem pe alții. El ne dă o misiune pentru cei
din jur. Cum te pregătește Domnul într-un fel unic, ca să slujești în
Împărăția Lui, slujindu-i pe cei din jur? Ori de câte ori se întâmplă
o nenorocire sau o calamitate naturală, oamenii Îl caută pe
Dumnezeu, se duc la biserică sau la întâlnirile credincioșilor. Mulți
se uită după cineva care poate explica ce se întâmplă, de ce există
suferință. Suferința ne determină să-L căutăm pe Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu este lumina din întunericul acestei lumi,
este adevărul și speranța în orice suferință. Vei alege Cuvântul lui
Dumnezeu, ca să găsești liniște și pace când treci prin suferințe?
Dumnezeu folosește suferința ca să ne crească în relația
noastră cu El (intimitate, apropiere). Suferința ne învață să-L
cunoaștem pe Dumnezeu și să le slujim altora într-un mod care n-ar
fi posibil altfel. Nimic altceva nu ne învață adevărul despre
Dumnezeu și despre slujirea altora așa cum o face suferința. Te vei
încrede în Dumnezeu în durerile tale, în poverile tale, în căderile
tale, în disperarea ta, în depresia ta, în pierderea ta? Te vei ruga ca
Domnul să-ți descopere ce vrea de la tine sau cum să folosești
durerea în favoarea ta și a altora? Dumnezeu va lucra în așa fel,
încât suferința ta să fie spre binele tău veșnic, chiar dacă acum nu
este spre binele și confortul tău.
Creștinii vor să aibă o bază scripturală, care să-i ajute să
interpreteze suferința lor și suferința lumii. O învățătură biblică
sănătoasă ajută, dar nu poate răspunde la toate întrebările.
Oamenii preferă răspunsuri clare și nu iubesc tainele și misterele.
Dar nu-L putem reduce pe Dumnezeu și căile Lui la înțelegerea
umană limitată. Circumstanțele grele ale vieții ne încearcă, ne
testează credința. Sunt multe întrebări cu privire la existența răului
și la calitățile lui Dumnezeu (atotputernic, bun, suveran). Când ceva
devastator i se întâmplă unui copil, ne întrebăm cum de nu a
intervenit Dumnezeu. Multe întrebări legitime, sincere și cinstite
nu pot primi răspuns. Cum putem găsi mângâiere în ceea ce
cunoaștem cu siguranță? Prin credință și încredere în Tatăl ceresc!
Doamne, dă-mi liniște și pace, când trec prin suferințe!