O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

29 August

29 August

Geneza 25:19-26

Geneza 25:23: ,,Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic”.”

Esau a fost mai mare şi Iacov a fost mai mic. Esau a dispreţuit dreptul lui de întâi născut. În Evrei 12:16, ni se spune că Esau a dispreţuit darurile şi promisiunile Domnului, preţuind mai mult plăcerile trecătoare ale lumii. Apoi, Dumnezeu l-a respins pe el (Evrei 12:17). Acest lucru ne aminteşte despre lumea în care trăim noi. Cuvântul ,,Aşteaptă!”, nu este popular. Este important să așteptăm cu răbdare binecuvântările Domnului. Suntem nerăbdători, nervoşi şi plini de anxietate. În reacţia noastră negativă faţă de aşteptare sau în refuzul de a aştepta, pierdem beneficiile care vin odată cu răbdarea.

Aşteptarea aduce entuziasmul anticipării şi plăcerea curiozităţii. Aşteptarea aduce timp pentru productivitate. Plănuirea şi aşteptarea dau calitate aprecierii lucrurilor primite. Aşteptarea poate să fie o protecţie, în special în ceea ce priveşte relaţiile intime. În acest timp în care castitatea este desconsiderată (deşi practicile sexuale în afara căsătoriei sau înaintea căsătoriei duc la regrete, boli şi sarcini nedorite), aşteptarea aduce bucurie şi devotament pentru o viaţă întreagă. Aşteptarea cu răbdare indică maturitate.

Răbdarea este o roadă a Duhului Sfânt, o expresie a maturităţii creştine. Aşteptarea cere disciplină. Nimeni nu vrea să aştepte, de aceea, este nevoie de sacrificiu, de renunţare la dorinţele egoiste şi încredere în timpul lui Dumnezeu. Te bazezi pe puterea lui Dumnezeu? Cum rezişti la presiunea instinctelor naturale, care îşi cer drepturile imediat? Practici răbdarea? Îţi doreşti să te porţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fii plăcută în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu (Coloseni 1:10)?

Deşi Iacov este un personaj foarte important în Scriptură, este o persoană neînţeleasă de mulţi. Să nu-l judecăm greşit. Să nu neglijăm evidenţele care arată credinţa, hărnicia, perseverenţa şi dragostea lui faţă de Dumnezeu. Să-l subestimăm pe Iacov, înseamnă să ignorăm alegerea lui Dumnezeu, care l-a onorat pe Iacov. Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, este un refren repetat în Scripturi. Dumnezeu l-a iubit pe Iacov (Psalmul 47:4; Maleahi 1:2-3; Romani 9:13). Caracterul lui Iacov ne arată dorinţa inimii lui de a avea o relaţie specială cu Domnul. Câte lucruri bune poţi să spui despre Iacov? Poţi să spui un lucru bun despre fiecare persoană din viața ta? Cât de mult cauți să-i încurajezi pe alții apreciind calitățile lor? Tu ești o binecuvântare atunci când verbalizezi calitățile altora și îi încurajezi la dezvoltarea caracterului lui Dumnezeu în viețile lor.

Alegerile tale zilnice vor arăta care sunt valorile tale! Ce este important astăzi pentru tine, având în vedere alegerile tale? Ce poţi face astăzi ca să dovedeşti că preţuieşti relaţia ta cu Domnul? Vrei să începi să spui cel puţin un lucru bun despre fiecare persoană din familia ta, în fiecare zi? Roagă-te Domnului să vezi cum poți să fii o binecuvântare pentru alții.

Aşteaptă cu răbdare timpul Domnului pentru orice lucru!

 

27 August

27 August

Geneza 25:19-26

Geneza 25:23: ,,Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.”

Erau doi băieți în pântecele Rebecăi. Viaţa celor doi fraţi ne descoperă atitudinile lor. Înţelegerea atitudinilor celor doi fraţi ne clarifică lupta lor pentru binecuvântări şi drepturi.

Esau, primul născut, este cel păros (25:25). Poate că această descriere anticipează ocupaţia lui viitoare de vânător – a venit pe lume cu o haină de vânătoare, cu păr pe pielea lui roşie. Numele lui de mai târziu este Edom, care înseamnă roşu. Ca şi Ismael, Esau iubea sălbăticia şi spaţiile deschise. Era un expert în jocurile vânătoreşti. Din nefericire, nu apreciază valorile spirituale. Era senzual, materialist şi căuta să-şi împlinească imediat şi cu orice preţ poftele lui fizice. Pentru un blid de linte, şi-a vândut dreptul de întâi născut.

Esau şi-a arătat indiferenţa faţă de valorile lui Dumnezeu şi ale familiei lui atunci când s-a căsătorit. S-a căsătorit cu două femei canaanite, care practicau o religie idolatră. Rebeca a suferit mult în ceea ce priveşte atitudinea lui compromisă. Mai târziu, el realizează că a greşit în căsătorie. Esau a fost neglijent, nu a căutat voia lui Dumnezeu, ci a urmărit dorinţele lui. A crezut că poate să îmbunătăţească situaţia dacă îşi mai ia o soţie, o fată din familia lui Ismael.

Iacov a fost al doilea geamăn. La naştere, l-a urmat pe fratele lui aşa de aproape, încât a părut că îl ţine de picior. Această descriere ne dă o caracteristică predominantă a personalităţii lui. Iacov, ,,cu mâna de călcâiul fratelui său”, este o imagine a luptei care îşi ţine oponentul de călcâi, pănă când îl învinge. Oare nesiguranţa şi necredinţa stau la baza înşelăciunilor lui? Totuşi, după ce Îl întâlneşte pe Dumnezeu, este schimbat şi caută călăuzirea Lui.

Iacov era plin de afecţiune. A iubit-o pe mama lui – Rebeca, pe soţia lui – Rahela, pe doica lui – Debora, pe fiul lui – Iosif. Iacov a fost favoritul mamei lui. Cred că Rebeca i-a spus despre descoperirea lui Dumnezeu cu privire la viitorul lui, dar el nu a aşteptat timpul lui Dumnezeu, ci a căutat prin schemele lui să obţină şi dreptul de întâi născut, şi binecuvântarea. În ciuda înşelăciunii din inima lui Iacov, vedem în caracterul lui o apreciere profundă a promisiunilor lui Dumnezeu. L-a ascultat pe tatăl lui referitor la sfatul pe care l-a primit cu  privire la căsătorie.  Nu s-a plâns când a fost disciplinat de Dumnezeu pentru înşelătoria lui, ci mereu, L-a lăudat pe Domnul pentru ajutor.

Cu cine semeni mai mult: cu Esau sau cu Iacov? Cât de mult şi-au preţuit ei părinţii? Câtă onoare le-au adus prin purtarea lor? Cât de onoraţi sunt părinţii tăi de purtarea ta?

Preţuieşte părinţii pe care ţi i-a dat Dumnezeu!

Biblia audio / Lectura Ioan Ciobota ~ Radio Vocea Evangheliei ~ Asculta intreaga Biblie in doar 90 de ore!

Biblia audio / Lectura Ioan Ciobota ~ Radio Vocea Evangheliei ~ Asculta intreaga Biblie in doar 90 de ore!

agnus dei - english + romanian blog

Biblia Audio RVE Timisoara Agnus Dei

Biblia Audio – http://www.rve-timisoara.ro/biblia

16Toată* Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos** ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17pentru ca* omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic** pentru orice lucrare bună.

Biblia

Ne bucuram sa va anuntam ca veti avea la dispozitie BIBLIA audio, lectura Ioan Ciobota de la Radio Vocea Evangheliei in mod permanent pe blogul nostru in partea de sus a blogului, pe locul nr. 2. Pe locul nr. 1 aveti la dispozitie versetul zilei de la Resurse Crestine. Dumnezeu sa va dea dorinta de a citi sau asculta Cuvantul Sau in fiecare zi!

Ioan Ciobota:

Asculta intreaga Biblie in doar 90 de ore!

== Trimite acest mesaj oriunde si oricui – toata lumea are nevoie de Biblie ! ==

Nu ai timp sa citesti?
Atunci poti ASCULTA toata Biblia (audio)…

View original post 145 more words

26 August

26 August

Geneza 25:19-26

Geneza 25:23: ,,Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic”.”

Rebeca aude de la Domnul. Ceea ce Domnul îi spune va deveni clar mai târziu, în istoria familiei şi apoi, în naţiunea lui Israel. Rebeca a realizat că va fi mamă a doi gemeni. Ei vor deveni două naţiuni: Edom şi Israel. Cele două naţiuni vor fi radical diferite una de alta şi vor rămâne despărţite pentru totdeauna. Istoria poporului Israel va fi mai puternică decât istoria Edomului. Faptul că cel dintâi născut va sluji celui de-al doilea reprezintă o tradiţie inversată. Proeminenţa, autoritatea şi moştenirea erau drepturi ale celui dintâi născut.

Alegerea lui Dumnezeu ca Iacov să ocupe poziţia de conducător, nu are nimic de-a face cu bunătatea celor doi copii. Dumnezeu putea să facă în aşa fel încât Iacov să se nască primul, dar Iacov, prin atitudinea lui faţă de Dumnezeu, a arătat că alegerea lui Dumnezeu este bună. Rebeca şi Iacov trebuiau să înţeleagă clar importanţa acestei descoperiri specifice. Cred că Rebeca i-a spus lui Iacov această descoperire de la Domnul, dar Iacov a căzut la acest examen.

Isaac s-a predat Domnului (Geneza 22), a fost  credincios şi supus  Domnului cu privire la căsătoria lui (Geneza 24), s-a rugat pentru soţia lui să rămână însărcinată (Geneza 25:21), a fost credincios şi perseverent (Geneza 26). Totuşi, când copiii lui au devenit adulţi, viaţa lui spirituală a ajuns la limite joase. L-a iubit mai mult pe Esau, care a dispreţuit dreptul lui de întâi născut şi chiar a ignorat poruncile Domnului.  L-a iubit pe Esau pentru că ,,avea gustul jocurilor sălbatice”. Amândoi iubeau vânătoarea. Pe de altă parte, Rebeca îl iubea mai mult pe Iacov, poate pentru că era alesul lui Dumnezeu şi era mai ascultător. Favoritismul părinţilor a contribuit la competiţia dintre cei doi fraţi.

Doamne, Te rog să mă ajuţi să mă rog atunci când am probleme, să aud vocea Ta şi să fac voia Ta. Cred, Doamne, că alegerea Ta este cea mai bună şi vreau să o accept, pentru că atitudinea inimii mele este importantă. Îți mulţumesc pentru că mă înveţi bunătatea, acceptarea voii Tale, credincioşia şi supunerea. Tu îmi aminteşti să preţuiesc poruncile şi învăţăturile Tale din Sfintele Scripturi. Tu mă ajuţi să-i iubesc pe alţii, fără să favorizez pe cineva în detrimentul altora.

Tu eşti aleasă de Dumnezeu ca să trăieşti conform voii Lui!

Abraham Lincoln

Image result for pray for america

Abraham Lincoln was a man who knew the importance of humility and gratitude—remembering God. On March 30 of 1863, President Lincoln issues a proclamation calling for a national day of humiliation, fasting, and prayer. These words will be familiar to many of you, but I think they’re words we need to hear again and again—and today, in our nation in particular. He said:

We have been recipients of the choicest bounties of Heaven; we have been preserved these many years in peace and prosperity; we have grown in numbers, wealth, and power as no other nation has ever grown. But we have forgotten God.

We have forgotten the gracious hand which preserved us in peace and multiplied and enriched and strengthened us, and we have vainly imagined, in the deceitfulness of our hearts, that all these blessings were produced by some superior wisdom and virtue of our own.

Intoxicated with unbroken success, we have become too self-sufficient to feel the necessity of redeeming and preserving grace, too proud to pray to the God that made us. It behooves us, then, to humble ourselves before the offended power, to confess our national sins and to pray for clemency and forgiveness.

Oswald CHAMBERS: Posibilitatea rugăciunii și lupta rugăciunii

„A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

Mat 6.6„Când te rogi, intra în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău care este în ascuns.”

Matei 6:6

Posibilitatea rugăciunii si lupta rugăciunii

Isus n-a spus: „Visează despre Tatăl tău care este în ascuns”, ci roagă-teTatălui tău care este în ascuns”. Rugăciunea este un efort de voinţă. După ce am intrat în odăiţa noastră si am închis uşa, cel mai dificil lucru de făcut este să ne rugăm. Nu ne putem aduna mintea să funcţioneze în ordine şi primul conflict îl avem cu gândurile rătăcitoare. Marea bătălie în rugăciune este să învingem gândurile care ne distrag.

View original post 4,358 more words

23 August

23 August

Geneza 27:1-28:9

Geneza 27:2: ,,Isaac a zis: „Iată că am îmbătrânit şi nu ştiu ziua morţii mele”.”

Cum a îmbătrânit Isaac? Cum ai descrie persoana lui Isaac? Cum ai descrie calităţile şi defectele lui? Cum ai prezenta relaţia lui cu Dumnezeu? Cum ai prezenta relaţia lui cu familia lui? Cum ai prezenţa relaţia lui cu alţii? Ce lecţii ai învăţat din viaţa lui Isaac? Pune numele tău în locul lui Isaac și pune-ți aceste întrebări.

Biblia ne prezintă o singură persoană perfectă: Domnul nostru Isus Hristos! Isaac nu a fost perfect. A făcut greşeli care au adus consecinţe grave în familia lui. A ajuns să îşi piardă vederea. Dragostea faţă de mâncare şi confort i-au adus şi întuneric spiritual. Dorinţele lui au rănit familia lui. A avut doi fii: Esau şi Iacov. Dumnezeu a avut un plan pentru fiecare, încă înainte de a se naşte. Isaac a ignorat planul lui Dumnezeu şi a judecat lucrurile într-un mod firesc, uman. Atitudinea lui faţă de copiii lui nu a plăcut Domnului.

Iacov a tânjit în inima lui să facă parte din planul măreţ al lui Dumnezeu, să aibă dreptul de întâi născut. În schimb, Esau a neglijat dreptul lui pe care îl avea de la naştere. Oare de ce Isaac nu a văzut că Esau este dezinteresat de poruncile lui Dumnezeu? Oare de ce Esau şi-a luat două neveste necredincioase? Isaac a fost orb faţă de păcatul fiului său, Esau, ba chiar îl prefera în defavoarea lui Iacov. Isaac a plănuit să-l binecuvânteze pe Esau pe ascuns, dar nu a putut ascunde planul lui de Rebeca, soţia lui, care îl iubea mai mult pe Iacov. Planul lui Isaac nu putea fi ascuns de Dumnezeu în nici un caz. În ciuda planurilor lui, Isaac l-a binecuvântat pe Iacov, care a fost alesul Domnului. Planul lui Dumnezeu se împlineşte întotdeauna!

Când Isaac a auzit adevărul, a tremurat. Cât de departe a alunecat Isaac de la relaţia lui cu Dumnezeu? Noul Testament nu ne prezintă căderile lui Isaac, ci numai faptul că s-a supus lui Dumnezeu şi şi-a binecuvântat copiii. Ultimele porunci pe care i le-a lăsat lui Iacov ne arată că Isaac a continuat să caute voia lui Dumnezeu (Geneza 28:1-5). Iacov a preţuit foarte mult promisiunile lui Dumnezeu, mai mult decât toate lucrurile.

Cum este viaţa ta? Plină de urcuşuri şi coborâşuri? Unde este atenţia ta? Cum te-a vindecat Domnul prin consecinţele căderilor tale? Ce decizii iei acum în viaţă şi ce consecinţe au ele asupra familiei tale?

Doamne, ajută-mă să-Ţi rămân credincioasă până la sfârşitul vieţii mele!