O mare oştire

o mare ostire

Iacov 5:16b

,,Rugaţi-vă unii pentru alţii,

ca să fiţi vindecaţi.

Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit.”

*

Te chem alături de noi să experimentezi Puterea, Prezenţa şi Promisiunile lui Dumnezeu!

Ce faci tu pentru familia ta? Ce faci tu pentru biserica ta? Ce faci tu pentru cei din jurul tău?

Dacă trăieşti numai pentru lumea aceasta, numai pentru viaţa aceasta pământească, eşti cea mai nefericită persoană!!!

Iată propunerea mea:

1.   În fiecare zi ne vom ruga pentru noi şi casele noastre după cartea Proverbe (31 de capitole; în fiecare zi a lunii un capitol, corespondentul fiecărei zile (capitolul 1 în ziua de întâi a lunii (decembrie), capitolul 2 în ziua de 2 a lunii, … capitolul 5 în ziua de 5 a lunii, … capitolul 11 în ziua de 11 a lunii etc.)). Ne vom ruga ca Domnul să ne binecuvinteze cu ceea ce este bine din fiecare capitol şi să ne păzească de tot ceea ce este rău în capitolul zilei. Vom mulţumi Domnului, vom cere iertare în fiecare zi, lumină de la Domnul, înţelepciunea şi călăuzirea Lui în toate lucrurile.

*

2.   FIECARE  ZI  DE  MIERCURI  va fi Zi specială de rugăciune, post şi milostenie.

* Ne rugăm Domnului să ne crească în rugăciune (să avem putere cu Dumnezeu în rugăciune), în mărturie (putere cu oamenii în slujire) şi în smerenie (nu noi, ci Domnul).

* Ne rugăm Domnului să putem posti (două ore, cinci ore,…etc., aşa cum cere Domnul, după voia Domnului care ştie puterile fiecăruia şi problemele de sănătate).

* Ne rugăm Domnului să ne ajute să facem un bine, să sacrificăm ceva, pentru alţii (o vizită la bolnavi sau la bătrâni, ajutor financiar, timp, o vorbă bună care dă curaj şi credinţă, un telefon unei persoane în nevoie sau singure, o rugăciune la telefon cu cineva de departe, un ajutor unei văduve sau orfanilor etc). Să ne rugăm să avem ochii deschişi la oportunităţile pe care Domnul le va aduce înaintea noastră în ziua de miercuri (sau o altă zi).

*

3. Ora de rugăciune pe săptămână va fi în ziua de miercuri în casele noastre sau unde ne aflăm (cât se poate pentru cei ce lucrează la ora aceasta) de la 8pm-9pm ora României (1pm-2pm America EST; 10am-1pm America VEST). Ne vom ruga pentru familiile noastre şi bisericile noastre după cartea Psalmilor (vom începe cu Psalmi 1-5  (4 Decembrie 2013) şi în fiecare zi de miercuri vom citi 5 Psalmi şi ne vom ruga cum ştim noi şi cum ne îndeamnă Duhul Domnului prin cei 5 Psalmi, apoi vom merge mai departe cu cititul.

*

Ce mai trebuie să faci?

* – Să ai curaj să adaugi numele familiei tale şi biserica ta, la lista de rugăciune, care se va forma pe blog (daţi click pe comments). Adresa de email va fi secretă (numai eu o primesc pe blog şi o păstrez secret) şi nu vom scrie decât pe blog (nu scrisori personale) şi doar mesaje care vor fi ziditoare.

* – Să te rogi în fiecare zi Domnului să te ajute să te ţii de acest angajament şi să fii în unitate cu tot grupul, cu toată oştirea.

* – Vom prezenta lista înaintea Domnului în rugăciune în fiecare zi de miercuri la ,,ora de rugăciune”.

*

Dragă cititoare (cititor), mă bucur pentru privilegiul pe care mi-l dă Domnul ca să mă rog împreună cu tine. Vei considera şi tu un privilegiu şi o mare bucurie să te rogi împreună cu mine şi împreună cu alţii? Te rog fierbinte, în Numele Domnului Isus, să baţi împreună cu noi la uşa îndurării Domnului pentru familia ta şi pentru biserica ta.

 *

La timpul Domnului ne vom bucura, secerând ce-am semănat !!!

*

Psalmi 68:11 ,,Un cuvânt spune Domnul

şi femeile (şi bărbaţii) aducătoare de veşti bune sunt

o mare oştire.”

9 Decembrie

9 Decembrie

Geneza 42-45

Geneza 45: 7: ,,Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire.”

Este important pentru tine cum gândeşte Iosif? El îşi vede viaţa din perspectiva lui Dumnezeu. Recunoaşte că tot ce se întâmplă în viaţa lui este planul lui Dumnezeu. Chiar şi închisoarea? Chiar şi ispita din casa lui Potifar? Chiar şi groapa? Chiar şi ura fraţilor lui? Chiar toate lucrurile au un scop şi un rost? Chiar toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care Îl iubesc pe Domnul?

Toate lucrurile dezvoltă caracterul omului. Testele lui Iosif pentru fraţii lui au dat rezultate foarte bune. Rugăciunea lui Iacov (tatăl lui Iosif) ne descoperă inima lui, căci a recunoscut atotputernicia lui Dumnezeu şi a fost gata să accepte tot ceea ce El a trimis. În Geneza 43:14, se afirmă: ,,Dumnezeul Cel Atotputernic să vă facă să căpătaţi trecere înaintea omului aceluia şi să-l lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru şi pe Beniamin! Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu!”

Când a fost ultima dată când ai capitulat înaintea Domnului şi ai zis: ,,Dacă trebuie să fiu lipsită, lipsită să fiu!”? Cât de greu îţi este să recunoşti suveranitatea şi atotputernicia lui Dumnezeu? Cât de grea este renunţarea la voia ta şi acceptarea voii lui Dumnezeu? Cât timp îţi acorzi ţie ca să te examinezi unde eşti în relaţia ta cu Domnul? Cât timp îţi acorzi ţie ca să îţi cercetezi caracterul, motivaţiile şi atitudinile, să vezi  dacă ele sunt cele dorite de Domnul? Cât de mult asculţi de Domnul în ceea ce privește schimbările pe care trebuie să le faci?

Oare de ce Iosif i-a acuzat pe fraţii lui de spionaj? Să le vadă caracterul? Să vadă dacă se vor întoarce unul împotriva altuia? Oare de ce i-a pus Iosif pe fraţii lui în închisoare timp de trei zile? Să le vadă atitudinile şi reacţiile? Să le testeze perseverenţa şi voinţa? Să vadă ce fac în singurătate? Să le încerce loialitatea?

A avut Iosif un plan când l-a cerut pe Beniamin? A vrut să vadă dacă ei se vor ţine de cuvânt? A vrut să vadă dacă se poate baza pe ei? De ce le-a pus Iosif aur în saci? A testat el onestitatea lor? Sau unitatea lor? De ce i-a dat Iosif mai mult, de cinci ori mai mult, fratelui său Beniamin? A testat el gelozia lor? De ce a pus Iosif paharul lui în sacul lui Beniamin? A vrut să vadă cum se apără unul pe altul? A testat bunătatea lor? A vrut să vadă cine pe cine abandonează?

Prin cine te testează Domnul? Prin testele vieţii, Domnul pregăteşte o mare izbăvire pentru copiii Lui.

Domnul pregăteşte o mare izbăvire în viaţa ta – prin încercările zilnice!

 

8 Decembrie

8 Decembrie

Geneza 42-45

Geneza 45: 7: ,,Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire.”

Cine înţelege planul lui Dumnezeu pentru viaţa lui, poate să îi ierte şi să îi iubească pe alţii. Dumnezeu va aduce izbăvire în viaţa lui şi îl va folosi ca să îi ajute şi pe alţii. Dumnezeu l-a izbăvit pe Iosif şi prin el, i-a salvat şi pe fraţii lui.

Noi suntem păcătoşi, separaţi şi străini de  viaţa cu Dumnezeu. Vine însă un moment în viaţă, când Dumnezeu ni Se descoperă şi, prin Fiul Său, suntem împăcaţi cu El.

Fraţii lui Iosif au fost păcătoşi, separaţi şi înstrăinaţi de Dumnezeu şi de Iosif. A venit însă în viaţa lor un moment  în care Dumnezeu li S-a descoperit şi ei s-au schimbat. Apoi, a urmat şi împăcarea cu Iosif. De fapt, Iosif a fost agentul împăcării. Pentru cine eşti tu un agent al împăcării? Te-ai împăcat cu Dumnezeu şi cu cei care ţi-au greşit? Cât de mult îţi doreşti împăcarea? Cu cine eşti în război? Cui vei cere ajutor? Ai nevoie de ajutor de sus. Numai prin puterea Duhului Sfânt poţi scăpa de amărăciune, mânie, răzbunare. Rănile adânci se vindecă greu şi necesită timp. Dacă ai fost înşelată, abuzată, neglijată, dezamăgită, dispreţuită, apăsată, chinuită, folosită, învinovăţită pe nedrept, bătută, vorbită de rău pe nedrept, acuzată pe nedrept, neiubită, neacceptată, neapreciată, nebăgată în seamă etc., vei cere ajutorul lui Dumnezeu ca să biruieşti răul prin bine, prin puterea Lui? Vei face un pas înainte? Vei mai face încă un pas înainte ca să te rogi Domnului să te ajute să îl ierţi pe cel/cea care te-a rănit?

Domnul ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoşi şi a murit pentru noi, căci ne-a iubit. Dacă noi înţelegem cât de mult ne-a iubit Domnul, ne vom ruga pentru puterea Lui ca să îi iertăm şi noi pe cei care ne greşesc. Poţi să-I dai slavă Domnului în zilele grele ca şi în zilele bune? Crezi tu că El ştie şi vede tot şi la vremea potrivită te va înălţa, dacă accepţi planul Lui de a lucra cu privire la viaţa ta? Îl vezi pe Dumnezeu la lucru în viaţa ta în această săptămână? Ai o vedere clară despre planul Lui?

Doamne, Tu eşti un Dumnezeu Sfânt, Atotputernic, Atotprezent, Atotştiutor; Tu Te gândeşti la mine. Tu mă vezi, Tu mă ştii, Tu ai un plan cu viaţa mea. Îţi cer putere, tărie şi o viziune clară despre planul Tău cu privire la viaţa mea, ca să ajung să Te laud în zile bune şi în zile grele, conştientă că Tu lucrezi, formezi,  caracterul Tău în fiinţa mea.

Doamne, Tu eşti Izbăvitorul meu! Îți mulţumesc pentru toţi cei pe care i-ai pus în jurul meu ca să mă ajute să Te înţeleg şi să Te laud, să mă rog şi să învăţ Adevărul Tău. Îți mulţumesc pentru exemplul lui Iosif, care a biruit răul prin bine şi a acceptat tot ceea ce Tu ai trimis în viaţa lui, fără să se lase copleşit de situaţii şi împrejurări. Mă încred în Tine pentru viaţa mea, căci Tu nu greşeşti niciodată. Tu vei fi cu mine ca să-mi dai un viitor şi o nădejde.

Dumnezeu este cu tine în zile bune şi în zile grele!

7 Decembrie

7 Decembrie

Geneza 42-45

Geneza 45: 7: ,,Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire.”

Oare de câte ori s-a gândit Iosif la familia lui? Cine poate să cunoască durerea din inima lui, dorul de casă şi de cei dragi, pe care nu i-a văzut şi nu i-a auzit de mai bine de douăzeci de ani (treisprezece ani de suferinţă, şapte ani de belşug  şi câţiva ani de foamete)? Oare cine poate înţelege ce înseamnă să fii străin, departe de familia ta, într-o ţară care vorbeşte o limbă pe care nu o cunoşti? Cine poate cunoaşte dorul de casa părintească, dacă nu a stat departe timp de treisprezece ani? Dar au mai trecut şapte ani de belşug  şi apoi câţiva ani de foamete, până când Iosif s-a întâlnit cu familia lui din ţara Canaan. Oare s-a gândit Iosif că vor veni fraţii lui să cumpere mâncare din Egipt? Oare a plănuit răspunsuri şi reacţii? Oare a avut o idee cum Dumnezeu va restaura relaţia lui cu familia lui din Canaan?

Dumnezeu era în control. El știe timpul potrivit pentru orice lucru. A venit vremea ca fraţii lui Iosif să îl întâlnească. Putea Iosif să le dea ceea ce meritau? S-a supus Iosif planului lui Dumnezeu în ceea ce priveşte restaurarea familiei lui? Era nevoie de o recunoaştere a păcatului, de pocăinţă şi de refacerea relaţiei cu Domnul şi unii cu alţii. Toate aceste lucruri se fac prin teste. Testele trezesc conştiinţa. La primul test, pe care Iosif îl foloseşte la întâlnirea cu fraţii lui (pe care el i-a recunoscut imediat, deşi ei nu l-au recunoscut pentru că vorbea printr-un traducător), Iosif îi acuză că ar fi spioni.

Este sentimentul de vinovăţie sănătos? Când recunoaştem că suntem vinovaţi, avem oportunitatea de a ne pocăi. Fraţii lui Iosif au recunoscut că sunt vinovaţi. Ce anume te face să-ţi recunoşti vinovăţia? Ce faci când te vezi vinovată? Fără pocăinţă, sentimentul de vinovăţie nu este rezolvat. Pocăinţa duce la împăcarea cu Dumnezeu şi cu oamenii.

Iuda s-a schimbat dintr-un om dur (care a vrut să o omoare pe Tamar pentru un păcat pe care şi el l-a făcut), într-un om plin de compasiune, care este gata să sufere  în locul fratelui mai mic. Fraţii lui Iosif au fost vindecaţi de invidie, căci nu mai reacţionau atunci când vedeau că tatăl lor îl iubea cel mai mult pe Beniamin. Nu au mai încercat să creeze suferinţă altora. Testele pe care le-a folosit Iosif în relaţie cu fraţii lui au dovedit că ei s-au schimbat şi, astfel, a fost timpul ca ei să se împace.

Câtă  iertare se vede în vorbirea lui Iosif! ,,Nu voi, ci Dumnezeu m-a adus aici.” Izbăvirea pentru familia lui Iacov a venit prin Iosif. S-a întâmplat tocmai aşa cum a visat el în copilărie. Iosif a ştiut că suferinţa face parte din planul lui Dumnezeu pentru fiecare om, de aceea, i-a iertat pe fraţii lui.

Iată ce spune părintele Zosima, un personaj al lui Dostoievski: „Şi se întâmplă uneori să stai în cumpănă, nedumerit, în faţa păcatului omenesc, întrebându-te: „Cum să-l iau, cu anasâna sau cu smerită dragoste?” Alege întotdeauna dragostea cea smerită. Şi dacă te-ai hotărât aşa, o dată pentru totdeauna, nu-ţi va fi greu să cucereşti întreaga lume.”4

O înţelegere corectă a planului lui Dumnezeu îi permite omului să ierte şi să se împace cu alţii. Dumnezeu pune lângă noi oameni prin care ne dă o mare izbăvire.

Bunul Dumnezeu îţi va da o mare izbăvire!

In God we trust

  • We need to pray:
  • Against any deception.  Let’s pray now that the results of the election be certified and that God’s choice be established and secured.  May the Lord remove any challenges and protect us in this transition time.  (Whether your preferred candidate won or lost, know that God heard our prayers!  In God We Trust!)
  • For President-elect Donald Trump.  Ask God to give him the wisdom, courage, and grace that he needs to make godly decisions.  May Jesus work through him in a mighty way to lead America back to Him.
  • For Vice President-elect Mike Pence.  Pray that the Lord will use him to give godly counsel to the President-elect, and that his leadership on the transition team will bring other wise and godly people into the cabinet and other key positions.
  • For outgoing President Barack Obama.  Ask that God bless him and guide his steps throughout his final weeks in office, and that the transition would run smoothly and seamlessly.
  • For America as a whole.  Ask God to bring about the reconciliation and healing our nation needs after such a polarizing election.  Pray for unity and a peaceful transition of power — that America would truly be “one nation under God.”

5 Decembrie

5 Decembrie

Geneza 41:1-57

Geneza 41: 16: ,,Iosif a răspuns lui Faraon: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon!”

Iosif a fost dus la palat, înaintea împăratului. Oare cum s-a îmbrăcat? Oare cum s-a simţit când a purtat o haină frumoasă, ca să apară înaintea lui Faraon? Nu putea merge înaintea împăratului cu hainele din închisoare. Şi nici cu barba pe care o avea; de aceea, s-a bărbierit.

Cum ne permitem noi să mergem înaintea Împăratului ceresc? Cât de mult ne interesează cum arătăm? Câtă modestie se vede în îmbrăcămintea noastră şi cât respect faţă de Împăratul? Ştim noi înaintea Cui ne prezentăm? Ce spun hainele noastre despre respectul pe care-L avem faţă de Împăratul nostru?

Stând înaintea lui Faraon, pe Iosif nu l-a interesat gloria lumii. În vorbirea lui, a arătat un singur interes: să-L facă de cunoscut pe Împăratul! ,,Nu eu, ci Dumnezeu!”, a răspuns Iosif. Dumnezeu dă răspuns lui Faraon. Cât de adesea ne credem experţi într-un domeniu sau în altul, în care am câştigat o anumită experienţă?! Îi dai glorie şi credit  lui Dumnezeu pentru talentele, pentru abilităţile  sau pentru succesul tău?

Visele lui Faraon însemnau acelaşi lucru: şapte ani de belşug şi şapte ani de foamete. Şapte vaci (ani) slabe au înghiţit şapte vaci (ani) grase şi au rămas tot slabe. Şapte spice goale au înghiţit şapte spice mari şi pline, dar au rămas tot goale şi slabe.

Egiptul avea mulţi zei. Iosif a vorbit cu o mare îndrăzneală despre Dumnezeul cel viu, singurul care poate să dea interpretare acestor vise. Cu umilinţă şi respect, Iosif i-a spus lui Faraon că Dumnezeu, Creatorul universului, i-a dat aceste vise ca să-i arate ce se va întâmpla în viitor în Egipt. Cuvintele lui Iosif i-au dat lui Faraon posibilitatea să fie uimit de îndurarea şi de bunătatea lui Dumnezeu faţă de el. Cât de des eşti uimită de îndurarea şi bunătatea lui Dumnezeu faţă de tine? Îi ajuţi pe alţii să fie uimiţi de bunătatea şi îndurarea Domnului? Pentru cine te rogi chiar acum ca să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu? Cât respect şi umilinţă văd alţii în vorbele tale?

În Plângerile lui Ieremia 3:22-32, citim:  ,,Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! „Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea, nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui. Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz; să-şi umple gura cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea; să dea obrazul celui care-l loveşte şi să se sature de ocări. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare.” 

Doamne, sunt uimită de bunătatea şi îndurarea Ta!