Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Prima venire a Domnului Isus este evenimentul central în istoria omenirii. A doua venire este punctul culminant al istoriei. Cei ce citesc și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu sunt binecuvântați. Aceasta este cea de-a șasea din cele șapte binecuvântări. Când păzim ceva, suntem foarte atenți ca să nu pierdem. Cei ce păzesc cu mare atenție cuvintele acestei prorocii sunt binecuvântați. Vei citi cartea Apocalipsa în duhul rugăciunii și vei lăsa Cuvântul să prindă rădăcină în inima ta? Te vei gândi adânc și îți vei aduce gândurile în ascultare de Hristos? Te vei ruga să fii roditoare?

Cei ce păzesc Cuvântul Domnului s-ar putea să aibă parte de suferință, s-ar putea să fie persecutați, dar Hristos îi binecuvântează cu o nădejde neclintită și cu bucuria mântuirii. Poporul Domnului va domni în Împărăția Lui și vor sărbători în Noul Ierusalim (20:4-5). Toți cei ce cred Cuvântul trăiesc în adevăr și sunt întăriți de Domnul să își ducă mântuirea până la capăt.

Cei ce păzesc Cuvântul Domnului I se închină numai Lui. Închinarea nu este o performanță și nici aprecierea mesagerilor care se închină. Numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Toată atenția noastră trebuie să fie către Cel vrednic. Venirea Domnului este aproape. Să nu amânăm pocăința. Consecințele păcatelor sunt scrise în cartea Apocalipsa. La urma urmelor, fiecare trăiește așa cum îi este inima. Cine are o inimă rea, va face răul. Cine are o inimă curată, va căuta sfințenia. Răul va crește pe pământ, dar ferice va fi de cei ce păzesc Cuvântul Domnului. Închinarea adevărată aduce transformare în viața celui ce crede. Numai pocăința și credința poate duce la o transformare a minții și a inimii. Planul de restaurare al Domnului începe cu viața fiecărui om care primește Evanghelia. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). Când Dumnezeu iartă păcatele de dragul lui Hristos, harul Lui aduce o nouă realitate în viața celui ce crede. Duhul Sfânt dă noi dorințe de sfințenie și o nouă putere pentru ascultarea de Cuvânt. Lupta credinciosului cu păcatul este pe viață, până la revenirea Domnului Isus, iar sfințenia devine caracteristica urmărită și căutată ca cea mai mare valoare.

Domnul Isus Se va întoarce ca să răsplătească pe fiecare după faptele făcute. Promisiunea aceasta afirmă divinitatea Domnului Isus, căci se repetă profeția din Isaia 40:10: ,,Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere, şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui.” Mântuirea întotdeauna este prin har, prin credință. Mântuirea înseamnă a fi salvat din păcat și de mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Dumnezeu vrea să schimbe caracterul fiecărui mântuit, să-l sfințească și să îl modeleze în asemănare cu Hristos (Romani 5:9-10; 6:23; 8:29). Harul nu înseamnă că faptele noastre nu contează, ci credincioșii salvați prin har și dependenți de har, trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu și vor fi răsplătiți pentru faptele lor (Matei 12:35-37; Romani 2:6; Coloseni 3:23-25; Evrei 4:13). Poporul Domnului este chemat să fie biruitor și să facă voia Domnului până la capăt. Domnul Isus face tot ceea ce a promis pentru poporul Lui. Evrei 7:25: ,,De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”

Doamne, Îți mulțumesc pentru cartea Apocalipsa!

Advertisement

Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Fericirea, binecuvântarea, este o favoare divină. Domnul Isus promite binecuvântare celor ce citesc și păzesc Cuvântul Lui. Citești Cuvântul în mod regulat? Îl pui la inimă? Îl păzești? Ce experiențe ai tu cu Domnul? Ce faci ca să păstrezi Cuvântul viu și lucrător în viața ta? Cum plănuiești să continui să citești Cuvântul și să-l aplici? Ai primit fericire, binecuvântare de la Domnul pentru că ai citit și ai păzit Cuvântul? Vom fi răsplătiţi pentru credincioşia noastră. Apostolul Pavel a spus la sfârşitul vieţii sale: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4:7-8).

Următorul eveniment în calendarul lui Dumnezeu este revenirea Domnului Isus. Numai Lui I se cuvine toată închinarea. Este foarte ușor să ne depărtăm de adevărata închinare. Care sunt ispitele care te împiedecă să I te închini numai Domnului? Oamenii? Banii? Închinarea trebuie direcționată numai și numai către Dumnezeu! Ioan a avut descoperiri extraordinare și după ce le-a auzit şi le-a văzut, s-a aruncat la picioarele îngerului, care i le-a arătat, ca să i se închine lui. Îngerul imediat l-a avertizat și i-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22:9). Cum este închinarea ta? Unde este mintea și inima ta uneori la închinare? Te vei ruga Domnului să te ajute să nu te gândești la alte lucruri când stai în prezența Lui? Te vei ruga pentru cei ce slujesc prin cântare, rugăciune sau Cuvânt? Cum vei ajuta la păstrarea unității în biserica ta?

            Ce anume face ca Biblia să fie cartea care spune adevărul? Îngerul i-a spus lui Ioan:  „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate.” De ce cuvintele Bibliei sunt vrednice de crezare și adevărate? Pentru că Cel credincios și Adevărat este Autorul acestei Cărți? Pentru că Hristos este Adevărul? Pentru că Dumnezeu este Creatorul? Cum ai explica unor oameni interesați că Biblia este adevărată de la prima pagină până la ultima și fiecare cuvânt este important?

Cuvântul lui Dumnezeu dă înțelepciune, putere, călăuzire, speranță. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă credință. Prin credință moștenim viața veșnică. Vrei să scrii experiențele pe care le ai atunci când citești și păzești Cuvântul lui Dumnezeu? Ce te-a învățat Dumnezeu astăzi sau săptămâna aceasta? Cum ai pus în aplicare?

Doamne, Îți mulțumesc pentru Cuvântul Tău care mă binecuvântează!

Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Domnul Isus va reveni! El este credincios și drept și ceea ce spune nu este minciună sau fals. Putem să ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să credem cu mintea și cu inima. Trebuie să trăim în lumina adevărului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este călăuza noastră în gândire, în vorbire și în fapte. Cum te călăuzește Dumnezeu pe tine? Cum reflectă viața ta adevărurile pe care le-ai învățat din Scripturi?

Dumnezeu este sfânt și adevărat. El nu Se schimbă. Noi suntem păcătoși și trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, să ne cerem iertare zilnic. Ai o relație zilnică, plină de pasiune față de Domnul? Dacă cineva a citit toată Biblia şi a ajuns la ultima carte (Apocalipsa) și la ultima pagină şi tot nu vrea să se pocăiească sau să renunţe la păcatele sale, va merge așa mai departe şi va fi întinat şi nedrept (Apocalipsa 22:11a). Pentru o astfel de persoană nu există speranţă. Dacă, după ce a citit în cartea Apocalipsa despre judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului, vrea să continue în poftele sale şi în plăcerile păcatului, să citescă cărţi întinate şi să se uiţi la filme pornografice; dacă vrea în continuare să ţină supărare împotriva cuiva şi să fie neiertător, rău și obraznic; dacă doreşte să fie în continuare bârfitor, gelos, lacom şi egoist, trăind pentru această lume putredă etc., atunci continuă în toate aceste lucruri. Dumnezeu nu va opri pe nimeni și nu va forța pe nimeni să aleagă calea cea dreaptă. Omul alege de bunăvoie și nesilit de nimeni.

Dar, cât despre cei neprihăniţi, este scris: „Cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!” (Apocalipsa 22:11b). Nu există sfârşit în ce privește căutarea sfinţeniei. Aşa că tu caută în continuare sfinţenia şi mai mult, în fiecare zi. Starea în care vom sfârşi viaţa va determina modul în care ne vom petrece veşnicia. Dacă noi am trăit în păcat şi urâciune, vom continua în păcat, urâciune şi nedreptate pentru toată veşnicia în iazul de foc și pucioasă. Dacă am căutat dragostea şi sfinţenia în viaţă, atunci aceasta va continua să fie căutarea noastră şi în veşnicie. Fiecare trăiește după cum îi este interiorul. Cei ce-L au pe Hristos în inimă și minte, au dorințe curate și vor continua să-L urmeze pe Domnul cu credincioșie. Astăzi este ziua pocăinței. Dacă încă nu L-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ce mai aștepți? Este ceasul de pe urmă. Te rog, împacă-te cu El.

Ce înseamnă: ,,Eu vin curând!”? Domnul Isus a spus acest lucru acum 2000 de ani. Ce înseamnă curând? Pentru mine, 2000 de ani nu înseamnă: curând. De fapt timpul Domnului nu este timpul meu. Curând nu înseamnă timp, ci repede, pe neașteptate, fără avertizare, numaidecât. Nu va fi timp pentru pregătire, de aceea trebuie să fim gata. Ești gata? Cum te pregătești? Ai acceptat sacrificiul Domnului Isus în locul tău și ți-ai predat inima Celui ce domnește în vecii vecilor? Ce înseamnă pentru tine să păzești cuvintele prorociei din cartea Apocalipsa? Să le prețuiești? Să le păstrezi în minte și în inimă? Să meditezi la ele ca să le faci parte a vieții tale?

Doamne, ajută-mă să caut pacea și sfințirea!

Binecuvântare în încercare

blessGeneza 31:1-55

Geneza 31:3: ,,Atunci, Domnul i-a zis lui Iacov: „Întoarce-te în ţara părinţilor tăi şi în locul tău de naştere; şi Eu voi fi cu tine.”

Dumnezeu este cu noi în încercare şi ne ajută să câştigăm înțelepciune și experienţa de care avem nevoie. Prin încercările lui, Iacov a câştigat experienţă și înțelepciune. De-a lungul vieţii, câştigăm multă experienţă și ceva înțelepciune. Experienţa ne şlefuieşte. Dar care este atitudinea mea? Nu sunt o victimă!

Care este motivaţia mea? Să fiu o binecuvântare pentru alţii? Testul, încercarea este un mod al lui Dumnezeu de a ne binecuvânta, de a-Și demonstra  puterea şi grija Lui faţă de noi. Dacă totul este liniştit, ni se pare că așa este normal. Când ajungem la necaz, ne rugăm mai mult, cerem şi căutăm ajutor la alţii. Dumnezeu creează situaţii ca să Îşi demonstreze puterea (El poate să îmi dea un job mie, nu altora care ar fi mai calificaţi), grija (în nevoi) şi mângâierea (când avem nevoie de vindecare trupească sau sufletească).

Nu contează ce fel de încercare vine în viaţa mea, Dumnezeu face un lucru bun pentru mine, dacă răspund prin credinţă! Noi ne rugăm şi El Îşi demonstrează puterea. Dacă nu avem încercări, cum vom înţelege cine este Dumnezeu? Câteodată, nu înţelegem încercările şi acţionăm greşit. Atenţie! Există un pericol: câteodată, când Dumnezeu lucrează în viaţa mea, alţii vin să mă ajute, să mă scape, fără să ştie ce face Domnul în viaţa mea. Uneori, oamenii vor să ne scoată din situaţia în care Dumnezeu ne-a pus ca să Îşi descopere puterea şi grija, să ne pregătească pentru ceva ce alţii nu pot înţelege. Dacă nu lăsăm pe cineva să-şi înveţe lecţia, vom suferi şi persoana în cauză va trebui să mai treacă încă o dată pe acolo. De aceea, relaţia cu Dumnezeu este foarte personală şi fiecare trebuie să audă de la Domnul ce are de făcut. Poate că Dumnezeu are lucrarea cea mai mare în viaţa celor încercaţi şi noi stricăm planul Său. Încercarea este o pregătire dureroasă pentru ceea ce Dumnezeu are în plan.

Dumnezeu are un scop etern şi veşnic prin încercare şi anume: să producă imaginea lui Hristos în noi. El are un scop divin în fiecare încercare. Ştie unde suntem, unde trebuie să ajungem şi ne asistă pe drum. Încercarea este benefică.

Încercarea ne echipează ca să fim o binecuvântare pentru alţii. Dumnezeu vrea să ne echipeze pentru ceea ce avem de făcut. Vreau eu să fiu echipată să ajut pe cineva care trece prin încercare? Fără încercare, nu putem să fim binecuvântări pentru alţii.

2 Corinteni 1:3-4: ,,Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să îi putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz!”

Crezi că se merită să trecem prin încercare pentru ca Dumnezeu să ne facă o binecuvântare pentru alţii, pentru tot restul vieţii?

Doamne, dă-ne înţelepciunea de sus ca să înţelegem încercările vieţii.

Doamne, Tu mă pregăteşti ca să fiu o binecuvântare pentru alţii!

Aleg să mă bucur !!!

Isaiah-61-10*

Isaia 61:4-11

Isaia 61:10a „Mă bucur în Domnul.”

*

Nici poporul Israel, nici neamurile nu pot să se salveze. Numai Domnul poate să îmbrace hainele neprihănirii, numai El poate să dea daruri celor răscumpăraţi. Numai Domnul Isus poate mântui. El este Mirele împodobit cu o cunună împărătească, care vine să-Şi ia mireasa împodobită cu ornamentele ei. Cum aştepţi tu pe Mirele? Cum te bucuri în aşteptarea ta?

Numai Domnul poate să binecuvânteze pământul ca să aducă roadă. Omul poate să are, să semene, dar numai Dumnezeu face ca plantele să crească. Când pământul rodeşte, Domnul este lăudat.

Cum lauzi tu pe Domnul când pământul rodeşte?

Cum te ajută metaforele folosite (nunta-mirele şi mireasa, belşugul pământului) ca să înţelegi bucuria lui Isaia? Cum înţelegi viaţa nouă? Este o bucurie pentru tine ca să fii în relaţie cu Domnul?

Cine experimentează transformarea pe care o aduce harul lui Dumnezeu, ajunge să se bucure de prezenţa Domnului în închinare şi prin laudă la adresa Lui.

Domnul transformă inimi. Domnul dă bucurie.

Doamne, cer prezenţa Duhului Tău peste mine, cer ungerea Ta sfântă pentru ca să pot duce vestea cea bună celor nenorociţi, să pot să mă rog pentru vindecarea inimilor zdrobite, să pot să mă rog pentru eliberarea şi izbăvirea Ta. Ajută-mă să vestesc îndurarea şi mângâierea Ta, să încurajez pe cei întristaţi, să duc bucurie în locul plânsului, să slujesc cu bucurie şi umilinţă, şi să am lauda Ta pe buze.

Învaţă-mă cum să aduc reconstruire, restaurare şi reinnoire în viaţa mea şi în relaţiile mele. Fereşte-mă de dărâmare, de năruire şi pustiire în relaţiile mele.

Îţi mulţumesc că mă ajuţi să trăiesc cu responsabilitate în lucrările încredinţate mie. Îmi doresc să cinstesc pe alţii, să iubesc dreptatea, să urăsc răpirea lucrurilor altora şi nelegiuirea. Îţi mulţumesc pentru răsplata pe care o am de la Tine. Mă bucur că am făcut un legământ cu Tine în apa botezului şi vreau să-l respect cu credincioşie. Cred că Tu eşti credincios şi nu mă vei lăsa de ruşine niciodată.

Îţi mulţumesc pentru toate binecuvântările pământeşti şi cereşti. Mă bucur şi sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu! Tu m-ai salvat! Tu m-ai izbăvit! Te laud în faţa tuturor oamenilor!

 Doamne, mă bucur pentru Duhul Tău cel Sfânt prezent în inima mea!

 

Aparenţe şi realitate

1heartIsaia 58

Isaia 58:2a

„În toate zilele mă întreabă

şi vor să afle căile Mele,

ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea

şi n-ar fi părăsit

Legea Dumnezeului său.”

*

Crezi că aparenţele sunt înşelătoare?

Crezi că ce se vede pe dinafară seamănă întotdeauna cu ceea ce este înlăuntru?

Ce zici de ritualul religios fără inimă?

Ce zici despre un om care în biserică este sfânt iar acasă un îndrăcit?

Cunoşti pe cineva care se îmbracă frumos şi decent, merge la toate programele de biserică, dă bani la biserică, cântă şi se roagă, studiază biblia, dar, în timpul săptămânii când îşi deschide gura îi blamează pe toţi, vorbeşte de rău pe fraţi, este plină de amărăciune, nemulţumire, negativă, supărăcioasă şi plină de respingere?

Cunoşti pe cineva care trăieşte o viaţă dublă?

Adevărata devoţiune faţă de Domnul nu este un ritual religios, ci este calea spre binecuvântare!

Care este diferenţa între adevărata devoţiune şi falsa devoţiune?

Ce anume este o binecuvântare?

Poporul părea dornic după Domnul, dar de fapt evreii aveau doar pretenţii de la Domnul. Voiau să Îl manipuleze. L-au întrebat: „La ce ne foloseşte să postim, dacă Tu nu vezi, dacă Tu nu ţii seama?” Ei credeau că-L pot trage la răspundere pentru că nu face ce vor ei. Ba mai mult, ei credeau că Dumnezeu este vinovatul, nu ei.

Te-ai rugat vreodată cam aşa: ,,Doamne, eu m-am rugat, am postit, dar Tu nu m-ai ascultat!?”

Ai fost dezamăgită de Domnul pentru că nu a făcut ce ai cerut tu? Poate că ai fost sinceră, dar greşită? Vrei ca Domnul să răspundă în termenii tăi sau în limitele fixate de tine?

Ai auzit pe cineva spunând: ,,Am făcut tot ce trebuia să fac şi Domnul nu mi-a ascultat rugăciunea” (nu mi-a dat un soţ, nu mi-a dat un serviciu, nu mi-a vindecat copilul, nu m-a binecuvântat etc.)?

 

Doamne, păzeşte inima mea de un ritual religios!

 

Domnul binecuvântează o inimă devotată Lui!

Urare de Anul Nou!

11,1 new  *

Ce îţi doreşti pentru anul viitor? Eu îmi doresc să fiu o femeie credincioasă şi o binecuvântare pentru alţii.

Să fii o femeie credincioasă în zilele noastre nu este un lucru uşor. Niciodată viaţa nu a fost aşa o mare provocare. Cu toată tehnologia şi ştiinţa şi posibilităţile materiale, viaţa nu s-a uşurat, ci în fiecare zi parcă este tot mai mult de lucru, sunt tot mai multe lucruri care ne cer timpul şi energia. Aşteptările sunt mari, distracţiile multe, nevoile reale.

Dumnezeu stă gata să ne ajute, ori de câte ori Îi cerem. Să nu uităm că cel mai bun lucru este să cerem înţelepciune de la Domnul prin rugăciune.

Pânza vieţii se ţese cu multe obiceiuri, dar nici un obicei nu-i mai important decât  rugăciunea şi citirea Cuvântului. Aceasta este intenţia mea: prin ceea ce scriu doresc să ajut la formare acestui obicei de a începe ziua cu Domnul în rugăciune şi Cuvânt.

Dacă ai deja acest obicei m-aş bucura şi mă rog Domnului să creşti în cunoştinţa şi experienţa ta cu Domnul.

Îţi doresc un an în care sufletul tău să se bucure în Cuvânt şi rugăciune!

Fii o binecuvântare pentru cei pe care Domnul i-a pus în viaţa ta!

 

Forever better than money and fame is to have God’s joy and peace every day !!!

NOU ! Puteți acum găsi și varianta tipărită a acestor cărți:

  • Înalta chemare a femeii
  • Tată pentru totdeauna
  • Eu vin curând
  • Deschide-mi ochii
  • Schimbă-mi inima
  • Inimi lângă inimi
  • Biruiește
  • Pasiune și Compasiune
  • Ce contează în viață ?

Unde găsiți aceste cărți ?

In Romania: Simona Badea, Facebook (Badea Simonna) si email: Contact.simonabadea@gmail.com

In Europa: Georgiana Dărăban, Facebook, email: geogina2009@yahoo.com si text message: 00324 975 000 18

In America: Ana Tatar Andras, email: anatatar@yahoo.com

La Biserica Creștină Baptistă Nr. 3 “Iris”
Str. Sobarilor Nr. 11-15
Cluj-Napoca

bisericairis@gmail.com
(0264) 432 506

La Librăria Isaharus,

https://www.isaharus.ro/index.php?route=product/search&search=ana%20tatar%20andras

Pentru comenzi în USA and Canada, vă rog să scrieți pe adresa: anatatar@yahoo.com

Pentru varianta electronică,

Click aici:

CĂRȚI CREȘTINE

Binecuvântare sau povară? (9)

1111 blessEvrei 13:7, 17 ,,Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

Ce înseamnă să-mi aduc aminte de cei ce vestesc Cuvântul lui Dumnezeu?

Să îmi aduc aminte de ei în rugăciune? În fapte bune? În recunoştinţă? În vorbe de bine? Ca să-l binecuvântez?

Mă uit eu cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de viaţă? Cât de importantă este viaţa curată a unui om a lui Dumnezeu? Cum îmi doresc să fie sfârşitul vieţii mele?

Urmez eu credinţa celor ce vestesc Evanghelia?

Cât de mult ascult eu de cei ce mă învaţă Cuvântul?

Cât de supusă sunt eu autorităţii pe care Dumnezeu a pus-o în biserica mea?

Cât de mult realizez eu că cineva priveghează asupra sufletului meu?

Cât de mult înţeleg eu responsabilităţile mari pe care le au cei ce conduc biserica (au să dea socoteală de sufletele noastre).

Sunt eu o bucurie pentru păstorul meu şi pentru familia lui? Cum împiedic eu bucuria păstorului şi bucuria bisericii?

Suspină păstorul meu din cauza mea? Suspină fraţii meu din cauza mea?

Cât de mult veghez eu la menţinerea păcii şi unităţii în biserica mea?

Cât de mult mă rog pentru o închinare plăcută Domnului nu omului, o închinare care aduce transfromare şi putere, o închinare în Duh şi Adevăr în biserica mea?

Ce fac eu ca biserica mea să fie supusă autorităţii divine?

 

Doamne, ajută-mă să fiu o binecuvântare pentru păstorul meu

şi pentru biserica mea!

*

Doamne, ajut-mă să fiu o binecuvântare pentru toţi cei din jurul meu!

*

Doamne, binecuvântează pe păstorul meu şi familia lui!

Doamne, binecuvântează biserica mea!