Pace vouă!

Ioan 20:19-23

,,În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: ,,Pace vouă!“ Şi după ce a zis aceste vorbe le-a arătat mâinile şi coasta Sa.
Ucenicii s-au bucurat când L-au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou: ,,Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi”. După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: ,,Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute”.“

Pace vouă! Ce frumos salut. Acesta era salutul între fraţi. Cum de am uitat?
Cum saluţi tu pe fraţi? Crezi că salutul este important?

Cum L-a trimis Tatăl pe Fiul?
Cum i-a trimis Fiul pe ucenici? Cum te trimite Domnul pe tine?

Ce înseamnă ,,Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate”?
Ce înseamnă ,,Celor ce le veţi ţine păcatele, vor fi ţinute”?

Doamne, mulţumesc că Tu mă eliberezi din închisoarea fricii şi mă muţi în libertatea credinţei. Mulţumesc că îmi dai pacea Ta în fiecare zi. Mulţumesc că mi-ai dat Duhul Tău cel Sfânt şi m-ai trimis să vestesc altora iertarea păcatelor prin credinţa în Mântuitorul.

Domnul să alunge frica din viaţa ta, să îţi dea pacea şi bucuria Lui!

Domnul păcii să fie cu tine,

În furtună şi-n zile senine!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s