Vedeţi ce dragoste

1 Ioan 3:1-10

,,Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte după cum El este curat. Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. Ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte. Oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele. Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El Însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubeşte pe fratele său.“

Îţi aminteşti despre prima dată când Tatăl ţi-a arătat dragostea Lui, când ai primit numele de copil al lui Dumnezeu? Cum ţi-a fost bucuria?

Tu ştii unde te duci. Cum te păstrezi curată pentru ziua aceea? Cum te fereşti de păcat ca să trăieşti în neprihănire?

Oare de ce ne spune mereu Domnul să-i iubim pe fraţi? Este uşor pentru tine să iubeşti pe fraţi?

Când ai o nădejde care nu înşeală te fereşti de păcat.

Domnul ţi-a dat o nădejde care nu înşeală!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s