Domnul oştirilor va fi înălţat

Isaia 5

Isaia 5:16 „Dar Domnul oştirilor va fi înălţat prin judecată şi Dumnezeul cel Sfânt va fi sfinţit prin dreptate.”

 

Cum este înălţat Domnul oştirilor în viaţa ta?

Când păcatul este judecat în viaţa mea, prin Cuvântul Domnului, Domnul este înălţat. Când Dumnezeu mă eliberează de sub puterea păcatelor (lăcomie, pofte, plăceri, uşurătate în vorbire, stricăciune morală, înşelăciune, nesocotirea adevărului scris, neîmplinirea adevărului Lui), El este înălţat. Cuvântul Domnului eliberează!

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” Evrei 4:12

Cum este sfinţit Dumnezeul cel Sfânt în viaţa ta?

Păcatul din viaţa mea cere pedeapsa lui Dumnezeu.

Cum este rugăciunea ta când pedeapsa Domnului este peste tine?

Poţi să te rogi ca şi David prin Psalmul 6:1-9?

„Doamne, nu mă pedepsi în mânia Ta şi nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot şi Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi sufletul! Mântuieşte-mă, pentru îndurarea Ta! Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor? Nu mai pot gemând! În fiecare noapte îmi stropesc aşternutul şi-mi scald patul în lacrimi. Mi s-a supt faţa de întristare şi a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtaţi-vă de la mine, toţi cei ce faceţi răul! Căci Domnul a auzit glasul plângerii mele! Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!”

 

Doamne, fie Cuvântul Tău viu şi lucrător în inima mea!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s