Totuşi întunericul…

9mIsaia 9:1-10:4

*

Isaia 9:1a

„Totuşi

întunericul

nu va împărăţi

veşnic.”

*

 

Judecata lui Dumnezeu va cădea peste cei ce continuă în păcatul lor. Mânia lui Dumnezeu este în acord cu bunătatea, sfinţenia, dragostea şi toate atributele Lui.

Eşti de acord cu descoperirea mâniei lui Dumnezeu? Sau crezi că poţi să faci ce vrei tu şi Dumnezeu va fi mulţumit atâta timp cât tu eşti sinceră?

Ce vei face când ziua dezastrului va veni? Unde vei alerga după ajutor? Unde îţi vei lăsa bogăţiile? (Isaia 10:3)

Întunericul şi judecata stau împotriva Luminii şi Cuvântului. Cine Îl urmează pe Domnul nu va sta în întuneric, căci va avea Lumina.

A umbla (urma) cu Domnul Isus înseamnă a avea un „minunat sfătuitor” care mă călăuzeşte în viaţă dându-mi bucurie şi pace. A umbla cu Domnul Isus înseamnă a avea alături de mine pe „Dumnezeul tare”. A umbla cu Domnul Isus înseamnă să-L cunosc pe „Părintele veşniciilor”, Tatăl eternităţii care ţine prezentul şi viitorul în mâna Lui. A umbla cu Domnul Isus înseamnă a mă odihni în braţele „Prinţului Păcii” într-o lume a luptelor, nesiguranţei, zgomotului, confuziilor şi pericolelor de tot felul.

Vrei să ştii mai mult despre Domnul Isus? Citeşte Biblia, roagă-te şi caută părtăşie cu credincioşi care-L urmează.

Doamne, mă bucur să ştiu că întunericul nu va domni veşnic, ci lumina este veşnică. Tu mă vei ajuta să nu umblu în întuneric, să mă feresc de mândrie şi îngâmfare. Te caut Doamne al oştirilor ca să nu mă prindă minciuna, să nu fiu dusă în rătăcire şi pierzare. Mă feresc de nelegiuire, nu vreau să spun cu gura mea mişelii, fug de răutate, de jefuire. Nu vreau să scriu porunci nedrepte, nu doresc să rostesc hotărâri nelegiuite ci mai degrabă să fac dreptate săracilor, să am grijă de văduve şi de orfani.

 

Dorinţa inimii mele este

să stau în lumina Ta!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s