Trezeşte-te! Trezeşte-te!

1 night*

Isaia 51:17-52:12

Isaia 51:9a „Trezeşte-te, trezeşte-te!”

 *

Sunt eu trează faţă de puterea lui Dumnezeu?

Avem o veste bună! Pedeapsa în viaţa credincioşilor are un sfârşit. Dumnezeu ne apără. Porunca lui Dumnzeu este: „Trezeşte-te, trezeşte-te. Îmbracă-te în podoaba ta, pune-ţi hainele de sărbătoare, şezi în capul oaselor, dezleagă-ţi legăturile de la gât (păcatele).

Cei ce sunt treji faţă de puterea lui Dumnezeu găsesc eliberare din păcatul lor.

Cei ce aduc vestea cea bună, vestesc pacea, vestesc mântuirea, vestesc că Dumnezeu împărăţeşte.

Cei ce văd pe Domnul îşi înalţă glasul şi strigă de veselie, izbucnesc în strigăte de bucurie căci Domnul mângâie şi răscumpără poporul Său.

Cei răscumpăraţi recunosc că Domnul Îşi descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.

Cerinţa lui Dumnezeu este să plecăm, să ieşim dintre cei necredincioşi, să nu ne atingem de nimic necurat şi să ne curăţim.

Promisiunea lui Dumnezeu este că El va fi înaintea noastră, în spatele nostru şi ne va proteja.

Sper că realizăm că noi nu avem putere asupra păcatului fără Dumnezeu.

De care păcate trebuie să te depărtezi?

De care păcate îţi cere Domnul să fugi?

Care este porunca Domnului? (Trezeşte-te!)

Care este răspunsul meu?

Care sunt scuzele mele?

Este timpul să fiu trează!

Este timpul să fiu trează faţă de Persoana, Promisiunile şi Puterea Celui Prea Înalt!

Ce vei face săptămâna aceasta ca să dovedeşti că eşti o femeie trează faţă de Persoana, Promisiunile şi Puterea Domnului?

 

Doamne, porunca Ta „Trezeşte-te!” este în inima mea!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s