Binecuvântează

11 thanks*

Psalmi 103:1  Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt!
2  Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
3  El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale;
4  El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5  El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.

*
Psalmi 103:1  Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless His Holy Name.
2  Bless the LORD, O my soul, and forget not all His benefits:
3  Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
4  Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
5  Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

Happy White Friday !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s