Proverbe 21

21*

Proverbe 21

*

Tată Ceresc, inima mea este ca un râu de apă în mâna Ta, pe care îl îndreapţi încotro vrei. Chiar dacă omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, Tu eşti  Cel ce cercetează inimile.

Cred că a face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. De aceea mă păzesc de privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, care nu este decât păcat.

Vreau să fiu harnică, căci planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.

Vorbesc adevărul, căci comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge şi ele duc la moarte.

Nu las invidia în inima mea, căci invidia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept.

Îmi îndrept paşii pe calea cea dreaptă ca să fac ce este bine, dar cel vinovat merge pe căi sucite.

Nu vreau să fiu o femeie gâlcevitoare, căci este scris: ,,Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare”.

Sufletul meu doreşte binele, dar sufletul celui rău doreşte răul şi semenul lui n-are nici o trecere înaintea lui.

Caut înţelepciunea şi învăţătura curată, de aceea mă depărtez de batjocură, pedeapsă şi prostie, căci când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa.

Ajută-mă să i-au aminte şi să văd că în casa celui rău vine ruşinea şi nenorocirea.

Nu vreau să îmi astup urechea la strigătul săracului, ca nu cumva nici eu să nu  capăt răspuns, când voi striga.

Învaţă-mă cum să potolesc mânia, căci este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază.

Nu mă abat de la calea înţelepciunii; nu iubesc petrecerile care duc la lipsă; nu iubesc vinul şi untdelemnul dresurilor care nu aduc nici un folos; căci cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană.

Te rog să mă ajuţi să nu fiu o nevastă supărăcioasă.

Binecuvântează locuinţa mea, căci comori de preţ şi untdedelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte.

Urmăresc neprihănirea şi bunătatea, ca să găsesc viaţă, neprihănire şi slavă.

Dă-mi înţelepciune, căci înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor şi doboară puterea în care se încredeau.

Îmi păzesc gura şi limba ca să îmi scutec sufletul de multe necazuri.

Mă cercetez ca să nu las mândria, trufia, batjocura şi îngâmfarea să lucreze în viaţa mea.

Lucrez cu mâinile mele, căci poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.

Mă lupt cu toate poftele, în fiecare zi, căci vreau să fiu neprihănită şi fără  zgârcenie.

Fie jertfele mele plăcute înaintea Ta şi gândurile mele curate, căci jertfa celor răi este o scârbă înaintea Ta, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.

Ascult adevărul, căci martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.

Tată Ceresc, păzeşte-mă de o înfăţişare neruşinată, căci vreau să fiu omul fără prihană care îşi îmbunătăţeşte calea.

Tată Ceresc, ajută-mă să fiu întotdeauna de partea Ta, căutând înţelepciunea,   priceperea şi sfaturile Tale.

Mă pregătesc pentru ziua bătăliei şi mă bucur să fiu de partea Ta, căci biruinţa este a Domnului şi Tu îmi vei da biruinţă.

 

Doamne, mă rog pentru familia mea şi biserica mea

să biruim răul prin bine!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s