Noi nu L-am băgat în seamă

1Isaia 52:13-53:1-3

Isaia 53:3b

„Noi

nu

L-am

băgat

în seamă.”

*

De ce de multe ori nu-L băgăm în seamă pe Domnul?

De ce vrem să trăim aşa cum place firii pământeşti?

De ce suntem aşa de neatenţi cu starea noastră spirituală?

Sunt păcătos pentru că fac păcate sau fac păcate pentru că sunt păcătos?

Biblia ne spune că noi toţi, de la Adam încoace, ne-am născut păcătoşi; toţi avem o natură păcătoasă. Faptul că facem lucruri pe care Dumnezeu ni le-a interzis şi nu facem ce ne-a poruncit să facem, dovedeşte moştenirea noastră păcătoasă şi mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului este gata să se descopere. Ca şi Adam şi Eva, încercăm să învinovăţim pe alţii pentru păcatele noastre. De multe ori ne uităm urât la cei ce ne depăşesc pe şosea fără să observăm că viteza maşinii noastre este prea mare. Dăm vina pe părinţi, pe profesori, pe păstori, pe alţii, pe circumstanţe, de multe ori.

De ce credem că alţii sunt responsabili pentru greşelile noastre? Pentru că vrem alţii să fie responsabili pentru consecinţele păcatelor noastre. În adâncul fiinţei noastre realizăm că cineva trebuie să plătească, chiar dacă ne ascundem după deget de multe ori. Ascundem păcatele, controlăm consecinţele şi când cădem, dăm vina pe alţii.

Avem nevoie de ajutor. De unde ne vine ajutorul? Dumnezeu cunoaşte nevoia noastră şi este gata să ne ajute. Dumnezeu are un răspuns pentru păcatul şi vinovăţia omului. În Isaia 53, vedem suferinţa, moartea, îngroparea, înălţarea şi a doua venire a Domnului Isus, Salvatorul lumii. Suferinţa şi gloria lucrează împreună. În ciuda agoniei şi suferinţei, Robul Domnului va birui. Va învia (Fapte2:32), va fi înălţat (Luca 24:51) şi va şedea la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl (Filipeni 2:9). Mulţi s-au îndoit de acest lucru la cruce, dar va veni o vreme când înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră. Toţi vor păstra linişte şi tăcerea înaintea Lui.

Recunoşti că ai o natură păcătoasă?

Învinovăţeşti pe alţii cu uşurinţă?

Crezi că alţii sunt responsabili pentru greşelile tale?

Îţi ascunzi păcatele?

Unde cauţi ajutor când ai căzut?

Cunoşti răspunsul Domnului pentru păcatul şi vinovăţia omului?

Păstrezi tu linişte şi tăcere înaintea Domnului când vezi şi auzi ce spune El?

Doamne, păzeşte inima mea de lipsa de responsabilitate!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s