Viitor minunat

11*

Isaia 65:17-25

Isaia 65:17 „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou;

aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute

şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.”

*

Cum este descris viitorul de către proorocul Isaia?

Va fi un cer nou, un pământ nou şi nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute (durerea, amintirea lucrurilor rele, suferinţa, plânsul, frământările zilnice). Va fi bucurie şi veselie pe vecie. Nu va fi plâns, nici ţipete. Nu vor fi copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Va fi siguranţă, va fi pace. Oamenii se vor bucura de lucrul mâinilor lor, nu vor munci degeaba. Toţi vor fi binecuvântaţi. Nu vor mai fi animale sălbatice. Va fi o mare transformare în lumea animală. Nu va fi nici o vătămare. De ce? Pentru că va fi binecuvântare!

Ce viitor minunat! Ce viitor minunat a pregătit Domnul pentru cei credincioşi! Îţi dă această prezentare speranţă? Îţi dă tărie şi mângâiere în ceasul greu? Îţi dă pace în mijlocul furtunii?

Ceea ce experimentăm aici este temporar. Ne dorim Împărăţia Tatălui.

Crezi că acest text vorbeşte despre o reînnoire a poporului Israel sau despre starea credincioşilor la revenirea Domnului Isus? Amândouă? Cum corelezi textele următoare: 2 Petru 3:10-13; Apocalipsa 20:4-6; 21:1-8 cu Isaia 65?

Ca şi credincioşi, încă de aici de pe pământ experimentăm reînnoirea în fiecare zi, căci noi suntem botezaţi în Cristos, şi ne îmbrăcăm cu El zilnic.

2 Corinteni 5:17 ne spune: „Căci, dacă este cineva în Cristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi”.

Eşti o creaţie nouă în Cristos? Cum?

Eu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele mele şi Îl urmez cu bucurie. Nu mă mai uit înapoi, ci doar la prezent şi la viitor, trăind în ascultare de legile şi poruncile Lui. Nu sunt perfectă, dar sunt în lucru. Sunt în mâna Olarului. Sunt atentă la atitudinile mele, relaţiile mele, relaţia cu Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

 Doamne, Îţi mulţumesc că mi-ai înnoit inima!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s