Duhul Sfânt

Holy_SpiritFaptele Apostolilor 1:8  ,,Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Luca a primit o putere când Duhul Sfânt S-a coborât peste el şi a fost martor care a vestit Împărăţia.

Luca a apreciat rolul femeilor în biserică şi a recunoscut calităţile şi abilităţile lor. Cu mare grijă a lăsat în scris despre femeile pe care le-a întâlnit. Unele femei au fost persecutate, altele au fost parte a lucrării bisericii. Numele unor femei a rămas scris: Maria-mama Domnului, Dorca, Maria-mama lui Marcu, Safira, Priscila, Drusila, Berenice, Lidia, Damaris, Roda.

Scrierile lui Luca ne arată importanţa prezenţei şi puterii Duhului Sfânt în viaţa credinciosului, ne descoperă suveranitatea lui Dumnezeu şi ne încurajează la bucurie.

Ucenicii Domnului nu au avut putere să înfrunte provocările opoziţiei forţelor întunericului şi ale ,,prinţului lumii acesteia”.

Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt este esenţială şi este temelia fiecărui capitol.

Crezi că poţi fi biruitoare fără puterea Duhului Sfânt? Te temi de puterea celui rău?

Crezi că Dumnezeu cauzează toate lucrurile, chiar tragediile, persecuţia, neînţelegerile, aşa ca ele să lucreze împreună pentru binele celor ce iubesc pe Domnul (Romani 8:28)? Luca descrie câteva evenimente în care obstacolele au devenit mulţumire şi optimism (moartea lui Ştefan, persecuţia lui Irod care a adus o eliberare miraculoasă care a cauzat răspândirea Cuvântului, discuţiile despre tăierea împrejur care au adâncit dragostea între fraţi, suferinţa lui Pavel care a dus vestea cea bună până la Roma).

Trăieşti ca Pavel? Prin încercările vieţii aştepţi şi crezi că Dumnezeu va face ca toate lucrurile să lucreze spre binele tău? Vei cere ajutorul Domnului? Vei cere să vezi binele pe care ţi-l dă El?

Prezenţa şi activitatea Domnului Isus, cel înviat, este o continuă bucurie, o continuă realitate pentru Luca (Luca 20:24; 21:13-14). Este atent ca prezenţa Duhului Sfânt să fie în el, să locuiască în el. Bucuria este rezultatul iertării păcatelor. Călăuzirea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, părtăşia cu alţi credincioşi şi cunoaşterea lui Dumnezeu sunt bucurie pentru orice credincios. Biserica primară a trecut prin mari greutăţi totuşi credincioşii au ştiut să se bucure. Deseori Luca exprimă dragostea lui pentru Cristos printr-o bucurie constantă în fiecare circumstanţă a vieţii. Ce faci tu?

 

Tu ai nevoie de prezenţa şi puterea Duhului Sfânt în viaţa ta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s