Aleg să mă închin Fiului lui Dumnezeu

jesus*

Matei 26:63-64: ,,Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus „Sunt!” „Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”

Ce a făcut Domnul Isus în momentele cele mai grele din viaţa lui? Cum a  răspuns la întrebările acuzatorilor? Ce facem noi în crizele vieţii? Putem alege să ne închinăm Celui Sfânt sau putem alege să-L respingem pe Cel Sfânt. Nu există cale de mijloc.

Preotul Ana, preotul Caiafa, Irod, Pilat şi tot Sanhedrinul, au avut ocazia să stea faţă în faţă cu Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Salvatorul, dar L-au respins pe Salvatorul lumii.

Dumnezeu dă fiecărui om ocazia să aleagă să I se închine Lui sau să-L respingă. Prin necazurile vieţii avem nevoie de înţelepciune şi experienţă ca să alegem ceea ce este bine. Petru s-a lepădat de Domnul, dar el a avut o credinţă autentică, L-a iubit pe Domnul cu adevărat şi s-a pocăit de păcatul lui. Domnul l-a restaurat, şi Petru a ajuns să vestească Evanghelia la sărbătoarea Cincizecimii, unde peste trei mii de oameni s-au întors la Domnul cu credinţă şi au fost iertaţi de păcatele lor. Care este alegerea ta? Vei alege închinarea faţă de Salvatorul lumii?

Doamne, aleg să mă închin Ție, chiar și atunci când este greu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s