Familia mea

familyMatei 12:45-50

Matei 12: 50: ,,Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”

Familia Domnului Isus a venit la El. Domnul Isus Hristos a folosit venirea familiei Lui ca să ne arate cât de importantă este credinţa. Cât de esenţială este credinţa pentru tine? Credinţa ne plasează în familia Domnului. Faci parte din familia Domnului? 1 Ioan 3:1-3, afirmă: ,,Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.” Ce mare privilegiu! Ce glorioasă promisiune! Ce mare har să fim în familia Domnului Isus! Ce mare har să cunoaştem voia Lui! Ce mare har să avem un Tată în ceruri care ne iubeşte şi ne iartă! Credinţa ne include în familia lui Dumnezeu!

Felul în care răspundem faţă de persoana şi lucrarea Domnului Isus Hristos, are consecinţe imediate şi eterne. Ai îndoieli cu privire la persoana şi lucrarea Domnului Isus? Eşti indiferentă faţă de persoana şi lucrarea Domnului Isus? Te-ai predat Domnului Isus? Eşti rebelă? Ai ales credinţa? Oricine are o credinţă activă face parte din familia lui Dumnezeu. Oricine face voia Tatălui care este în ceruri este inclus în familia lui Dumnezeu.

A nu răspunde la chemarea Domnului Isus înseamnă a-L refuza. Cum reacţionează oamenii la chemarea Domnului Isus? De ce crezi că au aceste reacţii? Care este experienţa ta? De unde vin cuvintele şi acţiunile noastre? Din inimă! Proverbe 4:23-27, ne atenţionează: ,,Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale! Ochii tăi să privească drept şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă şi toate căile tale să fie hotărâte: nu te abate nici la dreapta nici la stânga şi fereşte-te de rău.” Ce Îi vei cere Domnului să facă în inima ta în această săptămână? Să te ajute să-L iubeşti mai mult? Să te bucuri de promisiunile Lui? Să-ţi aminteşti de avertizările Lui?

Poate te întrebi ca şi Ioan Botezătorul: Este Evanghelia adevărată sau am făcut o greşeală? De ce mă lasă Domnul să sufăr pentru credinţa mea? Dacă aceasta este atitudinea ta, te vei ruga Domnului să-ţi schimbe gândirea? Vei alege să primeşti mângâiere în promisiunile Lui şi să-ţi foloseşti viaţa ca să-L prezinţi pe Domnul Isus celor ce nu-L cunosc? Te vei ruga Domnului să te elibereze de prejudecăţi şi atitudini nepotrivite? Vei căuta să te depărtezi de religiozitate şi să dezvolţi relaţia ta personală cu Domnul Isus Hristos? Te vei supune voii Lui? Te vei bucura de odihna Lui? Vei părăsi presiunea lucrurilor zilnice ca să stai la picioarele Lui în odihnă şi pace?

Doamne, Îți mulțumesc pentru familia mea, familia Domnului Isus.

Doamne, Tată ceresc, mă bucur să fiu copilul Tău, mă bucur să am o relație vie cu Tine!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s