Armătura lui Dumnezeu

armEfeseni 6:10-18: ,,Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”

Adevărul ne ajută să nu cedăm credinţelor lumii sau minciunilor.

Platoşa neprihănirii ne ajută să fim drepţi, cinstiţi, buni, smeriţi şi generoşi.

Evanghelia păcii ne ajută să fim mulţumiţi în timpuri grele şi nesigure.

Scutul credinţei ne păstrează încrederea în promisiunile lui Dumnezeu.

Coiful mântuirii ne ajută să păstrăm credinţa în Domnul Isus Hristos, care a murit şi a înviat.

Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu care biruie duşmanul.

Rugăciunea şi vegherea ne dau echilibru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s