Taina jertfei

ARMONIA MAGAZINE - USA

My Utmost for His Highestby Oswald Chambers

„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge…” loan 7:38

Isus n-a spus: „Cine crede în Mine va cunoaşte binecuvântarea plinătăţii lui Dumnezeu”, ci: „Din cel ce crede în Mine va curge tot ceea ce primeşte”. Învăţătura Domnului nostru este întotdeauna împotriva realizării de sine. Scopul Lui nu este dezvoltarea omului; scopul Lui este să-l facă pe om să fie exact ca El, iar caracteristica Fiului lui Dumnezeu este dăruirea de Sine.

View original post 262 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s