Vedenie

Vedenie

Apocalipsa 17:1-6

Apocalipsa 17:3: ,,Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.”

                Această femeie reprezintă lumea și poftele ei. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții aparțin lumii și Dumnezeu ne spune să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume. Poți să vezi contrastul dintre lucrurile lui Dumnezeu și cele interzise? Care lucruri te atrag mai mult: cele lumești sau cele cerești? Matei 6: 19-21 ne spune: ,,Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”

Dumnezeu va înfrânge lumea și toate sistemele care I se opun. Loialitatea față de Hristos este incompatibilă cu pofta, plăcerile și puterea lumii. Ființa umană este atrasă de strălucirile lumii, de căile lumii. Trăim vremuri grele când felul de trai al creștinilor seamănă cu felul de trai al lumii. Cea mai mare provocare în viața creștinilor nu este persecuția, ci seducția lumii. Înfluența răului crește în viața creștinilor și mulți cad, trăind ca lumea. Creștinii cheltuiesc banii ca și necreștinii. Creștinii petrec timpul ca și necreștinii. Păcatul imoralității sexuale crește între cei credincioși. Divorțul este în creștere între cei credincioși. În multe familii de creștini prioritățile în creșterea copiilor sunt aproape la fel ca și în familiile de necredincioși: sport, muzică, dans, jocuri și vacanțe. Învățătura biblică lipsește în multe case. Nu mai rămâne timp pentru studiul Bibliei și pentru rugăciune. Care sunt valorile tale? Care sunt prioritățile tale? Îl iubești pe Domnul mai mult decât orice? Îl cauți pe Isus mai mult decât orice? Reflectă viața ta faptul că ești diferită de lumea în care trăiești?

Foarte multe lucruri rele sunt împachetate frumos ca să arate bine și să atragă privirile și interesul. Nu întotdeauna căpătăm ceea ce vedem, căci înșelătoria este mare. Aceasta este metoda lumii: să atragă, să înșele. Cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie în loc să cheltuim bani pentru Împărăția lui Hristos. Prea adesea vrem să ne distrăm trupul și neglijăm sufletul. Nu contează cât de atrăgătoare este lumea, Hristos este cea mai mare comoară și bucurie. Domnul Isus este mult mai mult decât poate lumea oferi! Acest lucru trebuie să se reflecte în felul nostru de trai: în căsătorie, în cheltuirea banilor, în creșterea copiilor, în relații, în tot ce facem.

Doamne, ajută-mă să nu iubesc lumea și poftele ei!

Advertisements

Prima și cea mai importantă poruncă

Domnul Isus ne-a spus că prima și cea mai importantă poruncă este să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima (Matei 23:36-40).

Care sunt atitudinile și faptele care demonstrează că o persoană sau o biserică a uitat ce înseamnă porunca Domnului?

Cei ce nu mai iubesc, nu mai sunt interesați de biserică, de lucrarea și bunul mers al bisericii. Spiritul critic este foarte bine dezvoltat în cei ce nu mai iubesc.

Este descurajator să vedem cum se strică multe relații din cauza celor care sunt plini de critică. Egoismul este o atitudine greșită. Lipsa de grijă față de frați este atitudine greșită.

Cum îți exprimi dragostea față de Dumnezeu și față de alții? Cât de mult te definește slujirea și încurajarea? Poate te cercetează Domnul și îți cere să ai urechi care aud și ascultă. Poate te cheamă Domnul să te pocăiești, să ierți tot și toate, să părăsești păcatul și să trăiești în curăție.

Muzica

Geneza 35: 2-3: ,,Iacov a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,  ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”

Este necesar să vedem care sunt dumnezeii străini pe care trebuie să-i scoatem afară din mijlocul nostru, care sunt idolii pe care noi și cei dragi ai noștri îi iubim, ce trebuie să scoatem afară din casele noastre, cum să ne împotrivim răului. Domnul este cu noi în călătoria pe care o facem prin viaţă. El ne învaţă să ne împotrivim păcatului şi influenţelor rele. Nu este uşor să-i învăţăm pe copiii noştri cum să se împotrivească răului. Responsabilitatea părinţilor este mare în ceea ce priveşte stabilirea valorilor biblice în casele lor. Un lucru important este ca părinţii să-i înveţe pe copii să iubească muzica bună. Toți oamenii iubesc muzica, mai mult sau mai puțin. Muzica poate să devină un dumnezeu străin în biserică. Muzica poate să devină un idol pentru mulți credincioși neatenți la valorile spirituale. Muzica bună este o valoare. Care este muzica bună? În multe case este mult necaz din cauza muzicii pe care o iubesc cei tineri. Muzica poate să fie un idol, să fie murdară, să ne influențeze la rău și la păcat. Să te rogi pentru copiii tăi ca să iubească muzica bună. Trebuie să știm care muzică ar trebui să o scoatem afară din casele noastre și din Casa Domnului.

Începem să uităm cu toţii ce este muzica duhovnicească despre care citim în Biblie. Ar trebui să păstrăm în bisericile noastre şi muzica părinţilor şi a bunicilor noştri. Putem să-i motivăm pe copiii talentaţi să înveţe să cânte la un instrument. Putem să-i ajutăm pe cei mai puţin talentaţi să aprecieze muzica bună. Ne dorim să renunţăm la muzica firească din bisericile noastre. Ce este o muzică firească? În înţelegerea mea, o muzică firească este plăcută trupului şi minţii (are cuvinte plăcute), dar nu este plăcută Domnului. Domnul nu o acceptă pentru că nu El este cel înălţat, ci omul. Muzica firească nu are puterea de a transforma inima omului: rămânem aceleaşi persoane pline de păcat şi de pofte şi după cântare. Când a fost ultima dată când Domnul S-a coborât prin cântare cu prezenţa Lui în inima ta? Când te-ai prăbuşit înaintea Lui pentru că ţi S-a descoperit ca fiind Cel Sfânt, care merită toată închinarea? Cercetează-ți experienţele și trăirile tale când cânţi laudele Domnului.

Nu știu ce muzică se aude în casa ta, în maşina ta, în biserica ta. Nu știu cât de mult îţi vorbeşte Domnul prin muzică sau cât de multă linişte îţi dă prin muzica pe care o asculţi. Ce muzică asculţi în ziua bucuriei şi ce muzică asculţi în ziua necazului? Cei din jur învaţă din observaţiile tale cu privire la muzica duhovnicească. Cred că te rogi pentru biserica ta ca să cânte cântări duhovniceşti. Cred că te rogi pentru cei care aleg cântările şi le cântă în biserica ta. Cred că te rogi Domnului ca să te ajute să eviţi critica faţă de muzica altora. Poate ai încercat să vorbeşti înţelept cu cei care conduc cântările în biserica ta şi să le propui să cânte o cântare duhovnicească. Nu știu cât de limitat este repertoriul în biserica ta. Te-ai gândit vreodată că poate Domnul te cheamă să te rogi pentru cei care aleg cântările în biserica ta? Ţi-ar fi greu să te rogi un minut pe zi pentru biserica ta, ca Domnul să îi binecuvânteze pe cântăreţi, ca ei să fie oameni duhovniceşti, oameni smeriţi şi curaţi, care cântă cântări duhovniceşti?

Roagă-te pentru muzica şi cântăreţii din biserica ta!

Inima mulțumită e binecuvântare

Geneza 26:12-24

Geneza 26:24: ,,Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine; te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa, din pricina robului Meu, Avraam”.”

Isaac a făcut un lucru nou: a semănat şi a strâns rod însutit (adică, de o sută de ori mai mult decât a semănat) în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. Isaac s-a îmbogăţit tot mai mult, până când a ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite şi turme de oi şi un mare număr de robi; de aceea, Filistenii îl invidiau. De ce a fost invidiat de alţii? Să nu uităm că era foamete în ţară şi nu toţi aveau roade de pe pământul lucrat, aşa cum avea Isaac. Nu știu ce binecuvântări ale altora invidiezi, dar să știi că atunci când invidiem pe cineva, de fapt, Îi spunem lui Dumnezeu că nu ne-a dat suficient. A fi mulţumit cu ceea ce am, înseamnă a mă supune lui Dumnezeu.

Cheamă Numele Domnului

Geneza 13:4: ,,Şi acolo, Avram a chemat Numele Domnului.”

Avraam s-a întors la locul de închinare, la Betel şi a chemat Numele Domnului. Ce înseamnă să chemi Numele Domnului? Cum chemaţi Numele Domnului în familia voastră? Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să se mute în altă ţară. Mutarea în altă casă sau în altă ţară nu este uşoară. Poate tu nu te vei muta, dar poate că se vor muta vecinii tăi. Cum îi vei încuraja pe cei care se mută în alt oraş sau în altă ţară? Prietenia şi ajutorul tău pot fi un balsam pe rană. Pregăteşte-l pe copilul tău pentru schimbările pe care le va întâmpina în viaţă. Învaţă-l să cheme Numele Domnului în ajutor. Adevărurile Scripturii au un înţeles special atunci când trecem prin schimbătoarele circumstanţe ale vieţii. Găsim putere şi binecuvântări pe măsură ce citim Biblia împreună cu scumpii noştri copii. Să învăţăm să privim deasupra frământărilor zilnice şi să aşteptăm viitorul cu bucurie, anticipând revenirea Domnului Isus.

Roagă-te împreună cu fiul tău sau cu fiica ta pentru toate detaliile schimbării. Dacă vezi  tensiune sau îngrijorare, opreşte-te şi roagă-te. Lasă-l pe copilul tău să vadă că te încrezi în Dumnezeu şi în ajutorul Lui. Atitudinea ta va influenţa atitudinea copilului tău. Din când în când, explică schimbările care urmează să fie făcute. Ţine-i pe toți ai casei la curent cu evenimentele noi. Copiii se îngrijorează mai puţin dacă ştiu ce urmează să se întâmple. Fă planuri din timp. Fă cercetări cu privire la lucrurile noi (şcoală, vecinătate, magazine etc.). Permite-i copilului tău să-i informeze pe cei dragi şi pe prieteni despre noutăţile din viaţa lui. Ascultă temerile copilului tău şi însoţeşte-l atunci când merge la culcare, asigurându-l că totul va fi bine. Spune-i povestiri amuzante despre alţii, care au experimentat noutăţile vieţii cu mult curaj. Fă liste cu lucruri care vor rămâne la fel (familia, jucăriile, patul, Dumnezeu etc.) şi liste cu lucruri noi (casă, şcoală, biserică, prieteni noi etc.). Păstrează poze ca amintiri. Păstrează o înregistrare video, dacă poţi, cu lucrurile vechi, căci ea va fi o amintire frumoasă. Lasă-l pe copil să te ajute la împachetat şi în tot procesul mutării într-un loc nou. Vizitează cu copilul mai multe case sau cartiere ca să se familiarizeze cu locuri noi. Roagă-te înainte de a părăsi un loc şi mulţumeşte-I Domnului pentru că ai avut un adăpost, unde să locuieşti pentru o vreme. Roagă-te şi pentru cei care vor veni în casa de unde pleci. Binecuvântează oamenii, şi copiii tăi vor ajunge să-i preţuiască pe alţii.

O mutare în alt loc este un timp de reevaluare. Sunt anumite activităţi care au valoare şi trebuie păstrate, dar altele vor fi excluse. Despărţirea de prieteni este o ocazie pentru copil ca să înveţe dependenţa de Dumnezeu, care este tot timpul lângă el, mai ales atunci când pierde pe cineva (prieteni, membri din familie sau biserică). Dependenţa de Dumnezeu în schimbările vieţii ne maturizează credinţa. Roagă-te pentru călăuzirea Domnului în ceea ce priveşte alegerea unei noi biserici. Dacă devenim membri ai unei biserici care împărtăşeşte aceleaşi valori spirituale, ne vom simţi mai acasă. Fii atentă să nu faci să pară un eveniment trist părăsirea locului şi mutarea în alt oraş, căci acest eveniment poate să fie o oportunitate ca să creşteţi spiritual şi să experimentaţi alte binecuvântări. Cere-I Domnului călăuzire în fiecare zi, ca să vezi prezenţa Lui şi felul cum lucrează El în familia ta – prin toate schimbările vieţii.

Cheamă Numele Domnului prin toate schimbările vieţii!

Curcubeul

Când vedem curcubeul pe cer, ne amintim de credincioşia şi de bunătatea lui Dumnezeu. Să Îi mulţumeşti Domnului pentru bunătatea şi pentru credincioşia Lui. Vrei să scrii astăzi o mulţumire Domnului? Dumnezeu nu ne-a promis că nu vom trece prin furtuni şi prin greutăţi, dar ne-a promis că va fi cu noi, pentru ca ele să nu ne distrugă. Când vine furtuna în viața ta să nu ignori promisiunile Domnului, să nu te întrebi de ce ţi s-a întâmplat tocmai ţie aşa ceva, să nu te îndoieşti de bunătatea, dragostea, iertarea şi credincioşia lui Dumnezeu. Unde este atenţia ta în mijlocul greutăţilor vieţii? Să te uiți la Curcubeul multicolor, să ceri harul Lui şi să te încrezi în Tatăl cel ceresc. Dacă treci prin furtună chiar acum, să nu lași gânduri negre să îţi întunece mintea. Tu să-ţi păstrezi atenţia la Domnul, chiar şi în mijlocul furtunii.

Image result for rainbow God is good