Să creștem

Efeseni 4:15: ,,… ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”

Trăim o perioadă în care putem crește în omul dinlăuntru. Putem să ne dezvoltăm calitățile pe care le dorim.

Dacă vrei să devii persoana care ai fost creată să fii, trebuie ca în mod intenționat să cauți creșterea și dezvoltarea ta în fiecare zi. Cât timp ai pe zi pentru dezvoltarea ta?

Sacrificiile sunt absolut necesare ca să vezi schimbare în viața ta. Să dezvoltăm atitudini corecte, să învățăm despre punctele noastre tari și slabe, să ne descoperim pasiunea, să ne definim scopurile pe care vrem să le atingem, să ne dezvoltăm abilitățile, să creștem în înțelegerea imaginii de sine, să devenim persoane mai bune, să ne dezvoltăm caracterul, să învățăm metode noi de a ne pregăti pentru viață, să dezvoltăm relații sănătoase, să învățăm să folosim înțelept timpul și banii, să ne îmbogățim sufletește. Doamne, ajută. Ce anume faci zilnic pe drumul dezvoltării personale?

Doamne, ajută-mă să nu mă opresc din creșterea și dezvoltarea mea.

Iubesc pe Domnul

Iubesc pe Domnul pentru cine și ceea ce este El pentru mine.

Psalms 116:1  Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
2  Da, El Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea.
3  Mă înfăşuraseră legăturile morţii, şi m-apucaseră sudorile mormântului; eram pradă necazului şi durerii.
4  Dar am chemat Numele Domnului, şi am zis: „Doamne, mântuieşte-mi sufletul.”
5  Domnul este milostiv şi drept, şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
6  Domnul păzeşte pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit.
7  Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi-a făcut bine.
8  Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrămi, şi picioarele de cădere.
9  Voi umbla înaintea Domnului, pe pământul celor vii.
10  Aveam dreptate când ziceam: „Sunt foarte nenorocit!”
11  În neliniştea mea, ziceam: „Orice om este înşelător.”
12  Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?
13  Voi înălţa paharul izbăvirilor, şi voi chema Numele Domnului;
14  îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului, în faţa întregului Său popor.
15  Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.
16  Ascultă-mă, Doamne, căci Sunt robul Tău: robul Tău, fiul roabei Tale, şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.
17  Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire, şi voi chema Numele Domnului;
18  îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului în faţa întregului Său popor,
19  în curţile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudaţi pe Domnul!

Bogăția cea mai mare

Matei 19:23-20:16

Matei 19:26: ,,Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”

Trebuie să știm ce este cu neputinţă la oameni şi ce este cu putinţă la Dumnezeu. Domnul Isus a ştiut că realizările personale şi bogăţia dau o siguranță falsă şi duc la o securitate temporară. Pentru mulți, astăzi, orice bogăţie este considerată merit şi suntem tentați să ne băzăm pe faptele noastre, pe meritele noastre. Uneori, ne găsim împlinirea în activităţi religioase, în carieră, educaţie sau relaţii. Dar, cu privire la viaţa veşnică, Domnul Isus ne spune şi nouă, aşa cum a spus şi tânărului bogat, că trebuie să renunţăm la toate lucrurile care ne fură inima şi să-L urmăm. Cei ce cred că au stabilitate, siguranţă şi succes fără Dumnezeu, nu pot să fie devotaţi lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să schimbe oameni care sunt mulţumiţi cu lucrurile pământeşti. Nimic nu este imposibil pentru El. Oare ce s-ar fi întâmplat cu tânărul bogat dacă ar fi recunoscut că nu poate să renunţe la bogăţie şi are nevoie de ajutorul Domnului? Domnul ar fi putut să dezlege inima lui de iubirea de bogăţie. Nu era bucurie şi împlinire în viaţa acestui om. De ce s-a întristat? Posesiunile lui erau o falsă siguranţă.

Domnul Isus nu ne spune să renunţăm la bogăţiile noastre ca să intrăm în Împărăţia Lui, dar nu este nici o îndoială că a aparţine Lui, înseamnă viaţă schimbată. Domnul Isus ne cere un devotament serios, din toată inima, faţă de El şi Împărăţia Lui. Iată ce spune Pavel, apostolul, în Filipeni 3:8-14: ,,Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”

Ucenicii au avut o descoperire dumnezeiască. Domnul Isus nu a spus că este dificil, ci imposibil pentru un bogat (a cărui inimă este legată de bogăție) să intre în Împărăţia cerurilor. Ucenicii erau interesați de situaţia lor, de viitorul lor. Ei cunoşteau din Vechiul Testament că Mesia va domni şi se gândeau deja la domnia lor împreună cu Mesia. Petru a avut curajul să spună ce gândeşte: „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat; ce răsplată vom avea?” Domnul Isus a cunoscut sacrificiile ucenicilor şi le-a promis binecuvântări cereşti şi pământeşti. Domnul Isus a promis răsplătiri celor ce renunţă la posesiuni materiale sau la anumite persoane, de dragul Lui. Cei ce renunţă la anumite lucruri de dragul Domnului Isus şi de dragul Evangheliei, nu au nici un motiv să se plângă. Mulţi creştini renunţă la anumite lucruri ca să fie o bucurie, o binecuvântare pentru alţii, şi vor primi răsplată, căci Dumnezeu nu trece cu vederea sacrificiul pentru Hristos. Cei care sunt respinşi în familie sau în unele relaţii, cei ce îşi pierd statutul social sau venitul (locul de muncă), învaţă şi experientează purtarea de grijă a Domnului în toate nevoile vieţii. Domnul Isus nu ascunde faptul că cei ce Îl urmează vor fi persecutaţi. A-L urma pe Domnul, înseamnă renunţare, dar şi experimentarea purtării Lui de grijă şi a prezenţei Lui în persecuţie.

Doamne, Tu-mi eşti bogăţia cea mai mare!

Generozitate

Definiția lui Dumnezeu este bunătate. Bunătatea dăruiește. Bunătatea este generozitate. Lumânarea ta nu se stige când aprinzi alte lumânări. Nimeni nu este onorat pentru ceea ce primește, ci pentru ceea ce dăruiește. Generozitatea este cel mai înalt mod de trăire.

Biblia spune că e mai ferice să dai decât să primești. Faptele Apostolilor 20:35: ,,În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” Această calitate începe în inimă. Când te gândești la oamenii generoși, cine îți vine în minte?

Acum îmi vin în minte cei ce au grijă de bolnavii din toate spitalele. Și mă rog pentru toți cei din sistemul sanitar ca să dăruiască bunătate tuturor bolnavilor, chiar dacă pentru ei este sacrificiu. Fie mâna Domnului peste toți bolnavii și peste îngrijitorii lor.

Doamne, ai milă!

Te rugăm, îndură-Te!