Trăiește prin credință !!!

Trăieşte prin credinţă!

Geneza 11:10-32

Faptele Apostolilor 7

Faptele Apostolilor 7:2b-3: ,,Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. Şi i-a zis: „Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta”.”

Imaginează-ţi cartea Geneza ca un film. Începi să vezi o lume perfectă, apoi, atenţia cade asupra a doi oameni care, într-un mod tragic, fac alegeri greşite. Muzica se schimbă pentru tot restul vieţii lor. Istoria face paşi rapizi până când apare un alt om în prim plan: Noe, alesul lui Dumnezeu care, împreună cu familia lui, este salvat în timpul Potopului. Această familie are un nou început într-o lume nouă. Apoi, nu se schimbă decât o scenă şi iar vedem răul prezent. Încă o dată, oamenii aleg să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Turnul Babel se ridică şi cade. Familiile sunt împrăştiate pe pământ. Omul nu poate scăpa de acest declin moral. Cunoştinţa despre Dumnezeul cel adevărat pare pierdută. Din nou, apare un om în atenţia noastră: Avraam. Este el diferit de alţii? Următoarele 39 de capitole din Geneza prezintă viaţa acestui om şi a familiei lui până la al treilea neam. Dumnezeu a ales să-Şi împlinească planurile prin acest om şi prin descendenţii lui. Prin Avraam, Dumnezeu a binecuvântat toate naţiunile pământului. Pentru că Avraam a avut credinţă, Dumnezeu i-a dat un nou început.

Avraam este figura centrală din cartea Geneza. El este tatăl poporului evreu. Toţi cei care au credinţă sunt copiii spirituali ai lui Avraam (Galateni 3:7). Avraam a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Dacă tu crezi promisiunea lui Dumnezeu, credinţa ta este socotită ca neprihănire (2 Corinteni 5:21). Când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, i-a dat un nou început şi o nouă direcţie pentru viaţa lui. Deşi uneori s-a îndoit şi a căzut, Avraam s-a pocăit şi a continuat să depindă de Dumnezeu. Avraam s-a bucurat de părtăşia lui cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a numit prietenul Lui (Isaia 41:8). Viaţa lui Avraam ne arată că Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei care se încred în El şi Îl ascultă. Pe măsură ce Îl urmăm pe Domnul prin credinţă, experimentăm prietenia cu El. Dacă s-ar face un film care ar prezenta viaţa ta, oare cum ar fi muzica de fundal? Ce ar prezenta imaginile în prim plan? O persoană care cade și se ridică? O persoană care trăieşte prin credinţă?

Doamne, vreau să am un nou început şi o nouă direcţie pentru viaţa mea. Vreau să învăţ dependenţa de Tine, să dezvolt prietenia cu Tine, să continui să cresc în credinţă şi ascultare de Tine, ca să ajung la o răsplată: răsplata celor care cred. Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru toţi cei care vin după mine!

Fii o binecuvântare pentru alţii!

Advertisements

Să ştii că

2 Timotei 3:1-7: ,,Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Sunt printre ei unii, care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.” Trebuie să ne îndepărtăm de astfel de oameni și să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu!

Doamne, vreau să ascult de porunca Ta, căutând mai întâi şi mai mult Împărăţia şi neprihănirea Ta, voia Ta, legile şi poruncile Tale, faţa Ta, valorile Tale. Sfinţească-se Numele Tău în viaţa mea! Vie Împărăţia Ta! Facă-se voia Ta! Păzește-mă de oamenii care sunt iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi.

Cain a eșuat

Geneza 4:17-26

Geneza 4:25 : ,,Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set „căci” a zis ea „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”.”

Vrem să știm unde şi-a găsit Cain nevastă și ce au făcut descendenţii lui. Au zidit oraşe şi cetăţi. Au crescut animale. Au inventat tot felul de lucruri şi instrumente. Au fost muzicieni vestiţi. Arta s-a dezvoltat în mijlocul lor. Urmaşii lui Cain nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. S-au lăudat cu poligamia şi cu crima. Urmaşii lui Cain au fost oameni lumeşti, neevlavioşi, nu L-au iubit pe Dumnezeu. Civilizaţia din vremea lui Cain se aseamănă cu civilizaţia noastră. Suntem foarte ocupaţi cu tot felul de lucruri şi nu avem timp pentru Dumnezeu. Societatea noastră este plină de tot felul de lucruri, dar Dumnezeu lipseşte din ea.

Cain a eşuat în transmiterea adevărului reprezentat de Dumnezeu către noua generaţie. El a propagat felul lui de viaţă. O viaţă trăită fără Dumnezeu, transmite noii generaţii o viaţă trăită în păcat. Familiile noastre au o mare influenţă asupra noastră. Familia propagă un tipar al păcatului. Familia transmite obiceiuri bune sau rele. De multe ori semănăm mânie şi amărăciune în familie. De multe ori am văzut acelaşi tipar repetându-se în mai multe generaţii (mânie, amărăciune, obezitate, beţie, minciună, lăcomie, mândrie, fățărnicie, vorbire de rău, iuţime, necredinţă, neiertare, răutate, certuri, aventuri extraconjugale etc.).

Doamne, binecuvântează familia mea ca să iubim valorile Tale și să le transmitem noii generații.

Eva

Geneza 3:1-6

Geneza 3:6: ,,Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea şi bărbatul a mâncat şi el.”

Eva a privit. Când Eva s-a uitat la fruct, a ales să fie atentă la lucrul interzis. Privirea la lucrurile interzise ne orbeşte ochii şi ne face să nu mai vedem realitatea. Eva a uitat să se bucure de toţi ceilalţi pomi din grădină. Păcatul i-a inundat inima (1 Ioan 2:16). „Bun de mâncat” – trimite (se referă) la pofta firii pământeşti.Plăcut la vedere” – trimite la pofta ochilor. „De dorit ca să deschidă cuiva mintea” – trimite la lăudăroşenia vieţii. Este imposibil să iubim în acelaşi timp şi lumea, şi pe Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu încetează să mai iubească lumea şi pofta ei. El nu mai aparţine lumii. Eva a ales să cedeze ispitei, în loc să se supună lui Dumnezeu. Care este alegerea ta? Lumea sau Dumnezeu? Ce spun intenţiile şi acţiunile tale?

Free from the bondage of sin

Genesis 20:1-18

Genesis 20: 9, “Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.”

Many times we do things that should not be done. We fall into sin. How do you pray to overcome temptation and to get away from sin? God restores the sinner who repents. God calls believers to abandon their plans and to follow His plans. Obedience to God prepares the way to reconciliation with others. Have you recently asked for forgiveness from God for your sin? What emotions did you experience following forgiveness?  Perhaps it was joy, or relief or peace. What does it mean to ask for and receive forgiveness?

Maybe you know people of strong faith in God that others admire. Perhaps they have trusted in God even when they passed through sickness or trouble. Maybe they remained faithful to God, even when they experienced great tragedies. You may have seen people respond with kindness when treated with cruelty. Whom do you admire? Nobody has perfect faith. Abraham’s faith was not perfect. He made mistakes. There were times when he let fear rule his heart. Only God is perfect and in His mercy He gives us grace and peace when we go through difficult situations. He blesses us with His presence in our homes and in our relationships and we can rely on Him. Perhaps Abraham’s heart was heavy when (after the destruction of Sodom) he moved to Gerar. He prayed for Sodom and perhaps he didn’t know if Lot escaped or not; he just saw smoke rising above the city that had been destroyed.

Abraham deceived Abimelech because he led him to believe a lie; he led him to believe that Sarah was his sister. Even though Sarah was old, certainly she was a remarkable woman, for the king chose her and took her to the palace. Today, believers make the same mistake, leading others to believe a lie. Some believers repeat the mistakes of their past, mistakes they never repented of. What satanic power of oppression and fear caused Abraham to panic at this time when Sarah was about to become the mother of his son, his heir, Isaac the promised one? This attitude seems not in character with what we know about Abraham, the faithful one. His hasty action is in opposition to his lack of selfishness, his power, and his care for others and the courage he has shown in the past. How did Abraham abandon trusting God to believe a lie? Abraham’s example shows that when believers give up and let fear rule their lives, they commit irrational acts. In fact, the Bible does not hide the mistakes of the faithful, and this proves its authenticity. The deed of Abraham warns believers today. We should never minimize a mistake. Let’s face it and banish sin from our lives. Let’s repent, because unresolved sin comes out and has tragic consequences. Our human nature includes weakness of character and reveals some tendencies which should be recognized and addressed before disaster comes into our lives and others. We all have weakness. It may be a desire for comfort or laziness. Sometimes we are looking for the easiest way through. Maybe you are afraid of criticism and inconvenience. You may lack the courage to tell the truth. Perhaps you do not have discernment regarding doctrine or you talk too much. Perhaps you keep resentment towards others, or find it easy to lie. If you see pride and greed in your heart, if you are bothered with selfishness and fear, pray to God because He can deliver us from all these sins.

Lord, I thank You that I am free from the bondage of sin!

Lift up your eyes

Genesis 13:14-18

Genesis 13:14, “And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward.”

God told Abraham to lift up his eyes and see His blessing. The land to the north, to the south, to the east and to the west – everything was his. Even the land chosen by Lot! Abraham’s descendants have inherited that land just as God promised. There was no limit placed. Whatever God promises will happen. Even though Israel is now faithless, God will bring times of refreshing to His people. Jews will return to the land promised to Abraham and his descendants, and will return to the God of Abraham (Romans 11:25-27). Israel survived, despite persecution. Many nations in the time of Abraham have been forgotten, but Israel will remain in history. Sincere Christians of today see how God’s promises to Abraham apply to them. All believers are spiritual descendants of Abraham and they are blessed. God told Abraham, Lift up your eyes, see the country, get up, and walk through the land. The Lord requires active faith. Abraham obeyed; and he looked up and saw the land, arose and passed through the land. He built an altar and worshiped the Lord.

If the Lord would tell you today, Lift up your eyes, what would you do? We can use our eyes to see His Word. We can take our eyes away from things that are vain. We can make a covenant with our eyes not to look at sin. We can choose to stop paying so much attention to earthly things, but instead look more to things above. If the Lord would tell you today, See the country, what would you do? We could think more often of the Promised Land, the Kingdom of God and prepare ourselves more diligently to get there. We can choose what is eternal at the expense of what is perishing. We can choose to live each day with joy because we have a future and a hope. If the Lord would tell you today, Get up, what would you do? Have you fallen? Get up! Leave behind what you need to leave behind. Get up and walk by faith. Get up and have an active faith. Go where the Lord is sending you. If the Lord would tell you today, Cross the country, what would you do? We can proclaim the Gospel. We can spend time in prayer. We can choose to fast and pray for our family. We can choose to serve where the Lord is calling us to serve. We can choose to walk in faith, with our God, regardless of the price we have to pay.

Where is your attention, where are your eyes locking? Let’s not care only about this world. If we have hope in the Lord only for this life, we are the most miserable people (1 Corinthians 15:19). We need to look at the promises of God and walk by faith. What is your problem now and how will you walk by faith, even despite this problem? Are you on top of it, with God’s help? We have to watch our reaction to the conflicts of life. Let’s not ignore problems as long as there is peace and nothing bothers us. If you often raise your voice in your home, you need to change. Because by seeing your example and the verbal battles you have with your husband, your children learn to raise their voices too.  We need to be self-controlled and learn how to respond when someone yells at us. It is wrong to answer as Lot did, who preferred argument, rather than losing something material. We need to make peace a priority in our home. In Matthew 11:29-30 we are told, “Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.” Humility does not mean weakness. It is entrusting my will to God. Maybe the Lord is asking you to give up a right even today for the sake of His Kingdom. Just like Abraham, you can put your future in the hands of God.

Lord, today I choose to focus my eyes on your Word!

I am blessed

Genesis 1

Genesis 1:27, “So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.”

On the sixth day, God created animals and man. God told man to be fruitful and multiply, to fill the earth and subdue it, and to have dominion over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the earth (Genesis 1:28). How do you exercise this dominion in the way you take care of the body that God gave you? How do you take care of the animals that God created? Moses, the author of Genesis, presents three categories of animals: cattle, creeping things and wild animals. In contrast to animal relationships with God, man’s relationship with God is described as unique. The highlight of creation is when God made man on the sixth day. Everything that was created before man was created for a divine purpose, but God’s great purpose was to create a being in His image, able to communicate with Him and to further fulfill God’s purpose. Everything was ready when the man appeared. The environment was perfect. God the Father, God the Son and God the Holy Spirit took part in creation together. Let Us make man in Our likeness, in Our image (Genesis 1:26). This verse points to the Trinity – this concept is difficult to understand in the Old Testament and it continues to be difficult today. Elohim is the name of God used in Genesis one.  The triune nature of God was not understood until the Lord Jesus came to earth. The Lord Jesus revealed His divinity and He revealed to us the truth about the Holy Spirit.

That human beings were created in the likeness of God means we are responsible morally and spiritually and are able to worship God, to love Him and to serve Him. Only man was created in God’s likeness. Only man has the ability to know God, to communicate with Him and make Him known to others. God the Creator created man in His image and likeness. How well am I representing the image of God in my world? How constant am I in living out my faith? What do my words, my thoughts, my actions, and my work reveal about my relationship with God? How well do I know my Creator? How well do I know His purpose? Your thoughts about the Creator, after having researched and studied chapter 1 of Genesis, might be different. Perhaps you want to know Him more and ask for His help. You can improve your relationship with Him today and this week and every day. Will you choose to leave behind the concerns, the problems or your ephemeral joys that you may worship your Creator who made the world for you to enjoy it? You can choose to give glory to Him and to experience His blessings. If you are looking for answers for your life, you can start by thanking God for all He has done for you. Count you blessings and do not forget that you have been created in the image and likeness of God!

O, Lord, You prepared a place for me here on earth, a place to live for a while. You want to have a special relationship with me. I love You and I worship You. O, God, how great and marvelous is all You have made! Everything I see or don’t see with my eyes is Your wonderful creation. Thank You for: light, heaven and earth, trees, flowers, grass, animals, waters, mountains and hills, valleys and meadows, birds, fish and all the beauty that surrounds me! You can create beauty in my life too. I invite You into my life to change darkness into light, to give life where there is death, to revive dryness that is in my heart with Your inexhaustible springs, to give rest to my weary soul and body, to give joy to my heart through all Your marvelous creation; to sustain health to my mind by the true faith, based on Your Word, not the word of men. I often wonder: How does my life reflect the purpose for which You created me? You’re not far from me. You gave me Your Word that I should know You. Thank You for all the opportunities You give me to know You. Your strength helps me to bear fruit. Thank You for working in my life. As long as I remain in You, I will bear fruit (John 15:4-5). Please do not let me get away from You nor to isolate myself. Thank You that You fill my life with activities that have eternal value. I don’t want to be bored and fruitless. I want to grow in the knowledge of Truth. You’ve made me to have a special relationship with You. Thank You for Jesus Christ who redeemed me. Thank You for all of Your blessings. I choose to remain in Your will. I pray that You would continue to change my life as You want. I will not cease to love You, to thank You and to worship You, because You speak to me through Your creation and You blessed me beyond measure!

You are blessed beyond measure!