Be thankful

Doamne, Iti multumesc ca ma inveti sa am grija de mintea si sufletul meu ca sa ma pastrez in echilibru si liniste.
Vreau sa biruiesc in lupta cu valorile lumii si firea pamanteasca tocmai lasandu-ma biruita de Adevarul Tau, care imi este sprijin, ocrotire, mangaiere, Stanca tare, Soarele neprihanirii, Painea si Apa vietii, Cetate tare…
Revarsa belsug de indurare si leac alinator peste Poporul Tau, ales si iubit pentru totdeauna. Da-ne credinta tare, statornica pana la sfarsit.

Image result for 1 tess. 5; 15- 18

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxvpqYoY3mAhVGcq0KHf8KAyYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fencouragingmomsathome.com%2Fbeautiful-bible-verses-to-read-for-thanksgiving%2F&psig=AOvVaw0RAvDPWUlpY9ymf7a4l5ZA&ust=1575042567943449

Cei unsprezece ucenici

Matei 28:16-20: ,,Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Cei unsprezece ucenici au ascultat porunca Domnului şi s-au dus la întâlnirea cu El. Întâlnirea de la Casa Domnului este o poruncă. Cred că te bucuri să asculţi de această poruncă. Cred că îți place să vină Domnul la tine şi să îţi vorbească, căci ai vrea să auzi ce are să-ţi spună. La întâlnirea cu Domnul, unii se închină şi alţii se îndoiesc. Veghează să rămâi în închinare fără să lași îndoiala în inima ta, căci mult ne transformă închinarea înaintea lui Dumnezeu. Câteodată, îndoielile fură bucuria şi închinarea autentică. Să crezi că Domnul Isus are toată puterea în cer şi pe pământ, căci astfel primeşti putere de la El în rugăciune şi în slujire. Acest lucru depinde de relaţia ta cu El. Poate te rogi în fiecare zi ca să ai puterea Domnului în rugăciune și în slujire. Duhul Domnului ne îndeamnă și ne învață să facem ucenici. Cine trebuie să facă ucenici? Toţi credincioşii. Dacă Domnul ţi-ar spune să faci ucenici, L-ai crede sau te-ai îndoi?

Botezul şi învăţătura Domnului Isus trebuie să fie foarte importante pentru toți credincioșii. Dacă eşti botezată, ce amintire păstrezi despre acea zi? Poate ai încercat să spui experienţa ta măcar unui singur suflet sau ai reuşit să o scrii ca o amintire pentru cei ce vin după tine. Cred că ai crescut în cunoaşterea învăţăturii Domnului de când te-ai botezat. Cât de vie şi scumpă este relaţia ta cu Salvatorul tău? Domnul ne-a promis că va fi cu noi până la sfârşitul veacului. O, ce mare bucurie avem când Domnul este cu noi! O, cât de mult ne dorim să experimentăm prezenţa Lui în viaţa de fiecare zi! Cum ai descrie prietenia ta cu Domnul? Călătoreşte alături de Domnul cu bucurie și până la sfârşitul vieţii.

Doamne, Isuse Hristoase, Tu eşti prietenul meu cel bun. Din copilărie, în tinereţe şi pe parcursul vieţii, am călătorit alături de Tine, cu bucurie, mulţumire şi recunoştinţă, şi voi continua să păstrez prietenia cu Tine până la sfârşitul vieţii. În zori de zi, când mă trezesc, mă aplec smerită în rugăciune să-Ţi spun că eşti nădejdea mea, tăria mea, protecţia mea, ajutorul meu, bucuria mea. Te voi binecuvânta, Domnul meu, în orice vreme; fie ca lauda la adresa Numelui Tău să fie totdeauna în gura mea. Sufletul meu se bucură în Tine, Doamne! Înalţ Numele Tău! Te caut Doamne, căci îmi răspunzi şi mă izbăveşti din toate temerile mele. Îmi  întorc privirile spre Tine, ca să mă luminezi de bucurie şi să nu mi se umple faţa de ruşine. Strig către Tine în rugăciune, ca să mă scapi din toate necazurile. Ştiu că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Tine, şi-i scapi din primejdie. Tu eşti bun şi mă încred în Tine. Mă tem de Tine, cu o teamă sfântă. Vreau să fiu fericită şi să trăiesc zile bune, de aceea îmi feresc limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare; mă depărtez de rău şi fac binele; caut pacea şi alerg după ea! (Psalmul 34:1-7, 12-14).

Doamne, mă bucur să stau de vorbă cu Tine prin rugăciune!

Isus tăcea

Matei 26:57-27:10

Matei 26:63-64: ,,Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus „Sunt!” „Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”

Uneori, răspunsul cel mai bun este tăcerea. Niciodată nu mi-a părut rău că am tăcut, dar de multe ori mi-a părut rău că am vorbit. Să te rogi Domnului să te ajute să taci, atunci când vorbele tale sunt de prisos. Să te rogi Domnului să te ajute să taci, atunci când nimeni nu te ascultă. Să te rogi Domnului să te ajute să taci, atunci când soţul tău vorbeşte.

Trebuie să știm ce a făcut Domnul Isus în momentele cele mai grele din viaţa Lui. Să învățăm din felul în care Domnul a  răspuns la întrebările acuzatorilor, ca să știm ce să facem și noi în crizele vieţii. Ne dorim să putem alege să ne închinăm Celui Sfânt, să nu-L respingem. Nu există cale de mijloc. Preotul Ana, preotul Caiafa, Irod, Pilat şi tot Sanhedrinul, au avut ocazia să stea faţă în faţă cu Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Salvatorul, dar L-au respins pe Salvatorul lumii. Dumnezeu dă fiecărui om ocazia să aleagă să I se închine sau să-L respingă. Prin necazurile vieţii, avem nevoie de înţelepciune şi experienţă ca să alegem ceea ce este bine. Petru s-a lepădat de Domnul, dar el a avut o credinţă autentică, L-a iubit pe Domnul cu adevărat şi s-a pocăit de păcatul lui. Domnul l-a restaurat, şi Petru a ajuns să vestească Evanghelia la sărbătoarea Cincizecimii, unde peste trei mii de oameni s-au întors la Domnul cu credinţă şi au fost iertaţi de păcatele lor. Care este alegerea ta? Mă rog să alegi închinarea faţă de Salvatorul lumii.

Iuda L-a respins pe Domnul. L-a trădat, L-a vândut pentru treizeci de arginţi. I-a părut rău pentru ceea ce a făcut, dar nu s-a întors la Domnul, nu I-a cerut iertare, ci s-a spânzurat. Nu știu dacă te-ai pocăit cu adevărat de păcatele tale sau continui să faci acest lucru când Duhul Domnului te mustră pentru păcatele tale. Iuda a pretins că este într-o relaţie corectă cu Domnul, dar nu era schimbat, ci era un urmaş fals. Să te rogi Domnului să nu te înşeli crezând că eşti bine când nu eşti. Fii foarte serioasă în relaţia ta cu Domnul, căci există consecinţe pentru orice purtare. Cine Îl respinge pe Salvatorul, va ajunge în pedeapsă veşnică. Cine alege să I se închine Domnului în Duh şi Adevăr, va ajunge în viaţă veşnică. Iată ce ne spune Galateni 6:7: ,,Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.”

Să ai curaj să-ţi mărturiseşti păcatele şi să ceri iertare Domnului, căci Domnul Isus iartă pe cei ce se pocăiesc! Sunt anumiţi paşi care duc la împietrirea inimii şi la respingerea adevărului. Petru a fost prea sigur că el nu este ca ceilalţi. A crezut că Îl iubeşte pe Domnul mai mult decât alţii. Când credem că suntem stăpâni pe situaţie şi nu veghem, vorbim şi facem lucruri care Îl întristează pe Domnul. Ţi s-a întâmplat și ție să faci lucruri pe care ai spus că tu nu le vei face. Ţi s-a întâmplat și ție să spui lucruri pe care ai zis că tu nu le spui. De multe ori gura o ia înaintea gândirii. Ea arată realitatea inimii nesupuse Domnului şi nevegherea noastră. Diavolul este şiret şi abia aşteaptă să ne vadă cu garda jos ca să ne înşele. Totuşi, este o diferenţă mare între Petru şi Iuda. Iuda, cu bună ştiinţă a ales să-L vândă pe Domnul. S-a gândit, a plănuit, a acţionat. Păcatul lui Iuda nu a fost un accident. Păcatul lui Petru a fost mândria, care l-a prins la colţ şi nu a fost pregătit prin rugăciune ca să biruiască ispita. Toţi suntem vulnerabili. Să nu credem că suntem stăpâni pe situaţie fără Domnul, fără rugăciune şi veghere. Petru a plâns cu amărăciune pentru păcatul lui şi nu l-a mai făcut niciodată. Să ne mărturisim păcatele în fiecare zi și să le părăsim.

Doamne Isuse, cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!

*

Petru Popovici – unul dintre „mai marii mei“

B a r z i l a i - e n - D a n

ci

Popovicisailors

Cum estecorect să răspunzidușmanilor? Probabil că soluția celui neprihănit este undeva între alternativele întrupate de cei doi frați Popovici: Alexa și Pit (sau Petru).

Prin anii 1984-1985, când ieșeam din sala de ședințe a păstorilor din Convenția RBA (Romanian Baptist Association) care avea loc la Chicago ne-a așteptat un ,,neică“ despre care toți știau că este omul comuniștilor din România. Trebuia să dea rapoarte de la majoritatea activităților noastre așa că se pricopsise cu un aparat de fotograf și dorea să poată dovedi că ,,a fost și el acolo“.

Primul care i-a ieșit în cale a fost Alexa Popovici. La solicitarea informatorului de a se fotografia cu el, Alexa, fire impulsivă cu grai tăios și tranșant i-a spus direct:
,,Fugi d-aici, că ești un drac!“
Era lume multă împrejur și Alexa a ținut să…

View original post 952 more words

Pâinea și vinul

Matei 26:14-29

Matei 26:26-29: ,,Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Domnul Isus şi ucenicii aveau o pungă în care adunau banii pentru săraci. Darul extraordinar al Mariei, l-a supărat tare pe Iuda Iscarioteanul, cel care ţinea punga cu bani şi obişnuia să fure din ei. Cu cât fura mai mult, cu atât inima lui se împietrea faţă de Domnul. Și, cu așa o inimă rea, a participat la Cină cu Domnul. Fii atentă ca să vezi în care domeniu al vieţii tale eşti în pericol să-ţi împietreşti inima faţă de Domnul. Să nu te obișnuiești cu vreun păcat, ci cere harul Domnului şi putere să te pocăieşti înainte de a fi prea târziu. Iuda a participat la Cină alături de Domnul şi ucenicii Lui, dar inima lui nu era curată. Mânia şi lăcomia l-au dus la resentimente faţă de alţii. Ambiţiile lui erau false, pentru că nu dorea crucea Domnului, ci doar coroana Lui. Domnul Isus a spus că cine nu îşi ia crucea şi cine nu-L urmează pe El, nu poate fi ucenicul Lui. Iuda nu dorea crucea. Este dificil să înţelegem motivaţia lui Iuda. Ceea ce ştim este că el iubea banii şi cu fiecare pas se depărta de Domnul, până ce a ajuns să Îl trădeze, să Îl vândă pe treizeci de arginţi. Când a ajuns la marii preoţi, Iuda era dezamăgit, căci dorea să fie o persoană importantă în Împărăţia lui Hristos, la timpul lui: acum. Ce schimbători sunt oamenii! Cu o săptămână înainte, Iuda voia ca Domnul Isus să fie Împărat şi acum Îl vinde pe preţul unui sclav. De fapt Iuda era un sclav, sclavul păcatului care îl ducea la dezastru. A plănuit locul şi timpul în care înaintea soldaţilor şi a marilor preoţi L-a vândut pe Prietenul lui cu o sărutare.

Domnul Isus le-a spus ucenicilor să se pregătească pentru Cina de Paşte. Sărbătorirea Paştelor, în fiecare an, ne descoperă două adevăruri importante: moartea (sângele) mielului care aducea eliberarea de sub judecata lui Dumnezeu şi trupul mielului care suplinea puterea de viaţă. Apostolul Pavel spune că Hristos, Paştele noastre, a  fost jertfit. Dumnezeu a cerut această ceremonie poporului Israel, ca fiind o imagine care să-i ajute să înţeleagă cum El salvează pe păcătoşi. Moartea mielului, puterea sângelui şi tăria câştigată din mâncarea trupului, arată spre Domnul Isus care a murit pentru păcatele noastre. Prin Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Dumnezeu ridică păcatele noastre, ne iartă şi ne dă tărie ca să trăim pentru El.

Ce înseamnă Cina Domnului pentru tine? Pâinea este o imagine a vieţii Domnului Isus care S-a dat pentru noi ca Jertfă. A mânca din pâine înseamnă o alegere spirituală, de bunăvoie, de a-L primi pe Domnul în toate aspectele vieţii. Prin credinţă primim viaţa lui Hristos, ca să trăim pentru El. Dacă suntem împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Lui, suntem salvaţi prin viaţa lui Hristos. Acum Hristos trăieşte în fiecare credincios. Iată ce spune Pavel în cartea Galateni 2:20: ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc; dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Noi nu avem nevoie doar de o eliberare, ci şi de o umblare mai departe pe Calea Domnului. Israeliţii nu au fost doar eliberaţi din Egipt, ci au primit putere să plece din Egipt spre ţara Canaanului. Ca să primim puterea de care avem nevoie, trebuie să părăsim viaţa veche şi să continuăm viaţa nouă. Nu este uşor ca să trăim viaţa după voia lui Dumnezeu, de aceea trebuie să mâncăm, să luăm înlăuntrul nostru prin credinţă viaţa Domnului Isus, Cuvântul Lui şi să ne rugăm. Vinul este o imagine a sângelui Domnului Isus Hristos care s-a vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor. Când bem din vinul de la Cina Domnului, afirmăm credinţa şi primirea iertării păcatelor prin moartea Lui. Înainte de a bea vinul la Cina Domnului, trebuie să ne mărturisim păcatele pentru că Dumnezeu este sfânt, drept şi bun, și ne iartă. Ori de câte ori luăm Cina Domnului, ne amintim că El va reveni şi ne bucurăm pentru viitorul pe care îl vom petrece împreună, când vom mânca şi vom bea împreună cu El în Împărăţia Lui. Cât de mult te gândeşti la revenirea Lui? Această parte a închinării devine tot mai bogată pe măsură ce Îi mulţumim Domnului Isus pentru preţul mare pe care l-a plătit pentru păcatele noastre şi ne bucurăm de iertarea şi dragostea Lui faţă de noi.

Doamne, mă bucur să comemorez Jertfa Ta!

*

Rob de bunăvoie

Matei 20:17-34

Matei 20:26-28: ,,Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob.  Pentru că nici  Fiul omului n-a venit să I se slujească,  ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

În Împărăţia lui Dumnezeu regulile sunt diferite de cele ale lumii. În lume, oamenii vor să stăpânească unii peste alţii, să fie slujiţi. În Împărăţia Tatălui, cine vrea să fie mare, trebuie să fie slujitorul tuturor; cine vrea să fie cel dintâi, trebuie să fie robul tuturor. Părinţii care îi învaţă pe copiii lor să slujească, le dau de fapt un mare dar. A fi mare înaintea lui Dumnezeu înseamnă a sluji altora de dragul Lui, în fiecare zi. Domnul îți dă astăzi o oportunitate să slujeşti. Când ai ocazia să slujeşti, vrei ca alţii să urmeze planurile tale sau te supui, renunţând cu umilinţă? Când renunţăm la drepturile noastre şi ne dăm viaţa Domnului şi altora, de fapt Îl onorăm pe Tatăl ceresc. Domnul Isus Şi-a dat viaţa pentru noi ca să ne scape de judecată şi moarte veşnică.

După ce le-a spus ucenicilor ce trebuie să facă, Domnul Isus a demonstrat faptic slujirea, pentru că doi orbi au strigat îndată după ajutorul Lui.  Oamenii din jur  L-au văzut pe Domnul Isus cu ochii, dar cei doi orbi au văzut realitatea despre Domnul Isus, căci au strigat: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” Ei L-au recunoscut pe Mesia şi L-au onorat. Domnul Isus a avut compasiune şi grijă față de ei, şi i-a vindecat. Înainte ca Domnul să le dea vederea, le-a atras atenţia printr-o întrebare foarte directă: „Ce vreţi să vă fac?”, iar ei au răspuns: „Doamne, să ni se deschidă ochii!”  Domnul a avut milă de ei,  S-a atins de ochii lor şi îndată orbii şi-au căpătat vederea şi au mers după El. Ce mare bucurie să vezi! O, ce mare bucurie să vezi realitatea aşa cum o vede Domnul! Ce mare bucurie să vezi adevărul! O, ce mare bucurie să vezi Împărăţia lui Dumnezeu! Ce mare bucurie să-L urmezi pe Cel ce deschide ochii! O, ce mare bucurie să-L urmezi pe Cel ce poartă de grijă! Ce mare bucurie să înţelegi adevărurile spirituale! O, ce mare bucurie să avem o perspectivă biblică asupra tuturor lucrurilor! Doamne, deschide-mi ochii să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!

Dacă Domnul ţi-ar pune această întrebare: „Ce vrei să-ți fac?”, oare ce I-ai cere? Ce vrei să facă Domnul pentru tine? Doamne, eu vreau să îmi deschizi ochii spirituali să văd realităţile Tale, să înţeleg Cuvântul Tău, să am o viziune clară despre planul Tău în viaţa mea, să am o viziune clară cu privire la toată realitatea spirituală din jurul meu şi apoi să-mi dai putere să trăiesc în voia Ta. Nu știu ce adevăr, din istoria acestor doi orbi, vei aplica în viaţa ta în săptămâna aceasta. Poate vei avea curajul să te rogi ca ei. Eu mă rog adesea: Ai milă de mine, Doamne! Să ne rugăm pentru toate nevoile. Să cerem ajutor ca să slujim altora cu bucurie. Cei doi orbi nu au ascultat de oamenii care i-au descurajat şi i-au certat ca să tacă. Ei au continuat să ceară ajutorul Domnului până au primit răspuns de la Domnul. Să nu te laşi descurajată uşor. Stăruiește în rugăciune: Doamne, vreau să ascult de Tine, nu de oamenii care mă descurajează în relaţia mea cu Tine, sau care îmi spun să nu mă mai rog pentru că Tu deja ştii totul. Te rog, ajută-mă să nu încetez să mă rog, ci să continui în rugăciune până când Tu mă asculţi. Tu îmi deschizi ochii să văd lucrările Tale și să înţeleg. Tu îmi dai putere să fac voia Ta. Deschide-mi ochii să Te văd şi să Te urmez!

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David!