Păcatele limbii

Cum ne păzim de păcatele limbii? Bârfa, clevetirea, cuvintele rele, minciuna, vorbirea pe la spate, lauda de sine, blestemul, vorbirea de rău sunt păcate grele. Cum arată o femeie credincioasă care nu păcătuiește cu limba? Putem noi să devenim femei care nu păcătuiesc cu limba? Putem noi să fim femei ale căror cuvinte nu despart și nu distrug? Ce trebuie să facem? Dacă am bârfit, dacă am vorbit de rău pe alții, să recunoaștem că am păcătuit și am cauzat un rău. Să ne cercetăm inima și să ne smerim. Să recunoaștem păcatele inimii: mândria, gelozia, viclenia, invidia, spiritul de competiție nesănătos, atitudini greșite, judecăți nedrepte. Să spunem adevărul. Să mărturisim păcatul, să ne cerem iertare și să ne schimbăm. Să fim cinstite cu noi însene și să recunoaștem că avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Numai Dumnezeu ne poate ajuta și pentru că depindem de El, să-I cerem ajutor.

Advertisements

Priorități

Matei 8:18-22

Matei 8:21-22: ,,Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu.” „Vino după Mine” i-a răspuns Isus „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.”

Doi oameni, două răspunsuri, două atitudini, două alegeri, două destine. Cel de-al doilea om era un ucenic cu inima împărţită. În Israel, înmormântarea unei persoane avea loc în ziua morţii lui. De aceea, acest ucenic a vrut să stea lângă tatăl lui ca să-l îngroape dacă va muri şi să împlinească tradiţia cu privire la funeraliile din vremea lor.  A vrut să mai amâne dedicarea lui faţă de Domnul.  Poate şi tu crezi că ai motive să mai aştepţi câteva zile, câteva săptămâni, câţiva ani, până când … se va întâmpla ceva (copiii vor creşte, vei mai rezolva o problemă prin mijloace necinstite, vei avea o casă sau o maşină, vei avea timp, vei fi fără obligaţii etc.). Nu amâna, pentru că ziua de mâine nu-i a ta. Nu ştii dacă vei mai avea oportunitatea să te predai Domnului cu toată fiinţa şi să-L urmezi.  A amâna ascultarea de Dumnezeu pentru orice motiv este neascultare! Să nu te plângi că nu poţi face ceea ce cere Domnul de la tine. Să nu amâi lucrul pe mâine.

Când Domnul Isus spune: ,,Lasă morţii să-şi îngroape morţii.”, de fapt spune că morţii spirituali să-şi îngroape morţii (pe cei care nu răspund Domnului în credinţă). Este ca şi cum Domnul Isus ar spune: ,,Dacă eşti viu spiritual, atunci urmează-Mă!” Cei ce sunt morţi spiritual vor avea o mulţime de scuze. Nu căuta scuze. Nu te întoarce la natura veche. Uită-te înainte! Nu lăsa pe nimeni să te întoarcă de la credinţa ta în Hristos! Nu lăsa pe nimeni să te ţină pe loc! Autoritatea Domnului Isus cere tuturor credincioşilor să Îl aleagă deasupra tuturor lucrurilor. Mulţi au respins chemarea Domnului. Și eu mă aştept ca alţii să respingă serviciile mele, dar nu e ezit, dacă Domnul mă cheamă într-o lucrare. Fac sacrificiile necesare pentru a-L urma pe Domnul. Slujirea mea faţă de Domnul este  deasupra tuturor chemărilor. Familia mea mă vede şi sunt un model pentru ea în ceea ce priveşte umblarea mea cu Hristos. Trebuie să fac și schimbări în viaţa mea. Trebuie să îmi pun în ordine priorităţile, să dau atenţie lucrurilor importante la început, pentru că viaţa spirituală este prioritatea mea. Cred că timpul petrecut cu Domnul şi timpul folosit în slujirea la care mă cheamă Domnul nu este un timp pierdut, ci este cel mai preţios şi nu-l voi regreta niciodată!

A-L urma pe Domnul Isus înseamnă a plăti un preţ! Care este preţul pe care un ucenic trebuie să-l plătească? Timp, energie, învăţătură, practică, supunere, ascultare, smerenie, atenție, renunţare, muncă, hărnicie, devotament, disciplină, rugăciune, suferință, pasiune etc. Care ar fi câteva lucruri pe care Domnul Isus le-ar cere unui ucenic? La ce ar trebui să renunţe ucenicul? Cred că cel mai important lucru ar fi ca ucenicul să renunţe la voia lui şi să asculte de voia Stăpânului. Dacă eşti ucenicul Domnului, să cunoşti şi să asculţi de voia Domnului, să alegi mereu viața cu Isus, să Îl urmezi zilnic. Lucrarea în Împărăţia Domnului este o prioritate – nu o programare înghesuită în agenda zilei. Examinează-te să vezi ce-i mai important în viaţa ta decât Hristos.

 

Doamne, vreau să Te urmez şi să fii primul pe lista mea de priorităţi!

Cine iartă, va fi iertat

Matei 5:1-12

Matei 5: 7: ,,Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!”

Ce înseamnă a avea milă? Este o emoţie sau o compasiune activă? Este un ajutor şi o apropiere de cel ce nu merită? Cine înţelege mila lui Dumnezeu faţă de el, va avea milă faţă de alţii. Cât de repede încetăm să avem milă faţă de alţii? Lumea ne spune să-i terminăm pe toţi prin câteva cuvinte, să ne răzbunăm, să plătim la fel sau chiar mai rău, să ţinem resentimente faţă de cei ce au mai multe posesiuni materiale decât noi şi să nu avem milă de cei slabi. A fi milostiv înseamnă a ierta. Dumnezeu ne spune să iertăm pe cei ce ne greşesc. Ce mare diferenţă între valorile lumii şi valorile Împărăţiei Domnului!

Matei 18:21- 35 ne explică iertarea: ,,Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte. De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea şi să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: „Doamne, fii răbdător faţă de mine, şi-ţi voi plăti tot.” Stăpânul robului  aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el, şi-l strângea de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.” Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: „Fii răbdător faţă de mine, şi-ţi voi plăti.” Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria.  Când au văzut  tovarăşii lui cele întâmplate,  s-au întristat  foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: „Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?” Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” Cum te atinge aceastră relatare?

 

Doamne, ajută-mă să iert tot şi toate, din toată inima!

O voce

Au trecut patru sute de ani de la ultimul profet Maleahi, şi acum a venit din deşert un nou profet: Ioan Botezătorul, producând o mare mişcare în poporul Israel. Părinţii lui nu au putut avea copii, la fel ca şi Avraam şi Sara, Iacov şi Rahela, Ana, mama lui Samuel şi alţi credincioşi folosiţi de Dumnezeu în planurile Lui.

Naşterea lui Ioan Botezătorul a fost un miracol şi părinţii lui au ştiut că fiul lor va fi ca profetul Ilie. Ioan a fost chemat de Dumnezeu ca să întoarcă inimile oamenilor către El, prin pocăinţă. Când Domnul Isus a vorbit despre Ioan, le-a zis ucenicilor că Ioan a împlinit profeţia lui Maleahi şi a venit în duhul şi puterea lui Ilie. Îmbrăcămintea lui s-a asemănat cu cea a lui Ilie; a trăit o viaţă de renunţare ca şi Ilie; a petrecut mult timp în prezenţa Domnului şi a avut experienţe cu Domnul pe care puţini oameni le au. Cuvintele lui aveau putere pentru că Dumnezeu l-a pregătit pentru lucrarea la care a fost chemat.

Cei ce învaţă sau predică cu puterea Duhului Sfânt care schimbă vieţi, vin înaintea altora după ce ei înşişi au petrecut timp în prezenţa Domnului şi au fost schimbaţi de puterea lui Dumnezeu.

Câtă putere de la Dumnezeu se vede în vorbele tale? Câtă schimbare face Domnul în viaţa ta şi a celor pe care tu îi slujeşti?

Profetul Ilie şi Ioan Botezătorul au proclamat adevărul fără frică înaintea împăraţilor din vremea lor, pentru că au petrecut mult timp în prezenţa Împăratului divin. Oamenii din vremea lor, ca şi cei din vremea noastră, îşi permit multe păcate şi se complac în plăceri şi desfătări, dar Cuvântul lui Dumnezeu este aspru faţă de ei.

Dumnezeu l-a folosit pe Ioan ca să pregătească inimile oamenilor pentru Hristos şi pentru primirea Duhului Sfânt. Ioan Botezătorul a împlinit şi profeţia lui Isaia din capitolul 40. După mângâierea care vine de la Domnul în urma pedepsei pentru păcat, este prezentat Mesia, Păstorul, care are grijă de oi şi le hrăneşte. Isaia îi îndeamnă pe toţi  să pregătească drumul pentru venirea Pruncului. O voce strigă să se pregătească drumul pentru Împăratul. Mesajul este aşa de important, astfel încât numele mesagerului este uitat (a rămas doar o voce). Cât este de important numele tău şi cât este de important mesajul tău?