Some interesting figures

Some interesting figures from Denise:

In 2015

$6.9 billion spent on Halloween

$350 million spent on Halloween costumes for pets

$60 billion spent on cosmetics in 2015

The lowest 1% in the US are equivalent to the top 5% in India

Are we so self-sufficient in the United States of America that we no longer need God?

In whom or what have I placed my trust?

If my self-sufficiency is anything other than Christ, I am poor, blind, naked, wretched and pitiful.

Apocalipsa 3:15  „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!
16  Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.
17  Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,
18  te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.
19  Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci, şi pocăieşte-te!
20  Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
21  Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.
22  Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s