5 Ianuarie

5 Ianuarie

Geneza 1:1: ,,La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”

De ce crezi că Dumnezeu a creat pământul? Dumnezeu este dragoste. Lumea a fost creată pentru ca Dumnezeu să ne arate dragostea Lui. El a dorit o lume perfectă pentru oameni şi a vrut să lege cu noi o relaţie curată în care El are rolul de Tată şi Creator.

Iată ce scrie în Psalmul 8:1-9: ,,Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri. Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale, – luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: „Ce este omul, ca să te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!”

Ce legătură are Domnul Isus Hristos cu creaţia lui Dumnezeu?

În Ioan 1:1-3, ni se spune: ,,La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El”. Domnul Isus a fost prezent la creaţie.

Coloseni 1:15-19, afirmă: ,,El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El.  El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El”. Domnul Isus este Stăpân peste toate.

În Coloseni 2:3, ni se spune: ,,…în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei”. Hristos are înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu.

Coloseni 2:9, afirmă: ,,Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”. Hristos S-a născut şi a trăit pe pământ, dar este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat!

Iată ce scrie în Evrei 1:3: ,,El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”. Hristos este Salvatorul şi viaţa veşnică.

Mintea noastră finită nu poate cuprinde înţelesul adevărat al timpului. O mie de ani ai noştri sunt ca o clipeală înaintea lui Dumnezeu.

În Exod 20:1, scrie: ,,Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o”.

În 2 Petru 3:8, ni se spune: ,,Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani şi o mie de ani sunt ca o zi”. Mulţumeşte-I Creatorului pentru ziua de azi şi pentru măreţia Lui!

La începutul zilei, laudă-L pe Creatorul!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s