11 Ianuarie

11 Ianuarie

Geneza 1:1-19

Geneza 1:3: ,,Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.”

Cum ne separă lumina lui Dumnezeu de întunericul spiritual? Ne ajută să nu tolerăm păcatul? Ne ajută să căutăm sfinţirea? În 1 Ioan 1:7-10, ni se spune: ,,Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi Cuvântul Lui nu este în noi.”

Care sunt ,,lucrurile întunericului” de care ai nevoie să te separi? Ce înţelegi în urma comparaţiei dintre lumina din prima zi şi luminătorii creaţi în ziua a patra? De ce a creat Dumnezeu soarele, luna şi stelele? Ce trebuie să ne înveţe ele? În Psalmul 8:3-4, găsim scris: ,,Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: „Ce este omul, ca să te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?” Iar în Psalmul 19:1-6, se afirmă: ,,Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Şi soarele, ca un mire, care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz: răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.”

În Ieremia 8:7, ni se spune: ,,Chiar şi cocostârcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor; dar poporul Meu nu cunoaşte legea Domnului!”

În Matei 2:2, ni se relatează: ,,Şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”

În Faptele Apostolilor 2:19-20, ni se spune: ,,Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.”

Iată ce scrie şi în Apocalipsa 8:12: ,,Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare şi a treia parte din lună şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei şi noaptea de asemenea.”

Doamne, Tu ai separat lumina de întuneric. Dragostea Ta nemăsurată şi îndurarea Ta fără margini ne-au fost arătate prin lucrarea mâinilor Tale, care vestesc fără vorbe măreţia Ta. Tu doreşti ca noi să Te cunoaştem şi să ne închinăm Ţie, căci va veni o zi când se vor arăta semne în cer şi pe pământ; ele vor vesti judecata finală. Îți mulţumim pentru că astăzi avem harul să ne pregătim pentru întâlnirea cu Salvatorul nostru! Astăzi este ziua pocăinţei. Astăzi Tu ne luminezi şi ne ajuţi să alegem să Te urmăm.

 

Doamne, Tu eşti lumina mea!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s