20 Ianuarie

20 Ianuarie

Geneza 1:26-2:25

Geneza 2:8: ,,Apoi,  Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.”

A plouat în grădina Eden? Cum a fost udat pământul în grădina Eden? Ce crezi că înseamnă pomul vieţii? Viaţa veşnică? Le-a interzis Dumnezeu lui Adam şi Evei să mănânce din pomul vieţii, înainte de cădere? Nu, ci doar din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Ne este promis şi nouă un pom al vieţii? Da, Domnul Isus este Pâinea vieţii, Apa vieţii, Pomul vieţii, Salvatorul vieţii care a murit pentru noi, ca să ne elibereze de păcat, de moarte şi de cel rău.

Oare de ce Adam şi Eva erau goi şi nu le era ruşine? Pentru că erau nevinovaţi? Psalmul 104:2 ne spune: ,,Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort.” Dacă au fost înconjuraţi (îmbrăcaţi) în lumină, cum au pierdut îmbrăcămintea lor? În Romani 3:23, citim: ,,Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Crezi că acest verset este răspunsul?

Dacă cineva te-ar întreba: ,,Cum ai vrea să mă rog pentru tine în săptămâna aceasta?”, cum ai răspunde? Ai vrea ca cineva să se roage pentru tine ca să asculţi de Dumnezeu? Ai vrea ca cineva să se roage pentru tine ca să treci cu bine testul ascultării de El? Ai vrea să trăieşti fără regrete? Ce vezi când te uiţi în urma ta? Ruşine? Bucurie? Te înconjoară lumina lui Hristos? Te fereşti de păcat? Îl iubeşti pe Dumnezeu aşa de mult încât Îl asculţi mereu?

În capitolul 1 din cartea Geneza, Dumnezeu este Creatorul. În capitolul 2 din cartea Geneza, Dumnezeu este Tatăl ceresc care are grijă de om. Cum te ajută aceste atribute ale lui Dumnezeu ca să trăieşti astăzi? Ce ne spune Psalmul 8 despre poziţia şi responsabilitatea omului? Oamenii Îl glorifică pe Dumnezeu atunci când se bucură de El, şi de scopul Lui pentru ei! Oamenii Îl glorifică pe Dumnezeu atunci când I se supun Lui, recunoscând că El este Creator şi Domn! Oamenii Îl glorifică pe Dumnezeu atunci când acceptă regulile Lui în relaţiile cu alţii!

De ce bucurii ai avut parte în relaţia ta cu Dumnezeu din această săptămână?

Doamne, Îţi mulţumesc pentru că eşti Creatorul şi Tatăl meu ceresc. Tu doreşti ca eu să stăpânesc peste lucrurile pe care mi le-ai încredinţat. Tu mă ajuţi să împlinesc responsabilităţile pe care mi le-ai dat. Vreau să ascult de Tine, căci Tu eşti Pâinea vieţii mele, Apa vieţii mele, Salvatorul meu care a murit pentru păcatele mele! Îți mulţumesc pentru că mă păzeşti de cel rău şi pentru că mă ajuţi să trăiesc în curăţie. Cer ca lumina Ta să stăpânească peste mine! A Ta este slava în veci!

Laudă-L pe Domnul şi trăieşte fără regrete!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s