21 Ianuarie

21 Ianuarie

Geneza 1:26-2:25

Geneza 1:27: ,,Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Crezi că Dumnezeu S-a bucurat atunci când l-a făcut pe om? Cât de mult te bucuri de viaţă şi de lucrarea mâinilor tale? Sunt zilele tale productive? Sau orele zilei alunecă uşor, lăsând în urmă frustrare şi descurajare? Care este scopul tău aici pe pământ? De ce crezi că ne-a creat Dumnezeu?

Ligia Seman, în cartea Domnind peste împrejurările vieţii, ne încurajează: „Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, Cel Atotputernic şi Atotprezent, a fost acolo când eu şi tu, draga mea, înainte de a veni în lumea aceasta, eram doar un mic embrion în pântecele mamei noastre. Nu am venit la întâmplare în această lume (…)”2.

Satisfacţia şi bucuria trebuie găsite în relaţia noastră cu Creatorul. Fiecare om este unic, dar avem aceeaşi origine, aceeaşi sursă, acelaşi Creator. Împlinirea în viaţă trebuie să vină de la Cel care a conceput-o. Descrierea creaţiei din cartea Geneza deschide o fereastră către scopul pe care îl avem aici pe pământ şi pune în lumină felul în care suntem împliniţi şi fericiţi în relaţie cu Creatorul.

Dumnezeu a vorbit şi au început să existe cerul şi pământul, cerul albastru şi mările străvezii, munţii înalţi şi văile adânci. Cerul s-a acoperit de păsări şi pământul s-a umplut cu animale şi verdeaţă. Varietatea şi abundenţa creaţiei lui Dumnezeu ne arată măreţia Lui, înţelepciunea Sa nemărginită şi puterea Lui. Chiar El Însuşi declară că toate pe care le-a creat au fost făcute ,,foarte bine”. Totul a fost pregătit pentru coroana creaţiunii lui Dumnezeu: omul.

Te-ai întrebat de unde vii, unde mergi şi care este scopul tău pe pământ? Dumnezeu ne-a lăsat Cuvântul Lui, care ne răspunde la această întrebare. În contrast cu metoda folosită de Dumnezeu atunci când El a creat tot ce a fost înainte de om (El a vorbit şi totul a luat fiinţă), omul a fost creat ca urmare a unei conversaţii între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt: ,,Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră…” (Geneza 1:26). Acest lucru îl separă pe om de toate celelalte creaţii şi creaturi. Acest fapt declară că omul este superior tuturor lucrurilor făcute. Toate au fost făcute după soiul lor, dar omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Chipul şi asemănarea indică relaţia lui Adam cu Creatorul. Originea demnităţii umane îşi are fundamentul în teologie şi acest lucru se repetă în toată Scriptura (Psalmul 8; Iacov 3:9). Pasaje din Biblie ca Faptele Apostolilor 17:28 sau 2 Petru 1:4, descriu capacitatea omului de a se bucura. Mai mult, ne este prezentată schimbarea care vine în viaţa unei persoane atunci când aceasta crede în Salvatorul care creează o viaţă nouă. Coloseni 3:10, spune: ,,Şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.”

Tu ai fost creată ca să ai o relaţie specială cu Creatorul tău!

 

Advertisement