22 Ianuarie

22 Ianuarie

Geneza 1

Geneza 1:27: ,,Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Dumnezeu l-a creat pe om! Este greu să descriem imaginea şi persoana lui Dumnezeu, dar ştim că El are raţiune, emoţii şi voinţă. Biblia ne spune că Dumnezeu este Inteligenţa Supremă. Dumnezeu gândeşte (Isaia 55:8), planifică şi creează.

O fiinţă umană are o raţiune şi o inteligenţă limitate, are abilitatea de a lua decizii, de a învăţa o limbă străină, de a înţelege comunicaţiile şi tehnologia etc. – toate acestea le-a primit de la Creatorul. Începem să înţelegem scopul vieţii noastre atunci când ne cunoaştem pe noi înşine şi pe Dumnezeu şi realizăm că intelectul ne este dat de El – este o parte pe care o are şi El. În Biblie, vedem cum Dumnezeu simte dragoste (Deuteronom 7:7-8; Isaia 63:9; 1 Ioan 4:16), bucurie (Ţefania 3:17), ură (Proverbe 6:16) sau pace (Filipeni 4:7).

Abilitatea noastră de a simţi şi de a împărtăşi emoţiile este un dar de la Dumnezeu. Suntem plini de emoţii atunci când ne exprimăm dragostea noastră faţă de Dumnezeu (Efeseni 3:17-19). Dumnezeu ne-a creat ca să ne bucurăm în familie, în relaţiile cu prietenii, în artă, muzică şi literatură. El doreşte ca noi să ne bucurăm de Persoana şi lucrările Lui. Oamenii trebuie să urască răul şi să experimenteze pacea care vine din încrederea în dragostea şi grija Domnului. Cum Îi răspunzi Domnului din punct de vedere emoţional? Dacă te simţi secătuită de putere şi săracă în exprimarea ta, te vei ruga Domnului ca să-ţi sfinţească emoţiile ca să ajungi mai mult în asemănare cu El? Cum vei cere putere şi ajutor de la El?

Personalitatea include raţiunea, emoţiile şi voinţa. De la Domnul vine şi voinţa şi înfăptuirea. Dumnezeu a dat omului voinţă. Omul are o voinţă liberă: alege să asculte sau nu de Dumnezeu, alege să creadă sau să respingă credinţa. Din cauza naturii umane decăzute, noi întoarcem spatele lui Dumnezeu până când Duhul Sfânt ne convinge de adevărul Scripturilor şi ne atrage la Tatăl. Cum se dezvoltă voinţa ta? Eşti atrasă de dorinţele tale fireşti sau laşi Cuvântul Domnului să te influenţeze într-un mod regulat? Cuvântul lui Dumnezeu poate fi viu şi lucrător în viaţa ta, poate da bucurie şi pace, vindecare şi înviorare.

Bucură-te de tot ceea ce ţi-a dat Dumnezeu!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s