23 Ianuarie

23 Ianuarie

Geneza 1

Geneza 1:27: ,,Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Dumnezeu l-a creat pe om! În ce priveşte trupul, noi nu am fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). Totuşi, Dumnezeu a dat demnitate trupului omenesc. Domnul Isus a luat chip de om când a venit pe pământ ca să moară pentru păcatele lumii. Într-o zi, noi Îl vom vedea pe Domnul Isus şi vom fi transformaţi, vom fi ca El (Luca 24:39; Fapte 1:11; Apocalipsa 1:13-15; 1 Ioan 3:2).

Căderea primului om în păcat şi neascultare faţă de Dumnezeu – şi mai târziu a tuturor oamenilor – a acoperit, a ascuns, imaginea şi slava lui Dumnezeu. „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” ne spune Biblia în Romani 3:23. În fiecare persoană se dezvoltă caracterul lui Dumnezeu într-o măsură mai mare sau mai mică (Dumnezeu a pus în noi chiar şi gândul veşniciei, căci ne dorim să trăim veşnic şi să ne fie bine), în funcţie de relaţia lui cu Dumnezeu (Iacov 3:9-10). Numai prin răscumpărarea adusă de Domnul Isus va fi restaurată complet imaginea şi slava lui Dumnezeu.

Te întrebi adesea pentru ce ai fost creată? Cauţi să descoperi şi să înţelegi care este scopul vieţii tale? Te uiţi cum trec anii fără împliniri şi fără realizări? Ai descoperit scopul pentru care Dumnezeu te-a creat? Te bucuri pentru că eşti o creaţie specială, unică, a lui Dumnezeu şi pentru că poţi să Îl cunoşti, să Îl slăveşti şi să te bucuri de viaţa pe care ai primit-o? Dumnezeu nu ne-a creat pentru a ne comporta ca nişte roboţi. Noi trăim, gândim şi plănuim pentru a birui răul prin bine.

Cât de mult timp te gândeşti la felul în care arăţi? Cât de des te plângi că nu eşti altfel? Îţi doreşti să fii mai înaltă sau mai scundă? Îţi doreşti să ai o altă culoare la ochi sau să ai sânii mai mari etc.? Care sunt nemulţumirile tale în ceea ce priveşte trupul tău? Poţi să spui, asemenea Psalmistului, care scrie în Psalmul 139:14-18: ,,Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule şi cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.”? Nu lăsa ca industria cosmeticelor şi industria produselor şi procedeelor de înfrumuseţare exterioară să te facă să te simţi inferioară! Data viitoare, când vei fi tentată să te plângi, vrei să începi să-L lauzi pe Domnul pentru că El te-a creat aşa de minunat?

Tu eşti o făptură minunată! Tu eşti creaţia lui Dumnezeu!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s