30 Ianuarie

30 Ianuarie

Geneza 3:1-6

Geneza 3:1:  ,,Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”

De ce crezi că diavolul are o aşa mare influenţă în lume? Cum ne apărăm de el? Iată ce citim în următoarele versete:

Efeseni 6:11: ,,Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.” Mulți oameni nu se împotrivesc uneltirilor diavolului şi nu sunt înarmaţi cu armura pregătită de Dumnezeu.

2 Corinteni 11:14:  ,,Şi nu este de mirare, căci chiar  Satana se preface într-un înger de lumină.” Mulți oameni nu ştiu care este diferenţa dintre adevăr şi aparenţă.

Luca 4:10-11: ,,Căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească;” şi „Ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră”.” Mulți oameni nu cunosc Cuvântul şi nu ştiu cum să se apere de Satan.

Ştii că diavolul are limite?

Iată ce ni se spune în cartea Iov 1:6-12: ,,Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.” Şi Satana a răspuns Domnului:   „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?  Nu  l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acopăr ţara. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.” Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.” Domnul fixează limitele! Satan nu poate face decât ceea ce îi permite Dumnezeu.

Iată ce ne spune Luca 4:1-13: ,,Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” Isus i-a răspuns: „Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile pământului, şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă, deci, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: Să te închini Domnului, Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.” Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;” căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească;” şi: „Ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” Isus i-a răspuns: „S-a spus: Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.” După ce  L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.” Diavolul cunoaşte Cuvântul, dar îl distorsionează. Diavolul nu a avut putere, nici biruinţă asupra Domnului Isus.

Hristos – Cuvântul,

să aducă biruinţă, putere şi protecţie în viaţa ta!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s