7 Februarie

7 Februarie

Geneza 4:1-5: ,,Adam s-a împreunat cu nevastă-sa, Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi-născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui, n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.”

Oare de ce a acceptat Dumnezeu jertfa lui Abel şi nu a acceptat şi jertfa lui Cain? Ce a avut Abel în plus faţă de Cain? Oare nu s-a ridicat jertfa lui Cain la standardul lui Dumnezeu? Trebuia ca şi el să aducă o jertfă cu sânge? Abel a adus ca jertfă ceea ce a avut mai bun. A adus Cain în faţa Lui Dumnezeu ce era mai bun? S-a uitat Dumnezeu la inima lui? A văzut Dumnezeu atitudinea inimii lui?

Cum primeşte Dumnezeu astăzi jertfele noastre?

În Ioan 14:6, ni se spune: ,,Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Trebuie să ştim cum să venim la Tatăl şi cum să Îi aducem jertfe? Nu orice jertfă este primită?

Iată ce scrie în Evrei 10:14: ,,Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.”

În Evrei 11:4, se afirmă: ,,Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, cu toate că este mort.” De ce a fost jertfa lui Abel mai bună decât jertfa lui Cain? Ce rol are credinţa? Era inima lui Abel plină de credinţă? Cum era inima lui Cain?

Inima lui Cain era plină de amărăciune, de gelozie, de răutate, mânie şi supărare pentru că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui. Cum înfrunţi viaţa când crezi că ea este nedreaptă cu tine? Viaţa nu este dreaptă din punctul nostru de vedere. Omul vrea să aibă parte de o viaţă bună, uşoară şi frumoasă. Şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum vrea el, se răzbună pe alţii. Iată ce ni se spune în 1 Ioan 3:12:  ,,Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.” Cum anume ne acceptă Dumnezeu astăzi? Eu cred că prin credinţa care este urmată de fapte bune.

Care a fost atitudinea lui Cain încă înainte de a-l ucide pe Abel? El a fost mânios şi i s-a posomorât faţa. De ce a fost nervos şi nefericit? Pentru că Dumnezeu nu i-a acceptat jertfa? Când eşti nervoasă şi nefericită? Când Dumnezeu nu face ceea ce vrei tu? Care sunt jertfele plăcute lui Dumnezeu? Iată ce ni se spune în Evrei 13:15-16: ,,Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” Domnul Isus Hristos este singura Jertfă pentru păcat acceptată de Dumnezeu! Cum anume vei arăta faptul că tu crezi ceea ce spune Dumnezeu despre Domnul Isus?

Doamne, Te rog, ajută-mă să nu uit de

binefacerea şi dărnicia care izvorăsc dintr-o inimă curată!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s