17 Februarie

17 Februarie

Geneza 4:25-5:18

Geneza 4:25: ,,Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set „căci”, a zis ea: „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”.”

Geneza 5:5: ,,Toate zilele pe care le-a trăit Adam, au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.”

Dumnezeu a avertizat omul că dacă mănâncă din pomul cunoştinţei binelui şi răului, va muri. În acest text, cuvintele care se repetă cel mai mult sunt: ,,apoi a murit”.

Ce ne spun următoarele versete despre moartea fizică şi despre moartea spirituală?

Ioan 8:24: ,,De aceea, v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”

Numai Dumnezeu ne poate salva de la moarte – prin Hristos, care ne-a răscumpărat prin moartea Lui pe cruce.

Romani 5:14: ,,Totuşi, moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.”

Legea scoate în evidenţă păcatul, dar ea nu oferă nici o soluţie. Singura speranţă pe care o avem pentru a primi viaţa veşnică este Domnul Isus.

Romani 6:23: ,,Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Chiar dacă merităm moartea pentru păcatele noastre, primim viaţa veşnică prin Domnul Isus, darul lui Dumnezeu faţă de noi.

Ioan 3:6-8: ,,Ce este născut din carne, este carne şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira pentru că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou. Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” Naşterea spirituală este darul lui Dumnezeu.

Ce concluzii poţi să tragi despre natura umană atunci când citeşti că Adam a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar Set s-a născut după chipul şi asemănarea lui Adam?

Adam a fost perfect la creaţie, fără păcat.

Set a moştenit natura păcătoasă a lui Adam.

Există o naştere şi o moarte fizică. Există o naştere şi o moarte spirituală.

Doamne, Îţi mulţumesc pentru toate avertismentele pe care mi le dai cu privire la alegerile mele. Vreau ca toată viaţa mea să fug de păcat şi să alerg după credinţa cea adevărată, credinţa în Domnul Isus Hristos, care m-a răscumpărat prin moartea Sa pe cruce. Cred că Domnul Isus Hristos, darul lui Dumnezeu, este singura mea speranţă pentru viaţa veşnică. Îți mulţumesc pentru naşterea din nou! Cred că Duhul Sfânt lucrează în inima mea! Deşi moştenesc o natură păcătoasă, ştiu că într-o zi voi fi eliberată de prezenţa păcatului şi voi trăi în Împărăţia Domnului Isus Hristos.

Doamne, Îţi mulţumesc pentru Darul Tău!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s