18 Februarie

18 Februarie

Geneza 4:25-5:18

Geneza 5:5 : ,,Toate zilele pe care le-a trăit Adam, au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.”

,,A murit!” Acest anunţ şochează, chiar dacă persoana care s-a stins a fost bolnavă sau bătrână. Moartea aduce durere, ori de câte ori vine. Pentru cei care au credinţă în Dumnezeu, viaţa continuă şi după moarte. Viaţa celor credincioşi pe pământ este productivă şi importantă. Fiecare viaţă este importantă înaintea lui Dumnezeu.

Urmaşii lui Cain sunt descrişi în capitolul 4. Urmaşii lui Set sunt descrişi în capitolul 5. Diferenţa dintre cele două linii genealogice constă în răspunsul lor faţă de Dumnezeu şi faţă de Cuvântul Lui. În cartea Geneza, autorul enumeră prima dată numele celor care nu aleg să asculte de Dumnezeu (linia lui Cain) şi apoi, linia celor care Îl urmează pe Domnul (linia lui Set, cel care îl înlocuieşte pe Abel). Dumnezeu continuă să răscumpere omenirea de la pierzare. Linia lui Set a fost aleasă de Dumnezeu pentru ca ea să împlinească scopul lui Dumnezeu într-un fel special, în ceea ce priveşte răscumpărarea umanităţii. Deşi urmaşii lui Cain trăiau alături de urmaşii lui Set, nu au ales credinţa şi ascultarea de Dumnezeu. Atenţia urmaşilor lui Cain a fost concentrată asupra succesului şi asupra realizărilor personale, iar Dumnezeu nu a fost implicat în vieţile lor.

Iată ce spune E. Stanley Jones, referindu-se la ceea ce iubeşte omul, la artă, muzică, patriotism sau orice alt lucru care poate deveni un înlocuitor al lui Dumnezeu: „(aceste lucruri) pot da un „sens” local şi temporar anumitor porţiuni sau sectoare ale vieţii, şi prin aceasta pot da o „coerenţă” temporară vieţii, dar dacă lor le lipseşte „sensul total” şi „ţelul ultim”, atunci „sensul” şi „coerenţa” se destramă în bucăţi. Nici unul dintre aceste sensuri nu dau vieţii un ţel unic, decât Dumnezeu; de aceea, doar Dumnezeu poate să închege viaţa, să o facă „coerentă.”3

Fiecare viaţă trăită în ascultare de Dumnezeu are o valoare eternă. Viaţa trăită fără Dumnezeu este pierdută.

În Proverbe 10:7, citim: ,,Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte.”

Câtă linişte şi pace avem atunci când ne aliniem viaţa după Domnul şi chemăm Numele Lui! Atunci urmăm linia lui Set, suntem oameni născuţi din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu. Prin credinţa în Hristos, vom primi mântuirea. Osteneala noastră îşi va primi răsplata. Viitorul nostru este asigurat.

Unde cauţi tu securitate şi semnificaţie?

Moartea este universală şi inevitabilă. Fiecare generaţie se naşte, trăieşte şi moare.

Cum răspunzi la avertizările şi la poruncile Domnului?

Doamne, mărturisesc că mă şochează orice anunţ că cineva a murit, chiar dacă a fost bolnav sau bătrân. Cred că nu suntem pregătiţi să murim şi nu ştim cum să murim frumos. Ne dezlipim foarte greu de ceea ce ştim şi vedem. Uneori, suferim şi plângem ca şi cei care nu cred în viaţa veşnică. Îți mulţumesc pentru că mă înveţi că este important ceea ce fac câtă vreme trăiesc. Tu vrei ca eu să am o viaţă productivă şi importantă. Tu ceri ca eu să ascult de Tine şi să Te urmez. Îmi aliniez viaţa după voia Ta, chem Numele Tău, ca să am pace şi linişte, orice s-ar întâmpla în viaţa mea. Cred că osteneala mea va fi răsplătită de Tine. Mă bucur că am un viitor şi o nădejde. 

Încrede-te în Dumnezeu pentru viaţa de după moarte!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s