21 Februarie

21 Februarie

Geneza 5:6-11: ,,La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos. După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit. La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.”

Enos a fost fiul lui Set şi nepotul lui Adam. A trăit 905 ani. Numele „Enos” înseamnă muritor. Oare de ce a ales Set numele acesta pentru fiul lui? Ca să fie un mare contrast între fiul lui şi descendenţii lui Cain, care, plini de aroganţă, au refuzat să recunoască slăbiciunea umană sau dependenţa lor de Dumnezeu? Se pare că a fost o trezire spirituală pe vremea lui Enos, căci oamenii din vremea lui au început să cheme Numele Domnului.

Set, asemenea tuturor oamenilor care sunt folosiţi de Dumnezeu, a recunoscut slăbiciunea umană şi puterea lui Dumnezeu. S-a rugat el când a văzut înmulţirea fărădelegilor în generaţia lui? Da, a chemat, împreună cu alţi credincioşi, Numele Domnului. Dumnezeu a pus deoparte oameni din linia genealogică a lui Enos ca să păstreze curată descoperirea Lui. Şi astăzi, Dumnezeu caută oameni care îşi recunosc slăbiciunile, le mărturisesc şi caută putere de la Dumnezeu. Astfel de oameni Îl caută pe Dumnezeu şi Numele Domnului Isus li se descoperă. El ne-a promis că cei flămânzi vor fi săturaţi (Matei 5:6), iar celor săraci în duh, El le va da bogăţie sufletească. Iată ce ne spune Apocalipsa 3:17-21: ,,Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic” şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol; te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci şi pocăieşte-te! Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

Dumnezeu face întotdeauna ceea ce zice că face!

Noi suntem îmbogăţiţi pe măsură ce, cu umilinţă, petrecem timp în rugăciune. De multe ori, nu avem lucruri, pentru că nu le cerem de la Dumnezeu (Iacov 4:2).  În ce măsură tu şi familia ta petreceţi timp în rugăciune? Cât de importantă este rugăciunea în viaţa ta? Numai când te rogi, poţi să trăieşti adevărul Scripturilor şi numai când eşti implicată în slujire, vezi vieţi transformate.

Doamne, chem Numele Tău peste generaţia noastră de oameni. Ajută-ne să păstrăm curată descoperirea Cuvântului Tău. Ne recunoaştem slăbiciunile, le mărturisim şi cerem putere ca să biruim prin tăria Ta. Te căutăm, credem promisiunile Tale şi ne pocăim zilnic pentru păcatele noastre. Vrem să fim smeriţi şi să-Ţi auzim glasul!

Rugăciunea şi slujirea transformă viaţa ta şi a altora!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s