29 Februarie

29 Februarie

Geneza 6:1-7

Geneza 6:5 : ,,Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.”

Cât de mare a fost răutatea omului? Ce rău a făcut el?

Cine sunt fiii lui Dumnezeu şi cine sunt fetele oamenilor? Descendenţii lui Set (linia bună) care s-au căsătorit cu fiicele lui Cain (reprezentanţii liniei rele)? Sau sunt îngeri căzuţi, care şi-au pierdut privilegiul de a sta în prezenţa lui Dumnezeu pentru că s-au răsculat împotriva Lui? Din cauza stricăciunii lor, îngerii căzuţi nu au mai fost liberi. Ni se prezintă aici o influenţă demonică?

În 2 Petru 2:4, ni se spune că aceşti îngeri căzuţi sunt legaţi pentru totdeauna, aşa că ei nu mai pot să facă foarte mult rău. Totuşi, Biblia ne spune că, de-a lungul vremurilor, femei şi bărbaţi au acceptat influenţele demonice, care au puteri supranaturale ca să înmulţească răul. Această interpretare (demoni şi femei care dau naştere la uriaşi şi la monştri) pare imposibilă, totuşi, unii oameni o susţin (rabini, traducătorii Septuagintei, părinţi bisericeşti).

Corupţia în familie, în biserică şi chiar într-o naţiune, izbucneşte adesea atunci când credincioşii se căsătoresc cu necredincioşii (Numeri 25:1-3; Ezra 9:2). Care au fost cauzele morale care au dus la pedeapsa prin potop? Răutatea omului? Corupţia? Violenţa? Stricăciunea omului?

A fost potopul un lucru bun pentru rasa umană în cele din urmă? Dumnezeu a distrus răul şi a început o nouă lume folosindu-l pe Noe şi pe familia lui. Dumnezeu este drept şi face ceea ce spune. El a spus că pedepseşte răul şi aşa a făcut.

De asemenea, Dumnezeu este plin de îndurare şi dă fiecărui om ocazia de a se pocăi. Ce rău pe care îl faci cauzează mânia lui Dumnezeu? Eşti plină de resentimente? Eşti nervoasă şi nu poţi ierta? Treci cu  vederea  mândria,  egoismul şi plăcerile tale? Sunt priorităţile tale mai importante decât priorităţile Domnului? Cum crezi că vei căpăta favoare înaintea lui Dumnezeu? Dacă te pocăieşti?

Ignorarea lui Dumnezeu va aduce judecata Lui. Dumnezeu va judeca răul, dar îl va apăra pe cel credincios. Păcatul Îl determină pe Dumnezeu să judece lumea. De ce Îl doare pe Dumnezeu păcatul meu? De ce îi doare pe părinţi neascultarea copiilor?

Doamne, păzeşte-mă de cel rău prin puterea Numelui Tău!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s