10 Martie

10 Martie

Geneza 8:1-19

Geneza 8:15-16: ,,Atunci, Dumnezeu a vorbit lui Noe şi i-a zis: „Ieşi din corabie, tu şi nevastă-ta, fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu tine”!”

Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe. Izvoarele Adâncului şi stăvilarele cerurilor au fost închise şi ploaia din cer a fost oprită. Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se şi împuţinându-se. Apele s-au micşorat, apoi au secat. Corabia s-a oprit pe muntele Ararat. Chiar dacă Noe şi familia lui au stat mai mult de un an de zile în corabie, nu s-au grăbit să coboare din corabie, ci au aşteptat porunca lui Dumnezeu.

Când răutatea omului va ajunge la culme, va veni din nou judecata lui Dumnezeu peste omenire. Judecata lui Dumnezeu îi va separa pe cei care se încred în Domnul de cei care Îl resping (2 Tesaloniceni 1:7-9; 1:10; 1 Tesaloniceni 4:15-17; 2 Petru 3:4-10). Aşa cum Domnul a pregătit o cale de salvare pentru Noe, El va pregăti eliberarea pentru cei care sunt ai lui Hristos.

Care este relaţia ta cu Domnul Isus Hristos? Experimentezi tu astăzi harul şi grija lui Dumnezeu, Cel care te-a scăpat de judecată? Faci parte din Turma cea mică a lui Hristos sau ai îmbrăţişat cultura lumii? Pentru cine te rogi ca să audă vocea Adevărului şi vocea speranţei care vorbeşte despre răscumpărarea lui Dumnezeu, prin Hristos? Cum îţi vorbeşte Domnul ca să te încrezi în El, să ai siguranţa mântuirii şi să te bazezi pe promisiunile Lui?

Dacă circumstanţele din viaţa ta par a fi un potop care te copleşeşte, vrei să experimentezi mâna lui Dumnezeu, care închide uşa răului după tine, pentru ca acesta să nu te atingă?

Poate vrei să experimentezi acest verset din Psalmul 31:20: ,,Tu îi ascunzi, la adăpostul Feţei Tale, de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.”

Trăieşti în veghere şi aştepţi întoarcerea Domnului Isus? Trăieşti prin adevărul Cuvântului lui Dumnezeu? Matei 24:46, spune: ,,Ferice de robul acela pe care Stăpânul său, la venirea Lui, îl va găsi făcând aşa!”

Doamne, ce mare bucurie este faptul că am în fiecare zi Cuvântul Tău înaintea ochilor mei! Doamne, Îți mulţumesc pentru că Tu ai pregătit o cale de salvare pentru mine, prin Domnul Isus Hristos. Mă bucur pentru că fac parte din Turma mică a lui Hristos şi pentru că voi scăpa de judecata finală. Tu mă ocroteşti şi mă ajuţi să trăiesc în adevărul Tău! Corabia vieţii mele este în siguranţă, pentru că eu sunt în grija Ta.

Bucură-te pentru că tu eşti sub ocrotirea Celui Atotputernic şi Sfânt!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s