14 Martie

14 Martie

Geneza 8:20-22: ,,Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut; şi Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea.”

Ce anume te impresionează în legătură cu altarul din viaţa lui Noe? Eşti uimit de faptul că altarul a fost pe primul loc în viaţa lui Noe? Te impresionează  faptul că Dumnezeu a fost cel mai important în viaţa lui Noe? Mă gândesc că Noe s-a închinat lui Dumnezeu împreună cu familia lui. Ai un timp de închinare împreună cu familia ta? Ce beneficii ţi-a adus închinarea împreună cu familia ta?

Ce înseamnă să aduci jertfe plăcute Domnului? Mărturisirea păcatelor, pocăinţa, trăirea prin credinţă în vorbe şi în fapte, facerea binelui şi ajutorarea altora, lauda şi mulţumirea; a fi o piatră vie, un mădular sănătos, în biserica lui Hristos.

În Psalmul 27:6, ni se spune: ,,Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.”

Iar în Psalmul 51:17, citim: ,,Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.”

În Romani 12:1, suntem sfătuiţi: ,,Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”

În Efeseni 5:2, ni se spune: ,,Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu.”

Iar în Filipeni 4:18, se afirmă: ,,Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat, de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.”

În Evrei 13:15-17, ni se spune: ,,Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu  jertfe ca acestea Îi plac.  Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

În 1 Petru 2:5, ni se aminteşte: ,,Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.”

Care dintre aceste jertfe are un înţeles special pentru tine şi de ce?

Fie ca viaţa ta să fie o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s