16 Martie

16 Martie

Geneza 9:1-17

Geneza 9:1: ,,Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul.”

Dumnezeu dă binecuvântarea! Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care-L ascultă!

Noe şi familia lui au fost binecuvântaţi de Domnul. El a avut porunci pentru ei: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi.” De ce crezi că Dumnezeu i-a interzis omului să mănânce sânge?

Ce zice Domnul despre ucigaşi? Ei vor da socoteală. Dacă un om atacă un alt om, este ca şi cum L-ar ataca pe Dumnezeu, Făcătorul omului. Toţi oamenii sunt creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi toţi vom da socoteală despre viaţa trăită aici, pe pământ. Vom da socoteală dacă nu am recunoscut imaginea lui Dumnezeu în alţii, dacă nu am acordat respect celor din jur. Imaginea lui Dumnezeu în om este distorsionată din cauza păcatului. Ce trebuie făcut ca imaginea să fie clară? Trebuie să ne naştem din nou!

Trebuie să ne naştem din nou din punct de vedere spiritual! Numai prin Hristos putem să răstignim firea pământească şi putem să avem o natură nouă, o atitudine nouă, o închinare nouă.

Dacă atenţia mea ar fi la preţuirea imaginii lui Dumnezeu din alţi credincioşi, cum ar arăta relaţia mea cu ei? Aş avea mai multă răbdare şi toleranţă? M-aş ruga mai mult? I-aş iubi pe cei care  sunt  greu  de iubit? Mi-ar fi atitudinea schimbată? Inima mea s-ar transforma într-o inimă plină de dragostea lui Hristos? Aş fi o mărturie vie? Aş semăna mai mult cu Hristos? Pe cine priveşti de sus? Cine te priveşte pe tine de sus şi cum i-ai putea arăta dragostea lui Hristos?

Cum ne schimbăm ca să fim ca şi Hristos? Numai prin puterea Duhului Sfânt! Schimbarea este un proces, nu se poate face repede şi uşor şi fără sacrificii. Pe măsură ce Îl cunoaştem pe Hristos, trăim ca şi El. Cei din jur văd schimbările din noi, căci viaţa noastră Îl reflectă pe Hristos.

Suntem binecuvântaţi ca să fim mai mult asemenea lui Hristos! Am fost binecuvântaţi ca să fim o binecuvântare!

În Coloseni 3:10, ni se spune: ,,…şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.”

În Efeseni 4:20-24, este scris: ,,Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi, cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” Cum explici dezbrăcarea de omul cel vechi şi îmbrăcarea cu omul cel nou?

Tu eşti o făptură nouă în Hristos!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s