17 Martie

17 Martie

Geneza 9:1-17

Geneza 9:17 : ,,Şi Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pământ.”

Care este legământul şi semnul legământului dintre Dumnezeu şi Noe? Legământul este o promisiune. Sunt beneficii dacă promisiunea se respectă şi există consecinţe negative dacă promisiunea este călcată. Promisiunea lui Dumnezeu poate fi condiţionată (Exod 19:3-6; 21:1-8) sau necondiţionată (Geneza 12:1-3). Pentru că Dumnezeu este Iniţiatorul, orice legământ al Său este expresia harului. Legământul cu Noe este necondiţionat. Nu depinde de ascultarea omului, ci de credincioşia lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi fost aşa, şi lumea lui Noe ar fi fost foarte curând distrusă. Mulţumeşti tu pentru promisiunile lui Dumnezeu care nu sunt condiţionate?

Dumnezeu a promis că nu va mai distruge pământul prin potop, iar semnul legământului a fost curcubeul. Dumnezeu S-a gândit că Noe şi familia lui îşi vor aduce aminte de potop ori de câte ori va ploua. În bunătatea Lui, le-a dat un semn: ,,curcubeul”, care să le reamintească de promisiunea Lui, pentru a nu intra în panică atunci când începea ploaia.

Dumnezeu este întotdeauna credincios promisiunilor Lui! Dumnezeu Îşi împlineşte întotdeauna promisiunile Lui!

Ce înveţi despre Dumnezeu şi despre legământul Lui cu Noe? Eu învăţ că Dumnezeu este bun şi credincios. El a avut grijă de Noe şi de familia lui. El are grijă de mine şi de familia mea. Mă pot încrede în El, căci Îşi ţine promisiunile. Dumnezeu este dragoste şi El mă iubeşte chiar şi atunci când sunt în întuneric. Mă cheamă la lumina Lui cea minunată. Am un mare preţ în ochii Lui! El a trimis Duhul Sfânt ca să mă schimbe, să mă facă asemenea lui Hristos. Duhul Sfânt schimbă omul pentru ca el să ajungă asemenea lui Hristos. Îl vei lăsa pe Duhul Sfânt să te schimbe?

Când vedem curcubeul pe cer, ne amintim de credincioşia şi de bunătatea lui Dumnezeu. Cum Îi mulţumeşti Domnului pentru bunătatea şi pentru credincioşia Lui? Vrei să scrii astăzi o mulţumire Domnului?

Dumnezeu nu ne-a promis că nu vom trece prin furtuni şi prin greutăţi, dar ne-a promis că va fi cu noi, pentru ca ele să nu ne distrugă. Ce faci atunci când vine furtuna? Ignori promisiunile Domnului? Te întrebi de ce ţi s-a întâmplat tocmai ţie aşa ceva? Te îndoieşti de bunătatea, dragostea, iertarea şi credincioşia lui Dumnezeu? Unde este atenţia ta în mijlocul greutăţilor vieţii? Te vei uita la ,,Curcubeul multicolor”? Vei cere harul Lui şi te vei încrede în Tatăl cel ceresc? Prin ce furtună treci chiar acum? Ce gânduri negre îţi întunecă mintea? Ce vei face ca să-ţi păstrezi atenţia la Domnul, chiar şi în mijlocul furtunii?

Păstrează-ţi privirea la Hristos prin furtunile vieţii!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s