24 Martie

24 Martie

Geneza 10:1-32

Geneza 10: 32: ,,Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.”

Originea tuturor lucrurilor şi a popoarelor este importantă.

În Geneza, capitolul 10, ni se prezintă migrarea popoarelor. Astăzi, acest pasaj nu pare prea important. Totuşi, originea naţiunilor, a raselor, a instituţiilor etc., ne ajută să înţelegem naţiunile, rasele, limbile şi limbajul din lumea veche.

Se pare că la început au fost două linii genealogice: linia lui Cain şi linia lui Set. După potop, linia lui Cain s-a pierdut şi a rămas linia lui Noe. Din familia lui Noe s-au  desprins două neamuri: linia celor care ascultă de Domnul şi linia celor care-L resping pe Domnul. După judecata de la Babel, aproape că s-a pierdut linia celor care L-au ascultat pe Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a ales pe Avraam din genealogia lui Sem, fiul lui Noe, ca să ducă mai departe linia celor credincioşi.

Vedem în acest capitol nume antice cu o importanţă profetică. Cărţile Ezechiel, Daniel şi Apocalipsa ne vorbesc despre războaie, naţiuni şi evenimente care nu s-au întâmplat încă – aici sunt folosite nume antice găsite în capitol 10 din Geneza. Se vorbeşte despre Gog şi Magog, care se luptă împotriva Israelului; este vorba despre un război important care nu a avut loc încă. Persia, Etiopia, Libia, se vor asocia cu Gomer, cu Beth Togarma şi cu alţii.

Cine a fost Nimrod? A fost un mare viteaz, nepotul lui Ham, fiul lui Canaan, fiul lui Noe. Nimrod a fost foarte popular în antichitate şi personalitatea lui puternică s-a evidenţiat chiar şi prin faptul că numele lui a fost dat unor oraşe. Acest om a fost rău şi chiar numele lui este asociat cu cel al lui anticrist, prezis în Noul Testament. „Viteaz înaintea Domnului” înseamnă aici „a fi împotriva Domnului” – aşa a fost el.

Cuş a fost tatăl lui Nimrod. De ce are o anumită semnificaţie originea unui om?

Care sunt lucrurile pe care le-a făcut Nimrod? Dacă cineva este puternic, înseamnă că este şi bun? Dacă cineva este viteaz, înseamnă că este şi bun?

Urmaşii lui Ham au cauzat mult necaz urmaşilor lui Sem. Ham s-a dus în Est, în regiunea Africii şi în ţinuturile din jur. Prin urmaşii lui Sem (israeliţii, ismaeliţii, madianiţii, edomiţii), s-a format poporul Israel din care S-a născut Domnul Isus. Urmaşii lui Ham (etiopienii, egiptenii, libienii, canaaniţii, locuitorii din Arabia de sud, locuitorii Irakului,  asirienii, palestinienii, locuitorii Libanului) s-au împrăştiat şi în sud. Urmaşii lui Iafet (mezii, grecii, ruşii şi popoarele nordice) s-au dus la Nord, s-au aşezat între Marea Neagră şi Marea Caspică, apoi s-au împrăştiat în Europa.

Doamne, fereşte-mă de legături cu oameni viteji şi puternici, care nu se tem de Tine. Nu vreau să stau alături de ei. Nu vreau să mă obişnuiesc cu obiceiurile lor rele. Dorinţa mea este să stau aproape de cei care Te ascultă şi Te urmează.

Alege să rămâi în linia celor care-L iubesc pe Domnul!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s