25 Martie

25 Martie

Geneza 10:1-32

Geneza 10: 32: ,,Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.”

Chiar dacă cei mai mulţi dintre urmaşii lui Noe nu L-au ascultat pe Domnul, planul lui Dumnezeu s-a împlinit. De la începutul lumii, Dumnezeu S-a descoperit ca Stăpân şi Creator. De-a lungul vremurilor, toţi oamenii au avut informaţii despre Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeu vrea ca noi să ne bucurăm împreună cu El pentru totdeauna. Oamenii aleg să se închine lui Dumnezeu sau să glorifice alte lucruri sau pe unii oameni. Cea mai mare tragedie din istoria omenirii a fost pierderea părtăşiei cu Dumnezeu. Respingerea adevărului lui Dumnezeu duce în mod treptat la întuneric. Dumnezeu, în harul Lui, a judecat păcatul pentru ca inima omului să se întoarcă înapoi la El.

O relaţie bună cu Dumnezeu dă sănătate trupului şi gândirii, luminează inima şi mintea şi îl umple cu mulţumire şi cu umilinţă pe cel care alege să Îi slujească lui Dumnezeu cu o atitudine bună, în smerenie. Este aceasta descrierea ta?

Nimrod a ales să fie popular şi vestit în lume pentru faptele lui făcute fără credinţă în Dumnezeu. Ce vei face astăzi ca să se vadă că alegi să Îl înalţi pe Dumnezeu în loc să fii popular în lumea ta?

Chiar dacă oamenii buni suferă, nimeni şi nimic nu poate schimba planul lui Dumnezeu cu privire la ei.

Este o nebunie să încercăm să trăim fără Dumnezeu. Ce vei face astăzi ca să se vadă că  vrei să trăieşti într-un mod înţelept?

Dintre urmaşii lui Noe unii au ales, prin purtarea lor, să fie urmaşi credincioşi ai Domnului în timp ce alţii au ales să-L respingă pe Dumnezeu. Dumnezeu foloseşte oameni buni şi oameni răi ca să-Şi împlinească planurile. Răul nu-L opreşte pe Dumnezeu să lucreze în istorie. Chiar crezi că Dumnezeu este suveran în istoria naţiunii noastre? Da! Chiar dacă suntem înconjuraţi de rău, Dumnezeu încă mai lucrează în poporul nostru. Cu cine trebuie să împărtăşeşti faptul că Dumnezeu este suveran, în controlul tuturor evenimentelor, chiar dacă la conducerea ţării este ales un om fără credinţă?

Planurile Lui se vor duce la îndeplinire. Nu uita cine conduce totul! Alegem să cooperăm cu Domnul pentru împlinirea planurilor Lui? Alegem să-I facem faimos Numele? La urma urmelor, Dumnezeu va arăta lumii întregi cine domneşte cu adevărat! Chiar dacă se pare că cei răi au succes acum, Dumnezeu îi va judeca.

Dumnezeu foloseşte binele şi răul ca să-Şi împlinească planurile. În ciuda tuturor relelor de astăzi, Dumnezeu Îşi desfăşoară planurile Lui. El lucrează, El intervine în îndurarea Sa, El este implicat în istorie.

Fii plină de linişte şi de pace, căci Dumnezeu lucrează în viaţa ta!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s