4 Aprilie

4 Aprilie

Geneza 11:10-32

Faptele Apostolilor 7

Faptele Apostolilor 7:2b-3: ,,Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. Şi i-a zis: „Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta”.”

Chemarea lui Dumnezeu este adesea neaşteptată. Avraam avea o viaţă normală în oraşul lui, dar Dumnezeu i-a spus să părăsească oraşul lui.

Chemarea lui Dumnezeu este o manifestare a harului Său. Chemarea lui Avraam nu are de-a face cu inteligenţa lui Avraam.

Chemarea lui Dumnezeu este dorinţa lui Dumnezeu, nu este meritul meu.

Chemarea lui Dumnezeu nu depinde de nimic, nici de moştenirea pe care o avem de la familia noastră (credinciosă sau necredincioasă), nici de inteligenţa noastră, nici de flexibilitatea pe care o avem faţă de metodele Lui, nici de circumstanţele vieţii, oricare ar fi ele. Noi nu ştim dacă Avraam a fost credincios atunci când Dumnezeu l-a chemat, dar ştim că el a răspuns chemării, iar Dumnezeu l-a schimbat pentru totdeauna. L-a făcut un om nou. Ai devenit tu un om nou? Cum ai răspuns chemării lui Dumnezeu?

Chemarea lui Dumnezeu nu dă explicaţii, nu dă detalii întotdeauna. Dumnezeu nu ne dă harta vieţii ca să ştim pe unde să mergem, dar ne spune să mergem prin credinţă.

Chemarea lui Dumnezeu poate include pierderi sau lipsa confortului. Dumnezeu i-a spus lui Avraam (Faptele Apostolilor 7:6) că sămânţa lui va locui într-o ţară străină, va fi robită şi va fi chinuită patru sute de ani.

Chemarea lui Dumnezeu s-ar putea să pară ilogică, fără sens. Sarai, nevasta lui Avraam, nu putea să aibă copii – totuşi, Dumnezeu i-a promis urmaşi.

Chemarea lui Dumnezeu poate include suferinţă. În Faptele Apostolilor 7:7, ni se spune: „Dar neamul, căruia îi vor fi robi, îl voi judeca Eu”, a zis Dumnezeu. „După aceea, vor ieşi şi-Mi vor sluji în locul acesta.”

Chemarea lui Dumnezeu depinde de caracterul lui Dumnezeu. La sfârşit, totul va fi aşa cum plănuieşte El. La un moment dat în istorie, într-o anumită zi, într-un anume ceas, într-un anume an, într-un anumit fel, Dumnezeu a intervenit în viaţa lui Avraam şi i-a făcut o chemare. Chemarea lui Dumnezeu este făcută pentru a fi ascultată.

Chemarea lui Dumnezeu este o poruncă şi cere ascultare. Cum ţi-a întrerupt Dumnezeu mersul vieţii tale?  Cum a intervenit în viaţa ta? Care este chemarea Lui pentru tine? Cum ai răspuns? Răspunsul rezonabil este ascultarea.

Dumnezeu are tot dreptul să ne spună ce avem de făcut.

Ascultă de chemarea lui Dumnezeu!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s