5 Aprilie

5 Aprilie

Geneza 11:10-32

Faptele Apostolilor 7

Faptele Apostolilor 7:2b-3: ,,Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. Şi i-a zis: „Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta”.”

Cum defineşti credinţa? Ce spune Biblia despre definiţia credinţei (Evrei 11:1)?

Credinţa este cel mai căutat lucru din toate timpurile. Avraam a crezut şi credinţa lui a fost dovedită prin fapte. Dumnezeu i-a dat lui Avraam o viaţă nouă, un caracter nou.

Adevărata credinţă duce la faptele credinţei, în ciuda lipsei detaliilor. Avraam a plecat fără să ştie unde va ajunge.

Adevărata credinţă poate implica o renunţare la bunurile materiale. Avraam a trăit în corturi, într-o ţară străină.

Adevărata credinţă se uită la ceea ce este etern. Avraam nu s-a uitat la ceea ce este trecător, în defavoarea celor ce sunt veşnice.

Adevărata credinţă este încrezătoare în caracterul lui Dumnezeu. Avraam a crezut că imposibilul este posibil cu Dumnezeu.

Chemarea lui Dumnezeu cere credinţă! Avraam a fost omul credinţei. Nu a căutat faima lui, ci credinţa în Dumnezeu. Cum se manifestă credinţa în Dumnezeu în viaţa ta? Cum îţi dezvolţi credinţa în Dumnezeu? Care este primul tău răspuns când Dumnezeu te cheamă? Păşeşti prin credinţă? Analizezi prea mult situaţia? Faci o listă cu avantaje şi dezavantaje?

Avraam a influenţat toate generaţiile de oameni care au urmat după el datorită credinţei lui. Ce impact are credinţa ta asupra altora? Ce se va spune în viitor despre credinţa ta? Ce ai vrea să se spună în viitor despre credinţa ta?

Care este nevoia omului? Credinţa? Împăcarea cu Dumnezeu? Are omul nevoie de un Salvator? Ce înseamnă să ai credinţă? Ce este credinţa? Implică ea încredere şi acţiune? Evrei 11:1, ne spune: ,,Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” Cum şi-a arătat Abel credinţa? A adus ca jertfă ce a avut mai bun? Abel a fost un om neprihănit.

Care sunt oamenii credinţei? Iată ce ne spune textul din Evrei 11:4-10: ,,Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, cu toate că este mort. Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă. Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.”

Trăieşte prin credinţă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s