7 Aprilie

7 Aprilie

Geneza 11:10-32

Faptele Apostolilor 7

Faptele Apostolilor 7:2b-3: ,,Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. Şi i-a zis: „Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta”.”

Terah, tatăl lui Avraam, era idolatru. Se închina la lună şi la soare (Iosua 24:2-3, 14-15). Terah a locuit la Est de râul Eufrat, în Ur, din Haldea, dar s-a mutat în Haran, în Asiria, unde a murit. Haran, fratele lui Avraam, a murit şi el, iar fiul lui, Lot, a fost luat de Avraam în călătoria sa spre ţara Canaan. Un alt frate al lui Avraam a fost Nahor, care a rămas să locuiască în Haran. La el l-a trimis Avraam pe slujitorul lui ca să-i caute o soţie fiului său, Isaac. Soţia lui Isaac a fost Rebeca, nepoata lui Nahor. Sara a fost nevasta lui Avraam şi ea era în vârstă de şaizeci şi cinci de ani atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să părăsească ţara lui.

Oraşul Ur, unde a locuit Avraam la început, era unul dintre cele zece oraşe importante din lume. Acolo era prosperitate, educaţie, cultură etc., dar şi idolatrie. Dumnezeu l-a provocat pe Avraam să uite tot ce ştia până atunci, să-şi părăsească oraşul şi cultura idolatră. Dumnezeu l-a călăuzit cu fiecare pas. Ce lucruri lumeşti te cheamă Domnul să părăseşti? Vei urma Cuvântul Lui? Vei crede promisiunea Lui? Care sunt domeniile în care Dumnezeu îţi cere să te încrezi în El?

Dumnezeul slavei l-a chemat pe Avraam ca să-şi părăsească ţara şi poporul şi să se ducă într-un ţinut pe care El l-a ales pentru Avraam şi pentru urmaşii lui. Aşa este şi viaţa creştinului. Dumnezeu ne cheamă şi noi răspundem la chemarea Lui. Credem şi învăţăm să Îl ascultăm de-a lungul vieţii.  Din experienţa lui Avraam învăţăm lecţii care ne ajută să trăim în ascultare de Dumnezeu. Şi noi, creştinii din aceste zile, experimentăm diverse crize de-a lungul anilor.

Avraam a avut şaptezeci şi cinci de ani când a părăsit felul vechi de trai şi a început să-L urmeze pe Domnul. Nu s-a mai întors niciodată la locul de unde plecase. Câtă presiune simţi tu din partea altora, care spun să te întorci înapoi de unde ai plecat (din punct de vedere duhovnicesc)? Este compromis în viaţa ta?

Avraam a călătorit în jur de 885 de kilometri până la Haran (graniţa Turciei cu Siria), unde a rămas în jur de cinci ani, până când tatăl lui a murit (la vârsta de 205 ani), apoi, a călătorit spre ţara promisă (a doua chemare a lui Dumnezeu). Avraam a fost bun cu tatăl lui şi a avut grijă de el până la sfârşit. Nu l-a părăsit la bătrâneţe. Dumnezeu ne cheamă mereu ca să-L urmăm. Biblia ne arată acest lucru în multe feluri. De asemenea, Dumnezeu ne cheamă să avem grijă de părinţii noştri atunci când ajung bătrâni şi aproape de moarte. Cum îi onorezi tu pe părinţii tăi? Ce spune purtarea ta despre relaţia ta cu părinţii tăi? Felul cum îi tratezi pe părinţi arată caracterul tău.

Purtarea ta trebuie să îi onoreze pe părinţii tăi!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s