14 Aprilie

14 Aprilie

Geneza 12:4-9: ,,Avram a plecat, cum îi spusese Domnul şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan. Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase. De acolo, a pornit spre munte, la răsărit de Betel şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului. Avram şi-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi.”

De ce L-a ascultat Avraam pe Dumnezeu? Pentru că L-a crezut? Pentru că a umblat prin credinţă?

În Evrei 11:1; 8-10, găsim explicaţia: ,,Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.  Prin credinţă, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.” Ai experimentat şi tu acest adevăr? Poţi să împărtăşeşti cu cineva experienţa ta?

Ce promisiune avem dacă ascultăm de Dumnezeu şi umblăm pe calea Lui? Cu siguranţă, nu vom fi dezamăgiţi. Iată ce spune Biblia despre acest lucru în Romani 10:11: ,,După cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”

Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam pe măsură ce acesta din urmă asculta. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să continue să umble prin credinţă. Cum continui tu să umbli prin credinţă? Dumnezeu are promisiuni pentru cei care Îl urmează. Care promisiune o vei avea în minte atunci când vei trece printr-o încercare?

Doamne, Îţi mulţumesc pentru exemplul lui Avraam. El înainta mereu. Deşi avea şaptezeci şi cinci de ani, a plecat spre miazăzi, aşa cum Tu i-ai spus. Vreau şi eu să înaintez mereu, să mă apropii de Tine în rugăciune, în Cuvânt, în părtăşie frăţească, în cântare, în post, în meditaţie la Cuvântul Tău etc. Avraam a iubit închinarea pentru că a zidit un altar la Betel şi s-a închinat. Şi eu iubesc închinarea. Chem Numele Domnului peste mine şi peste familia mea. Tu eşti credincios şi îmi asculţi rugăciunile. Îţi mulţumesc pentru toate promisiunile Tale, pentru toate binecuvântările Tale – pe care le reverşi din belşug peste mine. Sunt recunoscătoare şi foarte mulţumitoare. Creşte-mi credinţa prin furtunile vieţii şi ajută-mă să umblu zilnic prin credinţă, nu prin vedere. Tu nu mă vei dezamăgi niciodată. Eu nu voi fi dată de ruşine, căci îmi pun nădejdea în Tine.

Înaintează prin credinţă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s