19 Aprilie

19 Aprilie

Geneza 12:1-9

Geneza 12:4: ,,Avram a plecat, cum îi spusese Domnul.”

Credinţa ne îndeamnă la acţiune. Ne cere să facem primul pas. Să ne agăţăm de prima promisiune a lui Dumnezeu. Să trăim la un nivel spiritual nou. Să ne bucurăm în prezenţa lui Dumnezeu. Să numărăm binecuvântările în mijlocul dificultăţilor zilnice. Pentru cei care aleg să asculte de chemarea lui Dumnezeu, El  pregăteşte o împlinire care întrece toate aşteptările. Iată câteva versete care ne arată cât de binecuvântaţi suntem atunci când alegerea noastră este Domnul.

Proverbe 4:18: ,,Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.”

Efeseni 1:3: ,,Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.”

Suntem binecuvântaţi nu numai acum, dar şi în viitor (Efeseni 2:7 : ,,… ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi, în Hristos Isus.”).

Avraam a plecat, aşa cum îi spuse Domnul. Vedem trei paşi ai credinţei în viaţa lui Avraam: a călătorit cu Dumnezeu, a umblat prin credinţă, nu prin ceea ce se vedea şi L-a ascultat pe Dumnezeu cu un devotament total. Chiar dacă Avraam a avut şaptezeci şi cinci de ani (a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani), a răspuns chemării lui Dumnezeu. Pe unii, Domnul îi cheamă din copilărie. Pe alţii, Domnul îi cheamă la mijlocul vieţii lor, iar pe alţii, la bătrâneţe. Pe unii, Domnul, în îndurarea Lui, îi cheamă de mai multe ori. Când Domnul ne cheamă în lucrarea Lui, ne cheamă pentru tot restul vieţii. Nu ieşim niciodată la pensie atunci când suntem în serviciul Domnului. Vrei să-L slujeşti pe Domnul până la moarte? Eşti descurajată şi ai obosit? Ai dat înapoi? Te gândeşti să laşi pe altcineva să facă lucrarea ta în biserică sau acasă? Te vei încrede în Domnul, vei fi sigură că El are un scop special cu viaţa ta în toate sezoanele vieţii tale?

Avraam a umblat prin credinţă, nu prin vedere (Evrei 11:1). Dacă tu trăieşti prin credinţă, Dumnezeu nu te va dezamăgi niciodată (Romani 10:11). Toată atenţia lui Avraam a fost ca să dea tot ce avea pentru această aventură, fără să se gândească vreodată la întoarcerea înapoi. Nu putem, doar în câteva clipe,  să încercăm dacă funcţionează cu adevărat ascultarea de Dumnezeu, ci este nevoie de un angajament pe viaţă. Iată ce spune evanghelistul Luca (Luca 14:33): ,,Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” Avraam a fost primul, pionierul, din familia lui, care şi-a luat acest angajament: să trăiască o viaţă de ascultare de Dumnezeu şi să creadă în promisiunile Lui.

Încrede-te în Dumnezeu, căci El nu te va dezamăgi niciodată!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s