29 Aprilie

29 Aprilie

Geneza 13:5-13

Geneza 13:8: ,,Avram i-a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi”.”

Sunt acţiunile şi atitudinea lui Avraam exemple demne de urmat pentru credincioşii de azi, care nu sunt de acord unii cu alţii?

Efeseni 4:1-3, ne spune: ,,Vă sfătuiesc, deci, eu, cel întemniţat pentru Domnul,  să vă purtaţi  într-un  chip  vrednic de chemarea pe  care  aţi  primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.” Cauţi smerenia, blândeţea, răbdarea, îngăduinţa, dragostea, pacea şi unitatea? Eşti vrednic de chemarea Domnului când cauţi aceste lucruri!

Tot în Efeseni 4:31-5:2, citim: ,,Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmaţi, deci, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu.” Te rogi Domnului ca să biruieşti amărăciunea, mânia, iuţimea, clevetirea, răutatea? Te rogi  Domnului ca să te umple de bunătate,  milă,  iertare, dragoste?

Neînţelegerile dintre credincioşi trebuie rezolvate conform călăuzirii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt! Bogăţiile au adus ceartă şi neînţelegeri între slujitorii lui Avraam şi slujitorii lui Lot. Avraam a vrut să rezolve problema într-un mod paşnic şi l-a întrebat pe Lot ce vrea să aleagă. A avut Avraam dreptul să aleagă el mai întâi? De ce nu s-a folosit Avraam de dreptul lui? Ai avut recent aceeaşi atitudine ca şi Avraam? Ai renunţat la drepturile tale de dragul păcii? Reacţionezi imediat? Cum înfrunţi certurile şi neînţelegerile? Cum te-a ajutat Dumnezeu recent ca să ai o atitudine bună într-o anumită situaţie?

Ţinutul era promis lui Avraam şi seminţei lui, iar Lot nu avea nici un drept. Avraam era mai în vârstă şi trebuia onorat de Lot, dar Lot nici nu s-a gândit la binele lui Avraam, căci era egoist.  Pe ce s-a bazat alegerea lui Lot? El s-a uitat şi a văzut ţinutul şi a ales ce a văzut mai bun. A umblat prin vedere, nu prin credinţă. În ce fel se poartă oamenii ca Lot în ziua de astăzi? Oamenii aleg să trăiască în zonele cele mai bune, aleg să-şi ducă copiii la şcolile cele mai bune, aleg să locuiască în casele cele mai frumoase, să participe la activităţile culturale etc. Oamenii vor bogăţie şi prosperitate. Mulţi aleg biserici care au pastori pe placul lor şi întorc spatele bisericilor care îi apropie de Hristos şi de adevărul Lui.

Doamne, vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să mă călăuzească în toate lucrurile!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s