5 Mai

5 Mai

Geneza 13:14-18

Geneza 13:14: „Domnul i-a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: „Ridică-ţi ochii”!”

De ce i-a zis Dumnezeu lui Avraam: ,,Ridică-ţi ochii!”? Era Avraam mâhnit? A ajuns în depresie din cauza lui Lot? Cum ne încurajează Cuvântul lui Dumnezeu atunci când trecem prin pierderi materiale şi financiare sau când îi pierdem pe cei dragi?

Iată ce ni se spune în Psalmul 43:5: ,,Pentru ce te mâhneşti, suflete şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.”

Iar prin Psalmul 121:1-8, suntem încurajaţi: ,,Îmi ridic ochii spre munţi. De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel. Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea, nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.”

Când suntem căzuţi sau răniţi, să ne uităm sus, spre locul de unde ne vine ajutorul. Dumnezeu îl încurajează pe Avraam să meargă şi să străbată ţara în lung şi-n lat. El îi promite că îl va binecuvânta cu această ţară pe el şi pe urmaşii lui. Îi promite Dumnezeu lui Avraam mai mult decât acesta pierde din cauza alegerii lui Lot?

Avraam a făcut turul victoriei în ţara promisă. Pe măsură ce umblăm cu Domnul,  dezvoltăm relaţia cu El. Un om matur spiritual crede promisiunile lui Dumnezeu. Sper că te bucuri de promisiunile lui Dumnezeu. Cuvântul Lui este plin de promisiuni. Iată câteva dintre ele:

Prin Isaia 41:10, primim bucurie: ,,Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.”

În Matei 6:31-34, suntem încurajaţi: ,,Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.”

În Filipeni 4:6-7, suntem sfătuiţi: ,,Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.”

În Matei 11:28, suntem mângâiaţi: ,,Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.”

Ce promisiuni ţi-a făcut Domnul? Cum îţi dovedeşti încrederea în promisiunile Lui? Maturitatea spirituală este un proces. Cere perseverenţă. Pe măsură ce ÎL urmăm pe Domnul, creştem spiritual şi caracterul Domnului Isus devine caracterul nostru. Domnul vrea să-ţi schimbe caracterul – cum cooperezi cu El?

Doamne, ajută-mă să am convingeri personale bazate pe Cuvântul Tău; dă-mi curaj şi perseverenţă ca să las Cuvântul Tău,  prin Duhul Tău cel Sfânt să-mi schimbe viaţa, spre onoarea Ta. Îți mulţumesc pentru toate promisiunile Tale minunate,  pe care doresc să le experimentez în viaţa mea!

Doamne, ajută-mă să mă bazez pe promisiunile Tale!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s