13 Mai

13 Mai

Geneza 14:1-16

Geneza 14:16: ,,Avram a adus înapoi toate bogăţiile; a luat înapoi şi pe fratele său Lot, cu averile lui, precum şi pe femei şi norodul.”

Avraam a chemat imediat trei sute optsprezece viteji crescuţi şi învăţaţi în casa lui şi a pornit la război împotriva celor care l-au luat pe Lot ca prizonier. Dumnezeu l-a ajutat pe Avraam să facă planurile de război, i-a dat oameni viteji şi i-a dat curaj pentru a lupta. O luptă fizică are şi o conotaţie spirituală. Noi, toţi credincioşii, suntem angajaţi în bătălii spirituale în fiecare zi. Avem un duşman puternic pe care nu-l putem învinge singuri. Dumnezeu pregăteşte pentru noi armura necesară ca să putem birui în luptă. Iată descrierea biruinţei, în Efeseni 6:10-18: ,,Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”

Adevărul ne ajută să nu cedăm credinţelor lumii sau minciunilor.

Platoşa neprihănirii ne ajută să fim drepţi, cinstiţi, buni, smeriţi şi generoşi.

Evanghelia păcii ne ajută să fim mulţumiţi în timpuri grele şi nesigure.

Scutul credinţei ne păstrează încrederea în promisiunile lui Dumnezeu.

Coiful mântuirii ne ajută să păstrăm credinţa în Domnul Isus Hristos, care a murit şi a înviat.

Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu care biruie duşmanul.

Rugăciunea şi vegherea ne dau echilibru.

Care parte a acestei armuri este cea mai importantă pentru tine? Pentru mine, cele mai importante arme sunt Cuvântul, rugăciunea şi credinţa – ele mă ajută să birui.

Eşti gata de luptă? Porţi în fiecare zi armura pregătită de Domnul ca să poţi birui? Cât de des foloseşti armura ca să combaţi duşmanul? Domnul te ajută să câştigi bătălia! Cu ajutorul Lui, trăieşti o viaţă de victorie. Cu ajutorul Lui, birui disperarea, tristeţea, frica etc. Dumnezeu ne ajută să biruim păcatul!

Avraam l-a urmărit şi l-a bătut pe duşman, apoi, l-a salvat pe Lot. Dumnezeu îl urmăreşte pe duşmanul nostru şi câştigă biruinţa, eliberându-ne pe noi, cei care credem că Domnul Isus Hristos l-a biruit pe Satan, ca noi să fim liberi, să nu mai trăim în păcat, ci să avem o relaţie specială cu El.

Trăieşti în libertate? Eşti încă în robie? Vei accepta ajutorul lui Dumnezeu? Cine din viaţa ta are nevoie de eliberare din păcat? Cine are nevoie să fie scăpat din groapa durerii, a depresiei, geloziei, amărăciunii, dependenţei faţă de un lucru rău etc.? Cum îi vei ajuta pe alţii să vină la Hristos şi să fie eliberaţi?

Doamne, ajută-mă să fiu îmbrăcată în fiecare zi cu armura Duhului Sfânt!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s